:: آرشيو ماهانه

 • ژانويه 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008


 • :: نويسندگان اين بخش

 • ح. آزاد
 • ف. آزاد
 • اَياز آسيم
 • مهیار آشنا
 • ف. آگاه
 • علی‌ آلنگ
 • سارا ارمنی
 • مهدی استعدادی شاد
 • رضا اسدی
 • نسرین اسفندیاری
 • علي محمد اسکندری جو
 • احمد اسکندری
 • مرتضی اسماعیل پور
 • ناصر اصغری
 • محمدعلی اصفهانی
 • نيكروز اعظمى
 • جلال ایجادی
 • دنیز ایشچی
 • بیژن باران
 • بهمن بازرگانی
 • آرام بختیاری
 • افتخار برزگریان
 • پناه برزوئی
 • م . ت . برومند
 • شهاب برهان
 • منصور بيات زاده
 • ب. بی‌نیاز (داریوش)
 • یونس پارسا بناب
 • امیر پیام
 • دکتر پرويز پيران
 • عابد توانچه
 • خسرو ثابت قدم
 • محمد جلالی چیمه (م. سحر)
 • علی جلال
 • رامین جهانبگلو
 • مسعود حاصلی
 • مهرزاد حافظی
 • علی حامد ایمان
 • محسن حکیمی
 • بهرام خراسانی
 • همایون خرم آبادی
 • فرامرز دادور
 • فرهاد داودی
 • مهرداد درویش پور
 • احسان دهکردی
 • پایا راستگونیا
 • محمود راسخ (افشار)
 • تقی رحمانی
 • ناصر رحیم‌خانی
 • رضا رخشان
 • شاپور رشنو
 • اسماعیل رضایی
 • حسن رضا رضايي
 • مسعود رمضانی راد
 • کاظم رنجبر
 • تقی روزبه
 • روسیا روشن
 • علی رها
 • سعید رهنما
 • ناصر زرافشان
 • اسماعیل سپهر
 • فريبرز ستاري
 • هدایت سلطان زاده
 • مهران سیرانی
 • اکبر سیف
 • مرتضی سیمیاری
 • نصرت شاد
 • عباس شکری
 • خسرو صادقي بروجنی
 • منوچهر صالحی
 • علی صدارت
 • عیسی صفا
 • دکتر محمد ضيمران
 • رضا طالبی
 • فرح طاهری
 • احسان عباسی
 • رضا عرب
 • آرش عزیزی
 • یاسر عزیزی
 • نادر عصاره
 • رضا علوی
 • فرهاد عمیدی
 • علی فرمانده
 • محمّد رضا فشاهی
 • علی فکری
 • رضا فلاطون
 • آراز فنی
 • علی فياض
 • پروفسور فرهاد قابوسی
 • فرهاد قابوسی
 • هادی قدسی
 • محمد قراگوزلو
 • احد قربانی
 • کریم قصیم
 • قویدل
 • ناصر کاخساز
 • بهزاد کشاورزی
 • روبن مارکاریان
 • هوشنگ ماهرويان
 • شكوه محمودزاده
 • سام محمودي سرابي
 • حسین مدنی
 • دکتر گلمراد مرادی
 • هوشنگ معین زاده
 • بهرامِ مهران
 • حسن نادری
 • خسرو ناقد
 • اسحاق نجم الدین
 • مجید نفیسی
 • مسعود نقره کار
 • ن. نوری زاده
 • پارسا نیک جو
 • محمدرضا نیکفر
 • شیدان وثیق
 • نیما هالتفی
 • محمود هرمزی
 • ابراهیم هرندی
 • امید همائی
 • همنشین بهار
 • عطا هودشتیان
 • بابک یحیوی
 • محسن یوسفی اردکانی
 • مونا یوسفی
 • اسماعیل رضایی

  دموکراسی

  دموکراسی به عنوان یکی از اهرم های اصلی و اساسی تحقق آرمان های انسانی در فرایند تعامل و تکامل جامعه و انسان، اکنون در حد و حدود تنگ و محصور عادات و سنن نهادینه شده، از رسالت و اصالت واقعی خویش باز مانده است. مولفه های دمکراسی تحت تاثیرروندهای توسعه طلبانه و سلطه گرانۀحاکمیت سرمایه با بهره گیری نامتعارف از ره آوردهای پیشرفته دانش و فن،از شاکله های ارزشی و پتانسیل واقعی خویش در پرداختن به جامعه و انسان باز مانده است.مشارکت، همزیستی مسالمت آمیز، آزادی و عدالت و برابری در تمنیات و تمایلات پست و دنی آموزه های نهادین نظام سلطه سرمایه،به سوی افتراق، کینه ورزی و فقر و نابسامانی گسترده اقتصادی اجتماعی روی آورده است.مرگ و نیستی در پس ابرام و اصرار عمال سرمایه بر داشته ها و اکتسابات تقدیس شدۀ واپسگرایی وافزونخواهی های لجام گسیخته، تمامی فضای زیست انسانی را در بر گرفته است.  فرهاد قابوسی

  برج عاج آقای شایگان و تقلیب استعمار اروپائی بعنوان «کشف علمی دنیا»

  نگاه اکثر ایرانیان متعلق به نسلهای اخیر ناقد عقب ماندگی معاصر ایران همواره نگاهی برگرفته از غرب بوده است. چه آنها که این عقب ماندگی را ناشی از متلاشی شدن امپراطوری ایران بدست اعراب دانسته، به بهانه آن متوسل به احکام نژادپرستانه بر علیه اعراب شده و بر ضد فرهنگ اسلامی ایران اندیشیده اند. و چه آنها که بجای مقایسه شرایط اقلیمی، تاریخی و مادی شرق و غرب، با سیر در آفاق مابعدالطبیعه شرقی نظیر سید حسین نصر و آقای شایگان به مقایسه غرب و شرق پرداخته اند. هردو گروه در کلیشه هایی اندیشیده اند که از متفکرین غربی اقتباس شده است. کلیشه هایی اروپامرکز که در این کره خاکی غرب را تافته جدا بافته ای دانسته و روال مدنیت غربی را تنها روال مطلوب تمدن بشری تلقی می کنند. که یعنی روال غربی روالی بسزاست و هر روال دیگری در مقایسه با آن نامطلوب محسوب می شود.  اسماعیل رضایی

  فترتِ فکرت

  فترتِ فکرت در پس عادت و سنت روندهای رشد بسیاری از نمودهای نامتعارف را در جامعه تامین و تثبیت می کند. این ویژگی مرز بین نگرش و تبیین علمی و توهمات و پندارهای ایده ای واپسگرا را مخدوش و بسیاری را با عزلت گزینی های مشی و منش برخورد با حقایق و واقعیت های محیطی، بسوی عوامفریبی و خود نمایی های فاقد ارزش و اهمیت موضوعی و اجتماعی هدایت می کند. دراین راستا اهمیت و هدف موضوع مورد بحث نه برای نقد و روشنگری و شفاف سازی الزامی حوادث و رخدادهای محیطی، بلکه هجمه و یورش به خاستگاه و برآمد های ویژه ای است که در بستر زمانی و موقعیت مکانی اش مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته و بسوی تسویه حساب و بعضا تشفی وجدان ناآرام و ضعف خصلتی و بدفهمی روندهای نامتعارف و ملتهب محیطی چیز دیگری را ارائه نمی نماید. همین دیدگاه است که در میان اینهمه تعدی و تجاوز به حقوق انسانی وحد وهدم زیستگاه انسانی برای تشفی امیال پلید و تمنیات رذیلانۀ انسانی با هژمونی نظام سلطه سرمایه دم فرو بسته و از هجمه و یورش آن به ملزمات زیست انسانی چون آزادی، امنیت، دموکراسی و.... با توجیهات بی اساسی که خود معلول بسیاری از نارسایی ها و بی عدالتی های محصول سلطه نظام سرمایه هستند؛ دفاع می نماید.  Ebrahim-Harandi.jpg
  ابراهیم هرندی

  از اين ديـــدگاه (۲۵)

  به گمان من آنچه دین را در دینای کنونی برای کشورهاِیی مانند ایران بی معنا می تواند بکند، رونق اقتصادی و کار و سرگرمی و دلگرمی و امیدواری مردم به زندگی ست. این چگونگی در مالزی و اندونزی رخ داده است و اکنون بیشترِ مردم آن کشورها بجای بحث های بیهوده درباره خوانش تازه از دین و آشتی دادن دین و دانش و کم کرد ن شُر ملاها و گفت و نوشت درباره وجود خدا و جان و جن، در پی پیوستن به قافله کشورهای صنعتی هستند.  یونس پارسا بناب

  پرسش ها و پاسخ های قابل بحث - بخش اول

  به استنباط این نگارنده چین نیز در تکامل تاریخی خود مثل راس نظام آمریکا و دیگر کشورهای جهان ( بویژه کشورهای بالفعل و بالقوه در حال عروج ) بر سر دوراهی سرنوشت خود رسیده است . آیا چین به عنوان یک کشور نوظهور مقتدر اقتصادی بعد از به چالش طلبیدن جدی موقعیت هژمونیکی راس نظام کنونی ( که در سراشیب انحطاط ، فرتوتی و بی ربطی قرار گرفته است ) به قله مدیریت جهانی گرائی ( گلوبالیزاسیون ) سرمایه رسیده و در راس نظام به تاراج منابع طبیعی و انسانی کشورهای دربند پیرامونی به نفع انحصارات ، ادامه خواهد داد ؟  فرهاد قابوسی

  چرا آقای هاوکینگ اشتباه می کند

  بر خلاف آقای هاوکینگ که فقرا را به جهت "دیدن ثروت باد آورده ثروتمندان در تلفن دستی و روی آوردن به ممالک ثروتمند" ملامت می کند، می بایستی فرهنگ پوپولیستی جوامع سرمایه داری نئولیبرال را که امکان اندوختن چنان ثروتهای بی حسابی را میسر می سازند، "ملامت" کرد. و با آن علمی را سرزنش کرد که قرنها با تضعیف نقش منطق در علم آن را مبدل به زائدۀ صنعت و سرمایه کرده و موجب پوپولیسم فرهنگی و تسلط «کمپلکس صنعتی ـ نظامی» برجهان شده است، که نقش اصلی آن تحکیم سرمایه داری منجر به نئولیبرالیسم کنونی بوده است.  یونس پارسا بناب

  پیرامون اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه(بخش دوم و پایانی)

  تحت شرایط پر از آشوب و ورطه های هولناک که امروز تقریباٌ سراسر جهان و حتی کشورهای مسلط مرکز و خود رأس نظام جهانی سرمایه را در برگرفته آیا می‌توان از وقوع امکانات و فرصت های دگرگون ساز در سطح جهان بویژه در مناطق فلاکت بارتر آن مثل خاورمیانه بزرگ، سخن گفته و تفسیر ارائه داد؟ آیا در آینده نه چندان دور نیروهای اجتماعی چالشگر در ژئوپولتیکی ترین و سوق الجیشی ترین منطقه جهان(خاورمیانه بزرگ) خواهند توانست با همبستگی و حمایت دولت ها و خلق های متعلق به سازمان های بین‌المللی مثل « »آلبا» در آمریکای لاتین، گروه شانگهای» در آسیای شرقی و … شرایط را برای رهایی و گسست از یوغ و محور نظام جهانی سرمایه و استقرار دولت های صاحب حاکمیت ملی، آماده سازند؟  Ebrahim-Harandi.jpg
  ابراهیم هرندی

  از این دیــــدگاه: (۲۴)

  انسان جانوری خاک و خون پرست و قبيله گراست و ژرفساختِ روانی اش، هيچ گونه جهانی شدن را برنمی تابد. جهان نگری و جهانی نگری، دوگفتمان مدرن هستند که پس از انقلاب صنعتی اروپا، در پرتو پيشروی در تکنولوژی درِيا نوردی چند کشور جهانگير و جهانخوارِ اروپايی، مانند انگليس و فرانسه و هلند و پرتغال، پديد آمدند. پيش از آن، جهان در ذهن هر فرد، گستره ای خيالی بود که در پيوند با زيستگاه او و دانش اش از حغرافيای دور و برِ آن زيستگاه شکل می گرفت. برای نمونه، در روزگاری که کسی از زادگاه خود و چند شهر و روستای دورو بر فراتر نمی رفت، جهان در پنداره ی همگانی به هفت اقليم بخش بندی شده بود.  Jacques-Derrida-1.jpg
  دِریدا:

  زبان نه ملیت گراست و نه محافظه کار.
  زبان تعلق پذیر نیست. نه به طور طبیعی و نه به شکل ذاتی.

  مهین میلانی

  بگذار جراحت های تاریخ زبان فرانسه را پشت سر گذاریم، این چیزیست که من به آن علاقه دارم. من با این شور است که، برای فرانسه ،دست کم به چیزی که زبان فرانسه از قرن ها پیش اندرونی کرده است، دیده می افکنم. من فرض می کنم که این زبان را من دوست می دارم همانگونه که زندگیم را دوست می دارم، و گاهی اوقات آن را بیشتر از این یا آن فرانسوی اصیل؛ اینست که آن را من به مانند غریبه ای دوست دارم که او را پذیرا شده اند، غریبه ای که این زبان را به تملک خود در آورده است انگار که تنها امکان است برای او . شور و دست بالا گرفتن.  S-Hawking1.jpg
  استیفن هاوکینگ

  «این خطرناک ترین لحظه برای سیاره ما است»

  برگردان: آرش برومند

  در حال حاضر به دلیل سیاست داروینیسم اجتماعی نولیبرالی، جامعه بشری در معرض ویرانگری تمام عیار قرار گرفته است. اصل نولیبرالی «بازارهای خود تنظیم گر» (بخوان نظام ضد دمکراتیک مالی لگام گسیخته که خارج از کنترل جامعه قرار دارد) موجب نابودی فزاینده طبیعت، قطب بندی شدن جامعه بشری، فقر گسترش یابنده و آشوب ها و جنگ های گسترده شده است. چنین شرایطی نتیجه طبیعی کاربرد فنآوری های مدرن نیست، بلکه نتیجه یک ایدئولوژی ضد دمکراتیک است که برای تامین منافع یک گروه یک درصدی، منافع ۹۹ درصد بشریت را زیر پا می گذارد.  اسماعیل رضایی

  اصلاح و ابداع

  انسان ها در فرایند تعامل و تکامل اجتماعی، به ارزش ها و بارزه های هویتی نوینی دست می یازند؛ که روند بازنگری باورهای ایمانی و عقیدتی و همچنین بنیان های ساختاری اقتصادی و اجتماعی را الزامی ساخته وبه بازسازی و نوسازی بنیان های مادی و معنوی روی می آورند. ناتوانی در درک و شناخت روند های تحولی و ابرام بر سازه های بی بازده گذشته،فرگشت اجتماعی انسانی را با موانع و محدودیت های بسیاری مواجه می سازد. چرا که توقف و یا ابرام بر ایستارهای گذشته، پندار و توهم را برای گذر از مرز های امن و ناامن محیطی اشاعه می بخشد. این ویژگی بدلیل ناتوانی در همراهی و همسویی با روند توسعه و تکامل جامعه و انسان و همچنین درک و شناخت ملزمات اجتماعی ، در تعارض و تمارض با بنیان های ساختی نوین بر می خیزد. پندارهای ایده ای نیز با ماهیتی اینچنینی از عوامل اساسی چالش برانگیز در روند مطلوب و معمول جامعه و انسان محسوب می شوند.  nikrouz-azami2.jpg
  نيكروز اعظمى

  شرح فشرده راجع به تز آرامش دوستدار(امتناع تفكر در فرهنگ دينى)

  در آثار آرامش دوستدار مى توان به موضوعات فراوان در راستاى رويدادهاى فرهنگى ما برخورد كه همگى نشانه ى بى همتا در انديشيدن، شك كردن و پرسيدن و نظريه پردازى كردنِ اين انديشمند ايرانى است. دوستدار ابن مقفع و رازى را استثنائات فرهنگ ما در انديشيدن و نقد دين مى داند و رازى را "چشمه كور" انديشيدن ما. دسترسى به آثار رازى در خصوص نقد دين و انديشه هايش به دشوارى هم ناممكن است. مى خواهم اين را بگويم كه از نظر دوستدار رازى و ابن مقفع در فرهنگ نينديشنده ما استثناء هستند و نمى توانند به تاريكخانه اشباح آن نفوذ كرده تا منشأ تأثيرگذارى در ارتقاء چنين فرهنگى باشند.  bijan-baran.jpg
  بیژن باران

  فیزیک فضا

  کشف ماده و انرژی تاریک در سده ۲۱ جایزه نوبل می برد؛ نتیجه در شیمی، بیولوژی، تسلیحات، رایانه، برق کاربرد خواهد داشت. چراغ را خاموش کنید. این تاریکی ۹۵% جهان بوده؛ دانش ماهوی آن برای ما صفر است. چراغ را روشن کنید. این ۵% جهان است که ما در ۵هزارسال تمدن تا پایان سده ۲۰ می شناسیم. ماده و انرژی تاریک همه جا، در تن ما، این اتاق، شهر، جو، خاک در حرکت اند. بایدگفت فضا، زمان، ۴ نیروی طبیعت با ماده آغازین باریون و تاریک پیدا شدند.  فرهاد قابوسی

  ساختار دینی فلسفه اروپایی

  از آنجایی که فلسفه کلاسیک اروپا با دکارت آغاز و تاسیس شده است، لذا دقت در تصور دکارت از «حقیقت» که فلسفه وی قابل جمعبندی در حول آن است، می تواند در تحلیل منطقی ساختار فلسفه کلاسیک اروپا مفید باشد. معیار حقیقت در نظر دکارت چنین بیان شده است: "آنچه که من پیشتر بعنوان روش اتخاذ کردم: که همه اشیائی که ما می توانیم به روشنی و به تمایز تشخیص دهیم حقیقت دارند، تنها بواسطه وجود خدا و مطلقیت وجود او قطعیت یافته است" . یعنی از نظر دکارت حقیقت اشیاء مشخص ناشی از مطلقیت وجود الهی است و گرنه بدون اعتقاد به وجود و مطلقیت وجود الهی رسیدن به حقیقت ممکن نمی بود.  Ebrahim-Harandi.jpg
  ابراهیم هرندی

  از این دیــــدگاه: (۲۳)

  جنبش مشروطه خواهی، در بيناد خيزشی"پيشرفت" خواه بود و رو بسوی آينده داشت. بسياری از پيشاهنگان و پیشگامانِ آن جنبش، برآن بودند که ايرانيان بايد به آنچه آنان؛ "قافله ی تمدن نوين"، می خواندند، بپيوندند و دست از دلسپاری به آئين ها و سنت های کهن بردارند. اما روندِ رويدادهای پس از مشروطه، چنان بود که چشم اندازِ پيشرفت بسوی آينده، در جغرافيای خيالِ انسان ايرانی بسته شد و بجای آن، دوراهه ی تازه ای برای بازگشت به گذشته، باز شد. يکی از اين دو راهه، رستگاری را در بازگشت به فَر و شکوهِ ايران باستان پی می جُست و ديگری، چاره کار را در بازگشت به آئين و ارزش های اسلامی. اين گونه بود که در سده گذشته،  ف. آگاه

  از دموکراسی آتن تا دموکراسی آمریکای شمالی

  (آخر الزمان یا جامعه باز پوپر)

  دموکراسی آمریکای شمالی و اروپای غربی دستکم زمانی فدای عوامفریبی شد که "جمهوریخواهان" آمریکا مانع بستن گوانتانامو شدند و هیچ کشوری در "غرب" پذیرای ادوارد اسنودن نشد. گوانتاناموئی که صرف وجودش مبین عدم تعادل دموکراسی آمریکای شمالی و نیازش به تسلط استعماری است. "دموسی" که در حیاط خلوتش با مستعمره گوانتانامو زاده و بر آمده شده باشد، بواسطه عوامیت دموکراسی اش به هر حال هر چهار یا هشت سال یکبار، فریفته عوامفریبی خواهد بود.  اسماعیل رضایی

  هویت و اصالت

  اصالت و هویت فردی و جمعی با ملاحظات ایده ای و انتزاعی محض، همواره در معرض تعارضات و تناقضات مفروضات و الزامات جامعه و انسان قرار دارند. چرا که در دریافت های ایده ای و انتزاعات و تجریدات روابط و مناسبات درون اجتماعی و بین انسانی، مفاهیم و به تبع آن رفتار، کردار و تمامی مناسبات اجتماعی انسانی از بازیابی و بازسازی هویتی و اصالتی خویش باز می مانند.بدین مفهوم که قادر به یک ارتباط پویا و گویا با محیط و انسان نبوده و به پارامتری جهت تحول، تکامل و تعامل مبدل نمی شوند.موهوم بافی و مفهوم گزینی های دین مدارانه دارای چنین ماهیتی بوده؛ که از هویت و اصالت با ثبات و پایدار در روابط و مناسبات درون اجتماعی و همچنین رفتار و کردار مطلوب و معمول برخوردار نبوده و با انتزاع عملکرد آن ها با بسیاری از ناروایی های و نارسایی های اجتماعی به استنتاجی فاقد نمودهای ارزشی الزامی جامعه و انسان دست می یازند.  در مورد اهمیت توجه به نظریات علمی ابن سینا
  در رابطه با علم معاصر

  مصاحبه با استاد قابوسی

  ابن سینا جایگاه برجسته و بسیار مهمی در تاریخ علم و نیز علم معاصر دارد. چون ابن سینا هم واضع اصلی یکی از مهمترین کمیت های علم معاصر یعنی «پتانسیل» تحت نام عربی « میل» بوده ، و هم موجد «تجربی سازی» علم کلاسیک بعد از قرون وسطی و در نتیجه بانی روش تجربی علم معاصر محسوب می شود. علاوه بر این ابن سینا مبدع «استدلال ارجاعی» در منطق و فلسفه علمی است که بنظر محققین تاریخ علوم نقش اساسی در پیشرفت علوم دقیقه در جهان داشته است. لذا ایجاد و ابداع هرکدام از این سه مورد کافی است تا دانشمندی صاحب نقش اساسی در علم جهان تلقی شود. غیر از موارد یاد شده، ابن سینا اولین عالمی بوده است که از اشکال هندسی در منطق استفاده کرده است .  Ebrahim-Harandi.jpg
  ابراهیم هرندی

  از این دیــــدگاه: (۲۲)

  اگر تمدن را داشتن و پذيرشِ پيش نيازهای زندگی شهری تعريف کنيم. آنگاه می توانيم بگوييم که تمدن، فرهنگ پذيرشِ مدارا با ديگران، بويژه ناآشنايان و همزيستی هنجارمند و بی ستيز با آنان است. زندگی گروهی نيازبه هنجارهای ويژه ای دارد که يا ريشه در ساختارِ ژنتيک جانوران گروه زی دارند، مانند؛ زندگی بسياری از پرندگان، مورچگان و گرگ ها، و يا از نهادهای اجتماعی مايه ور می شود مانند، رفتارها و کردارهای اجتماعی انسان. جامعه جانوران، بی که آن ها بخواهند و يا بدانند، هماهنگی و نظمی اُرگانيک دارد که هدفِ آن برآوردن نيازهای همه ی افرادِ گروه است. آن هماهنگی، هرگاه نيز که برهم زده شود، خودبخود گرايشی به بازگشت بسوی ساختار آغازينِ خود دارد.  bijan-baran.jpg
  بیژن باران

  کشفیات جهان تاریک

  پرتوهای پر انرژی کیهانی نشان‌ می دهند: آن‌ها باید در فرایندهای پرانرژی، مانند تلاشی اَبَرنواختری که مانند انفجار بمب اتمی است، پدید آمده باشند. این پرتوها شامل الکترون و هسته‌های یونیزهٔ اتم اند، از همه سو به مقدار برابر به زمین می‌ رسند. راستای ورود، سرچشمهٔ آن‌ها را روشن نمی‌کند، چرا که پرتوهای کیهانی ذراتی باردار هستند؛ از این رو در زمان حرکت از میان میدان ‌های مغناطیسی راه شیری، مسیر آن‌ها پیوسته تغییر می‌کند- بنا به اصل آینشتاین در خم شدگی نور در میدان جاذبه.  اسماعیل رضایی

  علم و اخلاق

  انسان در روابطی تنگاتنگ با زیست بوم خویش، در تکاپوی مداوم برای شناخت ضرورت های بازدارندۀ تعالی و رشد و بالندگی، علم و فن را برای تسهیل روابط مادی و معنوی بین انسانی و درون اجتماعی توسعه بخشید. این تلاش و کنکاش ضمن تکامل مغزی و اندامگان آدمی، در بهبود و بهیابی روندهای متعامل تر و مطلوب تر رفتارها و کردار وی نقش اساسی را بازی کرده است. چرا که بدینسان ندرت ها و نایابی ها با شیوه های نوین دریافت ها و برداشت های محیطی به سوی کثرت و فزونی سوق یافت.  یونس پارسا بناب

  پیرامون اهمیت شناخت از ماهیت نظام جهانی سرمایه داری - بخش اول

  جوهر اصلی نظام جهانی سرمایه، اقتصاد سرمایه داری انحصاری است که در فاز فعلی اش جهانی تر، مالی تر و عمومی تر گشته است. به نظر نگارنده نیز متدولوژی ماتریالیسم تاریخی کماکان بهترین شیوۀ یررسی این نظام و مناسبات رایج در آن است و یافثن قوانین مربوط به سرمایه داری جهانی تر شده همان شناخت دقیق تر نظام جهانی است که در آن فقط سرمایه و مناسبات رایج در آن جهانی شده و لاجرم میتوان گفت که جوهر و بنای اصلی و تحولات ساختارهای این نظام را باید در روابط اقتصاد سیاسی حاکم بر آن جستجو کرد. این امر میتواند با یررسی این نظام با استفاده از متدولوژی ماتریالیسم تاریخی که یک شیوۀ انسان مدار و جهان محور است، میس گردد.  bijan-baran.jpg
  بیژن باران

  فیزیک نسبیت و کوانتوم سده ۲۰

  در سده ۲۰ فیزیک مدرن از ساختار ریز عناصر تا کلان منظومه شمسی آغاز شد. فیزیک مدرن با آینشتاین، لورنتز، پلانک؛ کوانتوم مکانیک با دیراک، شرویدینگر، هایزنبرگ، فرمی؛ سیستم اطلاعات با شانون، وینر، تورینگ؛ فضاشناسی با هابل، هاکینگ، زویکی به شناخت نوین کیهان رسید. تمام جهان مریی و اصول آن تنها ۵% کیهان بوده؛ ۹۵% ناشناخته برای انسان است.  Ebrahim-Harandi.jpg
  ابراهیم هرندی

  از این دیــــدگاه: (۲۱)

  اگرچه در گستره ی سیاست، سکولاریسم سیاسی، گفتمانی درباره جدایی دولت از مذهب است، اما از چشم اندازِ رفتار شناسیِ تاریخی، سکولاریسم شیوه نگرشِ مدرن به هستی ست. نگرشی که از دیدگاهِ آن، انسان پالایشگر، ویرایشگر و آرایشگر جهان می ‏تواند و باید باشد. نگرشی که از خِرَد انسانی مایه‏‏ ور است و انسان را تنها دارنده و راننده هشیار هستی می ‏شناسد. از چشم ‏انداز ِدیگر دیدگاه‏ ها، انسان نیز چون دیگر پدیدارهای گیتی، در چنبر نیروهای ماورایی اسیر است. گاه این نیرو، خدایی تواناست و گاه سرنوشت و یا شانس و یا اختران آسمانی و گهگاه خداواره‏ هایی زمینی. این نیروها، انسان را از تلاش خود-خواسته باز می ‏دارند و هماره یادآور این نکته می شوند، که تنها راهِ رستگاری، دلسپاری بدانان و پیمودن راه آن هاست. کسی که به بودن سرنوشت ایمان دارد، کوشش در کارگردانی زندگی و رویدادهای آن را بیهوده می‏ داند و برآن می ‏شود که؛ "هرچه باید شود، آن خواهد شد". برای وی کوشش در دگرگون کردن زندگی، رویایی کودکانه است.
  اسماعیل رضایی

  ایده و عمل

  ایده بعنوان یک تجربه حسی،برخاسته از نمودهای عینی محیطی در عمل و پراتیک قوام یافته و به دوام پذیری و راهبرد آدمی در تبادل و تبدیلات محیطی روی می آورد. پس ایده و نظر اگر چه تبلوری از شرایط عینی و ویژگی های اجتماعی و محیطی می باشند؛ ولی این تجسم عینی زمانی به معیارسازی و مقیاس پذیری روی می آورد که بتواند رویکردی عملی و شناختی مضمونی بیابد. توقف در دریافت های ایده ای محض پندار و توهم را نهادینه ساخته و با رویکردی توصیف مآبانه و تفسیرگونه، روند شکل پذیری و قوام یابی مبانی و قواعد رشد و بلوغ فردی و جمعی را در تنگناهای معرفتی و معیشتی گرفتار می سازد.این روند تجانس، وحدت و کثرت علمی را درعدم تعادل و تطابق ناشی از بی ثباتی و ناپایداری رای و نظر فرو برده و ایده و علم را از یکدیگر منفک می سازد.  »  گسترش امپراتوری آشوب از خاورمیانه به اروپا و آینده ی جهان
  »  مارکسیسم و سوسیالیسم
  »  عدم استثناء اسلام نسبت به ادیان دیگر
  »  نظم و نظام
  »  از اين ديــــدگاه: (۲۰)
  »  در برابر اسلام سیاسی نباید کوتاه آمد (بخش دوم)
  »  انتخاب و عادت
  »  اسلام سیاسی و اسلام افراطی: تحلیل منطقی و پاسخ های ساده
  »  در برابر اسلام سیاسی نباید کوتاه آمد (بخش نخست)
  »  فیلسوف «میشل انفره»، نقد اسلام و تروریسم
  »  رویش و پویش
  »  انفعال و ابتذال
  »  از اين ديــــدگاه: (۱۹)
  »  ترس و توجیه
  »  آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش سوم و پایانی )
  »  تعامل و تکامل
  »  پیامبر اسلام، میان تاریخ، دروغ و اسطوره (بخش دوم)
  »  از اين ديــــدگاه: (۱۸)
  »  پیامبر اسلام، میان تاریخ، دروغ و اسطوره (بخش یکم)
  »  خدا نمرده است !
  »  معنای زندگی
  »  از اين ديــــدگاه: (۱۷)
  »  فلسفه، معنای زندگی و ارزش های اخلاقی
  »  جدل و جدال
  »  آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش دوم )