logo

نامه سرگشاده به رفقای هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

دوشنبه ۳ تير ۱۳۹۸ - ۲۴ ژوين ۲۰۱۹

احمد هاشمی

Ahmad-Hashemi3.jpg
در پی پیامتان به نیروهای چپ و فدائیان خلق و با توجه به انتقاد های منشر شده از جانب من به سند پيشنهادی راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بر آن شدم، که از یکسو نکته ای را با شما در میان بگذارم و از سوی دیگر با پیشنهاد مشخصی به درخواست همکاری با حزب پاسخ دهم.

الف- گمان من براین است که شما فرصت کرده و انتقاداتم را در رابطه با سند پيشنهادی راستاهای عمومی برنامه حزب را، مطالعه کرده اید، اجازه بدهید که صریح و بی پرده با شما سحن بگویم، به دلیل مجموعه ضعف های اساسی و گسترده در این سند، معتقدم که این نوشته ظرفیت همگرائی و اتحاد در صفوف چپ ایران را ندارد.

ب- به نطر من برای تقویت ظرفیت همگرایی و اتحاد در صفوف چپ ایران باید از گام های ابتدایی آغاز نمود و یکی از این گام های ابتدایی ایجاد اطاق فکر و به طور مشخص تعیین هیئت امنای اطاق فکر در کنگره شماست.

تعیین هیئت امنای اطاق فکر در کنگره

برای دست یابی به برنامه و خط مشی کلان، پیشنهاد من پایه ریزی یک اطاق فکر در کنگره شما است. با ایجاد این اطاق فکر، مرحله تفکر، سنجش، مطالعه و طراحی راهکارها و راهبردها و خط مشی و برنامه از مرحله اجرا، مجزا می شود، این مسیری است که هرحزب یا سازمان مدرن باید طی کند. این تقسیم کار، یکی از راه های تضمین کثرت گرایی نظری در احزاب مدرن است.

اعضای اطاق فکر نه باید حتما عضو حزب باشند، اما باید سمت گیری های عمومی چپ مترقی ( حقوق بشر، دموکراسی، همبستگی، ضد تبعیض و برای برابری (عدالت اجتماعی)، نگاه فمنیستی وخودگرانی ) را راهنمای عمل خود بدانند.

با ایجاد اطاق فکر و سپردن وظیفه تنظیم برنامه و خط مشی کلی، این فرصت برای حزب فراهم می شود که بتواند تمامی کسانی را که دارای تخصص برجسته‌ای در زمینه های مختلف هستند به همکاری دعوت کند، بدون اینکه عضو حزب شوند و از این طریق، حزب قادر خواهد بود، با کارزار وسیع تری همکاری روشنفکران سیاسی و متخصصین را تامین نمایید.

هیات امنای اطاق فکر در کنگره با ترکیبی از اعضا و افراد منفرد علاقه مند ( پیشنهاد مشخص ۴ عضو حزب و سه منفرد) و حداقل سه زن تعیین گردند و آن‌ها می توانند کسانی را از بیرون نیز به همکاری دعوت کنند.(حداکثر تا ۴ نفر حزبی یا غیر حزبی).

وظیفه هیات امنای اطاق فکر در این مرحله تنظیم راستاهای عمومی و خط مشی کلی چپ تا کنگره بعدی می باشد.

برنامه کاری هیات امنای اطاق فکر با تصویب شورای مرکزی حزب آغاز می شود. در این‌جا وارد جزئیات ساختاری اطاق فکر نمی شوم، اما آن طور که تجربه نشان داده است، چارچوب ساختاری اطاق فکر برگروه هایی در رابطه با "موضوعات مختلف" استوار است.

در درازمدت اطاق فکر، مرکزی برای مطالعات استراتژیک و توسعه حزبی خواهد بود.

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at
دوشنبه ٣ تير ۱٣۹٨ - ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد