بهروز فراهانی

در باره دمکراسی ، دولت و گذار به سوسیالیسم

در این تردیدی نیست که با تکامل سرمایه داری و تقابل کارگران و سرمایه داران به اشکال مختلف ، دولت و دستگاههای سطله بورژوازی دچار تحولات بسیاری شده اند. اشکال تحمیل و کاربست هژمونی بورژوائی بواقع با ترکیبی ازکنترل با واسطه و در صورت لزوم بیواسطه، با بکار گماردن ارتش دائما فزاینده ای از حقوق بگیران فکری با تخصصهای گوناگون ، با بکارگیری رسانه ها و نتایج انقلاب انفورماتیک و ارتباطاتی و...امکانات و اشکال پیچیده ای ایجاد کرده که ، باید متذکر شد که ، در عین حال امکانات جدیدی برای مقابله با هژمونی سرمایه را به دست میدهندreza-alavi3.jpg
رضا علوی

دیکتاتورها در دام طنز نویسان

علیرضا رضایی طنزنویس، در ۴۴ سالگی، درفرانسه درگذشت. او در ده سال گذشته لحظه‌ای از غم دوری از زادگاه خود آرام نگرفت. خبر درگذشتش وقتی در همه جا پیچید که او را در خانه اش، بی جان و تنها یافتند. رضایی طنز اندیشمند را در فرم برنامه های شفاف سازی مطرح کرد . براستی طنز چیست ؟ این یادداشت کوتاه هراس دیکتاتورها را از طنز پردازان بیان می کند .mehrdad-wahabi2.jpg
مهرداد وهابی

بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه داری نئولیبرال (آمریکایی)

مقاله حاضر در اکتبر ۲۰۰۸ به رشته تحریر درآمد ودر اطلاعات سیاسی-اقتصادی (شماره ۲۵۳-۲۵۴) که از محدود نشریاتی هست که از روش آکادمیک تعیین گزارشگر برای تایید صلاحیت چاپ مقاله استفاده می کند به چاپ رسید. چاپ مجدد این مقاله را دهسال پس از انتشار نخست آن از این حیث ضروری تشخیص دادم که با مطالعه برخی مطالب به تازگی منتشره از جانب برخی از اقتصاددانان مدعی اندیشه های چپ و بعضا مارکسیستی درباره "نئولیبرالیسم" به این نتیجه رهنمون شده ام که متاسفانه تامل چندانی نه درباره این مفهوم و نه درباره علل پیدایش، تطور و شکست آن صورت نگرفته است. بسیاری از این دوستان هنوز از واقعیت بحران عمیق "نئولیبرالیسم" و تلاش این جریان برای باز تعریف خود بی خبرند. برخلاف دعوی فرانسیس فوکویاما نه تنها "لیبرال دموکراسی" پایان تاریخ نبوده است بلکه امروزه به طور قطع بواسطه "دموکراسی غیر لیبرال" و اتوریتاریسم به زیر سوال رفته استmasoud-noghrekar5.jpg
مسعود نقره کار

بلند پروازی و«پارانویا»ی روشنفکرانه

در میان اصلی ترین ویژگی های روشنفکری، به ویژه پرسشگری، شک کردن، نقادی و بلند پروازی سبب شده اند تا درنگاه روانشناسانه و رفتارشناسانه، تعابیر و نظرهای گوناگونی درباره روشنفکران مطرح شود. برخی از روانشناسان، روانکاوان و روانپزشکان، ازجمله زیگموند فروید، مطرح کرده اند که روشنفکران ایده پارانوئیک دارند، که پاره ای ازاندیشگی، شخصیت و رفتارروشنفکرانه را سبب شده است.mohammad-jafari.jpg
محمد جعفری

باید گفت یا نباید گفت و یا باید خواند یا نباید خواند؟

برای اینجانب و بسیاری دیگر، این سئوال همیشه مطرح بود، و همچنان مطرح است که آیا آقای خمینی به جائی وابسته بوده، الهام گرفته، و یا اشاره ای به وی شده است و یا زد و بندی خارج از دید عموم مردم چه با غربی ها و چه با دیگران در کار بوده و یا خیر؟ و اما قبل از اینکه در جستجوی یافتن و یا پاسخ هایی در خور سئوال طرح شده را بیابم، اجمالاً بیان مقدمه مختصری از عوامل مهم وقوع انقلاب و شاه که خود اولین انقلابی بود، به منظور درک و فهم روشنتر و بهتر مسئله در خور اهمیت خواهد بودali-shakerizand02.jpg
علی شاکری زند

ملاحظاتی درباره ی رساله ی دکترای شاپور بختیار*
و موضوع نظام های لاییک

اطلاعات تاریخی و جامعه شناختی موجود در این رساله به خواننده، خاصه خواننده ی ایرانی کمک می کند که موضوع ضرورت جدایی دین از حکومت را که خود انتخابی به تمام معنی سیاسی است نه دینی یا ایدئولوژیکی، از موضوع ارزشگزاری بر باورهای دینی به دقت تفکیک کند؛ این آگاهی ها، همراه با آشنایی حاصل از قرائت متن درباره ی روش علمی نویسنده، همچنین به خواننده می آموزد که نقد ارزش دین، اعم از نقد مثبت یا نقد منفی، به چه دانش های وسیعی، به ویژه در زمینه ی تاریخ و جامعه شناسی و حتی فلسفه، نیازمند است؛ بخصوص اگر خواننده از یاد نبرد که معلومات مورد استفاده ی نویسنده ی رساله مربوط و محدود به پیشرفت های تاریخ و جامعه شناسی نیمه ی نخست قرن بیستم است ...Ahmad-Hashemi3.jpg
احمد هاشمی

گذار به دموکراسی در ایران: از ایده تا عمل – بخش پنجم

تسلط دیدگاهی، که در آن توسعه تنها مترادف با رشد اقتصادی و صنعتی شدن است، در چند دهه گذشته باعث ناهنجاری های اقتصادی وسیع و فقر متزاید و همچنین تخریب محیط زیست و ناهنجاربی های اکولوژیکی غیرقابل جبرانی در کشورهای در حال توسعه شده است.
هسته اصلی توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی "اقتصاد بازار با جهت گیری زیست محیطی و اجتماعی" است.bistomin-salgarde-ghatlhaye-zanjirei1.jpg
ناصر مهاجر

جنایت و مکافات (بخش نخست)

برای آنکه این بیداد به بوته‌ی فراموشی سپرده نشود و تلاش برای دادخواهی از پای نیفتد، ناگزیریم چند‌و‌چون واقعیت و نیز ساز‌و‌کار لاپوشانی و کژدیسی آن را بازگوییم و بازشکافیم و همواره بر آگاهی‌هامان بیافزاییم؛ نیز آن‌گونه که پرستو فروهر به نیکی بازگفته، از یاد نبریم: «قربانیان جنایت‌های سیاسی، آنان که به جرم دگراندیشی کشته شده‌اند و دادخواهی‌شان به انجام نرسیده، مردگانی هستند که خاک‌سپاری‌شان ناتمام مانده است. مرگ‌شان بر جهان ما زندگان، سنگینی می‌کند. تنها زمانی می‌توان سرگذشت آنان را به گذشته سپرد که دادخواهی ما به سرانجامی عادلانه رسیده باشد. تنها در آن هنگام، سرگذشت آنان به گذشته خواهد پیوست؛ تا برگی از تاریخ باشد برای عبرت آیندگان».س. حمیدی

پارلمانی برای اصلاحات‌چی‌های حکومت

گرچه رسانه‌های داخلی و مردم عادی "شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان" را به عنوان تشکل عمده و اصلی اصلاح‌طلبان درون حکومت می‌شناسند ولی جدای از این تشکل، تشکل دیگری نیز بین اصلاح‌طلبان حکومت فعالیت دارد که خود را "شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات" می‌نامد. ضمن آنکه در ایرانِ جمهوری اسلامی احزاب رسمی اصلاح‌طلب دیگری نیز هستند که هرگز حاضر نشده‌اند در این دو تشکل عمده‌ی اصلاح‌طلبان حضور یابند.borghei.jpg
محمد برقعی

مخالفت خارج نشینان با هنرمندان و فعالان داخل کشور

خطاب این نوشته کسانی است که چون نویسندگان این بیانیه تحریم ها را محکوم می کنند. و بر آنند که تحریم ها به گواه تاریخ سبب افزایش فقر تضعیف نهادهای مدنی و قدرت یابی حاکمان و افزایش سرکوب ها است. کوتاه کلام هم نوایی کامل با امضا کنندکان این بیانیه. پس ایراد آنان به امضا کننده این بیانیه آن هم در حدبه زیر سوال بردن صداقت آنان وآلوده خواندن این نامدارن برسر چیست .برای نمونه به چند مورد از این نقدها اشاره می کنمabolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

نامه به فرهاد میثمی

«روزی که فهمیدم من فرزند دو نفرم»

فرو پاشی تمام ارزش ها! هیچ ارزشی واقعی نیست که تکیه گاه جوانان شود ! در برابر این همه استبداد ،فساد، تزویر و ریا چه می توان کرد؟ جز آن که جان عاشق وامانت داری چون تو در برابر طوفان بایستد. تسمه از گرده گاو طوفان برکشید، سینه در برابر تندر سپرکند تا پیله های دیگر باز شوند و بار امانت بستانند .Ahmad-Hashemi3.jpg
احمد هاشمی

گذار به دموکراسی در ایران: از ایده تا عمل – بخش چهارم

در هسته مرکزی این طرح، پذیرش مدل دموکراسی توافقی در ایران، با دو محور اساسی قرار دارد. محور اول : پذیرش این مسئله است که بدون تمرکز زدایی در ایران، دموکراتیک سازی ممکن نیست. محور دوم: بدون شرکت زنان در همه ابعاد تصمیم گیری و نما یندگی، دموکراتیک سازی در ایران به بن بست منجر خواهد شد.Ebrahim-Harandi.jpg
ابراهیم هرندی

دروغِ نهادین و نهادهای دروغین

بزرگترین دروغی که در گذارِ تاریخ به ایرانیان گفته شده است و بیشترین سرمایه برای نهادینه کردنِ آن از سرمایه های ملی ما هدر داده شده است این است که پس از انقلابِ مشروطیت، دستاوردهای آن انقلاب در ادارۀ امور کشور بکار بسته شد و از آن پس تا کنون ایران حکومتی داشته است که مردم به گونه ای در آن درگیر بوده اند.behzad-karimi.jpg
بهزاد كریمی

"جهان جای پست و کثیفی است"؟!

جهان ما اما محکوم به ماندن در کثافت و پستی نیست. این جهان برای انسان است و درست بهمین دلیل و بخاطر سعادت انسان هم است که می باید از این جهان سیاسی غرق در انواع توطئه های فرومایگان سیاسیون، کثافت زدایی کرد. شرط زدایش جهان ما از این آلودگی ها ورود هر چه فعالانه تر مردمان آنند به جهان سیاست برای نجات آن. این سیاست با جلب مردم به وسیع ترین مشارکت در سیاست و سرنوشت خویش است که معنی می یابد.بهرام خراسانی

راه تازه ای که کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه نشان داده اند

اکنون زمان آنست که پیوندی درونی و ذهنی میان همه کارگران صنعتی و کارکنان و کارمندان دیگر نهادهای اقتصادی و دیوانسالاری در سراسر کشور برای یافتن یک راه منطقی و مؤثر ایجاد شود. زمان آنست که همه گروههای اجتماعی دلبسته آینده خانواده خود و کشور مانند ورزشکاران، کارکنان بیمارستانها، دانشجویان، هنرمندان، اصناف و حتی نیروهای نظامی و انتظامی از کارکنان هفت تپه، معلمان و دیگر گروههای حاضر در میدان پشتیبانی کنند. از یاد نبریم که بخش بزرگی از نیروهای نظامی و انتظامی، در دل خویش همسو با مردم هستند و باید برای گسترش و عملی شدن این همدلی تلاش شود.yadollah-baladi02.jpg
یدالله بلدی

روز کودک وکودکان کار ورنج

بمناسبت بیستم نوامبر روز جهانی کودک

روز بیستم نوامبر، بعنوان روز جهانی کودک برسمیت شناخته شده است، اما برای اکثریت کودکان، که درکشورهای توسعه نیافته، آسیا، افریقا وامریکای لاتین زندگی میکنند، روز کودک با دیگر روزها هیچگونه تفاوتی ندارد واین روز، ازرنج ومحرومیت، آنان نمیکاهد.س. حمیدی

شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بر صندلی اتهام

بخشی از انتقادات درونی اصلاح‌طلبان از شورای عالی سیاستگذاری به تشکل رقیب ایشان یعنی به "شورای هماهنگی اصلاحات" باز می‌گردد. تشکلی که علی‌رغم تشتت و گسیختگی درونی از انتقادهای خود بر سیاست‌های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان چیزی نمی‌کاهد. آنان همیشه به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان انتقادی را وارد می‌دانند که گویا این تشکل با رهنمودها و توصیه‌‌های خودمانی محمد خاتمی قوام گرفته است. همچنان که گفته می‌شود محمد خاتمی برای تمامی گروه‌های بیست‌گانه‌ی متشکل در درون شورای عالی سیاستگذاری نسخه‌ی تشکیلاتی و سیاسی می‌نویسد بدون آنکه خودِ او گروه متشکل خاصی را رهبری و نمایندگی کند.ف. حکیم

تحلیل یا توجیه

خوش باوری است که آمریکای شمالی عادت کرده به خشونت و غارت، مسلح به سرمایه داری نئولیبرال که تعارفات "دموکراتیک" را بالکلّ کنار نهاده است، در آینده از روال ضد بشری خود دست بکشد. بلکه احتمال این می رود که برای حفظ منافع خود چه با ترغیب به بدکنشی و چه سوء استفاده از بدکنشی ها، به خشونت سیاسی دائمی خود ادامه دهد. کشوری که "بدکنشی" به سیاست او بدل شده، در چهارگوشه جهان پایگاه نظامی داشته و از دیکتاتوری های جهان حمایت کند، نمی تواند از "بدکنشی" ها نسبت به سفارت خانه های خود تعجب کند. مطابق نظر محققین آمریکایی نیز آمریکای شمالی زهدان بدکنشی تاریخ معاصر است.شیرین سمیعی

گمگشته در بیراهه ها

اين روزها مصاحبه اي از شاهزاده پهلوي با شبكه "ايران انترناشنال" به دور دنيا مي چرخد كه با سناريوي پيش ساخته اش شبيه به نمايشي ست، و مقاله هايي ست كه از پس اين شوى تله ويزيوني نوشته مي شود و به دست ما خوانندگان مي رسد. نويسندگان اين مقالات با دقت و موشكافي هرچه تمامتر انگشت بر نقاط ضعف گفتار و سناريوي اين مصاحبه مي نهند و آنچنان خدمت شاهزاده مي رسند كه لازمست براي هر نوع سوء تفاهمي اين بار ايشان با ديگراني مصاحبه كند كه برچسبي بر آنها نخورده باشد و همچو شبكه "ايران انترناشنال" به نقل از " گاردين"، به نوعي وابسته به عربستان سعودي و وليعهدش و ديگران نباشند!taghavi-bayat.jpg
منوچهر تقوی بیات

ملی مذهبی ها و راه مصدق

از آنجایی که هیچ یک از ایرانیان در میهن خود آزادی و امنیت ندارند هنوز هم چاره ی کار ایجاد یک جبهه ی همگانی برای براندازی حکومت ضد ایرانی جمهوری اسلامی است. تا زمانی که ایرانیان به آزادی و امنیت دست نیابند امکان هیچ گونه فعالیت اجتماعی و سیاسیِ آزاد نخواهد بود. ناگزیرترین و فوری ترین اقدام سیاسی در مقطع زمانی فعلی ایجاد یک رهبری ملی، همگانی و جبهه ای برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی و استقلال در ایران است.mehrasa.jpg
محمد علی مهرآسا

سرانجام انقلاب ۵۷ یأس و حرمان را به مردمان آگاه ایران هدیه کرد

من با عزل بنی صدر با آن بوق و کرنا، فهمیدم دیگر ایران جای زندگی نیست و انقلاب به حقیقت همان است که روز نخست خمینی به گوینده رادیو دستور داد. روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گوینده رادیو مرتب از واژه انقلاب خالی حرف می زد. به ناگاه دو ساعت بعد همان گوینده کلمه انقلاب را با پسوند اسلامی بیان کرد و معلوم شد خمینی و یارانش شنیده اند و دستور سیاه روزی را صادر کرده اند.
ایران کنونی همان ایران زمان خلفا و معاویه است که حتا غذا خوردن و شب خوابی نیز به دستور دین اسلام به انجام می رسد. ما که در رفتیم ولی فغان برای آن مردمی که درون کشور ایران می زیند و چه میزان نگرانشانم!!Ahmad-Hashemi3.jpg
احمد هاشمی

گذار به دموکراسی در ایران:
از ایده تا عمل – بخش سوم

تحریم های کنونی آمریکا توسط دولت ترامپ نیز، از یکسو هم در سیاست و هم در اقتصاد باعث تضعیف نیروهای رفرم اقتصادی و سیاسی و منزوی نمودن نیروهای تجانس و همراهی در عرصه بین المللی و از سوی دیگر منجر به تقویت هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه خواهد شد.بهرام خراسانی

هرچه فریاد دارید، بر سر جمهوری اسلامی بکشید

جان سخن آنکه من یک جمهوریخواه سکولار دموکرات هستم که از هر نیروی ایرانی که بتواند کشور ایران را به سوی سکولار دموکراسی یا گونه ای سوسال دمکراسی ببرد پشتیبانی میکنم. همچنین من تضاد اصلی جامعه ایران و ایرانیان را نه با ترامپ یا دولتهای آمریکایی یا اسراییل یا هر کشور و ملت دیگر، که با نظام جمهوری اسلامی میدانم اما از هیچ تحریمی برعلیه کشور پشتیبانی نمیکنم و آن را اخلال در روند کار اصلاح و بهبود کشور از سوی نیروهای ملی و دموکرات میدانم. بی آنکه خود را هوادار آمریکا یا دشمن سوگند خورده روسیه یا هر کشور دیگری بدانم. فزون بر آن، من به جای گزاره "معیشت ملت محروم و ستمدیده ایران"، گزاره‌ی "منافع اکنون و آینده کشور ایران" را میگذارم و از هرگونه سخنان پوپولیستی و عامه گرایانه پرهیز میکنم. رفتار بیشینه مردم غیر ولایی در زمین کشور ایران نیز چنین چیزی را نشان میدهد.behzad-karimi.jpg
بهزاد كریمی

مبارزه همزمان و دو سویه هم علیه تحریم های ترامپ هم سیاست های ولایت!

محکوم کردن تحریم ها هم از جنبه انسانی و هم از دیدگاه سیاست یکطرفه زورگویانه امریکا در جهان ما رویکردی است لازم و برو بر گرد هم بر نمی دارد. در همانحال اما، فقط و فقط مشروط به همراه شدنش با برشماری مسئولیت های جمهوری اسلامی در رساندن کشور به این نقطه خطرناک و آسیب پذیر. جز این، چه خود بر عمق قضیه واقف باشیم و چه ناآگاه و دانسته یا نادانسته سقوط در دغلکاری سیاسی است. هرگونه ابراز "مردم دوستی و دلسوزی برای مردم" در همین موضوع مخالفت با تحریم ها، بدون تصریح مسئولیت ها و نقش شومی که جمهورری اسلامی در این زمینه دارد، همسویی خواسته یا ناخواسته با جمهوری اسلامی می شود.abdolsatar-doshouki-s.jpg
دكتر عبدالستار دوشوكی

سخنی صادقانه با هنرمندان دلواپس بر علیه تحریم ها

نقد بنده همانند همه آن هنرمندان و چهره های سرشناس سیاسی درونمرزی که از امضاء کردن این درخواست یکسویه امتناع ورزیدند به "یکطرفه" بودن این بیانیه و تولید ویدئوهای رانت محور دلواپسان "جهت دار" است. زیرا همه می دانند، و تجربه شخصی بنده نیز در طی ٢٥ سال گذشته ثابت نموده دارو و وسایل پزشکی، مواد غذایی تحت تحریم نبوده و نیستند و همسو شدن با نظام در این موج تبلیغات نادرست، صادقانه نیست. حداقل چهار بانک ایرانی (بانک حکمت ایرانیان، بانک مهر ایران، موسسه مالی توسعه و بانک خاورمیانه) که می توانند برای مراودات بانکی و مالی در جهت تهیه دارو و غذا و بقیه مواد ضروری مورد استفاده قرار بگیرند، از فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا خارج شده اند.»  پیرامون «شورای مدیریت دوران گذار»
»  سندرم جدید سهم خواهی زیر پوشش هشدار به سوریه ائی شدن (۲)
»  بی‌تدبیری دولت در ساماندهی صنعت خودرو
»  تحریم ها و پروژه رنگ فیروزه‌ای
»  اندک اندک ایرانیان می رسند نام مادر من نسرین است
»  جمهوری، یا مشروطه ی پادشاهی؟ بحث بر سر چیست؟
»  کنفرانس استکهلم و اهداف آن
»  در دوران تحریم های جدید ، جمهوری اسلامی به کدام سوی خواهد رفت ؟
»  سندرم جدید سهم خواهی زیر پوشش هشدار به سوریه ائی شدن
»  راه قدس ازکربلا نگذشت اما راه کربلا از سرپل ذهاب فقرزده می‌گذرد
»  گذار به دموکراسی در ایران: از ایده تا عمل – بخش دوم
»  بحران گذار، یا گذار از بحران