ardashir-mehrdad.jpg
اردشیر مهرداد

یادداشت هایی پیرامون خیزش های دی ماه ۹۶ - بخش دوم

حرکت مردمی که بپا خواسته اند سرشار است از ظرفیت و محدودیت، قدرت و ضعف و سایه روشن هایی بسیار در چشم انداز. دورنمای مقابلشان طیفی است با حالت هایی گوناگون: از خیز برداشتن به سمت یک فاعل انتقال ساختاری، تا بسنده کردن به نقش یک کارگزار تغییر سیاسی، تا افتادن به دام سیاست های ادغام، تا گردن گذاشتن به اراده های بیرونی، و تا تسلیم شدن به ایفای نقشی نیابتی. با افقی چنین دوگانه و چند گانه، طرد و انکار پیشاپیش این خیزش ها همانقدر ذهنی و غیر قابل دفاع است، که شیفتگی و بزرگ‌نمایی شتابزده در تایید و اثبات و قايل شدن به سمت‌وسویی روشن و امیدبخش.رضا جاسکی

اشکال متنوع مبارزه

دختران خیابان انقلاب

این کاملاً درست است که نباید اهداف خود را محدود به اقدام‌های جایگزین موقت نمود ، اما ما می‌توانیم اهداف نهایی قابل کسبی را تعریف کنیم و تعیین کنیم که برای آن‌ها به چه تغییراتی در جامعه نیاز داریم. یکی از این اهداف رفع تبعیض بر علیه زنان است. هر تغییری در این شرایط ممکن است ما را در موقعیت دیگری قرار دهد.nikrouz-azami4.jpg
نيكروز اعظمى

در تلالوى رخسارت، در شكنندگىِ سلسله مويت "اشعه" ايست بر خرمن مزارع جهل

قطعه اى پيشكش به #دختران_خيابان_انقلاب

دختران و زنان ايران خوب جايى را هدف گرفتند. هدف بر قلب تاريكى هاى اسلامىِ زن ستيزانه اين حكومت دينى كه طى چهار دهه حتى به شخصى ترين مسئله يعنى نوع پوشش آنها دخالت مستقيم دارد و گزمگان مقاتله گر، قدار بند و عربده كششان در هر كوى و برزن دست از تعرض شان كوتاهى نكردند. در كدام جامعهء جهان، سابقن داراى حكومت فاشيستى و نژاد پرست مى توان اينهمه خوار و تعدى نسبت به زنان سراغ داشت تا بخواهيم ارفاق قائل شويم و بگوييم "جمهورى" اسلامى دومى آن است؟Abbas-Shokri2.jpg
عباس شکری

دختران خیابان‌های ایران

بدیهی است که دختران خیابان انقلاب و هر خیابان دیگری در گوشهگوشهی ایران، دل شیر دارند که در حاکمیت تمامیتخواه اسلامی، روسریشان را به دست باد میسپارند تا شاید من به ما تبدیل شود و همهی زنان و مردان در اعتراض به حجاب اجباری سنگ بنای حرکت بزرگتری را بنا نهند. این حرکت به یقین با مخالفت اصولگراها و اصلاحطلبهای حکومتی مواجه خواهد شد. البته علاوه بر مخالفت‌های سنتگرایان، دولت‌مردان ایرانی در تمام دوره‌های تاریخی نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم همواره این خیزشهای خودانگیخته را صرف نظر از انگیزه آنها، خطری علیه حکومت و قدرت خویش تلقی می‌کردند.بهروز رحیمی

نگاهی به حاکمیت و نیروهای سیاسی داخل کشور
در آستان خیزش دی ماه 96

حاکمیت ولایت فقیه به دلیل از دست دادن مشروعیت و پایگاه اجتماعی و حاد شدن اختلافات درون جناحی و مداخله پرهزینه درجنگ سوریه وعراق ویمن و ... به تنها گزینه خود یعنی سرکوب و فشار بیشتر بر جوانان و زحمتکشان اعم از شاغل و بازنشسته دست زده و این را در سخنان فرماندهان و شخص ولی فقیه به روشنی می توان دید. بنابراین عقب نشینی مشخصی جزچند اصلاح بودجه ای و فرمایشی در کار نیست. به نظرمی رسد در حاکمیت گوشی برای شنیدن صدای مردم وجود ندارد. ومردم دیر یا زود متحد تر و متشکل تر به خیابان خواهند آمد .nahid-hoseini1.jpg
ناهید حسینی

رسانه های اجتماعی از منظر منتقدان

باید اعتراف کرد، از یک طرف، اینترنت و شبکه های اجتماعی دارای امتیازات زیادی برای راحتی زندگی در قرن 21 را داراست، از طرف دیگربه جز آنچه ممکن است در اشاره به نظر منتقدین در بالا مورد تامل باشند، مفید است درخاتمه این مطلب، برخی از ضعفهای دیگر آن نیز ذکر شوند. از جمله باید به امکان اشاعه اخبار و اطلاعات غلط، هیجانی کردن فضا برای سوء استفاده های روانی، سیاسی واطلاعاتی، بزرگنمایی و یا تقلیل اهمیت واقعی حوادث و روندهای که در بطن جامعه در جریان است، اشاره کرد. بهرحال همانطوری که اشاره رفت، تغییرات دنیای تکنولوژیک بسرعت پیش خواهد رفت و نسل آینده، زندگی کاملا متفاوتی با نسل امروز خواهد داشت.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

آیا دیکتاتور ها قادر به شنیدن هستند؟ - قسمت پایانی

زمانی که طبق گزارش وزارت کشور «هفتاد و پنج در صد مردم همدلی با ماهیت اعتراض ها دارند.» وظیفه جریان های سیاسی چیست؟ ریختن آب بر آتش خشم مردم زیر عنوان ترس از حکومت نظامیان؟ واهمه انداختن بر دل مردم از سوریه ای شدن کشور ؟ یا نقد درست خود و تلاش برای همسوئی با مردم. یافتن راهی برای پیوند این اعتراضات وسیع، پراکنده اما کم بنیه با بدنه اصلی جامعه و کشاندن هر چه بیشتر مردم به اعتراض وایستادگی در برابر رژیم. تبدیل همدلی به هم نوائی و همیاری . نهایت اعتراص مدنی و یک پارچه عمومی، گسترش اعتصابات، راه انداختن صف های میلیونی در خیا بان ها، صف مردمی که آزادی و دمکراسی را فریاد می زنند و خواستار انتخاباتی آزاد و دموکراتیک با شرکت تمامی احزاب و گروه ها برای تعین تکلیف با حکومت جمهوری اسلامی واستبداد حاکم بر کشورند. وقتی اکثریت جامعه با ماهیت اعتراض ها همدلی می کنند این امر محتمل وشدنی است!شیرین سمیعی

عیادت پزشک از یک بیمار

داستان، با عیادت پزشک از بیماری در بیمارستان آغاز می شود و با خروجش از اتاق بیمار ادامه می یابد و بُعد دیگری می یابد. یکباره عیادت از یک بیمار و پذیرش اش در بیمارستان تبدیل به مسئله ی بغرنجی می شود و از آن پس، مردمی که تا دیروز فقط از کار و شهرت و صفات نیک این پزشک می شنیدند، ناگهان در تمام رسانه ها انتقادات تندی از او و عملکردش می خوانند و تصاویرش را با دستار به سرهای دولتی می بینند! آدمی که همه مدح اش را می گفتند، امروز ناسزا نثارش می کنند، و چه ناسزاهایی!!! این پزشک، پزشک معروفی ست و اگر مایه ای نداشت، از او که یک خارجی ست، در آلمان ــ کشوری که در آن درس خوانده است و کار می کند و سکونت دارد ــ، اینسان قدردانی نمی شد.feridoun.jpg
فریدون احمدی

«دیگه، تمومه ماجرا» اگر...

بحثی پیرامون ضرورت شکل دهی مدیریت گذار

نمی توان پیش بینی کرد کی و چگونه اما پایان و فرجام ماجرای جمهوری اسلامی، آغاز شده است. با اتکا به این واقعیت که به هر حال بخشی از نخبگان سیاسی ایران در خارج از کشور بسر می برند، در شرایط کنونی هم پیوندی و هماهنگی نیروها و شخصیت های مورد اعتماد و شناخته شده برای بخش های مختلف مردم، در خارج از کشور ضرورت تام دارد. این کانون یا کانون های همبسته، می تواند در پیوند و هماهنگی با فعالین داخل کشور مدیریت دوران گذار را برعهده بگیرد. تاکنون فرصت های زیادی از چنگ رفته است، امید که این بار مخالفین دموکراسی خواه جمهوری اسلامی از رویدادها عقب نمانند. شخصیت های خوش نام، توانمند و کم و بیش شناخته ای که مورد اعتماد نسبی بخش هایی از مردم باشند، هم در داخل کشور و هم در خارج، نه نایابند و نه پنهان.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

جنگ با شاخه زیتون و چشم انداز آن

مقامات ترکیه بار ها گفته اند که با برقراری نوار امنیتی به جنگ پایان خواهند داد ولی به نظر نمی رسد که این جنگ به این زودی ها پایان یابد و ادامه طولانی مدت و فرسایشی آن به اقتصاد ترکیه ضربه زده آن را شکننده خواهد کرد و شاید هم موقعیت اردوغان را که خواهان بهره برداری از آن و پیروزی در انتخابات سال آینده است متزلزل سازد، ترکیه بیشترین سود اقتصادی را از برپایی دولت اقلیم کردستان عراق برده بود، حجم تجاری خود را تا حجم 7 میلیارد دلار افزایش داده، قرارداد های دوجانبه بدون توجه به اعتراض های بغداد بسته بود، بنابرین مناطق خود مختار کردستان در سوریه و عراق در شرایط صلح و آرامش به نفع ترکیه است که آنها را از نظر اقتصادی و حتا اجتماعی و سیاسی به خود نزدیک تر کند و حجم تجاری خود را با آنها افزایش دهد....رضا شکیبا

گوارا باد آزادی ...

* برای ما که ۴۰ سالِ آزگار است در سایه «حکومت اولیاء و انبیاء» خبر بد می شنویم، شنیدنِ خبرِ آزادی «ویدا موحد» مثل خوردن معجونِ « برف وُ شیره انگور» در «قله توچال» مزه می دهد!
*بنازَم به زورِ «افکار عمومی» که اگر نبود، «ویدا» به این زودی آزاد نمی شد و شاید بچه ۱۹ ماهه اش را در جشن تولد ۱۹ سالگی اش بغل می کرد!masoud-noghrekar5.jpg
مسعود نقره کار

چرا سوسیال دموکراسی ؟

گفت و گوی مهدی ذوالفقاری (رادیو پویا – برکلی)* با مسعود نقره کار در بارۀ سوسیال دموکراسی

سوسیال دموکراسی راه عقلانی وعملیِ گذارجامعه ما از وضعیتی اسفبار به مرحله‌ای انسانی و متعالی است. معنای این سخن این نیست که سوسیال دموکراسی عصای جادو و محلل همه مسائل ومشکل ها و پاسخگوی همه پرسش ها ست، سوسیال دموکراسی یک دستگاه فکری و رفتاری، یک پراکسیس، یک اندیشه، عمل وفعالیت آگاهانه و هدفمند برای تغییراست که می تواند جامعه ما را درمسیرِازمیان برداشتن حکومت اسلامی وتحول پیش براند.Ali_ShakeriZand0.jpg
علی شاکری زند

دین و حکومت

حکومت لاییک، که نباید آن را با جامعه‌ی سکولار اشتباه گرفت، حکومتی است که در آن در عین کمال آزادی برای ادیان، قدرت سیاسی از نهاد دین مستقل است و کسی نمی‌تواند نظری را به‌نام دین بر آن تحمیل‌کند. در مقابل سکولار صفتی است که تنها اختصاص به حکومت و رژیم سیاسی ندارد و می‌تواند به عنوان صفت برای هر نهاد اجتماعی صدق کند و به‌کار رود، حتی در یک رژیم سیاسی غیرمستقل از دین. ‌shahab-borhan03.jpg
شهاب برهان

آنچه از سخنان تاجزاده می توان فهمید:
«اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا!»

پاسخ های تاجرزاده به مخملباف و سخنرانی متعاقب اش درست برعکس دلخواه شان، حجت را برای مردم بیزار از جمهوری اسلامی تمام کرده است. او نشان می دهد که حتا در موضع تظاهر به تفاهم با معترضین، قادر به فهم واقعیت نیست و سفت و سخت در موضع حقانیت سرکوب آن است تا ایران سوریه نشود! به هیچ شکل و زبانی بهتر از این نمی شد ورشکستگی کامل اصلاح طلبان، ناممکنی ی هرنوع اصلاح این رژیم و بن بست رژیم جمهوری اسلامی را تفهیم کرد. آن « به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض» که تاجزاده ادعای کذب اش را دارد، حتا اگر واقعیت داشته باشد مدیون طغیان توده ای از پائین است. حتا همین که آقای تاجزاده دل شیر پیدا می کند که اینگونه استبداد مطلقه فقیه را به چالش بکشد و از لزوم سرجای خود نشاندن او حرف بزند، با تنفس از فضای « مرگ بر خامنه ای » است که ایران را فراگرفته است.عیسی پهلوان

غرش رعد در آسمان بی ابر
قیام دی ماه ۹۶

در بررسی های تاکنونی از خیزش دی ماه بارها به شرکت نداشتنن نهاد های مدنی و جنبش های اجتماعی در آن اشاره رفته است . با توجه به کوتاه زمانی این حرکت خودجوش و ناگهانی توده ای که بدون هر گونه برنامه ریزی از پیش آماده شده ، البته مانند همه ی خیزش ها وقیام های شبیه، روی داد ، نمی توان در شرایط حاکم استبدادی در ایران انتظار واکنش های سریع و همگام با آن را از این گونه نهادهاوجنبش های مدنی داشت. از این دیدگاه انتقاد چندانی برکنشگران مدنی ما وارد نیست.مهران زنگنه

میدان‌های مبارزاتی و سناریوهای ممکن در پی اعتراضات اخیر در ایران

یکی از تاثیرات اعتراضات پایینی‌ها بر ترکیب قهر و وفاق در شیوه‌ی حکومت است. با نزول نفوذ معنوی رژیم و دین، نیروهایی با شعار اصلاح‌طلبی و انکشاف جامعه‌ی مدنی توانستند به طور موقت توده‌های مردم را به آینده‌ای بهتر امیدوار کنند. اما به مرور روشن شد که اصلاح‌طلبان نه فقط عناصری فاسد نظیر عارف هستند که کارشان تولید «ژن خوب» و خواستشان گرفتن سهمی از ثروت ملی و چپاول مردم است، بلکه با خواست اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال که نتیجه‌ای جز استثمار بیشتر و فقر برای فردوستان ندارد، ربطی با خواست‌های بلاواسطه‌ی اقتصادی مردم ندارند.س. حمیدی

پس‌لرزه‌های خیزش عمومی دی‌ماه

پس از حوادث مرگبار و خونین اعتراضات خیابانی، شعارنویسی در اماکن عمومی به گونه‌ای بی‌سابقه گسترش یافت. اینک دیوارهای سطح شهر بیش از هر وقتی با شعارهای "مرگ بر خامنه‌ای" و "مرگ بر دیکتاتور" نگاه کنجکاو رهگذران را به خود جلب می‌کند. تیرهای چراغ برق، فان‌های زباله و صندلی‌های اتوبوس‌ همه شعارهایی از این دست را به نمایش می‌گذارند. پاک کردن این قبیل شعارها را به عهده‌ی شهرداری‌های ناحیه گذاشته‌اند. سطل رنگ را به دست کارگری می‌سپارند تا او از بام تا شام به پاک کردن شعارهای مردم اشتغال داشته باشند. با این همه دیوارنوشته‌ها هر روز فزونی می‌گیرند. جدای از این افرادی که سمت و سویی از حزب و سازمانی مخالف را در سر می‌پرورانند، طول موج رادیو، نشانی‌ تلگرام و تلویزیون گروه‌های اپوزیسیون را بر صندلی پارک‌ها یا اتوبوس‌ها برای مخاطبان بر جای می‌گذارند. گویا همه یاد می‌گیرند که از این پس برای رهیدن از دام جمهوری اسلامی به چه کارهایی باید دست بزنند.رضا شکیبا

بازیِ «بهار مُرده» با «یقینِ سوسن و یاس»

هنوز لرزش خیابان های «قهدریجان و اراک و درود» زیر پای حاکمان آرام نگرفته، برخی در سالروز مرگ «مهندس بازرگان»( مصادف با آخر دیماه)- پاییزشان و پرچین های سوخته شان و سرشاخه های شکسته شان را میان «غنچه های پیرار وُ پار» پوشاندند تا بهار مُرده شان را به «یقین سوسن و یاس» حقنه کنند!nikrouz-azami4.jpg
نيكروز اعظمى

اصلاح طلبان دينى قافيه را باختند

بنظرم پيوستن تنى چند به نقد سخنان خاتمى حاوى دو امرِ مهمِ مربوط بهم است؛ يكم، فراهم شدن فضاى جديد پس از اعتراضات سراسرى و دوم تلنگر ذهن ايرانى در شكستن تابوها و به موازى آن درك ضرورت نقد و نقادى كه در فرهنگ ما اساسى نداشته. تابو ها، هاله مقدسِ عالمِ ربوبى هستند كه در ذهن انسان مؤمن ساخته و در آن حك شده و آنها برايش نقد ناپذير جلوه مى كنند. اصلاح طلبى خاتمى به همان اندازه مى تواند براى ذهن باورمند بشكل تابو در آيد كه نااصلاح طلبى خامنه اى براى باورمندانش.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

آیا دیکتاتور ها قادر به شنیدن هستند؟ (بخش ٢)

جنبشی که قبل از هر چیز نشان داد چه خشم و کینه ای از این حکومت در اندرونه مردم نهفته است. خشمی که به تلنگری زخم کهنه سالیانشان دهان باز می کند و در سیمای ده ها هزار جوان با استفاده از فرصتی کوتاه بی مهابا پا به میدان مبارزه می گذارد وکلیت رژیم از اصول گرا واصلاح طلب را آماج خود قرار می دهد. جوانا ن خانواده های تهی دست در مناطقی که رژیم هر گز گمان نمی کرد! ده روز طوفانی به پا کردند! ده روزی که تمامی کشور و به گونه ای جهان آن را تعقیب می کرد و دل دردمند خلقی با آن بود.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

منابع اندک مالی، شتاب تظاهرات را کند می کند

جنبش کنونی ایران که به سرعت فراگیر شد نشان می دهد که جامعه خواهان دگرگونی اساسی و همه جانبه است و در قالب دهه های گذشته که رژیم استبداد و ارتجاع برای آن ساخته ، تا همه را در آن قالب جای دهد، نمی گنجد که برخی خود را اصلاح طلب نشان دهند و جامعه را از مسیر واقعی خود که گذر از رژیم ولایی است منحرف سازند.در این تظاهرات گسترده و فراگیر سخنی از اصلاح طلبی در میان نبود، از همان روز های نخست شعار « اصلاح طلب، اصول گرا، دیگر تمامه ماجرا » خشم اصلاح طلبان را برانگیخت، تا جائیکه رهبران و قلم بدستان آنان شتاب زده و نگران پرده از رخسار بر کشیدند و تهمت های ناروایی نثار تظاهرکنندگان کردند، تا جائیکه آنان را فریب خورده، آشوبگر خواندند، در این میان رژیم هم به شیوه های گذشته از یک سو اشگ تمساح ریخت و گفت تظاهرکنندگان خواسته های اقتصادی دارند که باید حق تظاهرات داشته باشند و از سوی دیگر به دستگیری های گسترده دست زد و جنایت آفرید که هنوز هم ادامه دارد.اسماعیل سپهر

بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی چپ رادیکال

نگاهی از موضع تحلیل نقشه راه چپ رادیکال - ( قسمت آخر )

حقیقت آنستکه منافع کارگران و زحمتکشان یک کاسه به طرح و برنامه و سیاست چپ رادیکال سنجاق نشده و طرح و برنامه و سیاست های نیروهای چپ و کارگری رفرمیست هم در شرایط معین می تواند منعکس کننده سطحی از منافع کوتاه مدت و میان مدت کارگران و زحمتکشان باشد. به تعبیری، در شرایط معین طرح و برنامه و سیاست چپ رفرمیست، حتی از ظرفیت بیشتری برای تامین بخشی از منافع کوتاه مدت و میان مدت کارگران و زحمتکشان برخوردار است.محمد جعفری

چرا در مجلس خبرگان رهبری، رهبر موقت معین شد؟ (۲)

آقای هاشمی رفسنجانی که از سال 60 تا فوت آقای خمینی و انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری، مهمترین امور را با احمد آقا در میان می‌گذاشت و سپس عمل می‌کرد (شورای دو نفره) و مسائل مهمتر را با احمد آقا و خامنه‌ای شور می‌کرد و به اجرا در می آورد (شورای سه نفره)، حال هم به تصور اینکه آقای خامنه‌ای بعد از رهبری، مثل خمینی با او عمل می‌کند. در حذف احمد آقا از باند هاشمی- خامنه‌ای- احمد آقا و دست به سر کردنش با او همداستان شد.behzad-karimi.jpg
بهزاد كریمی

چرا تبریز تب نکرد؟!

نادرست نخواهد بود اگر خیزش دی ماه ۱۳۹۶ را حرکت شهرها نام نهند! از ویژگی های بارز این تحرک، یکی هم گستردگی جغرافیایی آن در سطح کشور بود. آمارها در باره تعداد شهرهای به شورش برخاسته و یا پیوسته به این حرکت همگانی، گرچه نشد یکی شود ولی بنا بر باورغالب، دستکم هشتاد شهر در این خیز علیه حکومت شوریدند. در این میان اما، از تبریز خبری نبود و همین هم، چشم انتظاران بسیاری را در شگفتی فرو برد! در آن روزهای ملتهب، بارها و بارها پرسش پیش آمد که "پس کجایند آذربایجانی ها؟" و "چرا تبریز تاریخی ساکت است؟"! کنجکاوی این بود که چرا بر نمی خیزد آن شهری که به مبارزه در راه آزادی و رهایی از تبعیضات شهمحمد جعفری

چرا در مجلس خبرگان رهبری، رهبر موقت معین شد؟

کلید فهم این معما که چرا در آن مجلس خبرگان، آقای خامنه‌ای را به رهبری موقت، «برگزیدند»، بدون توضیح درباره خط سوم و حریص کردن آقای احمد خمینی به رهبری جستن در آینده، به درستی معلوم نخواهد شد. به طوری که در قسمت بعد خواهد آمد، باز، این آقای رفسنجانی است که چون روحیه قدرت طلبی احمد آقا رامی‌شناخت، او را آلت دست خود کرد. در نتیجه، بعد از آن‌ که این دو، با همراهی وی، به مشروطه خود رسیدند، به حیات احمد آقا، خاتمه دادند.»  تاریخ دگراندیش‌ستیزی در ایران؛ قاجار و شدت برخورد با دگراندیشان (بخش سوم)
»  جنجال «دموکراسی شورایی» در مقابل «دموکراسی پارلمانی»
»  حریق دی ماه
»  افسانه طبقه متوسط
»  آیا دیکتاتورها قادر به شنیدن هستند؟
»  ملاحظاتی چند در رابطه با خیزش انقلابی اخیر علیه رژیم اسلامی
»  با شهر من، با کشورم چه رفته است!
»  تاریخ دگراندیش‌ستیزی در ایران، سنی‌کشی و قدرت روحانیت شیعه ( بخش دوم)
»  درس هائی از قیام دیماه اخیر
»  بازرگان و سیاست خارجی
»  اصل، بر حذف ولایت فقیه است نه تغییر ولی فقیه!
»  بازاندیشی سیاست در پرتو خوانشی از فلسفه سیاسی آگامبن
»  نان من کجاست؟
»  خروسِ بی محلِ «رضا شاه» در «خروش ۹۶ »
»  ملاحظاتی درباره اعتراضات مردمی و معضل همبستگی
»  پزشکان، سیاست و اخلاق پزشکی
»  پیرامون نوار ویدئویی منتشر شده در مورد گزینش خامنه ای به عنوان رهبر
»  مغازه‌های دونبش مدیران مدرسه
»  یادداشت هایی پیرامون خیزش های دیماه جاری - بخش نخست
»  بیانیه 16 اصلاح طلب دروغگو
»  بحران چند لایه‌ رژیم اسلامی
»  برآمد اعتراضی مردم، گامی به پیش!
»  اصلاح طلب- اصول گرا؛ چُماقِ هر دو سر طلا
»  ایران در آستانه یک تحول!
»  چرا رضا خان به جمهور خواهی روی آورد ؟
»  آغاز رهايى از دامِ اسلامىِ اصلاح طلبان در حكومتى دينى
»  در بابِ دفاعِ اخیرِ آقایِ دکتر مهاجرانی از رهبرِ عظیم‌الشأنشان و تفاوتِ «زاویۀ نگاه» غوغاسالاران و خردمندانِ نکته‌بین
»  نباید شعارهای ملت را بنفع سلطنت مصادره یا تحریف کرد
»  خودکشی در زندان به چه معناست؟
»  بیانیه مجلس خبرگان مصداق عذر بدتر از گناه است
»  سندصوتی انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!
»  دولت شرعی و دولت مدنی
»  راه های تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی بیست و یک)
»  آیااصلاح طلبان به خود خواهند آمد؟!
»  سقوط
»  خاموشی؛ کهریزک دیگری را رقم می‌زند
»  فیلترینگ تلگرام حکومت را به کجا می‌کشاند
»  چرا ساختار نظام جمهوری اسلامی دیگر مشروعیت ندارد
»  به یاری قیام دی برخیزیم
»  در حاشیه شعارهای « رضا شاه روحت شاد» !
»  در یاری به زلزله زدگان وحمایت از مبارزات مردم ایران، جای تختی خالی ست
»  خیزش در مقابله با سازش، تعقل در برابر شورش
»  جلوی سوریه‌ای شدن ایران را بگیریم[۱]
»  بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد!
»  ايرانيان و دونالد ترامپ
»  موقعیت استراتژیک تهران در اعتراضات اخیر
»  اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا
»  درک پدیده جنبش های اجتماعی نوین در شرایط کنونی ایران
»  چه کسانی کرکس اند؟
»  نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری* - بخش چهارم
»  نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها!-بخش اول
»  خشونت چه کسی؟
»  خشم و خروش مردم، حیله و نیرنگ رژیم
»  شكست سياسى اصلاح طلبى اسلامى و ضرورت تشكيل نيروى سياسىِ بزرگ سكولار
»  بی ریشه کیست؟سخنی با ساکنان چراگاه فرصت طلبی
»  «انصاف در قضاوت قیام سراسریِ مردم معترض ایران»
»  پیامی به جنبش مردم وجوانان
»  ولایت فقیه، و روباهی که داشت کور میشد!
»  راه آزادی از میدان انقلاب می‌گذرد
»  رویارویی سراسری مردم با کل رژیم
»  انفجار اجتماعی برای عدالت و آزادی
»  مردم نه «بد» را می‌خواهند، نه «بدتر» را. مردم عدالت و آزادی می‌خواهند
»  پیام انقلاب تاریخی مردم ایران و اصلاح طلبان دروغین
»  غلط ننویسیم!
»  در باره‌ی شورش‌های ایران
»  جنبش مردمی و مردمگرایان توخالی
»  دموکرات ها و جنبش خیابانی مردم
»  خیزشی دیگر
»  نقش مبرم نیروهای محرکه جامعه در دفاع از جنبش ملی ایرانیان