logo

پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – امریکای شمالی

به مناسبت روز پیشمرگه

چهار شنبه ۵ تير ۱۳۹۸ - ۲۶ ژوين ۲۰۱۹

به باور ما، حل مشکلات ایران در خود ایران و به نیروی مردم آن، پیش از همه درگرو اتحاد همه نیروهای دمکراسی خواه و عدالت جوی ایران است. هم از اینرو، حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تلاش برای تامین بیشترین اتحاد نیروهای خواستار استقرار یک جمهوری سکولار دمکرات به عنوان جایگزین جمهوری اسلامی را در صدر وظایف خود قرار داده و دست دوستی و همکاری خود برای فشردن دست هر یاور در این راه را اعلام می دارد. ما و شما متحدین طبیعی اهداف مشترکیم.
در تاریخ شنبه ۲۲ جون بمناسبت روز پیشمرگه برنامه ای از طرف کومله زحمتکشان کردستان در تورنتو کانادا برگزار شد.از حزب چپ ایران ( فداییان خلق ) نیز در این مراسم دعوت بعمل امده شد.پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق )-امریکای شمالی
توسط ر.رضا خوانده شد.


پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – امریکای شمالی به مناسبت روز پیشمرگه

رفقا!
جشن "روز پیشمرگه" را به شما عزیزان شادباش می گوییم و برای کومله زحمتکشان کردستان ، کامیابی در پیکار برای دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران و رهایی کردستان ایران از تبعیض آرزو داریم.

"پیشمرگه"، نمادی مانا در جنبش ملی کرد است؛ جنبشی که، با حرکت "کومله ژیان" جانی تازه گرفت، با سامان یابی های مبارزاتی فداکارانه در نیمه های هر سه دهه سی و چهل و پنجاه بارور شد و در درازنای این چهل سال حیات شوم جمهوری اسلامی، به بهای سنگین جانبازی پیشمرگه ها به تثبیت خود رسید. مبارزه برای آزادی علیه استبداد، بی مایه گذاری از هستی جان های شیفته پا نمی گیرد و این در کردستان، یعنی به بهای گزاف کشیده شدن شیره جان هزاران پیشمرگه.

پیشمرگه اما، مفهومی بس گسترده تر از انسانی دارد رزمنده در دشت و کوه و شهر تا نگذارد سنگر آزادی از دست رود. او فراتر از اینهاست. پیشمرگه، در پیوندی ناگسستنی است با خود زندگی و در امروز کردستان، بازتابیده ای در وجود جنبش نیرومند مدنی - ملی آن. بزرگترین دستاورد 75 ساله پیشمرگه کردی را، در همین تثبیت و ارتقاء مبارزه حق طلبانه مردم کردستان ایران برای رهایی از تبعیض ملی باید دید.

رفقا!
ایران ما، ایران برخوردار از تنوع ملی، در لحظه بسیار حساس تاریخی به سر می برد و آبستن تحولاتی بسیار. نشانه ها خبر از ناگزیری رفتن جمهوری اسلامی دارند و در همانحال نشستن انواع مخاطرات در کمین مردم ایران. در چنین وضع متناقضی، مسئله اینست که این نظام آزادی کش، سرکوبگر و ویرانگر چگونه برود تا جای آن را آزادی و دمکراسی و همبستگی بگیرد و نه مواجه شدن این مردم با بازتولید دیکتاتوری و سرکوبی دیگر؟ ما بر اینیم که گذر از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار دمکرات و نیز رها از انواع تبعیضات موجود در آن، موضوع محوری سیاست در ایران را رقم می زند و نکته با اهمیت در آن نیز اینکه، این گذار به نیروی خود مردم ایران صورت گیرد.

به باور ما، حل مشکلات ایران در خود ایران و به نیروی مردم آن، پیش از همه درگرو اتحاد همه نیروهای دمکراسی خواه و عدالت جوی ایران است. هم از اینرو، حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تلاش برای تامین بیشترین اتحاد نیروهای خواستار استقرار یک جمهوری سکولار دمکرات به عنوان جایگزین جمهوری اسلامی را در صدر وظایف خود قرار داده و دست دوستی و همکاری خود برای فشردن دست هر یاور در این راه را اعلام می دارد. ما و شما متحدین طبیعی اهداف مشترکیم.

رفقای گرامی!
ما بار دیگر این روز همزمان خرسندی و اندوه را به شما شادباش می گوییم؛ شادی از دستاوردهای پیشمرگه، و اندوه از جان سپردن همه آن پیشمرگه هایی که سر در ره آزادی نهادند و اکنون از آنها نام و خاطره بجا مانده است.
با درودهای رفیقانه،

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – امریکای شمالی
۱ تیر ۱۳۹٨
نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد