میرحمید سالک

دفاعیات یک متهم به قتل

اخیراً علی خامنه ای در دفاع از قاضی القضات سابق خویش، صادق آملی، آستین ها را بالا زد. وی در این دفاعیه تلاش کرد، فساد بدن وارۀ جاری در کشور، به ویژه در دستگاه قضا را، به موضوعی شخصی تقلیل داده، خود و نظام تابع خویش را از مظان اتهام خارج سازد. اما درکنار آن شاید مرگ مشکوک قاضی منصوری دور از دیدگان رهبری نبوده است. شاید وی جعبۀ سیاهی بود که در هنگام کشف رمز، بنا بر دلائل متفاوت می توانست برای کلیت نظام جمهوری اسلامی دردسرساز شود.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

«رادیو زحمتکشان «قسمت سوم

تمام بضاعت نوارهای موسیقی اطاق فنی برای مونتاژ میان پرده ها فرا تراز نوار های دهه سی و چهل نبود. بنان ، مرضیه، پروین، شجریان و مرا ببوس سرقفلی این مغازه آنتیک فروشی کلاسیک بودند. وقتی که در مسکو در مدرسه حزبی بودم روزی مترجم فارسی مان که خانم بسیار زیبا و شیک پوشی به نام "سویتلانا" که کاراصلیش در رادیو مسکو به زبان فارسی بود. بعد از ختم کلاس گفت" شما رفقای ایرانی آیا هیچ کدامتان نواری از خانم گوگوش یا خواننده های جدید ایرانی ندارید که بمن بدهید؟ تا از رادیو پخش کنم!اسماعیل سپهر

ساختار سازمانی قادر است بخش بزرگی از مجموعه نیروهای چپ رادیکال و سوسیالیست را زیر یک چتر سازمانی گرد آورد؟

بخش اول

در احزاب و گروه های چپ رادیکال، مبارزات و از خود گذشتگی های انقلابی، رهبران حزبی را لباسی از قداست و کیش شخصیت می پوشد و امکان لگام زدن به قدرت ورزی انحصاری آنها را – حتی به فرض پذیرش و کارکرد رسمی و اسمی دمکراسی تشکیلاتی – در عمل بسی بیش از احزاب و گروه های سیاسی دیگر، سخت و مشکل می سازد. امری که کارکرد منافع قدرتی رهبران حزبی را، در کم و بیش همه جریانات متعلق به چپ رادیکال ( و نه فقط در جریانات متعلق به چپ رادیکال در ایران و کشورهای جهان سوم، که در کشورهای غربی نیز) به عامل مهمی در کم تحملی دگر اندیشی و دگر اندیشان و وقوع انشعابات زنجیره ای و به عاملی مهم در ناکامی تلاش ها برای ایجاد هم گرایی و وحدت بین این احزاب و گروه های متعلق به چپ رادیکال، تبدیل می کند.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

رادیو زحمتکشان - قسمت دوم

نوشته ها عمدتا بر اساس بولتنی بودکه زیر مسئولیت رفیقی از حزب ومن روزانه تهیه ودر اختیار تحریریه رادیو قرارمی گرفت.
تمام رادیوهای مهم فارسی زبان توسط حدود بیست نفر ازافرادما وحزب که اکثرا دانشجوبودند ودر دانشگاه کابل درس می خواندند شبانه ضبط وسپس روی کاغذ پیاده می گردید. صبح هنوزآفتاب سر نزده این نوشته ها جمع آوری وبه اطاق بزرگی در دفتر حزب که برای این کار تخصیص یافته بود منتقل میشد.mehmanesh.jpg
همايون مهمنش

«دموکرات» هایی که الگویشان دیکتاتورها هستند!

امروز تقریبا همه گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی خود را دموکرات میدانند. معذالک هنوز به گروههایی برمیخوریم که همزمان با ادعای دموکرات بودن، دیکتاتورهایی مانند استالین، خمینی یا رضا شاه و محمدرضا شاه را الگو میدانند و تضادی هم در این ترکیب نمی بینند. این نوشته به طرفداران پادشاهی در ایران می پردازد.farid-ansari-d.jpg
فرید انصاری دزفولی

شورش حافظ بر علیه ریاکاران دین معاش!

فراموش نکنیم هیچ ملتی بدون مبارزه‌ای پیگیر و مستمر با نا آگاهی به آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی نرسیده است. لازمه جامعه‌ای آزاد و مستقل آگاهی است. آگاهی به حقوق و عمل به حقوق اولین شرط رهائی از استبداد برای ایجاد جامعه‌ای از و با شهروندان صاحب حق و حقوق می‌باشد. جامعه آزاد و مستقل و حقوقمند به خودی خود ایجاد نمی‌شود باید آن را ایجاد کرد. پس پیش از هر کاری به دفاع از زندگی، از آزادی، از برابری و از کرامت و حقوق خود و هر موجود زنده‌ای باید پرداخت.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

رادیو زحمتکشان

نقطه ثقل و ستون اصلی برنامه ها همان تجزیه وتحلیل درسرمقاله سیاسی روزانه بود. کسی دیگر را اجازه ورود به این حریم ویژه دو مسئول که گویا تمام مسائل کشوروجهان را تحلیل می کردند و راه حل میدادند نبود.واقعیت این است که نوشته وتحلیل هیچ فردی را در مقایسه با خود قابل قیاس نمی دانستند.نه مسئول حزبی و نه سازمانی حاضر به کوچکترین عقب نشینی، نه از فرم نوشتاری خود ونه نگاه خود نسبت به مسائل نبودند.esfahani.jpg
محمدعلی اصفهانی

یک یادآوری کوچک در یازدهمین سالگرد شکل گیری جنبش سبز

جنبش سبز، چنان زلزله یی در بنیان و بدنه ی نظام به راه انداخت و سیر فروپاشی درونی آن و مشروعیت زدایی از آن به نزد خودی ها را آنچنان تسریع کرد که اصلاً بیهوده نیست این که هنوز هم ولی فقیه و کارگزاران او، شرط برگمارده شدن به هر مسئولیتی را داشتن گواهی عدم سوء پیشینه در ارتباط با فتنه و سران فتنه می دانند، و این را صریحاً هم اعلام می کنند.Ruben-Markarian70.jpg
روبن مارکاریان

اعتصاب کارگران هفت تپه
بار دیگر پرچم بخش مهمی از مطالبات جنبش کارگری ایران را برافراشته است!

صبح روز دوشنبه( ۲۶ خرداد ماه) کارگران همه بخش های مجتمع نیشکر هفت تپه، اعم از کارگران رسمی، قراردادی و روزمزدی ابتدا درمقابل کارخانه تجمع کرده وسپس به طرف تجهیزات مکانیکی و سایر قسمت‌ها راهپیمائی کردند. درادامه آن ها با حضور در برابر دفتر مدیریت مجتمع، خواسته‌های صنفی خود را مطرح کردند.ali-shakerizand02.jpg
علی شاکری زند

آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی
نیازمند قواعد مشترک جمعی است

بخش دوم

با گذشت بیش از چهل سال از حوادث بهمن ۵۷ آزادیخواهان ایران هنوز نتوانسته اند گرد پلاتفرمی به هم نزدیک گردند و در جهت کمک به بسیج جامعه برضد آنچه هستی ایران را هر روز بیشتر تهدید می کند، گام مؤثری بردارند. این ناتوانی و تأخیر دارای علل بسیار و متنوعی است که دراین مختصر امکان پرداختن به یکایک آنها نیست. اگر عذر مبارزان درون کشور را که از هرگونه امکان ابراز همبستگی و حتی چیدن مقدمات آن محروم اند بپذیریم، درباره ی آزادیخواهان خارج از کشور معما بجای خود باقی است.new/aliafshari.jpg
علی افشاری

منصوری و بدفرجامی مهره‌های دستگاه سرکوب ولایی

مرگ تکان دهنده قاضی که متهم به فساد اقتصادی بود و سابقه دریافت رشوه در کارنامه کاری او وجود داشت و در عین حال از یازیگران فعال دستگاه سرکوب در حوزه رسانه و اصجاب فرهنگ نیز بود، هشداری است برای دیگر مجریان اقتدارگرایی که فرجام بدی در انتظار آنان هست؛ البته تاریخچه بازیگران سرکوب ولایی نشان می‌دهد آنها اهل عبرت گرفتن نبوده و فکر می کنند موقعیت ویژه و متفاوتی دارند.alireza-jabbari02.jpg
علی رضا جباری

گامی در راه گشایش معماهای تبلیغ علیه نظام واقدام علیه امنیت ملی

دیرزمانی است که گردانندگان دستگاه قضایی کشورمان، ایران، از متهم کردن فعالان سیاسی و مدنی به تبلیغ علیه نظام و توطئه و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و... بهره می گیرند و گاه تنها برخی از واژه های بیانگر این اتهامها را اندکی تغییر می دهند. همچنین، این گونه اتهامها را کمابیش به همه ی کسانی که در پهنه ی نقد و مخالفت با روشها و اقدامهای ارکان دولت گام برمی دارند، صرف نظر از نوع و شکل فعالیت آنان، از شرکت در گروههای سیاسی اپوزیسیون تا خبرنگاری، روزنامه نگاری، فعالیت ادبی و هنری و... نسبت می دهند.farid-ansari-d.jpg
فرید انصاری دزفولی

عروج ملکوتی قاضی منصوری با رمز یا رهبر!

سوال افکار عمومی این است، اولا چگونه یک فرد متهم به فساد و ارتشاء به سادگی از کشور خارج میشود. و اینکه در جمهوری اسلامی و برای جمهوری اسلامی دزدی مبلغ نیم میلیون یورو پول هنگفتی نیست که مقامی چون منصوری ترسی از دزدی خودش داشته باشد و بدین خاطر از کشور فرار کرده باشد. اگر چنین باشد باید بسیاری از مقامات اصلی جمهوری اسلامی از ترس غارتگری از کشور فرار کنند و خارج بشوند. پس انگیزه مرگ یا قتل پانصد هزار یورو نیست و نمی تواند باشد.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

دختری جوان نمی دانم با موهای آبی یا سرخ ،راهی زندان اوین

بیست و پنج سال بیشتر ندارد با چشمانی درخشان وشاد اما بسیار جسور وهوشیار. بالباس های خاص خود که من نام این گونه لباس را لباس اعتراض می گذارم وگیسوانی که برنگ های مختلف در می آورد. من این موهای رنگ کرده را خاری درچشم حکومت اسلامی نام می نهم .
با لبخندی شیرین که هاله ای ازسرکشی و قدرت جوانی را با خود دارد. لبخندی که درونی پاک وانسانی را بنمایش می گذارد. دختری با سیمائی خاص و منحصربفردخود در میدان مبارزه با اسبتداد حاکم.new/mehdi-ebrahimzadeh1.jpg
مهدی ابراهیم زاده

اعتراضات در امریکا و اروپا: نوید تولد جنبشی برای عدالت، علیه تبعیض و نژادپرستی!

آنچه در هفته های گذشته در سراسر اروپا، در برلین، پاریس، لندن، منچستر، لیورپول، فرانک، آمستردام و بسیار شهر های دیگر اروپا شاهد بودیم، هرچند در درجه نخست ابراز همبستگی با معترضان امریکایی بود، اما بیش از هرچیز، واکنشی بود علیه خشونت نژادی، راسیسیم و پوپولیسم راست نژاد پرستانه در اروپا و برای عدالت و نوعی همبستگی بین قاره ای و به جرأت جهانی، برای صلح، خشنونت پرهیزی، علیه نژادپرستی و فاشیسم، علیه پوپولیسم راست و برای عدالت ومحیط زیست.babak-amirkhosravi.jpg
بابک امیرخسروی

دو سند
دررابطه با چگونگی دو ماجرای فرار ۹ عضو کمیته‌مرکزی از زندان
و خسرو روزبه پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

دوسندی که ازنظر می گذرانید یکی مربوط به ماجرایِ فرار ۹ عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران همراه با خسرو روزبه درآذرماه ۱۳۲۹ ودیگری مربوط به فرار خسرو روزبه کمی پس از فاجعۀ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می باشد. در رابطه با فراراعضای کمیته مرکزی، دکترغلامحسین فروتن که آن زمان در رهبری حزب ومسئول مستقیم سازماندهیِ فرار اعضای کمیته مرکزی از زندان بود، ودر بیرون از زندان ناظر این عملیّات بود، توضیحات شایان توجهی در کتاب خاطرات خود داده است. سند زیرامّا توضیحِ جزئیات ماجرا از دورن زندان است که به دست بازیگران آن تنظیم شده است.mehrasa.jpg
محمد علی مهرآسا

رشوه خواری و دزدی در ایران مورد تأیید تمام دولت های جهان است!!

بحث رشوه خواری و دزدی در ایران موضوعی نیست که در پنهان و خفیه مانده باشد؛ و چنان علنی است که خواجه حافظ شیرازی نیز پس از شش سده که از مرگش می گذرد، ممکن است از آن آگاه باشد و به راز و رمز این هنر ظریف متصدیان حکومت اسلامی ایران وقوف داشته باشد. برای این که شدت رشوه خواری و دزدی در حکومت آخوند و علمای دین اسلام روشن شود، نیازی به جستجو و مطالعه و کنکاش نیست. زیرا مسئله کاملاً حل شده و جواب درست نیز در دسترس عموم است. باید دزدی و رشوه خواری را مانند یک فعل صرف کرد تا کمی از زیبائی اش پیدا شود.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

حماسه بابک خرم دین در آذربایجان

بابک به یکی از اسطوره های ماندگار در تاریخ آذربایجان تبدیل شده و می تواند الگویی برای مبارزه با تاریکی، خرافات و استبداد باشد، از آن رو در همه دوران تاریک اندیشان، خرافه پرستان و استبداد دوستان با آن مبارزه کرده، نسبت های ناروایی به این جنبش مردمی داده اند. موسوی اردبیلی از گرایش جوانان آذربایجان به بابک به خشم آمده می گوید : بابک کسی بود که اردبیل را غارت کرد، مردم را کشت و مزدکیان را تقویت کرد و مرتظی مطهری فریاد می زند: بابک دشمن اسلام بود، نام بچه های خود را بابک نگذارید، او با اعراب نه با ایرانی ها می جنگید.. همه این گفتار و تبلیغات گسترده نشانگر خوف و وحشت آنان از بیداری جوانانی است که با الهام و الگو قرار دادن جنبش مردمی بابک پایه های حکومت تاریک اندیش و ارتجاعی آنان را به مخاطره می اندازند.new/asghar-jilo.jpg
اصغر جیلو

نظری در باره بی بی سی فارسی

ملاحظات مطروحه در این مبحث، فقط به بخشی از فعالیتهای خبری تلویزیون بی بی سی فارسی که بیشتر مرتبط با سیاست است نظر دارد و نه بیش از آن و نه حتی رادیوی بی بی سی یا وب سایت آن. باید گفت که بخش بزرگی از فعالیتهای بی بی سی فارسی که بطور عمده از تولیدات بخش انگلیسی و یا سرویس جهانی آن است، (و بخشا نیز با کیفیتی خوب توسط خود بخش فارسی در زمینه مسایل غیر سیاسی تهیه میشود)؛ در ترویج اطلاعات علمی، فرهنگی وهنری، گردش اطلاعات در زمینه های مختلف، پاسداشت و آموزش ارزشها عموم بشری و ضرورت همبستگتی مردمان در جهانی که در آن زندگی میکنیم؛ در قیاس با تولیدات رقبای جهانی بی بی سی اغلب در صدر جدول و جزو بهترین ها قرار دارند.new/soltanzade-lenin1.jpg
مسعود فتحی

حزب کمونیست ایران
و انقلاب اکتبر روسیه

(به‌مناسبت صدمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران)

حزب کمونیست ایران سرآغاز تاریخ صد سال گذشته‌ی جنبش کمونیستی و کارگری ایران است. انتخاب‌ها و رویکردها و اسلوب آن، همواره سرمشقی برای همه‌ی جریان‌ها و احزاب بعد از خود بوده است. این حزب را اگرچه می توان محصول تلاش‌های جنبش سوسیال دموکرات و کارگری ایران از انقلاب مشروطه تا سازمان‌های کارگران مهاجر ایرانی در قفقاز دانست، اما تشکیل آن در آن مقطع، نقطه‌ی عطفی درجهت‌گیری‌های آتی جنبش کارگری و کمونیستی ایران و پیوند تنگاتنگ آن با انقلاب اکتبر روسیه بود که تاثیرات آن تا امروز هم پا برجاست.jebhe.jpg

منافع ملی ما چیست و در کجاست؟

سرمقاله نشریه شماره ۲۰۲

بدیهی و طبیعی است که مسیر سیاست خارجی هر کشور باید در راستای حفظ منافع و مصالح مردمی که در آن سرزمین زیست می کنند ترسیم گردد. یعنی سیاست خارجی باید منطبق بر منافع ملی تبلور یافته و تعریف شود و نه بر اساس سلیقه و رأی و منافع قدرت‌های حاکم . یک دولت ملی و مردمی باید در همزیستی با همسایگان و روابط بین‌المللی و تعامل با جامعه جهانی در جاده‌ای حرکت کند که در مقصد و انتهای آن پیشبردن کشور از نظر اقتصادی ، علمی و صنعتی و کسب شأن و حیثیت سیاسی و فرهنگی در سطح جهان در نظر گرفته شده باشد .سیف اله اکبری

مروری بر حوادث ۳۰ خرداد ۱۳۶۰

بی‌‌‌‌شک واقعه ۳۰ خرداد سال ۶۰ نقطه عطفی در مبارزات دمکراتیک ایران و انحرافی از انقلاب ۵۷ محسوب می‌‌‌‌گردد. پرداختن به این موضوع و ریشه‌‌‌‌یابی علل آن هنوز هم نیاز مبرم جنبش دمکراتیک و عدالت خواهانه کشورمان می‌‌‌‌باشد. سالها قبل از انقلاب ۵۷ چه در زندانها وچه بیرون از زندان روابط مجاهدین خلق با دیگر جناح‌‌‌‌های مذهبی خصوصاً روحانیت رو بسردی گرائیده بود که در ادامه واقعه ۳۰ خرداد ۶۰ را ببار نشست.new/ladan2.jpg
امیر حسین لادن

سلطنت سقوط کرد، شاه درگذشت

بعضی از دوستان، ایراد می گیرند که چرا در مورد سلطنت می نویسی؛ مشکل ما رژیم فقاهتی است. نخست اینکه بیشترِ نوشته هایم در مورد رژیم ملاها، تمرکزم رویِ افشایِ فجایعِ حکومتشان و تلاشم در اخراجشان از سیاست و بازگشت آنها به مساجد و گورستان است. ولی زمانی که عده ی، با تحریف تاریخ و جعل حقایق در مورد رژیم گذشته و با ساختن و به نمایش گذاشتنِ سمبُل هایِ کاذب، قصد گمراه کردن جوانان و دیگر هم میهنانمان را دارند؛ مسئولیت و وظیفه حکم می کند که با این شیادان و عوامل بیگانه، مقابله و مبارزه کنیم.new/fakhraddin-azimi02.jpg
فخرالدين عظيمی

شاه ایران و ملکه انگلستان

مستند گزاف گویانه می‌گوید انصراف شاه از سفر پیامد چیزی جز دریافت «پیام ملکه» نبود. عوامل دیگر هم در خودداری شاه اثر داشت. شاید از اول هم سخن از سفر نیرنگی بیش نبود. هر چه بود شاه ماند و زمینه‌سازی برای کودتا ادامه یافت. این مستند اصرار بر ماندن شاه را بخشی از برنامه کودتا می‌داند. این ناروا نیست. اما اگر شاه رفته بود کودتا به هم نمی‌خورد؛ راه‌های دیگری یافت می‌شد. شاید تصور این‌که شاهی برای شاه دیگر پیامی بفرستد غیرعادی نبود ولی هندرسن دیپلمات باسابقه‌ای بود و می‌توانست دریابد که فرستادن چنین پیامی از سوی ملکه انگلستان امری نامتعارف است. چیزی که به نظر مستندسازان نرسیده این است که شاید ایدن در ابهام این پیام نقشی داشت.behzad-karimi.jpg
بهزاد كریمی

یک فرصت استثنائی!

به انتخابات برای تعیین رئیس جمهور آمریکا کمتر از پنج ماه مانده است. مهلتی اندک برای انتخاب بالاترین مقام در ساختار قدرتمندترین کشوری که علیرغم افت موقعیت پیشین‌ خود در مناسبات بین المللی، هنوز هم موثرترین بازیگر سیاست جهانی به شمار می‌رود. اگر این انتخابات و نتیجه آن برای همه کشورها مهم است، برای ایران ما اما که در آن جمهوری اسلامی ملتی را در مناسبات تنش آلود و سراسر تشنج با آمریکا به گروگان گرفته، اهمیتی فرامعمول دارد.»  آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک کار جمعی است
»  تاملی در باره لیبرالیسم
»  دوگانه اصلاحات انقلاب
»  نخستین درس انقلاب اسلامی!
»  اَلَن بَدیو پاندِمی، نادانی و مکان‌های نوینِ جمعی
»  نابودی ارزش ها در ایالت متحده
»  شکست فشارحداکثری سیاستِ « حداکثر فشار » آمریکا بر ایران
»  داستان یک پوستر!
»  آیا کشته شدن رومینا و جرج فلوید سرنوشت ساز خواهند بود؟
»  دیدار با دوزخیان وجدلی با امام!
»  کاندیدای سازمان چریک های فدائی خلق نخستین مجلس شورای بعد انقلاب
»  جنگ به خاطر ِ قدرت، مبارزه برای دموکراسی
»  ری‌شهری و اعتراف به چرایی حذف آیت‌الله منتظری
»  «حقوق بشر» گرائی و از توان‌اُفتادگی ایدئولوژی‌های انقلابی
»  چشم انداز اقتصاد در دوران کرونا و پس از آن
»  تمامی دزدان زیر یک سقف!
»  دولت در جوامع سرمایه‌داری درحال‌توسعه
»  اپوزیسیون محکوم و ماجرای «اقتصادِ بازاربنیان»
»  اصلاح‌‌پذیری سامانه های حکمرانی
»  درتدارک مرگ وتعیین جانشین خامنه ای
»  باز هم دروغ می گوئید!
»  اصلاح ناپذیری، ذات است!
»  رومینا را پدرش نکُشت!
»  ریاست قالیباف بر مجلس: بازیگر در مجلسی بازیچه!
»  قالیباف و ریاستی از قماش خود مجلس!
»  مروی بر گفتگو درباره‌ی کرونا از نگاهی تاریخی