yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

پنهانکاری رژیم، فروپاشی اقتصادَ

آنچه مسلم است رژیم ولایت در عمیق ترین بحران اقتصادی دوران خود فرو رفته است، راه نجاتی متصور نیست که این خود از ویژگی های استبداد است، همه راه های خروجی را با عملکرد خود می بندد، این بحران ژرف اقتصادی انسداد سیاسی را به همراه دارد، از مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم هراس دارد. رژیم درمانده و ناتوان از سیاست ورزی، شاهد و ناظر بر ریزش روز افزون مردم از بدنه خود است و در بین مردم دیگر هیچ اعتباری ندارد، برای پیشگیری از سقوط و نابودی و برون رفت از تنگنای کنونی و خرید زمان به خشونت متوسل شده، و با هرگونه خواستی از سوی مردم حتا به صورت مسالمت آمیز مخالفت می کند، که نمونه های بارز و مشخص آن را در آبانماه امسال مشاهده کردیم، که هنوز بعد از گذشت چند ماه تعداد کشته ها و بازداشتی ها را منتشر نمی کند، از اتحاد و خیزش مجدد مردم به شدت نگران و ترس دارد.Taghi
تقی روزبه

دوره قبض قدرت، بحران بازتولید و تناقض خفه کننده!

رژیم حاکم بر ایران در چارچوب چرخه «قبض و بسط» خود اکنون در فاز قبض قدرت قراردارد. هر قبضی به معنای فشرده شدن قدرت از طریق کنارگذاشتن بخشی ازهمراهان تا امروز و اقدام به تصفیه های جدیداست. البته خودسیکل قبض و بسط بدلیل افزایش وخامت ملأ پیرامونی و فضای زیستی، در یک چرخه بزرگتر راه به یک پارادوکس بزرگ و نهایتا نابوده کننده ای می برد که ناشی از بحران حادبازتولیدی به مثابه بحران اصلی و زایای سایربحران هاست.esfahani.jpg
محمدعلی اصفهانی

روحانیت سیاسی، بیشتر یک کاتالیزور بود

(در سالگرد صدور خمینی به ایران)

خمینی در ۱۰ آبان ۱۳۵۶ در شرایطی که در پی باز شدن نسبی فضای سیاسی در ایران، هنوز همچنان صدا و طنین صدای خردمندان و اهل قلم و اندیشه و سیاسی کاران کلاسیک بود که در فضای مبارزات سیاسی می پیچید، اینچنین در سخنرانی خود در نجف، به بی عملی و جبن و زبونی و بی ثمری و انفعال اصحاب خود اعتراف می کند و به آنان قوت قلب می دهد که ورق برگشته است و دیگر لازم نیست باز هم بترسید و خفه خون بگیرید و از قافله عقب بمانید و بگذارید که میوه ی رسیده یی را که حاصل خون و رنج دیگران است صاحبان آن بچینند و بر سفره ی خود بگذارند.new/Amir-Javaheri.jpg
امير جواهری لنگرودی

نگاهی به وارسی و چشم انداز شعارهای اعتراضی درایران طی ماههای آبان- آذر و دی ۹۸

شعارها درنوع خود به شناخت عوامل وخصلت ها وویژگی های حرکت اجتماعی می انجامد وبه ما کمک می کند که دریابیم که مردم برسرچه مطالباتی خم می گردند وچه گروه های مختلفی را نمایندگی می کنند وموقعیت شرایط عینی وذهنی جامعه رابرما روشن وآشکارمی سازند .
درهردوره ای شعارها بازگو کننده جنبه های مختلف بارفرهنگی، روحیه ومیزان دخالتگری وبه نوعی خود انگیختگی وآگاهی شرکت کنندگان درحرکت اجتماعی واعتراضی را مشخص می سازد .
بعبارتی درهردوره ای ازمضمون شعارها می توان دریافت که نیروی درگیر،سردادن شعارها چه سامانه ای را رقم میزند وچیستی آنان چه مسیرومراحلی را باخود همراه می گرداند .mossadegh05.jpg
س. حمیدی

نا‌‌‌‌م‌ها سرانجام به نام محمد مصدق پیوند می‌خورند

در رأس همه‌ی‌ آخوندهای ساواکی، منبری معروف فلسفی جانمایی می‌شد. او که تا دیروز از تریبو‌ن‌های "اعلیحضرت همایونی" سخن سر می‌داد، اینک نیز تریبون جمهوری اسلامی را در اختیار داشت. فلسفی از نخستین افرادی بود که از اقبال توده‌های مردم به راه و روش محمد مصدق سر باز می‌زد. چنان‌که نارضایتی خود را از همان منبر با دولتمداران جمهوری اسلامی در میان می‌گذاشت. سرانجام اوباشان حکومت جدید، ضمن همسویی با فلسفیِ واعظ، پلاک های شناسایی خیابان مصدق را از سینه‌ی دیوار آن پایین کشیدند تا بزرگ‌ترین خیابان شهر تهران را "حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌ا‌لشریف" بنامند.Mohammad-hossein-Sdigh-yazdchi-s.jpg
محمد حسین صدیق یزدچی

فردای ایران چگونه ساخته می شود؟

امّا در جای جای ایران نسبت به تغییر سیاسی و گذر از سنت فکری دین مدار و استبدادهای تاریخی پنهان و آشکار، خیزشی به چشم می آید. بنظر می رسد که امروز ایرانیان به نظامی سیاسی می اندیشند که آن نظام، زندگی زمینی و تمام ملزومات زندگی فردی و اجتماعی دنیوی را در همه ی عرصه های سیاسی و اقتصادی و حقوقی و آموزشی و فرهنگی برای همگان تامین کند. به نظر میرسد که ایرانیان نظامی سیاسی و «دولت» ی را می خواهند که برآمده از خواست و اراده ی خردبنیاد جمعی باشد.شیوا پارسا

ایران تنهاست، تنهاتر از همیشه و پی در پی کشته می‌دهد!

ما دوباره باید خود را، ایرانیت مان را اختراع کنیم، ایرانی بودن را بازبینی کرده و شاید باید اسطوره جدیدی بسازیم که در آن ارزش‌های اساسی اجتماعی و باورهای آزادیخواهانه دمکراتیک و سکولار متبلور بوده و اجازه پیوستگی و وحدت در کثرت را با حفظ حقوق هر قوم ، هر شهروند و هر انسان ممکن سازد.new/jalal-rostami-01.jpg
جلال رستمی

درآستانه چهل ویکمین سال انقلاب بهمن ۵۷
حافظه تاریخی

بسیار شنیده یا گفته شده که مردم حافظه تاریخی ندارند و یا در بِزَنگاه های تاریخی توجه ای به حافظه تاریخی نمی کنند. نمی خواهم وارد این بحث شوم که چگونه ملتی و یا مردمی می توانند حافظه تاریخی نداشته باشند. این گزاره را بیشتر نشانه عصبیَت می دانم تا یک گزاره اثباتی و مستدل. اما من هم با این نکته که حافظه تاریخی می تواند در بِزَنگاه های تاریخی به کمک یک ملت و یا یک نسل از یک ملت بیاید موافقم. مشروط به اینکه حافظه تاریخی یاد شده کارکردی همچون آژیر حمله هوایی و یا اخطارهای محیط زیستی از قبیل سیل و زلزله و ... داشته باشد و از طریق متخصصین مربوطه مطرح شود.خدامراد فولادی

رهبران ِ مادام العمر، دشمنان ِ دموکراسی و آزادی های سیاسی

رهبر ِ مادام عمر به کسی می گوییم که در سلسله مراتب ِ سازمانی – تشکیلاتی ِ یک حزب یا دولت( حاکمییت) سرکردگی و ریاست ِ انحصاری و تمام عمری ِ اعضای اصلی و مرکزی ِ تشکیلات، یا فرمانفرمایی ِ بلامنازع ِ یک دولت و حکومت را دراختیار ِ خود داشته و کسی را درریاست و فرمانفرمایی اش دخالت ندهد. یعنی از زمانی که به قدرت می رسد تا زمانی که تشکیلات اش در قدرت و او زنده است رییس و حاکم ِ بی رقیب و بلامنازع ِ حزب و حکومت است.new/nomani-behdad.jpg
فرهاد نعمانی و سهراب بهداد

ساختار اقتصادی سرمایه‌داری در سطح ناب و طبقات همپای آن

اقتصاد سیاسی طبقه و دولت در جوامع سرمایه‌داری (بخش دوم)

در مقاله‌ی حاضر بر جنبه‌های ذاتی یا ویژگی‌های روابط اصلی در تکامل ساختار سرمایه‌داری در جامعه‌ای تاریخاً مشخص، یعنی روابط تولید سرمایه‌داری و طبقات همپای آن، در بالاترین سطح انتزاع توجه می‌شود. با این حال، پیش از آغاز بحث درباره‌ی این جنبه‌های ذاتی روابط اجتماعی سرمایه‌داری، با توجه به ظرایف موجود در پیوند بین مطالعه‌ی تاریخی – منطقی و سطوح انتزاع – انضمام، یادآوری سه نکته می‌تواند به کاهش برخی کژفهمی‌ها کمک کند.
رضا جاسکی

خدایانی که مُردند

مسئله رادیکال‌های سابق. چرا رفتند؟

داستان افراد رادیکالی که به ارمان‌های سابق خود پشت می‌کنند داستان تازه‌ای نیست. در ادیان از چنین کسانی به نام «مرتد»، «از دین برگشته» و در سازمان‌های سیاسی گاه «خائن» یاد می‌شود. لف تیخومیروف ناردنیکی بود که به هنگام مهاجرت در فرانسه در افکارش تجدید نظر کرد و در سال۱۸۸۸ کتاب «چرا دیگر انقلابی نیستم» را نوشت. بنا به گفته ایزاک دویچر از آن زمان تاکنون «در هر نسلی، در هر دهه‌ای» عده‌ای وجود داشته‌اند که پس از تغییر جبهه تلاش کرده‌اند به این پرسش پاسخ دهند. درست به این علت که تغییر مسلک دادن پدیده‌ای متداول بود، سیلونه پیشگویی «نبرد نهایی بین کمونیست‌ها و ضدکمونیست‌ها» را نمود.اشرف دهقانی

پارادوکس در جنبش انقلابی توده ها

امروز، برای نیروهای انقلابی در جامعه و توده های آگاهی که تجربه زندگی معلم آن هاست، این واقعیت روشنی است که جمهوری اسلامی با این که در عمل چهل ساله اش نشان داده است که خدمتگزار امپریالیست ها و برباد دهنده ثروت های مردم ایران به نفع آنان و سرمایه داران وابسته داخلی می باشد و در عین حال پیشبرنده اصلی سیاست های جنگ طلبانه آمریکا و به نفع اسرائیل در خارج از مرزهای ایران به قیمت خرج بودجه کشور و تحمیل فقر و فلاکت و بی خانمانی به توده های تحت ستم ما است، با هزار نیرنگ می کوشد خود را ضد امپریالیسم و ضد صهیونیسم معرفی کند.mehrasa.jpg
محمد علی مهرآسا

آخوند علم الهدای و اندازه ی دانش و آگاهی اش!!


قدرتی خدا این امامان جمعه در ایران همانند دیگر همکسوتانشان یعنی آخوندهای ریز و درشت موجود در ایران به علت عدم آشنائی با دانشهای تجربی، چون تمام معلوماتشان در همان حدود درس عربی و مسائل شرعی دور می زند، تهی مغزند و حتا از خرد و فهم کامل برای درک مسائل روزمره بی بهره اند. در نتیجه اغلب هر هفته در این دو خطبه طولانی و دری وری و نامجمل نماز جمعه سخنانی می گویند که دستشان باز تر شده و بلاهتشان را بیشتر از پیش به رخ جهانیان می کشند. البته غیر از این خطبه ها در دیگر موارد نیز اظهار فضل می کنند و میزان معلومات خویش را از دنیای امروز به مردمی که گوسفند گونه پای سخنشان نشسته اند ارائه می دهند.Deniz
دنیز ایشچی

جنگ آمریکا با ایران از دو سال پیش آغاز شده است


استراتژی مقابله با جمهوری اسلامی ایران نئوکان ها، همچنان پروژه آلترناتیو سازی حکومت برای ایران از طرف آنها را در بر دارد. همین سناریو با ترکیب استراتژیک چند تکه کردن ایران از طریق تقویت نیروهای الترا ناسیونالیستی منطقه ای میتواند بوده باشد. پروژه آلترناتیو سازی حکومتی از طرف آنها در شکل دیگری میتواند شامل استفاده از بخش هایی از درون همین حکومت فعلی بوده باشد که آماده باشند تا در معامله با نئوکان ها به خواسته های آنها کاملا تمکین نمایند.new/aliafshari.jpg
علی افشاری

زیدآبادی متاخر و انتظار در نقطه صفر

خاطرات خوب زیادی از احمد آقای گرامی در داخل و خارج از زندان دارم. ولی ارادت ویژه من به زید آبادی به خاطر دانش، روشن بینی، گریز از نگاه های کلیشه ای، حق طلبی، آزادگی، سلامت و فضائل اخلاقی او بوده است و بخصوص هزینه بسیار زیادی که برای اعتلای کشور و حقوق ملت پرداخت کرده است. بدیهی است که من هیچوقت ملاحظات وی را از سر ترس و یا عافیت اندیشی نمی دانم و باور دارم نگرانی ها و دغدغه هایی او را به مسیری برده که تفاوت های زیادی با مشی سیاسی گذشته اشپیدا کرده است.new/hamid-arzpeya-behrangi-pouyan1.jpg
انوش صالحی

عکس های رو در رو
به یاد حمید ارض پیما

چپ نو درگریز از شهر بزک شده تبریز با چلچراغ‌های رنگارنگ جشن تاجگذاری و زنان روسپی منتظر بر درگاه خانه‌ها در کوچه‌های تنگ و تاریک و گلی، از چادرهایی که نشان مطلق فقر بود، تا به سر همه نداشته‌های‌شان کشیده شود. در گریز از قوادان وعربده‌کشان، در گریز از پیرمردان خاطره‌گو که حال را وا گذاشته و فرقه و حزب و سرنگونی مجسمه شاه در یک روز قبل از کودتا را تکرار تکرار می‌کردند. در گریز از همه آنچه که در شهر بود و نمی‌پسندیدند به اتاق پشتی قهوه‌خانه جلیل ، به قهوه‌خانه بازار شیشه‌گرها و کتابفروشی شمس و مهم‌تر از همه به صفحه و تیتر و سطرهای «مهد آزادی آدینه» رسیدند.behzad-karimi.jpg
بهزاد كریمی

تا ته خط می رود چون به ته خط رسیده است!

همه حرف خامنه ای را می توان در دو پیام او به دو بخش از جامعه خلاصه کرد. خط و نشان کشیدن علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی – این بخش اکثریت قاطع جامعه – تا بدانند که با سرسختی این حکومت سرکوبگر مواجهند و در عوض اما، قوت قلب دادن به پایگاه محدود و رو به ریزش و انزوای خود و حمایت قاطع خویش از سپاه پاسداران بی حیثیت شده تا روحیه باختگی در آنها چاره یابد.Behrouz-Sotoudeh.jpg
بهروز ستوده

خامنه ای درنمازجمعه:مرگ قاسم سلیمانی"یوم الله"است! کشتارمسافران هواپیماهیچ است!

جان کلام خامنه ای درپایان خطبه های نماز جمعه تهران این بود که مردم ایران باید بطورچشمگیر درانتخابات آینده شرکت کنند و با شرکت خود درانتخابات گویا دشمن را مأیوس کنند! البته خامنه ای فراموش کرده است که مردم ایران درهر فرصتی فریادزده ک"دشمن ما همی جااست دروغ میگن امریکااست". خامنه ای انتظار دارد بعد ازاین همه فجایع وبعد ازآنهمه کشتاروجنایت، باز مردم یکباردیگربروند پای صندوق های انتخابات قلابی وبه قاتلان عزیزان خود وکسانی که این کشور را به این روز انداخته اند رأی دهند؟!amir-kasravi1.jpg
امیر کسروی

سازمان هواپيمائي كشور ايران را بدادگاه جهاني بكشيم

پرسشي كه پس از سرنگوني پرواز ٧٥٢ اوكرايني، مشغوليت ذهني همه ما شده اينست كه چرا ايران فضاي ناامن را براي پروازهاي مسافري باز نگهداشت؟ آيا اين پرسش بنيان قانوني دارد؟ مسئوليت بعهده كدام نهاد است؟ و بالاخره عدم پايبندي به قوانين بين- المللي پرواز، آيا جرمي قابل تعقيب است؟yadollah-baladi02.jpg
یدالله بلدی

شرکت جمعیت انبوه در تشییع سردار سلیمانی دلیل بر مقبولیت نظام نیست!

یکی از شیوه های دیرینه حکومتها بویژه حکومتهای خودکامه تاثیر گذاری و تسلط برافکار عمومی است و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، رسانه ای وآموزش وپرورش تلاش میکنند تا افکار عمومی را درجهت ایدئولوژی، خواستها واقدامات خود سمت و سو دهند.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

بار دیگر جنبش تاریخی دانشجوئی ایران

جنبش دانشجوئی به خوبی میداندکه این فرصت بدست آمده بسیار کوتاه است! نمی تواند به یک اعتراض وسیع عمومی وطولانی مدت بدون وقفه تبدیل شود.لذا از همین زمان اندک باید که با هوشیاری بهره بگیرد حتی اگر شده برای مدتی کوتاه به میدان آمده و تلاش کند تا حد ممکن در جهت شکستن عظمت ولایت فقیه حرکت نماید. با پیش کشیدن شعار حداکثری سرنگونی جمهوری اسلامی. فضای ترس ووحشت مردم از طرح سرنگونی حکومت رابشکند.آب در خوابگه اصول گرایان ، اصلاح طلبان و اعتدالیون سازش کار بریزد.Taghi
تقی روزبه

به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای:
قدرت و متافزیک قدرت!

متافزیک قدرت، هاله ای که قدرت خود را درآن می پوشاند، برای حفظ قدرت، از خودقدرت- قدرت لخت و برهنه و بدون حفاظ- مهم تراست. از همین رو فرایندفروپاشی قدرت ابتدا از درهم شکستن حفاظ قدرت و قدسی زدائی از هاله قدرت شروع می شود... و این روزها آن چه که شاهدش هستیم همین شکستن متافزیک قدرت است. مردم ابتدا در خیابان ها و همه جا هاله قدرت قدرسی را درهم می شکنند و زیرپا له می کنند تا زمان به سراغ قدرت بی حفاظ شده رفتن فرابرسد... از همین رو حضورخامنه ای در نمازجمعه چهلمین سال خود حکم همان حضورپادشاه لخت شده در انظارعمومی را دارد.reza-rahdar.jpg
رضا راهدار

فریادی برای همصدایی با قیام کنونی
از مردم به خامنه ای و سران نظام جنایتکار ولائی

دراعتراضات و قیامهای اخیر نیز وحشیانه تر از هر زمان دیگر در برابر خواست ساده و برحق مردم (گرانی، فقر، ناامنی، بیکاری، مال باختگی و غیرو) ایستاده و با سلاح گرم به جان مردم افتاده اند. چه خیال نادرست و باطلی!! اگر اینها کار می کرد هیچ مستبد و ظالم و دیکتاتورهای از پا در نمی آمد و به زبان ساده، شما نیز هرگز نمی توانستید بر موج انقلاب سوار شده و یکه تازی کنید. سرنوشت خود را خود نوشته اید و منتظر باشید تا سرانجام آنرا نیز ببینید!!ijadi12.jpg
جلال ایجادی

خیزش مردم، سقوط هواپیما، سرنگونی حکومت اسلامی

پس از چهل سال استبداد جنایتبار و پروپاگاند اسلامی، پس از چهل سال فساد و تخریب نیروهای انسانی و ویرانگری محیط زیست ایران، پس از چهل سال دروغ و توطئه و سرکوب و عوامفریبی شیعه گری، مردم با خیزش های تازه و پی در پی، رژیم آیت الله ها را بستوه درآورده اند. زیر فشار مبارزه و شعارهای سیاسی و برانداز مردم و در شرایط تحریم های بیسابقه جهانی، قدرت دینی و مجموعه دستگاه حاکمه به لرزه درآمده است. کشتار مردم توسط جمهوری اسلامی ادامه دارد و مبارزه ملت ایران برای آزادی ادامه دارد.new/faran-01.jpg
رقیه دانشگری

نمایشی که به فاجعه انجامید

ابتدا همه چیزبه نمایش می مانست. تشدیدتنش میان زمامداران ایران وآمریکا در دو هفته ی اخیر بیشتر ژست های تبلیغاتی و جنگ کلمات به نظر می آمد.اما درادامه به دو فاجعه منجرشد. فاجعه ی کرمان و سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۳۷. پیامدهای جنگی اعلام ناشده و نمونه ی پر رنجی از یک جنگ .»  دو سه کلمه ی شتابزده و شاید ضروری با بچه های در صحنه
»  علم روابط بین الملل و تحلیلی از آنارشیسم سیاسی در جهان امروز
»  پیام عاشقانه اقای ترامپ به ایرانیان
»  ارزش جان ایرانیان در استبداد فقاهتی
»  ننگ بر امپراتوری دروغ و مرگ!
»  عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!
»  دو سیاست دانشجویی در دو نظام دیروز و امروز
»  مشکل بنزین به قوت خود باقی است
»  منطق جمهوری اسلامی: تحریک دیگران؛ تحقیرشدن؛ واکنش به تحقیرشدن
»  من نه جنگ میخواهم و نه جمهوری اسلامی!
»  خدا به جهان و جهانیان رحم کند!
»  ایران بر لبه‌ی پرتگاه جمهوری اسلامی
»  قاسم سلیمانی: طلب اشک از محرومان فراموش شده جنوب استان کرمان؟
»  سرلشکر پاسداری که جایزه ی ده ها سال کشتار بی گناهان را گرفت
»  حقیقت، دروغ و آن چیز دیگر
»  مسأله ی روز، باید همچنان خیزش آبان و پی آمد های آن باشد، نه قاسم سلیمانی
»  آقای محمود دولت آبادی درمرگ قاسم سلیمانی سوگواراست؟!
»  خیزش آبان نمود گذر نظام از نقطه تکینگی
»  جامعه ایران آماده حکومت سکولار لائیک است
»  شعار های سازمان سیاسی
»  جنبش‌های ضد سیستمی «مردم» موهوم، پوپولیسم توهم‌زا و سیاست رهایی‌