logo

مسئولیت قهرمانان وورزشکاران دربرابر دادخواهی مادر نوید افکاری

دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۳۱ اوت ۲۰۲۰

یدالله بلدی

yadollah-baladi02.jpg
باردیگر بیدادگاههای رژیم احکام مرگ ونیستی وشلاق وزندانهای طولانی مدت را برای جوانان دادخواه کشورمان صادرکرد، این نوع احکام ظالمانه از دیر باز با کارنامه بیدادگاههای رژیم عجین شده است، جمهوری اسلامی همواره خواستها ومطالبات برحق وعادلانه مردم را باسرکوب وشکنجه واعدام پاسخ میدهد تا بتولنداقتدار خودرا همچنان به مردم تحمیل کند.

درروزهای اخیرسه برادر به نامهای نوید افکاری وبرادرانش وحید وحبیب که درتطاهرات سال ۹۷ دستگیر شده بودند پس ازگذراندن دوران بازجوئی وشکنجه های وحشیانه ، بیدادگاه استان فارس نوید را به دوبار اعدام وتحمل ۷۴ ضربه شلاق، وحید رابه ۵۴ سال زندان و۷۴ ضربه شلاق وحبیب را به ۲۷ سال زندان و۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است، اتهامات این برادران عبارتند ازسرقت مقرون به آزار، نگهداری اموال مسروقه، توهیین به رهبری وقتل یکی از اعضای بسیج استان فارس، طبق نامه ای که ازنویدافکاری منتشر شده تاکید کرده است که تمام اعترافات درزیر شکنجه های توانفرسا گرفته شده ،همچنین مادرشان خانم "بهیه نامجو"اظهار داشته که فرزندانم رابا شکنجه وادار کرده بوند که علیه یکدیگر اعتراف کنند ، بدیهیست شکنجه گران وزارت اطلاعات دراین ۴۰ ساله تجربیات زیادی را از شکنجه آزادیخواهان کسب کرده اند با توسل به وحشیانه ترین انواع شکنجه های جسمی وروانی جوانان را وادار به هرگونه اعتراف برعلیه خودشان میکنند تا جهت آنان پرونده سازی کنند.

این سه برادر اعضای یک خانواده نسبتا فقیر دراستان فارس هستند که مانند اکثریت جوانان میهن از این همه بیداد وتبعیض وبیکاری وگرانی به ستوه آمده اند وچون مسئولین نظام کوچکترین مسئولیتی دربرابر مشکلات وخواسته های جوانان احساس نمیکنند، جوانان به جان آمده از این همه بیدادناچاربه استقبال مرگ ودستگیری وشکنجه میروند وفریاداعتراض خودرا در خیابانها سرمیدهند که بدنبال آن صدها جوان کشته شده وهزاران جوان دیگر دستگیرمیشوند وپس از شکنجه، بیدادگاهها ی رژیم احکام ظالمانه خود را صادر میکنند. نوید افکاری که به دوبار اعدام محکوم شده یکی از کشتی گیران برجسته کشورمان است وبارها دراردوهای تیم ملی شرکت داشته است، اکنون قهرمانان وورزشکاران وظیفه مند ومسئول هستند که باین حکم ظالمانه اعتراض کنند ونگذارند دوستشان که سالها درکنار آنها بوده وبقول کشتی گیران خاک تشک خورده است، قربانی بیعالتی شود، کشتی گیران وورزشکاران که اغلب از طبقات فرودست جامعه برخاسته اند بادردها ورنجهای تهیدستان آشناهستند این قهرمانان که در اوج قهرمانی هستند، نباید فراموش کنندکه این جوانان معترض کف خیابانها وزندانیان همان جوانانی هستند که عکسها ی شما زیننت بخش خانه هایشان است، از پیروزی شما اشک شوق میریزند واز شکست شما افسرده وغمگین میشوند دراستادیومها وسالنهای ورزشی به احترام شما ازپای برمی خیزندوهنگام باز گشت شما به به میهن دهها هزارنفر با دسته های گل به استقبال شما میایند ، این جوانان به ستوه امده دراین روزهای طاقت فرسا به حمایت شمانیاز دارند، به ندای مادر ستمدیده نوید پاسخ دهید وبا امضای طومارها وگردهمایی هانگذارید این دوست بیگناه شمااعدام شود ونگذارید فاجعه ملی پوش فوتبال حبیب خبیری وعضوتیم ملی کشتی فرنگی در المپیک ۱۹۷۶ هوشنگ منتظرالظهور تکرار شود، قهرمانان کشتی در مصاخبه های خود زنده یاد تختی را الگوی رفتاری خود معرفی میکنند واینرو حمایت از مر دم را بایداز تختی بیاموزند وفراموش نکنند دوران قهرمانی تمام میشوداما قهرمانانی که دردردها ورنجهای مردم سهیم بوده ومدافع حقوق مردم باشند به لقب" پهلوان " مفتخر میشوندونام ویادشان جاودانه خواهد ماند .
اکنون مادر نوید با چشمانی اشکباراز شما قهرمانان وکشتی گیران میخواهد که رفیق قهرمان خودرا تنها نگذاریدوشما که درمیان مردم از شهرت ومحبوبیت برخوردارید اگر همگی دست دردست یکدیگر بگذارید و خواهان لفو اعدام نوید شویدحتما نویدرا از مرگ نجات خواهید داد

نوشته را با گفته ای از پهلوان ملی وجاودانه کشورمان زنده یاد تختی به پایان میرسانم تختی گفته بود" هروقت از کنار آلونکهای جاده شهر ری میگذرم از این همه فقر از ازقهرمان بودن خودم شرمنده میشوم زیرا خودرا دراین فقر ومصیبت سهیم میدانم "

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد