farid-ansari-d.jpg
فرید انصاری دزفولی

تاریخ را سلاخی نکنید، کودتا، صحرای کربلا نیست!

نصف شب با تانگ و توپ به خانه نخست وزیر ملی و مردمی مملکت وحشیانه حمله می کنند تا او را دستگیر نمایند و تجاوز به عنف ملتی کرده اند، بعد نام آن را بجای جنایت در حق ملتی قیام مردمی می نامند و به ما می گویند این جنایت را صحرای کربلا و عاشورا نکنید و فراموشش نمائید. جنایت جنایت است چه مغول، چه جرج بوش، چه خمینی، چه فرانکو، چه یزید بن معاویه ، چه بشار اسد و چه محمد رضا شاه مرتکب شود.



yadollah-baladi02.jpg
یدالله بلدی

مسئولیت قهرمانان وورزشکاران دربرابر دادخواهی مادر نوید افکاری

باردیگر بیدادگاههای رژیم احکام مرگ ونیستی وشلاق وزندانهای طولانی مدت را برای جوانان دادخواه کشورمان صادرکرد، این نوع احکام ظالمانه از دیر باز با کارنامه بیدادگاههای رژیم عجین شده است، جمهوری اسلامی همواره خواستها ومطالبات برحق وعادلانه مردم را باسرکوب وشکنجه واعدام پاسخ میدهد تا بتولنداقتدار خودرا همچنان به مردم تحمیل کند.



aazami.jpg
محمد اعظمی

تداوم سیاست سرکوب و تشدید فشار علیه فعالان شبکه های اجتماعی!

در چنین شرایطی که رژیم به شکل عریانی سیاست سرکوب را در تمامی عرصه ها دنبال می کند و حتی صدای اصلاح طلبان و برخی از اصولگرایان را هم تحمل نمی کند برخی از فعالان سیاسی به این توهم دامن می زنند که گویا ممکن است فضائی برای شنیدن صداهای دیگر در حکومت گشوده شود. این تصور غلطی است نیروهای امنیتی رژیم می کوشند از تجارب گذشته برای کنترل جامعه بهره ببرند. اما از آنجا که اوضاع اقتصادی کشور رو به وخامت نهاده و بخش بسیار گسترده ای از مردم روی از حکومت برتافته اند و هر حرکتی می تواند به جنبش گسترده ای فرا بروید که کنترل آن از دست شان خارج شود، رژیم حتی اگر به فرض محال چنین فکری هم داشته باشد اما نمی تواند به چنین ریسکی تن دهد. این حکومت چنان شرایطی پدید آورده که محاکمه تعدادی از عناصر فاسد در میدان رقابت جناحی را هم نمی تواند تحمل کند، چه رسد به باز کردن فضا در عرصه سیاسی. به اصطلاح "گشایش" ولو کم رمق برای برخی فعالان سیاسی که در چارچوب نظام تغییرات را دنبال می کنند در حاشیه‌ی سیاست‌های راهبردی رژیم در یک دست کردن حکومت از یک سو و اعمال سرکوب همه جانبه می تواند جزئی از سیاست عمومی سرکوب باشد، تا بدیلی برای آن.



naser-rahimkhani.jpg
ناصر رحیم‌خانی

قبای تاريخ و مصلحت سياسی روز

نگاهی به جنبش ملی مصدقی و کودتای ۲۸ مرداد

تمام تحريف‌هائی که امروزه صورت می‌گيرد و تمام حساسيت‌هايی که درباره‌ی کودتای ۲۸ مرداد نشان می‌دهند خود گواه آن است که آن به اصطلاح "حادثه"‌ای که پنجاه و چند سال پيش اتفاق افتاده، هنوز "تاريخی" نشده و هنوز با ماست به اين دليل که دموکراسی درايران نهادينه نشده، به این دليل اين که صورت‌بندی‌های سياسی گوناگون درنگاه به "گذشته"؛ تحليل وضعيت کنونی و بر سر فردای ايران با هم درگير هستند و از اين جهت هم هست که اين تلاش‌ها برای تحريف و دگرگون کردن رويدادهای روشن تاريخ گذشته، راه به جائی نمی‌برد. به این دليل که رژيم کودتائی همه آزادی‌های سياسی قانون اساسی مشروطه ايران را پايمال کرد؛ آزادی بيان، آزادی احزاب سياسی و آزادی فعاليت سنديکائی و صنفی را پايمال کرد؛ مجلس شده بود محل تصويب و تأیيد فرمان‌های شاهانه و دولت هم مجری فرمان‌های شاهانه.



yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

بازخوانی بیانیه ۱۲ شهریور

بیانیه ۱۲ شهریور از همان روز های نخست مورد بی مهری، خشونت و اتهام های واهی و بی پایه استبداد و ارتجاع قرار گرفت، تبلیغات وسیع و گسترده از همان روز های نخست آغاز شد و آنچنان پیش رفت که گاهی روشنفکران و فعالین سیاسی طرفدار دمکراسی و آزادی هم تحت تاثیر آن قرار گرفتند و نسبت به آن که می توانست مسیر دمکراسی را با پایان جنگ جهانی دوم باز کند، یا بی تفاوت و یا سکوت کردند، با شکست فرقه دمکرات آذربایجان حاکمیت استبداد خود را باز سازی کرد و ارتجاع هم در کمین نشست تا قدرت سیاسی را دردست گیرد، در همه این مدت از خصومت و دشمنی با فرقه دمکرات و حکومت ملی آذربایجان اندکی هم کاسته نشد، در این میان برخی در اروپا و برخی دیگر در باکو نشسته، اسناد حعلی درست می کنند تا خود را مطرح سازند، در حالی که بیانیه ۱۲ شهریور و عملکرد فرقه، مبارزه با استبداد و ارتجاع بود و در راستای دمکراسی راهگشایی می کرد.



abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

جستحوی آقای نگهدار و آقای تاج زاده در مرده ریگ های گذشته برای یافتن مقصر در گم شدن خط امام !

از جنگ ایران وعراق تا سرکوب به اصطلاح مخالفان خشونت طلب چون مجاهدین، حامیان خواهان شکوفائی خط امام مانند حزب توده ، در وسط ماندگانی مانند فدائیان و نهایت حتی منتقدانی چون منتظری!
درون خمینی چاهی عمیق بود از تحجرو خشونتی بدوی همراه با کینه ناشی ازتحقیرکه فکر می کرد در حق اسلام وعلما شده بود.مخالفتش با رضا شاه وشاه نه بر سر منافع مردم بلکه بر کنار گذاشته شدن شریعت مداران روحانی از قدرت بود. او برای رسیدن به هدف از هیچ جنایت وکشتاری ابا نمی کرد حتی اگر تمام ملت ایران نابود می شد.



yadollah-baladi02.jpg
یدالله بلدی

بیماران به دارو ودرمان نیاز دارند ، نه روضه خوانی

در شرایطی که وضعیت بهداشت ودرمان با مشکلات فراوانی روبروست ودرتمام عرصه ها باکمبودها ونارسائی هاروبروست اختصاص بودجه برای روضه خوانی وعزاداری دربیمارستانها که بخش زیادی اران نصیب روضه خوانان ومداحان میشودودر حالیکه بیماری کرونا در کشور بیداد میکند برگزاری این مراسم ناشی از استیصال رژیم درجذب مردم واهمیت ندادن به سلامتی وبهداشت مردم است.



mehrasa.jpg
محمد علی مهرآسا

تکامل موجودات زنده امری حتمی و قطعی است!

شرکت کتاب در لوس آنجلس کتابی را به چاپ سپرده و در دسترس عموم قرار داداه است به نام و تحت عنوان «چرا به دنیا آمده ایم» تألیف آقای دکتر «هوشیدر مطلق» که نوشته اند استاد سابق دانشگاه های امریکا بوده است. آنگونه که از تعریف و معرفی کتاب مستفاد می شود کتاب در اثبات پرستش خدای نادیده و ناپیدائی است که حدود سه هزار سال پیش قوم یهود آن را ساخته اند ولی نتوانسته اند یک بار او را به ما نشان دهند. تنها بسیار توصیفها از کرامات و اوصاف او می کنند و می گویند، که دوست دارند همان صفات – البته نیکوهایش - را ما آدمیان داشته باشیم.



F.Ahmadi.jpg
فریدون احمدی

گفتگوی خودمانی دو هموند نظام
یا یک پروژه سیاسی

نکاتی پیرامون مناظره تاجزاده، نگهدار

می شد از کنار این گفتگو به مثابه مناظره دو کنشگر سیاسی که دلنگرانی مشترک و اصلی هردوشان حفظ نظام اسلامی است بی توجه گذشت اما به نظر می رسد بتوان به آن فراتر از یک گفتگو به عنوان یک پروژه و رویکرد سیاسی نگریست. در شرایط شکست و بن بست رقتبار گفتمان اصلاح طلبی و چشم انداز درپیش بودن دگرگونی های جدی سیاسی درایران، به نظر می رسد این گفتگو تلاشی است برای احیاء گفتمان اصلاح طلبی در سیمائی جدید و ترسیم مرزها و پایه های فکری و رویکردی آن در راستای توهم نجات کلیت نظام.



new/mehdi-fatapour3.jpg
مهدی فتاپور

جهان در دوران گلوبالیزاسیون
سراب اقتصاد مقاومتی به اتکا چین

انتشار پیش‌نویس توافق‌نامه با کشور چین از طرف ایران با واکنش‌های گسترده در ایران و خارج از ایران مواجه شد. نیروهای حاکم بر کشور این پیش‌نویس را موفقیتی بزرگ و گامی پراهمیت در حل مشکلات اقتصادی کشور و پیشبرد اقتصاد مقاومتی ارزیابی کردند. این نوشته نگاهی دارد به روندهای طی شده در جهان در 40 سال اخیر و تلاش شده است بر این بستر، امکانات عملی شدن و تبدیل‌ این پیش‌نویس به قرارداد دوجانبه مورد بررسی قرار گیرد و به نظراتی که تداوم سیاست خارجی کنونی ایران را با بهره‌گیری از روابط اقتصادی با چین ممکن می‌دانند پرداخته شود.



رضا جاسکی

پرتره‌ای بدون رتوش

نگهدار آخرین بازمانده از رهبران سیاسی معروف دوران انقلاب است. او نیز همچون همقطاران خود، احتمالاً هیچ‌گاه به خطاهای سیاسی خود در گذشته اعتراف نخواهد کرد.. دلیل آن روشن است: رهبرانی که برای خود هنوز نقش مهمی در دنیای سیاست قائل هستند باید کم و بیش گذشته بدون خطایی را داشته باشند.او درست به خاطر سابقه خود به مصاحبه و مناظره می‌پردازد. در بخشی از فدائیان هنوز طرفدار دارد، زیرا انها خط شکوفایی جمهوری اسلامی را قبول دارند. او تنها کسی است که به انحا مختلف از این خط هنوز حمایت می‌کند. استدلال‌هایش برای بسیاری قانع کننده هستند



Deniz
دنیز ایشچی

اقتصاد جنگی

وظیفه نیروهای جبهه سوسیالیستی است که نه تنها تحت تاثیر تبلیغاتی صدور دموکراسی امپریالیستی قرار نگیرند، بلکه با در نظر گرفتن اینکه انحصارات بزرگ نفتی- نظامی و مالی امپریالیستی بزرگترین سد راه تعالی بشریت هستند، در عرصه داخلی از طریق سازماندهی و حمایت از جنبش های کارگران و زحمتکشان داخلی، نیروهای آزاده و دموکراتیک دیگر در راستای گذار از جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت قدرتمداری مردمی تحت رهبری کارگران و زحمتکشان حرکت نمایند.



ali-shakerizand02.jpg
علی شاکری زند

«علوم اجتماعی اسلامی»
چه صیغه ای است؟

مثلاً هنگامی که از علوم جدید سخن می رود باید دانست که منظور از آنها چیست. برای اجتناب از ورود در دست اندازهای مفهوم تعریف در منطق قدیم و منطق جدید، اینجا به گفتن این بسنده می کنیم که در تعریف علوم جدید که صفت جدید بودن وجه تمایز آنها از هر چیزی است که در گذشته ها علم نامیده می شده، تاریخ تعیین کننده است. به عبارت دیگر علوم جدید دارای تاریخ پیدایش معینی هستند، و تاریخی که از چند سده دورتر نمی رود.



new/iraj-farzad.jpg
ایرج فرزاد

خطر جدی یک "«کُما»ی سیاسی دیگر

بحثهای داغ، پرحرارت و همراه با دُز بالائی از تحریک احساسات قومی – اتنیکی و باد زدن تعصبات به جغرافیای محل تولد، خبر از شکل دادن به یک آلترناتیو خطرناک در اوضاع فعلی میدهد. چندین بیانیه، مقاله، گردهمائی های تلویزیونی از جمله در “ایران انترناسیونال” و… حول یک اختلاف نظر پیرامون شیوه برخورد به اختلافات بین “گروه های متفاوت اتنیکی” بر صفحه سیاست جامعه ایران “مونتاژ” شده اند. میگویم “مونتاژ”، چون بطور واقعی معضل جامعه ایران مطلقا تشنج های اتنیکی نیست. وجه مشخصه اوضاع کنونی؛ توسل به “خشونت” و یا “همزیستی” در چارچوب یک گفتمان “دموکراتیک بین الخلقی" نیست. این از بطن جامعه ایران و از بستر مبارزات مردم در نیامده است. گفتمان ایران "کثیرالملله" طرز فکر و شیوه فعالیت سیاسی برخی دوایر معین شبه آکادمیک و خرده بقایای "چپ خلقی" است.



dr-hamid-zangane.jpg
دکتر حمید زنگنه

استقلال در دنیای در هم تنیده امروز:
گفتگوئی با خودم

بعقیده من نظام جمهوری اسلامی می بایست کلا تصمیم بگیرد که آیا میخواهد مهره ای در دنیائی که شامل شرق و غرب است باشد و یا میخواهد سیاره ای در کنار دنیا همانند آلبانی در گذشته زندگی کند. این روزها، در این دنیای در هم تنیده، جنگ و دعوا بر این است که کدام عضو این قوم حاضر در قایق میتواند معامله بهتری برای شهروندان خود انجام دهد و در رقابت با دنیا موفق تر باشد. مهم این است که بدانیم داد و ستدهای کشورهای مستقل بازی جمع صفر نیست بلکه یک بازی جمع مثبت است. این بدین معنی است که چگونه میتوان در بازی برد-برد بازار آزاد فائق شد. کشورهای موفق میدانند که نمیتوانند بخواهند که همه به ساز آنها برقصند و مطمئنا ایران نیز نمیتواند چنین بخواهد.



Taghi
تقی روزبه

گسترش جنبش کارگری و ویژگی های آن؛
آیا وارد نقطه عطف تازه ای شده ایم؟

چندین تحول مهم در چندین مؤلفه مهم دست بدست هم داده و منجر به ظهورشرایط نوین و ارتقاء اعتراضات و مبارزات اقتصادی و اجتماعی به مرحله تازه ای شده است که درونمایه اصلی آن دلالت بر خروج تدریجی از یک دوره فرسایشی بحران و موازنه قوا دارد. در راستای انتقال از وضعیت تدافعی به وضعیت تهاجمی به نفع جنبش کارگران و جنبش عمومی. چنین روندی با همه بغرنجی ها و افت و خیزهای مقطعی اش و صرفنظر از شتاب و زمان بندی، اما از آن جا که آبشخوراصلی آن را شماری از دگرگونی در مؤلفه های پایدار تشکیل می دهد، اجتناب ناپذیراست.



farzaneh-azimi06.jpg
فرزانه عظیمی

تبعیض، سرنوشتی محتوم یا معضلی قابل عبور؟

گرچه تبعیض سازمان یافته و سیستماتیک حکومتی در کشور ما در عرصه های مختلف اعمال می شود، اما گسترده ترین نوع آن که در قوانین نوشته و نانوشته راه یافته است و به تحکیم آن در زندگی خصوصی شهروندان و خانواده ها بخشی از مردم نیز منجر شده است، تبعیض علیه زنان و سنت‌های مردسالارانه است. نقش و تاثیر قوانین در زندگی زنان که بخشی از این تبعیض سیستماتیک است، برای کسانی که هر روز با تبعیض علیه زنان در ایران روبرو هستند، نقشی کاملا قابل رویت است. قوانینی که نه تنها به دلیل عدم جدایی دین و دولت، به شدت از قوانین اسلامی تاثیر گرفته و به تبعیضی فاحش در حوزه عمومی علیه زنان منجر شده است، بلکه در حوزه خصوصی نیز، زنان را به شهروند درجه دو تبدیل کرده و با منوط کردن اجازه کار یا مسافرت یا حتی شروع یک دوره تحصیلی به اجازه همسر، پدر یا ولی، زنان را از تصمیم گیری های جزئی در زندگی خود نیز منع کرده است.



new/ali-mohammad-eskandari-ju1.jpg
علي محمد اسکندری جو

محنت مصدق و نسیان تراژیک ما

روایت ۲۸ مرداد (علیرغم برخی تفسیرهای مخدوش و عامدانه از آن) به معنای بازآوری یا فراخوندن مصدق از ایران گذشته به ایران امروز نیست بلکه به معنای "بازیافتن" خویش از زمان گذشته به حال است؛ بازیابی پارهای از هویت تاریخی ملتی که از آن واقعه آسیب دیده است. ما اگر مصدق و همبستگی و کودتای مرداد را نداشته باشیم پس حافظه تاریخی دیگر چه ارزشی دارد؟ بااین حال من مصدق را تقدیس نمیکنم و او را در جمع قدیسان تاریخ نیز نمیبینم؛ نخستوزیر ایران "مصونیت" تاریخی هم ندارد و کردار و پندار او باید نقد و ارزیابی شود؛ او اما مصونیت اخلاقی که دارد و شایسته نیست این نخستوزیر پاکدست را با صفات ناپسند خطاب کنیم یا اینجا و آنجا مقاله‌ای بازاری و عامه‌پسند علیه وی بنویسیم. نخستوزیر نه ظل‌الله است و نه ظل‌السلطان بلکه او تنها مصدق ایران است.



esfahani.jpg
محمدعلی اصفهانی

ترامپ، آبرامز، مکانیزم ماشه، ایران کنترا، اکتبر سورپرایز، و انتخابات آمریکا

ـ سواره ها، که در برکناری محترمانه ی برایان هوک، شکست مفروض سیاست فشار حداکثری ترامپ را می بینند.
ـ و پیاده ها، که در دوباره به روی کار آمدن یک نئوکان عریان، امیدوارند که شاید تغاری بشکند و ماستی بریزد و به ازای خوشرقصی های چندین سال اخیر برای نئوکان ها، جهان به کام کاسه لیس شان شود. حال آن که آن جست و خیز ها و آن جای دوست و دشمن نشان دادن ها، فقط تا زمانی به کار لوطی می آمد یا می آید که بساط معرکه را جمع نکرده باشد و مشغول شمردن سکه ها نشده باشد، نه بعد از پایان معرکه و هنگام پر کردن جیب و فراهم کردن سور و سات خود و دوستان، و واگذاشتن جست و خیز کنندگان به حال و روز خود.



new/sedighi-mossadegh.jpg

گزارش یک کودتا

تقویم ملی ایرانیان : به قلم دکترصدیقی وزیر کشور دولت ملی دکتر مصدق

صبح روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲،[…] مقارن ساعت هشت، به وزارت کشور وارد شدم […] آقای شجاع ملایری، رئیس اداره آمار و بررسی‌ها وارد اتاق شدند و گفتند: «‌آقای رحیمی لاریجانی الان از بیرون آمده‌اند و می‌گویند که در میدان سپه، دسته‌ای از مردم زنده‌باد شاه می‌گویند و شعارهایی بر ضد دولت می‌دهند. من نیز عده‌ای پاسبان را که در دو کامیون شهربانی سوار بودند دیدم که آنها هم دست‌ها را تکان داده، با آن دسته هماهنگی می‌کردند.» گفتم: «… سوار شوید و به میدان سپه بروید و اوضاع آنجا را ببینید و به من اطلاع دهید



احسان دهکردی

۲۸ مرداد ۳۲ کودتا علیه استقلال و دموکراسی در ایران

اهمیت دوران ملی شدن صنعت نفت با یاران مبارز بسیاری رقم خرده است، گذشته از محمد مصدق، حسین فاطمی، کریم سنجابی، اللهیار صالح ، شایگان و بازرگان و ...هم بودند، در بین ارتشیان سرتیپ افشارطوس و سید محمود سخایی کاشانی رئیس شهربانی کرمان هم از یاران وفادار جنبش ملی کردن صنعت نفت و استقلال کشوربودند که همچون دکتر فاطمی به طرز فجیعی توسط باند کودتا به قتل رسیدند.
اگر بخواهیم تجربه جنبش ملی مردم علیه سیاستهای استعماری انگلیس و آمریکا در این دوران را برشمریم،



new/ladan2.jpg
امیر حسین لادن

برنامه ی گشایش اقتصادی جمهوری اسلامی!
آیا مردم دوباره در تله ی رژیم میافتند؟

منظور از "تله ی رژیم"، ترفند جدیدی است که تحتِ عنوانِ برنامه ی گشایش اقتصادی بوسیله ی حسن روحانی، ارائه شده! البته منظورِ حقیقیِ حکومت از "گشایش"، دستیابی به باقی مانده یِ اندوخته های مردم گرفتار و بی پناهِ میهن مان که از دستبردِ دست اندرکاران در امان مانده، می باشد. هدفِ حکومت، "گشایشِ جیب مردم" و دستیابی به چِندرغازی است که برای روز مبادا یا بقولِ فرنگی ها – روزِ بارانی، کنار گذاشته اند.



Taghi
تقی روزبه

نگاهی فشرده به شکست قطعنامه آمریکا و پی آمدهای آن

در اصل، پشت این زورآزمائی نبردبین یک جانبه گری (یکه تازی آمریکا برای باصطلاح بازگردادن قدرت هژمونیک و برتری آمریکا برجهان) قراردارد و بهمین دلیل هم به نمایش دوقطبی آمریکا و بقیه جهان تبدیل شد. انزوای آمریکا در این عرصه چنان بود که حتی نتوانست رای نزدیک ترین متحدتاریخی خود یعنی دولت انگلیس را هم همراه داشته باشد.



Saeed-Rahnema.jpg
سعید رهنما

تحریم تشکل‌های قلابی، ایجاد هسته‌های مخفی کارگری،
و زمینه‌سازی اتحادیه‌های مستقل

جنبش کارگری ایران لحظات حساسی را تجربه می‌کند. جمهوری اسلامی در گِردباد بحران‌های همه‌جانبه‌ای که در آن گرفتار شده، دست‌وپا می‌زند، و از حیثیت و مشروعیت تهی شده است. اگر رژیم اسلامی در گذشته برای کنترل جامعه به شکل مؤثری می‌توانست از تمامی دستگاه‌های ایدئولوژیک، اقتصادی، و سرکوب خود استفاده کند، امروز به‌خوبی می‌داند که تنها راه بقای‌اش به‌کار‌گیری هرچه بیشترِ دستگاه سرکوب و ایجاد رعب و وحشت، زندان‌ها، اعدام‌ها، شلاق‌زدن‌، و «اعترافات» تلویزیونی است. در این شرایط است که کارگران ایران در سخت‌ترین شرایط به اقدام‌های مستقیم از جمله اعتصاب و راه‌پیمایی دست می‌زنند.



new/bagher-mortazavi1.jpg
باقر مرتضوی

این قر کمر برای چیست؟

از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی چیزی نمی‌نویسم زیرا بر آدم و عالم آشکار است. نمیدانم این دوستان چرا لحظه ای نمی اندیشند و از خود نمی پرسند که اسلحه به چه درد این رژیم میخورد؟ آیا کشوری قصد حمله به ایران را دارد که خرید اسلحه نیاز افتد؟ برعکس تمامی شواهد حاکی از این است که جمهوری اسلامی سال‌هاست با صدور اسلحه و مزدور و پول، منطقه را به آشوب کشیده است. در هر آشوب خاورمیانه حضور ایران ملموس است. آنجا نیز که دستش نرسد، ارتش میلیونی جاسوسانِ خویش را تدارک می‌بیند.



»  نئولیبرالیسم و مقابله با تورم
»  در ایران، جدائی دین از دولت، پانسمانی است که عفونت را می پوشاند
»  زندانٰ‌های مخوف مالزی گورستان ایرانیان زندانی
»  ما بی وطنان و آقای حجاریان وطن دار !
»  در جستجوی رهبری ملی دموکراتیک برای گذار ایران از جمهوری اسلامی
»  نظام ولایت فقیه مسبب رشد اعتیاد
»  نامه ای به آقای بنی صدر!
»  ایران، سرزمین عجایب
»  اهداف پنهان ایران و چین از قرارداد ۲۵ ساله؛ خطای اپوزیسیون در کجاست؟
»  من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم
»  «روسیه پوتین» و «چین کنونی»
»  «بختیارِ» با اختیار، و نامه‌هایش به خمینی
»  بختيار اين شهامت را داشت که به ميدان بيايد*
»  آزادی بیان تا کجا؟
»  ویروسِ اختلال یا اختلالِ ویروسی، موتانتهای امر واقع
»  دمکراسی، نقش فرهنگ، رهبران و قوانین
»  معمای پهلوی‌ها
»  اعتماد آن لاین، ورشکستگی «صدا وسیما» و تخطئه رسانه های برون مرزی
»  برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ - بخش سوم
»  ویرانگری اکولوژیکی دریاچه ها، تالاب ها و رودهای ایران
»  تکذیب حکم اعدام یا حرکت با چراغ خاموش؟ گذر از تعادل لرزان و شکننده کنونی!
»  کیوان صمیمی را دوباره به بند می کشند