اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره:

اهمیت طبقاتی مبارزات کارگران هفت تپه و ضرورت برپایی کارزاری وسیع برای آزادی کارگران زندانی

سازمان ما از همه فعالین خود و نیز کلیه حامیان جنبش کارگری در داخل و خارج از کشور میخواهد که وسیعا در این کارزار شرکت کنند. هفت تپه نشان داد که با مجموعه ای از تاکتیکها و استراتژی طبقاتی و انقلابی روشن میتوان مهر طبقه کارگر آگاه را بر جنبش کوبید و از هم اکنون تشکلهای کارگری پیشرو را برای رهبری انقلابی نوین آماده ساخت. شرایط مبارزه طبقاتی هیچگاه اینچنین مهیا نبوده است.سازمان فدائیان (اقلیت)

نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد

چهارده روز پس از آغاز دور جدید اعتصاب قهرمانانه کارگران مبارزه مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای تحقق مطالبات خود، رژیم ارتجاعی و ضدکارگری جمهوری اسلامی نه‌تنها پاسخی به مطالبات برحق کارگران نداد، بلکه به سرکوب و بازداشت کارگران مبارز روی‌آورده است. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی از چند روز پیش واحدهای ضد شورش را برای مقابله با کارگران، به شوش گسیل نمود و درحالی‌که عموم مردم زحمتکش شوش به حمایت از کارگران برخاسته‌اند، روز ٢٧ آبان ماه بازداشت گسترده رهبران و فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه را آغاز کرد.حزب توده ایران سرکوب، تهدید و پیگردِ کارگران و فرهنگیان را به‌شدت محکوم می‌کند!

حزب توده ایران پیگرد، تهدید، بازداشت و سرکوبِ کارگران و زحمتکشان را به‌شدت محکوم می‌کند. ما خواستارِ توقف فوریِ تمامی اقدام‌های سرکوبگرانه علیه کارگران، فرهنگیان و دیگر مردمِ معترض هستیم. تداومِ مبارزه، اتحادعمل و همبستگی پاسخ شایسته و موثر به‌سیاستِ سرکوب و تهدیدِ رژیم ولایت‌فقیه دراین مرحلهٌ حساس است. باید یکپارچه و سازمان‌یافته مبارزه علیه استبدادِ مذهبی را تشدید کرد.bepish-setare2.jpg
حزب چپ ایران(فدائیان خلق)- فرانسه

یاد بهمن امینی گرامی باد!

بهمن امینی سالها یکی از فعالان سیاسی و فرهنگی فرانسه بود و حضوری پر رنگ در حرکات سیاسی و حقوق بشری داشت. حتی در دوران بیماری که نمی‌توانست مستقیما در حرکات اعتراضی و حقوق بشری حضور داشته باشد، با ارائه پیشنهادات و نظراتش می کوشید در مبارزه علیه استبداد و برای استقرار دموکراسی نقش ایفا نماید.
حزب چپ ایران(فدائیان خلق) در گذشت رفیق گرانقدر بهمن امینی را به کنشگران سیاسی، فعالان حقوق بشری، فرهنگ دوستان کشورمان و به خانواده و خویشان او، به علی طلوع و همسرش هایده قهرمانی، تسلیت می گوید و خود را در این اندوه سوگوار می داند.haja2.jpg
هیئت سیاسی - اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران

درگذشت بهمن امینی را تسلیت میگویم

بهمن امینی فعال سیاسی - مدنی و یکی از پایه گزاران « شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران»، پس از دوره کوتاهی بیماری سهمگین ما را ترک نمود. عزیمت نا بهنگام او بدون شک ضایعه ای جبران ناپذیر برای خانواده و بویژه همسر ایشان هایده عزیز میباشد. بهمن امینی از مبارزین دوران شاه و شیخ بود که اثار ان را با خود تا پای مرگ بهمراه داشت. او یکی از فعالین و‌ پایه گذاران « کمیته ضد سرکوب مردم ایران در پاریس» و از پایه گذاران « انجمن جمهوری خواهان پاریس» ، و ناشر انتشارات خاوران در پاریس بود. هیئت سیاسی ـ اجرائی هجا فقدان و عزیمت این یار و دوستدار راه آزادی، دموکراسی و جمهوری خواه را به خانواده و تمام یاران او تسلیت گفته و یاد و خاطره وی را با ادامه راهش، زنده خواهیم کرد.سازمان فدائیان (اقلیت)

احضار و بازداشت معلمان باید فوراً متوقف شود

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مطالبات برحق معلمان، اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه معلمان را شدیداً محکوم می‌کند و خواهان آزادی بی‌قیدوشرط تمام معلمان بازداشت‌شده و زندانی و تحقق فوری مطالبات معلمان است.
سازمان فدائیان (اقلیت) عموم معلمان سراسر کشور را به تشدید مبارزه علیه رژیم و تحقق مطالبات مطرح‌شده توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان فرامی‌خواند.کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

موج دستگیری معلمین اعتصابی و بازداشت و اعدام فعالین عرب را محکوم می کنیم

علیرغم این سرکوبها و بگیر و ببندها و اعدامها، جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی در ایران سر باز ایستادن ندارند. اعتصاب و تظاهرات یک هفته ای کارگران شرکت ملی فولاد اهواز، اعتصاب و تجمع ۱۲ روزه هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در شوش و درخواست آنها از کارگران و زحمتکشان سراسر ایران برای اعتصاب عمومی، اعتصاب کارگران روغن نباتی جهان که وارد پنجمین روز خود شده است و نیز مبارزه دانشجویان و مقاومت و نافرمانی گسترده زنان، همگی نشان از آن دارد که جنبش توده ای برای نان و آزادی، قصد توقف ندارد و سرکوب و تهدید و زندان و شکنجه و حتی اعدام نخواهد توانست جلوی اراده اکثریت زحمتکش جامعه را بگیرد.farakhan.jpg

فراخوان به همکاری مشترک (۱۰ جریان)

ما سازمان‏‌ها و احزاب امضا کنندۀ اين تفاهم ‏نامه، با برنامه، ديدگاه‌های اجتماعی و پيشينه سياسی متفاوت که بر ضرورت اتحاد وسيع جمهوريخواهان دموکرات، برای استقرار دموکراسی در ايران بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن و ارزش‌هائی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت و همزيستی همه طيف‌ها و گرايش‌های سياسی دموکراتيک، پايبنديم؛ ما نیروهائی که در راه تداوم، گسترش و تعميق جنبش اعتراضی مردم ايران که رنگين کمانی از طبقات، گروه های اجتماعی و نيروهای سياسی آزاديخواه جامعه می باشد مبارزه می کنيم، بر مبارزه مدنی، و دموکراتيک و مسالمت آميز، که خصلت نمای جنبش اعتراضی است، تاکيد داريم، تفاهم بر سر اين طرح مقدماتی را گامی در جهت اتحاد گسترده جمهوريخواهان ايران می‌دانیم.bepish-setare2.jpg
بيانيه شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

راه برون رفت از بحران کنونی

گذار از جمهوری اسلامی به يک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدائی دين و دولت است!

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به عنوان نيروی مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم، ضمن دفاع از منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان، در جهت تامين شرائط ذهنی تحول سياسی در کشور، سازمانيابی اعتراضات مردم و شکل گيری ثقلی از نيروهای جمهوريخواه دموکرات و سکولار گام بر می دارد. ما اميدواريم که با گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات سراسری، گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی امکان پذير گردد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

تحریم؛ نسل‌کشی بی‌صدا، مداوم و پنهانی مردم ایران

به مناسبت بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران

اراده مردم ایران اکنون توسط دو قدرت جهنمی به چالش کشیده می شود. از یک سو دولت جنایتکار جمهوری اسلامی که از تمامی امکانات خود برای به عقب نشاندن جنبش در حال گسترش مردمی بهره می جوید تا مبارزات کارگران اعتصابی، کامیون رانان ، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و زنان را سرکوب کرده و در برابر خواست های بر حق شان ایستادگی کند و از سوی دیگر تمامی قدرت های سلطه جوی خارجی که بر پایه سیاست "رژیم چنج" ، چنگال های خون آلود تحریم های فلج کننده را بر گلوی مردم ایران فرو کرده اند. آنها به مثابه متحدان حاکمیت اسلامی برای سرکوب جنبش مستقل و دیرپای مردم ایران عمل می کنند.jebhe.jpg
شورای مرکزی جبهه ملی ایران

من می میرم که نسل جوان ایران از مرگ من درس عبرتی گرفته و ...

نوزدهم آبانماه یاد آور روزیست که دژخیمان برخاسته از کودتای ننگین وبیگانه ساخته ی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، دکترحسین فاطمی وزیر خارجه دولت ملی دکتر محمد مصدق را به میدان تیر لشگر دو زرهی برده و به دست جوخه تیرباران سپردند . در سحرگاه روز ۱۹ آبان ۳۳ او را که بدنش به علت جراحات ناشی از ضربات چاقوی اراذل مزدور حکومت در روز بازداشت شدن ، در تب میسوخت با برانکارد به میدان تیر آورده وبه چوبه اعدام بستند و مرتکب جنایتی شدند که تا پایان تاریخ این سرزمین هرگز فراموش نخواهد گردید .اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به حمایت از فعالان شجاع جنبش زنان برخیزیم!

پیرامون موج بازداشت ها و احضارهای فعالان مدنی
و بویژه کنشگران جنبش زنان

سازمان ما ضمن محکوم کردن موج گسترده سرکوب های بی مهار و وحشیانه و بویژه فشار جدید بر کنشگران جنبش زنان، از همه مدافعان آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی می خواهد در حمایت از این فعالان از هیچ اقدامی فروگذار نباشند. ما بر این باوریم که برای در هم شکستن این تهاجم گسترده و برنامه ریزی شدۀ نهاد های سرکوب حاکمیت و برای بی اعتبار کردن تمامی قلم به مزدان و زبان به مزدان پروژه بگیر قدرت های سلطه جو و مخالف ملت ایران در منطقه و جهان، باید به تقویت و گسترش جنبش مستقل بخش های مختلف مردم کمک کردbepish-setare2.jpg
هیات سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تجدید تحریم ها را محکوم می کنیم!

راه مقابله با تحریم های آمریکا، تامین حق حاکمیت مردم بر کشور است!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که راه مقابله با خطراتی که کشور ما را تهدید می کنند، پایان دادن به استبداد مذهبی، برچیدن جو اختناق و سرکوب، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، احزاب و سازمان های سیاسی و صنفی، گشودن راه مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت کشور و گذار از جمهوری اسلامی به یک دولت منتخب شهروندان کشور است. چنین دولتی می تواند با اتکاء به مردم از حقوق آنان دفاع کند و به تحریم و انزوای سیاسی کشور پایان دهد.aksariat.jpg

گزارش کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) از نیم‌روز آدینه، ۲۰ مهر تا عصر یک‌شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۷ (۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی) در آلمان برگزار شد. کنگرهٔ شانزدهم مطابق اساس‌نامه، دو سال پس از کنگرهٔ پانزدهم (فوق‌العادهٔ) سازمان برگزار شد.کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

اقدام‌های تروریستی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را محکوم می‌کنیم

با اوج‌گیری خیزش‌های مردمی در ماه‌های اخیر در ایران و رشد کیفی و کمی مبارزات کارگران و زحمتکشان و نیز افزایش بحران‌های سیاسی و اقتصادی در عرصه‌های مختلف، رژیم جمهوری اسلامی که می‌داند، به رغم اقدام‌های سرکوب‌گرانه، ستون‌های قدرتش به لرزه درآمده و نظام بیدادگرش در حال فروپاشی است، بار دیگر اقدام‌های تروریستی‌اش را در خارج از کشور گسترش داده است.mohammad-moshiri-yazdi1.jpg
اطلاعیه ی نهضت مقاومت ملی ایران
نهضت مقاومت ملی ايران

به مناسبت درگذشت ﻣﺣﻣﺩ مشیری یزدی
معاون نخست وزیر در دولت شاپور بختیار

در دوران مهاجرت او عضو شورای نهضت مقاومت ملی ایران و یک دوره نیز رییس هیأت اجرائی آن بود. به درخواست او دکتر بختیار بخش مهمی از خاطرات سیاسی خود را توسط او ضبط کرده برای آیندگان به یادگار گذاشت. پس از قتل شاپور بختیار وی همچنان یکی از برجسته ترین شخصیت های نهضت مقاومت ملی و مورد احترام کامل یاران دکتر بختیار بود؛ همواره در مراسم گوناگونی که برای بزرگداشت شاپور بختیار برگذار می شد نقش مرکزی را وی بر عهده داشت.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

شلاق زدن کارگران،
چهره واقعی مستضعف پناهان ولائی را بر ملا می کند!

در باره احکام شلاق و زندان علیه کارگران شرکت هپکو اراک

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، احکام زندان و شلاق کارگران هپکو را بشدت محکوم کرده و آن را احکامی قرون وسطائی و بیشرمانه می داند که نباید تحمل شود. ما از تمامی فعالان مدنی و اجتماعی و تمامی احزاب، سازمان ها و تشکل های مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان تقاضا داریم، از هر طریق که صلاح می دانند به این احکام ددمنشانه اعتراض کنند ومانع از آن شوند که چنین روندی به شیوه عادی سرکوب حرکت های صنفی و مدنی تبدیل گردد. باید به حاکمیت نشان داد که شمشیر کشیدن بر روی کارگران و زحمتکشان این کشور بی پاسخ نخواهد ماند.4sazeman2.jpg

بیانیه چهار سازمان و حزب جمهوریخواه:

علیه تشدید فضای امنیتی و خطر قتل مخالفان!

ما سازمان ها و احزاب جمهوری خواه دمکرات و عرفی تاکید می کنیم که بهبود وضعیت حقوق بشر نیازمند تلاش ها و فعالیت های جنبشی وسازمان یافته‌ی مدافعان حقوق بشر و نیروهای معترض به وضع موجود است تا با ایجاد فشار اجتماعی دستگاه سرکوب را وادار به عقب نشینی بکنند. دولت اعتدال هم نشان داده است که علیرغم ادعاهای خود، ظرفیتی برای حل مشکلات حقوق بشری ندارد و به تسلیم در برابر قدرت خودکامه ولایی تن داده است.
ما خواستار روشن شدن مرگ مشکوک دکتر فرشید هکی، آزادی فوری بدون قید و شرط فعالان محیط زیست، پایان دادن به فشار بر فعالان صنفی و مدنی، آزادی فوری آقای هاشم خواستار، توجه به خواسته های اعتصاب غذای فرهاد میثمی، احترام به آزادی ها و حقوق مدنی شهروندان، به رسمیت شناختن آزادی فعالیت احزاب، نهادهای مدنی و صنفی و برگزاری اجتماعات و جلسات آن ها هستیم.haja2.jpg
بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران

در محکومیت دور جدید سرکوب

به نگرانی ها در بازسازی پروژه قتل های زنجیره ای پایان دهید

اگرچه نقض حقوق بشر ریشه در قانون اساسی استبدادی جمهوری اسلامی دارد و نهاد ولایت فقیه پشتیبان اصلی سرکوب سیستماتیک و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران است، اما دولت روحانی در دوران فعالیت خود کارنامه سیاهی در زمینه دفاع از حقوق شهروندی مردم ایران دارد. دولت اعتدال بر خلاف ادعاهای ظاهری و اجرای پروژه های نمایشی و تبلیغاتی چون "منشور حقوق شهروندی" خواسته یا ناخواسته نتوانسته عملکرد وزارت اطلاعات را تغییر دهد و این نهاد بمانند دوران احمدی نژاد از نهادها و نیروهای اصلی فعال در نقض حقوق اساسی آحاد مردم ایران و نیروهای سیاسی و جامعه مدنی است.bepish-setare2.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

هشدار نسبت به قتل  فعالان سياسی و مدنی

قتل فرشيد هکی و زندانی کردن هاشم خواستار در بيمارستان روانی

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) کاردآجين کردن فرشيد هکی، دزديدن و زندانی کردن هاشم خواستار در بيمارستان روانی و دستگيری وسيع کاميونداران، معلمان و فعالين سياسی و مدنی را محکوم و نگرانی خود را از خطر تکرار قتل  مخالفين توسط جمهوری اسلامی اعلام می کند و از فعالان سیاسی، تلاشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر می‌خواهد که به هر شکل ممکن توطئه قتل مخالفين را برملا کنند. نگذاریم جمهوری اسلامی این بار نیز جنايات خود را تکرار کند و فعالين سياسی و مدنی را به قتل رساند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دشنه های سلاخی را بیرون کشیده اند!

پیرامون قتل فجیع فرشید هکی

کاردآجین کردن فرشید هکی و سپس سوزاندن پیکر او به عنوان یکی از مدافعان محیط زیست در روزی صورت گرفته است که دادستان جمهوری اسلامی بر اساس نامه ارتش اتهام پنج تن از فعالان محیط زیست؛ مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی وطاهر قدیریان را "‎افساد فی الارض" اعلام کرده و زمینه را برای اعدام رسمی آنها آماده ساخته است. فراموش نکرده ایم که کاووس سیدامامی که به همین اتهام دستگیر شده بود، را در زندان «خودکشی» کردند.bepish-setare2.jpg
هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

خطر اعدام فعالان محیط زیست!
ما خواستار آزادی بی قید وشرط آنان هستیم!

هشت ماه بعد از اعلام «خودکشی» کاوس سید امامی در زیر بازجوئی، محمد حسین آقاسی وکیل تعدادی از فعالان محیط زیست از اتهام «افساد فی الارض» علیه تعدادی از آن ها خبر داده است. بنا به گفته‌ی همین وکیل، اتهام تعدادی از بازداشت شدگان بر اساس نامه‌ای از ارتش توسط دادستانی به «افساد فی الارض» تغییر داده شده است.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ادامه‌ی بازداشت فعالان محيط زيست و ایراد اتهامات واهی به آنان را محکوم می کند؛ خواستار آزادی بی قید و شرط آنان است. ما خواهان هم صدائی و همراهی نيروهای آزاديخواه و فعالان حقوق بشری عليه سیاست های سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی و پایان دادن به بازداشت فعالان مدنی و سیاسی کشور هستیم!aksariat.jpg
هیئت رئیسهٔ کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

اطلاعیهٔ برگزاری کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

موضوع محوری کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پرداختن به بنیان‌گذاری حزب چپ ایران (فداییان خلق) و تصمیم‌گیری پیرامون چند و چون کنش‌گری سازمان در بازهٔ زمانی پس از کنگرهٔ شانزدهم بود. شورای مرکزی پانزدهم سازمان به منظور تصمیم‌سازی در این باره کمیسیونی را تشکیل داده بود. کار چندین‌ماههٔ کمیسیون، بحث و گفتگوهای گستردهٔ درون سازمانی در چند ماه گذشته و کار فشردهٔ کميسيون منتخب کنگره، امکان تصویب قراری را مهیا کرد که به زودی به پیوست گزارش تفصیلی کنگرهٔ شانزدهم سازمان انتشار خواهد یافت.سازمان فدائیان (اقلیت)

تهدید و بازداشت معلمان را محکوم و از اعتصاب و مطالبات‌شان حمایت کنیم

تاکنون بسیاری از کارگران و زحمتکشان و تشکل‌های کارگری، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از کارکنان مخابرات و ارتباطات، و گروه‌هائی از دانشجویان از این اعتصاب حمایت کرده‌اند. جا دارد به‌طور هر چه گسترده‌تر و وسیع‌تری از این اعتصاب و از خواست‌های معلمان حمایت شود. حمایت فعال دانش‌آموزان، به‌ویژه والدین آن‌ها بسیار مهم و تأثیرگذار است و می‌تواند این اعتصاب را وارد فازهای پیشرفته‌تری کند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

تحصن سراسری معلمان،
نقطۀ عطفی در مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به معلمان زحمتکش کشور درود می فرستد و پیروزی درخشان شان در تحصن سراسری را تبریک می گوید. ما از تمامی کارگران و زحمتکشان ایران، از تمامی تشکل های مستقل صنفی و سازمان های سیاسی تقاضا می کنیم تا از حرکت معلمان قاطعانه پشتیبانی کنند؛ فراموش نکنیم معلمان، علیرغم تمام فشاری که تحمل می کنند و علیرغم بگیر و ببندهائی که باعث به زندان افتادن فعالان صنفی شان شده، قاطعانه از آموزش رایگان و همگانی همه فرزندان این مرز و بوم دفاع می کنند. آنها مدافعان آینده ایران و ایرانیان هستند. حمایت از آنها حمایت از آینده ای بهتر و انسانی تر برای همه ساکنان این کشور و مردمان منطقۀ مصیبت زده ما خواهد بود.»  پشتیبانی از تحصن فرهنگیان شاغل و باز نشسته در ایران
»  پشتیبانی و اعلام همبستگی چهار سازمان جمهوری خواه با اعتصاب و تحصن معلمان ایران
»  در سوگ پروین بختیار نژاد، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان کشورمان
»  سند پیشنهادی راهبرد عبور از جمهوری اسلامی و گذار به دمکراسی در ایران
»  از تحصن معلمان پشتیبانی می‌کنیم!
»  یاد و خاطرۀ پروین بختیار نژاد گرامی باد!
»  آن ها بذر رهائی می کارند و راه رهائی می گشایند!
»  در همبستگی با موج تازه اعتصابات رانندگان کامیون در ایران
»  باید ماشین جنایت سازمانیافته دولتی را درهم شکست!
»  ضرورت الغای ولایت فقیه و تحول دموکراتیک ساختار سیاسی برای نجات ایران
»  تشکل سراسری همه کارگران حمل و نقل، راهی برای دستیابی به خواست های صنفی
»  موج دستگیری رانندگان اعتصابی کامیونها در سراسر ایران با اعتصابات حمایتی از رانندگان اعتصابی پشتیبانی کنیم
»  اعدام زینب سکانوند را محکوم می‌کنیم
»  ازخواست به حق رانندگان کامیون پشتیبانی می کنیم!
»  همبستگي اپوزيسيون تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و نجات ايران
»  ما عملیات تروریستی اهواز و هرگونه تروریسم را محکوم می کنیم
»  در باره خشونت و کشتار در اهواز
»  تحصیل بزبان مادری حق طبیعی همه انسان‌هاست!
»  به‌مناسبت اول مهر روز بازگشایی مدارس
»  یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است!
»  حمله تروریستی به رژۀ‌ نیروهای مسلح در سالروز جنگ با عراق در اهواز را محکوم می کنیم!
»  حمله تروریستی اهواز را محکوم می کنیم
»  در محکومیت حمله تروریستی به رژۀ‌ نظامی در اهواز
»  از بانو نسرین ستوده وآقای دکتر فرهاد میثمی می خواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهند
»  هشدار درباره موج جدید سرکوب در پی تیراندازی به رژه نظامیان رژیم اسلامی در اهواز