logo

مریم مرادی - یداله بلدی

زندانٰ‌های مخوف مالزی گورستان ایرانیان زندانی

جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴ اوت ۲۰۲۰

یکی اززنان که بجرم حمل مواد مخدر درفرودگاه دستگیروبه اعدام محکوم شده ماجرای فریب خوردن خودرا اینگونه توضیح میدهد (درفرودگاه تهران عازن مالزی بودم که یک خانم مسن بمن نزدیک شد وبا خواهش وتمنا از من خواست که مجسمه کوچکی را برای پسرش به مالزی ببرم ودرفرودگاه به فرزندش تحویل دهم من هم بخاطر حس انساندوستی وکمک به هموطن پذیرفتم در فرودگاه کوالالامپور به مختویات مجسمه مشکوک شدند وپس از شکستن مجسمه مواد مخدردرون مجسمه را کشف کردند اکنون در یک شرایط بسیار سختی زندانی هستم وبه اعدام محکوم شده ام بدون اینکه آن خانم را بشناسم).
کشورمالزی در جنوب شرقی آسیا قرادارد، جمعیت این کشور بالغ بر 32 ملیون نفر است که از این جمعیت 60درسد مالایائی، 25 درصد چینی و13 درصدهندی میباشند.
اکثریت مردم مالزی مسلمان وبقیه پیرو آئین های بودائی وهندوهستند، کشور مالزی با نظام مشروطه پارلمانی اداره میشودودر 40 سال اخیربه پیشرفتهای شگرفی درعرصه اقتصادی دست یافته است.
در 20 سال گذشته عده ای از ایرانیان بویژه جوانان برای ادامه تخصیل یا سرمایه گذاری خرد وکلان یا تجارت عازم مالزی شده ودراین کشور ساکن شده اند، بعضی جوانان وخانواده ها نیز برای فراهم آمدن امکانات جهت عزیمت به کشورهای پناهنده خیز بطور موقت دراین کشور زندگی میکنند همچنین سالانه هزاران ایرانی برای گردش به مالزی سفر میکنند.
درمالزی 14000دانشجوی ایرانی در دانشگاههای این کشور مشغول تخصیل اند همچنین 300 استاد وپژوهشگر ایرانی نیز در دانشگاهها این کشور به تدریس وتحقیقات علمی اشتغال دارند. دردوران 40 ساله اخیربه علت عملکرد ویرانگررژیم درتمام عرصه ها انواع نابهجاریها وبزهکاریهاروند افزایشی داشته است، یکی از پیامدها ودستاوردهای فاجعه باررژیم روند افزایش میزان معتادان به مرز 4 ملیون نفر است، وجود 4 ملیون معتاد بازار پرسودی را برای سوداگران مرگ یا درواقع سوداگران مرگ وتباهی فراهم آورده است، هرچند سپاه پاسداران وایادیش طبق گفته خود مقامات رژیم بزرگترین سوداگران مواد مخدر هستنداما هزاران باند خرد وکلان نیز دربخشهای تولید ، توزیع ، وارد کردن ماده اولیه از افغانستان وقاچاق آن به خارج از کشورفعال هستند، سپاه ودیگر باندهای موادمخدر عامل تباهی ونابودی جوانان واز هم گسیختگی خانواده هاودیگر آثار فاجعه بار در جامعه هستند.
بخشی از فعالیت سوداگران مواد مخدر به حمل مواد به خارج ازکشور اختصاص دارد، یکی از کشورهائی که مواد مخدر کمیاب وگران میباشد کشور مالزی است زیرا دولت مالزی قوانین بسیار سختگیرانه ای را برای حمل مواد مخدر وضع کرده است وبرای حمل بیش از 5 گرو مواد مخدر حکم اعدام صادر میشود ازاینرو قاچاقچیان خود وارد مهلکه قاچاق به مالزی نمشوندبلکه با تطمیع وفریب بخشی ازجوانان بیکار ونیازمندیا نا آگاه استفاده کرده وبا پرداخت مبلفی پول ویک سفر مجانی آنهارا راهی سفر بی باز گشت میکنندیا مسافران عازم مالزی را باجیب حس انساندوستب وهموطنی فریب میدهند ومحموله خودرا باو میسپارند احتمالا زندگیشان را تباه میسازند.
یکی اززنان که بجرم حمل مواد مخدر درفرودگاه دستگیروبه اعدام محکوم شده ماجرای فریب خوردن خودرا اینگونه توضیح میدهد (درفرودگاه تهران عازن مالزی بودم که یک خانم مسن بمن نزدیک شد وبا خواهش وتمنا از من خواست که مجسمه کوچکی را برای پسرش به مالزی ببرم ودرفرودگاه به فرزندش تحویل دهم من هم بخاطر حس انساندوستی وکمک به هموطن پذیرفتم در فرودگاه کوالالامپور به مختویات مجسمه مشکوک شدند وپس از شکستن مجسمه مواد مخدردرون مجسمه را کشف کردند اکنون در یک شرایط بسیار سختی زندانی هستم وبه اعدام محکوم شده ام بدون اینکه آن خانم را بشناسم).
اکنون 320 شهروند ایرانی بجرم حمل مواد مخدر درزندانهای مالزی دوران محکومیت را میگذرانند یا درانتظار تشکیل دادگاه هستند این زندانیان در یک شرایط عیر قابل تحمل با مرگ دست به گریبانند، 290 نفر از زندانیان مرد و30 نفر زن هستندکه 80 نفر ازاین زندانیان محکوم به اعدام شده اند این هموطنان بخشی از 4ملیون هم وطنی هستند که در چنگال هیولای اعتیاد به اسارت درآمده اند.
وضعیت دادگاهها وزندانهای مالزی
زندانهای مالزی به آخر دنیا یا قعر جهنم معروف اند در سالهای اخیر 259 زندانی در این زندانها جان خودرا از دست داده اندیا خودکشی کرده اند که درمیان این گروه نام یک ایرانی نیز بچشم میخورد.
زندانیان ممکنست تا 5 سال یا حتی بیشتر درصف انتظار تشکیل دادگاه باشند.
در سلولها 2متر در 3 متر گاهی تا 12 نفر زندانی هستندکه هوای گرم وشرجی امکان تنفس را بسیار مشکل میکند.
سرویس بهداشتی دردرون سلول قرار دارد وفاقد آب ودرب میباشد.
درسلولها انواع واقسام حیوانات وحشره ها مانند موش ، مارمولک،سوسک وساس وشپش وجود دارند.
بیماریهای گوارشی، ریوی،عفونی، پوستی وروانی بویژه در بند زنان بسیار شایع است.
کیفیت وکمیت غذابسیار بد وناچیز است وجیره روزانه آب زندانیان یک لیوان آب گرم میباشد.
ساختمان زندانها بسیار قدیمی وفرسوده میباشد.
طبق گفته مقامات مالزی بیش از 1200 زندانی مواد مخدر محکوم به اعدام شده اند درمیان زندانیان دیگر کشور ها که بجرم مواد مخدر دستگیر شده اند ایرانیان بیشترین میزان زندانی رادارند وسالانه دهها ایرانی در فرودگاههای این کشور بجرم مواد مخدر دستگیر میشوند.
دادگاههای مالزی حکم اعدام را صادر میکنند اما این حکم اجرا نمیشود بلکه محکومین را درسلولهای انفرادی نگه میدارند که فاقد هرگونه امکانات است وتحمل این زندانها از نطر حسمی وروحی بسیار طاقت فرساست ازاینرو زندانیان محکوم به اعدام عاجزانه وبا التماس از قضات میخواهندکه آنهارا سریعا اعدام کنند.
سفارت جمهوری اسلامی در مالزی از هر گونه کمک رسانی وراهنمائی به زندانیان دریغ میورزد.
گروههای طرفدار حقوق بشر تلاش میکنند که وضعیت زندانها بهبود یابد اما به علت قوانین ومقررات سخت حاکم بردادگاهها وزندانها تاثیرات چندانی بروضعیت زندانها ندارد.
سرنوشت دردناک وغم انگیز320 هموطن در زندانهای مالزی که شامل فریب خوردگان ، تطمیع شدگان یا حتی قاچاق چیان حرفه ای میشود بخشی از سرنوشت ملیونها ای قربانی ایرانی است که رژیم برای آنان رقم زده است در واقع این قربانیان بخش کوچکی از 4 میلون هموطن هستند که در گرداب اعتیاد وتباهی وفلاکت غرق شده اند.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد