Behrouz-Khaligh02.jpg
بهروز خلیق

در آستانه برگزاری کنگره مشترک

وحدت سه جريان در جهت پاسخگوئی به الزامات جامعه ماست. توسعه پايدار، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، مسائل اصلی جامعه ما هستند و جامعه ما نيازمند وجود نيروی سياسی قدرتمندی است که از توسعه پايدار، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، از منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان و از خواسته های دموکراتيک طبقه متوسط ايران دفاع کند و برنامه و مبارزه جاری خود را بر پايه مولفه های فوق تنظيم نمايد. در بين جريان های سياسی کشور، نيروی چپ و به ويژه چپ دمکرات و سوسياليست از چنين توانائی بالقوه برخوردار است. ما به عنوان بخشی از نيروهای چپ ايران با درک اين ضرورت ها، می خواهيم وحدت کنيم و بر تاثيرگذاری چپ در صحنه سياسی کشور بيفزائيم.nasser-pasanide.jpg
ناصر پسانیده

پوسته ها باید شکافته شوند!

به گردهمآیی (کنگره) پیش رو

اینک درساحل و جزیره ی اندیشه و خِرَد، و درمقابل زورق شکسته ی خود، من از«عوام» و«خلق» فاصله می گیرم، می اندیشم، نگاه می کنم، ودرخود می غلتم تا از خاکسترخود برخیزم. «فدایی» بدون پیش و پسوند می مانم، بی آنکه خود را به امواج بی امان و کورِ «خلق» و «توده»بسپارم.احمد فرهادی

تشکلِ نوبنیاد و آرمان‌گراییِ واقع‌بینانه!

ارزیابیِ من این است که بنیان‌گذاریِ این تشکلِ مشترکِ مشخص از سویِ سه جریان، که ریشۀ فدایی دارند، هم می‌تواند توانِ یاری‌رسانی به چپِ داخلِ کشور برایِ برآمدِ سامان‌یافته‌تر و سازمان‌یافته‌تر و کارآتر در سپهر سیاسی-اجتماعیِ میهن‌مان را افزایش دهد، هم می‌تواند انگیزۀ دیگری برایِ هم‌گراییِ نیروهایِ سیاسیِ چپ در داخلِ کشور بیافریند، و هم می‌تواند نیرویِ بیشتر و کارآتری برایِ کوشش در راهِ هم‌گرایی‌هایِ گسترده‌تر در خارجِ کشور فراهم آورد. به شرطی که از کوشش برایِ معرفیِ این تشکلِ نوبنیاد، که دارد در خارج از کشور بنیان‌گذاری می‌شود، جایِ حزب یا سازمانِ سیاسیِ موردِ نیاز داخلِ کشور پرهیز شود.maryam-satvat-s.jpg
مریم سطوت

وحدت فداییان
غلبه بر زخمی ۳۸ ساله

من با بخشی از ایده های مطرح در اسناد منتشر شده موافق نیستم. بخشی از روش‌های کار جریانهایی که امروز در کنارهم قرار می گیرند را نمی پسندم. روش‌هایی که نتیجه آن حضور کمرنگ زنان در تشکل های فدایی است، تشکلی که روزگاری چهل درصد فعالین آن زن بودند. روش‌هایی که نتیجه آن عدم توفیق در ارتباط گیری با نسل های بعدی نیروهای چپ است. تصور می‌کنم عدم توفیق در شکل دهی هدف اعلام شده ده سال قبل این جریانات در وحدت نیروهای چپ و محدود شدن آن به وحدت فداییان نه ناشی از الزمات و شرایط بیرونی بلکه نتیجه نحوه عمل این سازمان‌هاست. اما همه این نقطه ضعف ها در برابر موفقیت وحدت نیروهایی متعلق به جریانهای مختلف فدایی و غلبه بر زخم های چهل سال قبل فرعی است.جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت(داخل کشور)

پیام به کنگره وحدت

بعنوان «جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت» در داخل کشور این اقدام را به دوستان و رفقای حاضر در کنگره وحدت تبریک گفته و برای اعضا و رهبران این تشکل جدید آرزوی موفقیت مینمائیم. از اینکه جمعی از «چپ‌های دمکرات و سوسیالیستی» ایران بعد از سالها تشتت و جدائی، رویکردی همگرایانه پیش گرفته‌اند خشنودیم. بخصوص اینکه تشکل نوبنیاد عموماً از جمع فدائیانی شکل گرفته که در سالهایی نه چندان دور هم راه با آنها در چارچوب سازمانی واحد مبارزه می‌کردیم. ما بازآیی شما دوستان و رفقا در این گردهم‌آیی را مثبت ارزیابی می‌کنیم؛ اما همانطور که در بیانیه های شماره ۴۴ و ۵۱ «در دفاع از سوسیالیسم» نیز پیش‌بینی کردیم همچنان نگران اضافه شدن نام و یا نام‌های دیگری به خانواده چپ ایران و بویژه در خانواده فدائیان می باشیم.ali-shakerizand02.jpg
علی شاکری زند

از بحث
عدم‌مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن
تا زمین‌لرزه‌های جدید

پس از بحثی طولانی و منظم درباره‌ی مبنای مشروعیت نظام‌های سیاسی با تکیه بر اصل بیان‌شده از طرف ماکس وبر1 و ارائه‌ی برهان درباره‌ی عدم‌مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی، به همین اعتبار و به همین معنی گفته‌بودیم که « هدف از تحریم انتخابات ... علنی ساختن عدم مشروعیت رژیمی است که، با تأسیس آن بر پایه‌ی لگدمال کردن دستاورهای انقلاب مشروطه و ردّ و انکار اصل حاکمیت ملی از همان نخستین روز حیات خود هیچگاه دارای مشروعیت ملی و ...دموکراتیک نبوده؛س. حمیدی

اصلاح‌طلبانی که هرگز دروغ نمی‌گویند

شعار "اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگر بس است این ماجرا" را هنوز مدیران جمهوری اسلامی نشنیده‌اند، یا در الگویی همیشگی از رهنمودهای "امام عزیز و مقام معظم رهبری" نمی‌خواهند بشنوند. به همین دلیل هم باید تجربه‌ی مبارزاتی مردم را از رفتار سیاسی دولتمردان جمهوری اسلامی ارج نهاد. چون جهت برآوردن خواست‌های صنفی و سیاسی خویش برای همیشه جمهوری اسلامی را وانهاده‌اند. در عین حال جمهوری اسلامی به اعتبار هویت ذاتی خویش هرگز نخواهد توانست خواست‌های معیشتی مردم را برآورده نماید. چون آنان دینی دولتی را به جای خواست و نیاز مردم نشانده‌اند که این دین دولتی مردم را از خود پس می‌راند تا نظریه‌پردازان آن در حاکمیت بدون استثنا به فساد ادامه دهند.دنیز ایشچی

تلاشی در ادغام دو منشور

طرح منشور تحول گذار به آزادی، دموکراسی، عدالت و ترقی اجتماعی

جمهوری اسلامی» مانع اصلی آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه همه‌جانبه و پایدار در ایران است. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار مبتنی بر آزادی، دموکراسی، بر پایه حقوق اساسی انسان، تامین آزادی ها، کثرت گرایی، عدالت اجتماعی و برای تحقق یک دولت استوار بر موازین بین المللی حقوق بشر و قوانین مصوب نمایندگان مردم مبارزه می کنیم.ijadi12.jpg
جلال ایجادی

اسلام، سقوط ارزش های انسانی

اگر ارزش ها را برابر اصول و بینش جهت دهنده رفتار انسان بدانیم، در طول تاریخ و متناسب شرایط اجتماعی و فرهنگی ارزش ها متفاوت هستند. البته ارزش ها هر چند طبق گفته جامعه شناس لوک بولتانسکی جهانشمول نیستند ولی بخشی از آنها در مقاطع تاریخی جنبه اخلاقی گرفته و به اتیک جامعه و ایده ال انسانها تبدیل میگردند. امروز در عرصه جهانی ارزشهای انسانی خواهان آزادی و برابری انسانها میباشند. این ارزشها خواهان احترام به شخصیت انسانی و دوستی میان انسانها بوده و با تجربه دوران مدرنیته، به حقوق شهروندی در دمکراسی باور دارند. انسان در جستجوی معنای زندگی است زیرا انگیزه هستی خود را بدان وابسته می داند.Taghi
تقی روزبه

آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی!

منشأ و منبع اصلی تولید قدرت- صرفنظر از تعیناتی که پیدامی کند- خودجامعه است. قدرت یک رابطه اجتماعی است و در این میان دولت، قدرت منتزع شده و مشرف بر مردم و اساسا تحت نفوذطبقه مسلط است. و درست به دلیل آن که قدرت جداشده ذاتا سرکوبگر و طبقاتی است نمی تواند ابزاررهائی باشد،‌ اما این به معنی تکاپوی جامعه برای کاهش از دامنه سیطره آن و اعمال فشار و تحمیل مطالبات خود بر آن نیست. جامعه به اندازه ای که قادر به ایستادن برپای خود باشد بهمان اندازه از انباشت قدرت در برابرخود ممانعت به عمل می آورد. اما تا زمانی که نتوانسته است به چنان بلوغی نائل شود که روی پای خود بایستد و خودگردان شود، نمی تواند نسبت به دولت و قدرت جداشده و مشرف برخود، ولاجرم به تفاوت اشکال مختلف آن و به دموکراتیزه کردن هرچه بیشتر آن بی اعتناباشد.Behrouz-Khaligh02.jpg
بهروز خلیق

در ضرورت تشکيل حزب چپ دموکرات و سوسياليست

احرای سياست های اقتصادی نئوليبرالی طی سه دهه گذشته از يکسو و از سوی ديگر، عملکرد حکومت رانتير و حامی پرور جمهوری اسلامی، بسترساز تمرکز ثروت بيکران در دست لايه نازکی از جامعه و انباشت فقر در بين گروه های وسيعی از مردم گشته است. در اين مدت لايه های جديدی از سرمايه داران شکل گرفته و به ثروت های بی سابقه در تاريخ ايران دست يافته اند. منشا ثروت آنها از قبل درآمد نفت، رانت حکومتی، فساد و کارهای دلالی و واسطه گری بوده است. اين لايه ها عمدتا از درون حکومت و يا در زدوبند با حکومتيان پديد آمده اند.نادر عصاره

وحدت و کنگره مشترک
در بوته بررسی و نقادی

برگزاری کنگره مشترک و وحدت بخشی از چپ دموکرات در اینده نزدیک فرا می رسند. در روزهای گذشته، اسناد پیشنهادی به کنگره، مورد اظهار نظر، نقد و بررسی برخی از نویسندگان و فعالین چپ قرار گرفته اند و این باعث خرسندی و امید است. از لحاظ اندیشه سیاسی، فعالین این وحدت، دید خود از برخی از مفاهیم را نوشته و منتشر کرده اند. مفاهیمی چون دموکراسی، سرمایه داری، نئولیبرالیسم، سوسیالیسم، انقلاب، اصلاح، تحول خواهی، گذار به دموکراسی، جدایی دین و دولت، و بیان ارزش هایی بنیادی، در طرح های سیاسی و راهبردهای پیشنهادی به میان کشیده شده اند.امید

به بهانه انتشار سند بزرگداشتِ هفتاد و ششمین سالگردِ بنیادگذاریِ حزب توده ایران

تردیدی نیست که حزب توده ایران قدیمی ترین و پرتجربه ترین سازمانِ سیاسیِ میهن ما محسوب میگردد، اما اینکه رهبریِ جدیدِ حزب پس از یورش ها و سپس طوفانِ ویرانگرِ فروپاشیِ شوروی در حد ممکن و یا مطلوب توانسته باشد همه اختلافات درون حزبی را با کمترین ریزش ها و گسست ها مدیریت کرده و اکثریتِ توده های حزبیِ پراکنده را به نحوی مطلوب سازماندهی و گردآوری کند واکنون نیز بتواند حزب توده ایران را درصف "سازمان یافته ترین و فعال ترین نیروهای سیاسی مطرح کشور" معرفی کند، نیاز به ارزیابیِ جداگانه، بحث و تامل فراوان دارد که از حوصله این بحث خارج است.Araz-Fani04.jpg
آراز فنی

راه های تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی بیست و سوم)

قرن نوزده را به قرن قراردادها و کنفرانسها نیز نام گذاری کرده اند. در اوایل این سده اتحاد پاره ائی از کشورهای اروپائی با روسیه از هم پاچید و بجای آن یک اتحاد بین دولتهای اروپائی با ترکیه شکل گرفت. تضاد غرب با روسیه و رقابت بین انگلیس و روسیه در اوج خود بود. در تشریح این دوره از رقابتها بین روسیه و انگلیس از عنوان "بازی بزرگ" استفاده شده است! بهر صورت با تضعیف و از هم پاشیدن امپراطوری عثمانی؛ روسیه فرصت را مغتنم دیده و بصورت خشنی به مناطقی که مورد اختلاف بین روسها و ترکها بود یورش برده و به مناطق مورد مجادله نیرو گسیل کرد. در درگیری بین روسیه و حکومت ترکهای جوان که تازه به قدرت رسیده بودند، آلمان و پاره ائی از کشورهای غربی از ترکیه در مقابل روسیه حمایت کردند.mortaza-esmaeilpour1.jpg
مرتضی اسماعیل پور

نفوذ گسترده حوزه‌علمیه بر بدنه بی‌جان آموزش و پرورش

سند جامع تقویت و تعمیق فعالیت‌های اقامه نماز در مدارس کشور در سال ۱۳۹۳ در شورای عالی آموزش و پرورش و با دستور حسن‌روحانی تصویب و برای اجرا به تمام مراکز آموزشی کشور ابلاغ شد.طرحی که به دنبال حضور حداکثری و داوطلبانه فرهنگیان و دانش آموزان بود که طی روزهای اخیر این طرح داوطلبانه، از سوی مقامات مسئولین به «اجباری» بودن، تغییر کرد.wahab-ansari.jpg
وهاب انصاری

در دفاع از نام "حزب فداییان خلق ایران" برای تشکل نوبنیاد چپ

از زمانی که بحث حول بینانگذری تشکل نوبنیاد شروع شد. شاید یکی از مهمترین بحث و دغدغه شرکت کنندگان گزینش نام مناسب برای آن بوده است. نامی که هم بتواند این مجموعه را توضیح بدهد و هم پیوندهای تاریخی، سیاسی-اجتماعی این مجموعه را در افکار عمومی نشان بدهد و از این طریق گسستی بین این تشکل نوبنیاد و پایگاه اجتماعی تاریخی ایجاد نشود. بویژه این بحث از این زاویه در شرایط کنونی اهمیت پیدا میکند، که این تشکل نوبنیاد در خارج از کشور و بدور از حتی مشارکت و تماس با آن پایگاه اجتماعی تاریخی که هنوز هم در اشکال مختلف خود را به پایگاه اجتماعی فداییان خلق ایران متعلق میدانند، ایجاد میشود.nikrouz-azami4.jpg
نيكروز اعظمى

واژگان مفهومى زاده تبين مفهومى اند
بيان معايب متفاوت از رفع معايب است

وقتى شما موضوع نداريد يعنى علم نداريد و وقتى علم نداريد يعنى خلق واژگان يا ساختن واژگان هم نداريد. معادل سازى واژه ها و ساختن واژه هاى مفهومى از قِبل رويدادهاى فرهنگ ما، دو موضوع متمايز از همند. وقتى مضمونى از "درخت" و ويژگى اش وجود نداشته باشد، چه سود از عنوان آن؟ ما در فرهنگ اسلامى مان كدام "ديسكورس" را داشته ايم كه "گفتمان" را معادل اش ساختيم؟behzad-karimi.jpg
بهزاد كریمی

جامعه محوری از سیاست ورزی می گذرد!

چپ ایران زمانی بود که از نارسایی بزرگی در صفوف خود رنج می برد. نارسایی ناشی از ضعف در فرهنگ دمکراتیک که نمی گذاشت ضرورت تقسیم کار در زمینه اندیشه و عمل سیاسی به درستی درک شود. در فرهنگ سیاسی پیشرفته و دمکراتیک اما، مرزهای روشنی میان حزبیت سیاسی و فردیت سیاسی و بین کنشگری سیاسی جمعی با شخصیت های منقد وجود دارد. در فرهنگ رشد یافته، حزب و سندیکا منفک از یکدیگرند و احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، هنرمندان و ناقدان هنری، رسانه های جمعی، اندیشه ورزان سیاسی، فیلسوفان و متفکران نیز هر کدامشان ایستاده در جای خود با کارکردهای منحصر به فردشان. و این تقسیم کار، منبعی برای تامین خلاقیت های فکری و سیاسی در پهنه جامعه از طریق تضارب آراء و عاملی جهت تضمین تداوم هم اندیشی و نقد اندیشه ها برای بلوغ جامعه.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

بحران شدید اقتصادی و فرجام رژیم ولایت

در سال ۹۶ خشم فرو خورده مردم به بیرون زد، حیله و نیرنگ های رنگارنگ رژیم ولایت رنگ باخت، تهیدستان، محرومان، مالباختگان و کارگران همسو و هم صدا به خیابان آمدند، درد آب، نان، هوا، آزادی، امنیت، ناامیدی و فقر، بیکاری و کودکان کار، گور خوابی، فاضلاب خوابی، فروش اعضا، اعتیاد و فحشا و نابودی جنگل ها، تالاب ها، دریاچه ها و... افزایش یافت. خامنه ای رهبر انقلاب دیگر، گفتار پیشین خود را که ما « رکورد زدیم! ما رکورد زدیم » تکرار نکرد، ممکن است در آینده نزدیک بار دیگر جسم علیل خود را مطرح سازد و از مردم پوزش بطلبد که قادر به گسترش عدالت نبوده است ولی اینگونه گفتار و نمایشات هیچگونه جایگاه و پایگاهی در بین مردم محروم و ستمدیده ندارد و ایران در سال جدید شاهد رخداد های سرنوشت ساز سیاسی و اجتماعی خواهد بود.asad-seif.jpg
اسد سیف

سال ۹۷؛ آغازی خوش برای یک پایان

به سال گذشته که می‌اندیشم، ورشکستگی کامل رژیم را می‌بینم و آشکار شدن این‌که؛ آنان دیگر نمی‌توانند چون سابق حکومت کنند. سال گذشته سالی بود که پرده‌ها دریده شد و در این پرده‌دری حجابِ "اصلاح‌طلبان" حکومتی، "خودی" و "غیرخودی" کنار رفت و ماهیت این قدرت آشکارتر شد. در این آشکارگرایی بود که تبعیض حکومتی، آپارتاید مذهبی و خشونت که از همان آغاز در واقع همزاد این نظام بود، عریان‌تر از همیشه آشکار شد و مردم سرانجام به اصلاح‌ناپذیری این رژیم رسیدند و نفی تمامیتِ آن را فریاد برآوردند و این خواست آنان است.
در راه درازی که هنوز در پیش داریم، سال گذشته آغازی بود برای یک پایان و این خود آغازی است خوش.بهرام خراسانی

گذار ناگزیر از نظام جمهوری
«اسلامی»، چگونه و با چه نیرویی

اینک باید با خرد همگانی و پاسداشت از کار دختران خیابان انقلاب و شورشگران دیماه ۱۳۹۶، و با هدف گذار هدفمند و برنامه ریزی شده از خانه رو به ویرانی جمهوری اسلامی پیش از آنکه بر سر همگان آوار شود و همه چیز از میان برود، راهی کمابیش امن و کم خطر را جستجو کنیم و به آن راه برویم. این کار بسیار دشوار اما شدنی است، که چون در آستانه‌ی نوروز سال ۱۳۹۷ هستیم، جای پرداختن به آن نیست، و شاید در آینده به آن بازگردیم.mohammad-jafari.jpg
محمد جعفری

دخالت دادن بیگانگان در امور داخلی کشور، از مهمترین عوامل ماندگاری رژیم است: بخش دوم

تبلیغات کنندگان بسود پهلوی‌ دو کار می‌کنند: ایجاد منع ذهنی تا که دیگر کسی از آن کودتا نام نبرد و تخریب مصدق و مشی ملی، بمثابه مشی استقلال و آزادی. زیرا می‌دانند روزهای تاریخی، زنده نگاه‌ دارنده تجربه و حافظه تاریخی هستند و به مردم یادآور می‌شوند دست‌ آورد تلاش جمعی آنها توسط استبدادیان بر باد می‌رود. زیرا می‌دانند که بدون استقلال، آزادی نیست و بدون این دو، استبداد هست و وابستگی به قدرت خارجی. زیرا می‌دانند ملی بمعنای استقلال و آزادی، نمادی دارد که مصدق است و ضدی دارد که پهلوی‌ها هستند.شیرین سمیعی

ایران و استعمار سرخ و سیاه

بر حسب تصادف، روایت دیگری از داستان مقاله « ایران و استعمار سرخ و سیاه» که در ۱۷ دیماه ۱۳۵۶ با امضای احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات منتشر شد، شنیدم. مقاله ای که انتشارش ایران را زیر و رو کرد! و یکباره « در بلا گشاده شد و راه خرد بسته» و بهشت که آنچنان بهشتی هم نبود، تبدیل به دوزخ شد. همه حدس می زدند و می دانستند که این مقاله و انتشارش، از کارهای درخشان دربار است. بهتر است بگوییم یکی از بزرگترین شاهکارهای دربار پهلوی برای از هم پاشیدنش و تیشه زدن به ریشه خود!پیمان نعمتی

به کنگره مشترک تشکل نوبنیاد چپ

از طرف وجدان جامعه مدنی

شما در برنامه خود قدم های تاریخی بزرگی برای تحول چپ به سوی سوسیالیسمی دموکراتیک ،برداشته اید.
شما می توانید آخرین قدم را برای عدم تایید و همراهی با انقلاب خشونت آمیز و دیکتاتوری ناشی از آن در آینده، بردارید. چگونه؟
در بند ۹ منشور برنامه- منشور خود، چگونگی گذار از جمهوری اسلامی را به اراده و خواست مردم تهیدست، محروم، جان به لب رسیده و عاصی، وابسته نسازید.
وظیفه شما کمک به گسترش نهادهای مدنی، سازماندهی مردم و آگاهی رسانی است.دنیز ایشچی

باز نویسی بر سند سياسی
اوضاع سياسی کشور و سياست های ما

کشور ما در وضعيت بحرانی قرار دارد. اکثریت مردم به این نتیجه رسیده اند که جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه میتواند به مطالبات آن ها پاسخ دهد. جمهوری اسلامی ایران با بحران ها و شکاف های اجتماعی متعدد، حاد و مزمنی روبرو میباشد که استمرار يافته و شکاف های اجتماعی هر چه بیشتر گشادتر شده اند. دیگر جمهوری اسلامی مشروعيت خود را در میان مردم از دست داده است. جمهوری اسلامی ایران در اساس با تکيه به ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، تبليغاتی، پايگاه محدود اجتماعی و درآمد نفت به سلطه خود ادامه می دهد. وضعيت جمهوری اسلامی ناپايدار و شکننده تر شده و نارضايتی مردم از حکومت گسترده تر گشته و کشور وارد فرآيند نوینی از بحران سياسی گرديده است.»  «من صدای انقلاب شما را شنیدم»
»  رو به میهن، پشت به دشمن!
»  یک گام به پیش؟
»  نگاهی گذرابه پیش نویس سندسیاسی «کنگره وحدت » و مهمترین ایرادت آن
»  حقایقی در مورد شرکت آسمان و سانحه اخیرش
»  آزادی و روشنفکر[۱]
»  ارتباط فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی با سرکوب و مرگ فعالان محیط زیست چیست؟
»  ورزشکاران و ورزش دوستان هم خواهان تحول در مدیریت ورزش هستند
»  سهم بلوچ ها از رونق جهانی بندر چابهار چه خواهد بود؟
»  کیفیت مدیریت در جمهوری اسلامی
»  وعده «رفراندوم» پس از اشغال ایران؟
»  دخالت دادن بیگانگان در امور داخلی کشور از مهمترین عوامل ماندگاری رژیم است
»  آغازی نو، در آستانه سالی نو!
»  از نهضت ویدائی تا رهائی زن
»  آیا در کنار شعار زنده باد آزادی ! زنده باد سوسیالیسم! احتیاجی به شعار دیگری هست؟
»  هشت مارس و پرسش دختران خیابان انقلاب
»  چرا رزیم به زلزله زدگان سرپل ذهاب یاری نمی رساند
»  دختران خیابان انقلاب و ظهور نسل جدید کنشگران اجتماعی
»  آیه‌های لندنى مخملباف!
»  احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟!
»  سالروز درگذشت دکتر مصدق
»  مقايسه زندان در دو رژيم شاه و جمهوري اسلامي
»  سند سياسی اوضاع سياسی کشور و سياست های ما
»  رویکرد اقتصادی بازرگان
»  پیرامون برخی خود خواهی ها و ضرورت اتحاد نیروهای مردمی
»  نمى شود هم خداى محدوديت "سياست بد و بدتر" را خواست و هم خرماى گستردگى "گفتگوى ملى" را
»  چالش جبهه ملی ایران برای موجودیت
»  طرح منشور برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دمکراسیخواه