logo

بیماران به دارو ودرمان نیاز دارند ، نه روضه خوانی

چهار شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۶ اوت ۲۰۲۰

یدالله بلدی

yadollah-baladi02.jpg
محسن عبداله زاده ازمدیران خانه طلاب جوان اعلام کرد" بافرارسیدن ماه محرم روحانیون برای روضه خوانی وعزاداری به بیمارستانها خواهند رفت" ایشان به همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد وگفت " با توجه به فرارسیدن ماه محرم جمعی از گروههای جهادی فضای بیمارستانهاوهمچنین بخش بیماران کرونائی رابرای ایام عزاداری آماده خوهند کرد وبهمین منظور قرار است که تعدادی از هیاتهای مذهبی بخشهائی از بیمارستانهارابا سیاه پوش سازی به مراسم روضه خوانی وعزاداری اختصاص دهند" برگزاری مراسم عزاداری وروضه خوانی در بیمارستانها نه تنها در سیر درمانی بیماران موثر نیست بلکه آسایش وآرا مش بیماران را نیز مختل میکنند وبر دردها وآلام آنان میافزاید اما حاکمیت همواره تلاش میکندتا با اقدامات گوناگون افکار وعقاید خودرابه مردم تحمیل کندودرهمین راستا یکی از اقداماتیکه رژیم سعی میکند که هرسال آنرا با عظمت وسروصدای بیشتر برگزار کند مراسم عزاداری ایام محرم است چنانکه شخص خمینی هم در اول انقلاب اعلام کرد که مراسم محرم ، روضه خوانی وگریه هاست که اسلام را زنده نگه میدارد ،اما به علت فروریزی اعتقادات مذهبی مردم که بیشتر ناشی از عملکرد رژیم است درروزهای عزاداری وابستگان به طبقه متوسط جامعه به مسافرت میروند بطوریکه در این روزها راهبندان های طولانی درجاده های کشور بوجود میاید وبرخی ازجوانان نیزدراین روزها به کوهنوردی میروند و بهمین مناسبت امسال درایام عزاداری برای ممانعت از کوهنوردی ، صعود به قله های مرتفع را ممنوع اعلام کرده اند وحضور بعضی از جوانان در مراسم محرم نه با انگیزه های مذهبی بلکه بیشتر بخاطر تفریح ودیدار دوستان وشب نشینی درحسینیه هاست.

در شرایطی که وضعیت بهداشت ودرمان با مشکلات فراوانی روبروست ودرتمام عرصه ها باکمبودها ونارسائی هاروبروست اختصاص بودجه برای روضه خوانی وعزاداری دربیمارستانها که بخش زیادی اران نصیب روضه خوانان ومداحان میشودودر حالیکه بیماری کرونا در کشور بیداد میکند برگزاری این مراسم ناشی از استیصال رژیم درجذب مردم واهمیت ندادن به سلامتی وبهداشت مردم است.

درسراسر کشور981بیمارستان و130000 تخت وجودداردکه از استانداردهای جهانی بسیار پائینتر است، در استانداردهای جهانی درازای هر 6 تخت 1 پرستار وجوددارد درحالیکه در ایران به ازای 12 تخت یک پرستار خدمت میکنددکه بخش زیادی از آنان هم بصورت پیمانی کار میکنند ، به علت پائین بودن حقوق پرستاران بیش از 3 هزار ار پرستاران کشور را ترک کرده وبه کشورهای امارات ، اروپائی وامریکا ، استرالیا یا کانا دامهاجرت کرده اند.آمار پزشکان نیز به نسبت جمعیت از سوریه وقرقیز ستان ومغولستان پائینتر است وضعیت دارو نیز بسیارفاجعه بار است باندهای مافیائی در وارد کردن وپخش دارو نقش فعال دارند وخانواده ها ی بیماران برای تهیه داروبرای بیماریهای خاض باید روزها درخیابان ناصر خسرو درجستجوی دارو باشند وآنرا باچندین برابر قیمت تهیه کنند.

در چنین شرایطی که سامانه یهداری کشور به نوسازی بیمارستانها وایجاد بیمارستانهای جدید وسامان بخشید ن به وصعیت دارو وخارج کردن آن از دست باندهای مافیائی وتربیت پزشک وپرستار ودیگر کادرهای درمانی وافزایش حقوق پرستاران، تعیین بودجه برای روضه خوانی در بیمارستانها اقدامی بیهوده است که افزون برآن آسایش وآرامش بیماران را بهم میریزدومانع از وظیفه ومسدولیت کادر درمانی میشود

کادر درمانی بیمارستانها دراین مدت شیوع بیماری کرونا فداکارانه در سنگر مسئولیت خود ایستاده اند وشبانه روز به یاری هموطنان بیمارخود شتافتند وحتی هفته ها وماهها بیمارستان را ترک نکردند وصدها نفراز پزشکان وپرستاران براثر ابتلا به بیماری کروناجان خودرا دراه وظیفه انسانی از دست دادند ودریغ از تقدیر از فداکاری آنان وبزرگداشت یاد درگذشتگان .

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد