ژاله احمدی

آزادی راهبر مردم

اعلام خروج آمریکا از تعهدنامۀ برجام و تهدید به بایکوت اقتصادی ایران از طرف ترامپ، برای جمهوری اسلامی موقعیت مناسبی فراهم کرد تا اذهان عمومی را از قیام مردم و دختر خیابان انقلاب در دی‌ماه ۱۳۹۶، به سمت خطر آمریکا و اسرائیل منحرف گرداند. کارائی ارعاب با شعارهای عام "مرگ  بر  امپرياليسم" و "مرگ  بر  صهیونیسم" در عمل تجربه شده بود: با این شعارها ضدانقلاب ایران به قدرت رسیده، با شعارهای "مرگ  بر  بي حجاب"، " مرگ  بر   کمونیسم" و "مرگ  بر  منافق" حکومتی برپا و مستقر کرده بود. از آن پس نیز اسم آمریکا که معادل با تجاوز به "خاک وطن" بود، مثل جادو عمل کرده، حافظ نظام جمهورِ جنایتکاران بود.صادق شکیب

نامه به سردار سلیمانی

ایا حقوقت مثل حقوق کارگران شش ماه است که عقب افتاده؟ یکسال است گوشت نخورده ای؟ موسسه مالی رسمی پولت را بالا کشیده؟ اب خوردن ات گل آلوده است؟ روزی چند ساعت با شکم حامله برق خانه ات قطع است؟ به تو هم توی فرودگاه شهرکرد نسکافه را با دلار میدهند؟ رئیس بانک مرکزی کشور تو هم دلار سه هزارتومانی را کرد نه هزار تومان و با سلام و صلوات بدرقه شد و رفت؟ معلم قرآن بچه تو هم سعید طوسی است؟ در کشور تو هم سیستم واردات خودرو را هک میکنند!؟ جهانگیری به تو هم وعده دلار ۴۲۰۰ تومانی داده بود!؟
آنجا که تو قرار است ایستادگی کنی ، مثل اینجاست که من ایستاده ام!؟حمید اکبری

بر آمدن رهبری ملی نیازمند ابتکار پیروان ملی است

بی شک یکی از آفت های بزرگ حکومت های استبدادی و بویژه حکومت استبداد دینی، جلوگیری از رشد و شکوفایی رهبران ملی است. ولی با همه سرکوب های ادامه دار چهار دهه پیشین، ایران رویهمرفته و همواره دارای رهبرانی بوده است که در جامعه مورد قبول مردم بوده اند و امکان و توانایی ایفای نقش رهبران ملی را داشته اند. در ایران امروز زنان و مردانی هستند که سالهاست با از خود گذشتگی و مایه گذاردن از جان، مال و خانواده اشان، برای حقوق دموکراتیک مردم ایران مبارزه کرده اند و مورد اسارت، ستم و زجر بسیار آمران و عاملان جمهوری اسلامی واقع گشته اند.Ruben-Markarian70.jpg
روبن مارکاریان

نفی آزادی و دمکراسی همزاد سوسیالیسم استبدادی است!

پس از وارد ساختن شعار دمکراسی در کنار آزادی و سوسیالیسم به شعارهای اعلامیه های سازمان، انتقاداتی از سوی برخی از اعضای سابق سازمان به افزودن شعار دمکراسی مطرح شد. از جمله این انتقاد کنندگان بخشی از رفقای سابق ما می باشند که تحت نام "سازمان راه کارگر"فعالیت می کنند. جدائی به وقوع پیوسته ما با این رفقا که اکنون یک دهه از آن سپری می شود در طی این مدت از جمله به برداشت های برنامه ای متضاد فرا روئیده که البته تنها یکی از محورهای کلیدی آن، رابطه سوسیالیسم با دمکراسی است.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

امنیت ملی از دل امنیت و شفافیت اقتصادی می گذرد، نه از رجزخوانی نظامیان!

هرگز نمی توان در جامعه ائی که فساد سرتاپای آن را گرفته و تمامی دست اندر کاران حکومتی و دولتی آن در کار فساد "از هر نوع فسادی که تصور شود" مشغولند، سخن از "حق الناس" گفت از آن دست کلمات پوچ و بی معنی جمهوری اسلامی ساخته که مرتب بلغور می شود! حق الناسی که از روز اول توسط شکستن قلم ها و بستن دهان ها و حکم بر اعدام های جمعی و شکستن تخم لق دروغ و تزویر زیر لوای تقیه ومصلحت نظام توسط خمینی شروع شد و تا امروز در کثیف ترین شکل خود ادامه یافته است.tahere-barei1.jpg
طاهره بارئی

یکبار دیگر نادر؟ یکبار دیگر معاهده دشت مغان؟
آیا نادر می تواند باز گردد؟

آیا نادر باز می گردد؟ میتواند باز گردد؟ اقوام ایرانی تبعیضی را که بخاطر ایرانی بودن بر آنها روا رفته ، آیا با چنان دردی احساس کرده اند که بخواهند حول یک نیروی "اتحاد برانگیز" گرد بیآیند؟ آیا نادری هست که عشق او به خاک و سرزمینی که او را پرورش داده و از ریشه هایش جان او را معرفت بخشیده، آنقدر مهربانانه و عمیق باشد که بتواند بی باکانانه منیّت ها و وابستگی های صنفی خود را کناری نهاده و بخاطر آرامش وامنیت و اعتبار بخشیدن به مردم سرزمینش، پای در جاده های از پیش امتحان نشده ای بنهد؟yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

اقتصاد در کما و رژیم در فناء

ایران نیازمند توسعه در راستای صنعتی شدن است که رژیم قادر به زمینه سازی این فرآیند نیست. عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی در گفتگو « ایسنا، ۵ اسفند » می گوید: کشور در حای زوال اجتماعی است و جامعه دیگر نمی تواند امید را بخود تزریق کند که این گقتار نشانگر بن بستی است که رژیم در آن گرفتار شده است. « هانا آرنت » در همین رابطه می گوید: قدرت سیاسی برخاسته از اراده آزاد مردم است، اگر این قدرت بازیچه گروهی سرکوبگر باشد، رو به مسخ و فروپاشی می رود....manouchehr-salehi2.jpg
منوچهر صالحی

درباره سوسیال دمکراسی (۴)

مصاحبه با رادیو پویا

ر حال حاضر چه در میان هواداران رژیم اسلامی و چه در میان مخالفین درونی و بیرونی این رژیم نمی‌توان نیروهائی را یافت که طرح منسجمی برای تحقق دولت رفاه در ایران داشته باشند. این که برخی از جریانات سیاسی ایران خود را «سوسیال دمکرات» می‌نامند، بدین معنی نیست که این نیروها برنامه جامع و سنجیده‌ای برای تحقق پروژه دولت رفاه عرضه می‌کنند. آن‌چه در برنامه‌ها، بیانیه‌ها و اعلامیه‌های آنان می‌توان یافت، طرح‌های کلی و ناشفافی است که عرضه می‌کنند.Deniz
دنیز ایشچی

عبور از جمهوری اسلامی آری، دخالت های آمریکا نه

استراتژی همگرائی نیروهای آزاده، عدالت خواه و دموکراتیک بر محور اهداف آزادیخواهانه، مردمی، انسانی و دموکراتیک برای عبور از جمهوری اسلامی ایران ، نه تنها خواهان نفی تاریخی جمهوری اسلامی ایران میباشد، در عین حال خواهان آن نیست تا بار دیگر برای چندمین بار در تاریخ، ایران قربانی پروژه های تعویض حکومتی آمریکائی، انگلیسی و یا دیگر کشورهای منطقه ای قرار گرفته باشد. در این عرصه باز هم لازم نیست جای دوری برویم، سخنان مایک پمپئو، رئیس سابق سی آی ا، و وزیر امور خارجه فعلی آمریکا طی چند روز گذشته، در این مورد که آمریکا به حمایت های مالی و غیر مالی خویش از اپوزیسیون ایران ادامه خواهد داد از یک طرف و تجمع بخش های شناخته شده ای از ایرانی های ساکن آمریکا جهت جلب حمایت های دولت آمریکا و نمایشات تجمعی مجاهدین خلق در فرانسه، میتوان پی برد که پروژه آمریکائی در چه راستائی هدایت میگردد.شیرین سمیعی

ایران و یونان

دریکی از جزایر یونان، در مهمانسرایی در قسمت قدیمی شهر که در کنار مسجد متروکی بنا شده بود، منزل کرده بودم و گپی هم با صاحبش زدم، و از دوران گذشته و شهر و مردمانش پرسیدم. برایم تعریف کرد: هنگام تَرک قوای دشمن از کشورشان، عده ای از ترکهای این جزیره نخواستند به ترکیه بازگردند، اجازه اقامت گرفتند و در آن جا ماندگار و یونانی شدند. می گفت: امروز نه تنها شما، که سایر یونانی هایی هم که از شهرهای دیگر برای گردش به این جا می آیند، نمی توانند آنها را شناسایی کنند، فقط ما اهل محل از جد و آبادشان باخبریم. مسجد مخروبه را نشانم داد و گفت: در این شهر هیچ کس به مسجد نمی رود.ahmad-shamloo13.jpg
علی اشرافی

بازخوانی یک سند

سر مقاله ی احمد شاملو درهفته نامه‌ی کتاب جمعه *

تنها به اعتبار همین سند تاریخی ثبت شده در شماره نخست «کتاب جمعه» به تاریخ ۴ مرداد ۱۳۵۸ خورشیدی، برای تاریخ و سپس آمده گان روایت خواهد کرد که بودند افراد و گروه ها و نیروها یی که «انقلاب پنجاه و هفت » را در نه در نام و نه در محتوا «اسلامی» نمی خواستند و نمی دانستند. و برای انکار این دروغ و وهن بزرگ و شکست دو باره ی تاریخی ، پس از شکست مشروطه، بهجان کوشیدند و هزینه دادند. و می دهند. سرودند و می سرایند.Deniz
دنیز ایشچی

شانتاژ در منش سیاسی روز

شانتاژ؛ تهمت، فحش و باسزا، لجن مالی کردن چهره طرف های مقابل، استفاده از لحن های تحقیر، توهین آمیز و تهدید کننده از شیوه هائی میباشد که از سوی امنیتی های جمهوری اسلامی ایران، جریانات راست محافظه کار افراطی . بعضی از افراد و جریان های سیاسی اپوزیسیون نسبت به جریان های مقابل مورد استفاده قرار میگیرند. اپوزیسیونی که گاها این فرهنگ مثلا انقلابی خویش را تا آنجا بسط میدهند که به حد زبان لمپنیسم نزول پیدا میکنند، چه هدفی از استفاده از چنین برچسب ها، لحن گفتارهای توهین ، شیوه های گفتاری و تهدید آمیز در چالش های سیاسی دارند؟Saeed-Rahnema.jpg
سعید رهنما

درس‌های انقلاب‌های دوم:
بازخوانیِ انقلاب‌های سوسیالیستیِ روسیه، آلمان، چین و ویتنام

در گورستانی در برلین، در قطعه‌ی بزرگان سوسیالیست آلمان، آن‌جا که رزا لوکزامبورگ، کارل لیبکنخت و بسیاری دیگر آرمیده‌اند، بر تخته‌سنگ بزرگی نوشته شده، «مردگان زِنهارمان می‌دهند».[1] قصد و منظورِ این سنگ‌نوشته‌ی مسحورکننده را به دو شکل می‌توان تعبیر کرد: یکی آن که مردگان از ما می‌خواهند که پیشگامانِ بزرگ را از خاطر نبریم و همان راهی را که رفتند پی‌گیری کنیم، یا هشداری است که از تجربه‌شان بیاموزیم و برای رسیدن به همان هدفِ مشترک راه‌های دیگر را جستجو کنیم. با توجه به تجربیات جنبش‌ها و انقلاب‌های بزرگ سوسیالیستی در جهان و ضرورت درس‌گیری از موفقیت‌ها و شکست‌هاشان، باورِ من تعبیر دومی است.Ebrahim-Harandi.jpg
ابراهیم هرندی

گــیرها و گــیرنماها

گیرنماهای اجتماعی در نهادهای واقعیت سازی، برای پرده پوشی ِ حقایق و آلوده کرنِ گسترۀ همگانی در راستای سرگرم کردنِ مردم پدید می آید و کار بجایی می رسد که نهادهای واقعیت ساز، مانند؛ حکومت، مذهب، آموزش و پرورش، زندان و ده ها نهاد دیگر با ادبیات و اخلاق ویژه خود، در جامعه پیدا می شود. از اینرو، توانایی شناسایی و پرداختن به گیرهای حقیقی در جامعه کارِ بسیار دشواری ست زیرا که زورمندانِ حاکم برجامعه، هماره در پی جایگزین کردن گیرهای حقیقی با گیرنماهای واقعیت نما هستند و ذهن انسان را از هنگام زاده شدن تا واپسین گام، چنان از این گیرنماها پُر می کنند که ذهن ما جایی برای پرسش های اساسی نداشته باشد.ijadi12.jpg
جلال ایجادی

فارسی، نه زبان تحمیلی بلکه زبان وحدت ملی

ولی روشن است که در ایران تمام زبانهای مادری مانند آذری و کردی و بلوچ و گیلکی و لری و تالشی و سمنانی و غیره باید وجود داشته باشند و شکوفاتر شوند. من به اکولوژی زبانی یا تنوع زبانی معتقد هستم و این تنوع اصل شکوفایی فرهنگی یک ملت است. زبان کردی متعلق به گروه زبانهای ایرانی است. در شرایط ستمگری جمهوری اسلامی و سرکوب فرهنگی که متوجه تمام تلاشهای فرهنگی ایرانیان است، زبان کردی محدویت های بسیاری متحمل شده است. ولی خوشبختانه زبان کردی که خود دارای گویش های گوناگون است، نه تنها در خانواده ها و نزد فرزندان کرد ما بلکه در عرصه تولید اندیشه و انتشار کتاب در ایران ادامه دارد و زنده است. همین امروز اخبار را در سایت های مجازی دنبال گرفتم و باعث خوشحالی است که کتابهای با کیفیت به زبان کردی در ایران چاپ میشود و بازار دارد و در آموزش مدرسه و دانشگاه مورد توجه قرار میگیرد.مهران زنگنه

تحریم، سقوط ریال و تورم به عنوان مقدمه‌ی برجام دو

ضعف مزمن ریال یکی از علل گرایش به فرار از ریال منجمله به شکل سپرده‌ی ارزی و تبدیل شدن دلار در کنار طلا، زمین، ماشین و غیره به ابزاری برای حفظ قدرت خرید که به نوبه‌ی خود موجب بالا رفتن تقاضا برای دلار و ضعف بیشتر ریال می‌شود. با توجه به داده‌های موجود و تداوم گرایش به فرار از ریال در طول حکومت جمهوری اسلامی باز باید گفت این امر باز برنمی‌گردد به فقط این یا آن دولت، به فقط این فرد و یا آن فرد در چارچوب رژیم بلکه به کل رژیم جمهوری اسلامی.nahid-hoseini1.jpg
ناهید حسینی

اتحاد، ضرورت روز است!

برای من مهم نیست که چه نوع سیستم حکومتی در ایران مستقر خواهد شد، رای مردم اساس است و من نیز یک رای خواهم داشت، فقط میتوانم بگویم هیچگاه به اندازه امروز معتقد نبوده ام که بزرگترین دشمن کشورمان همین نظام جمهوری اسلامی است. هرگز اقوام ایرانی باعث تجزیه ایران نشده اند، بلکه خود حاکمان بوده اند که در طول تاریخ، بخش هایی از کشورمان را بتاراج داده اند. حتی یک روز بیشتر ماندن این نظام، لطمه سنگین تری به مردم بی پناه ما میزند. امروز هر کدام از ماها با خود باید تعین تکلیف کنیم و دو موضوع را برای خود مشخص کنیم و آنهم شفاف سازی نقش فردی و نقش گروهی خود در آینده ایران است.mehrasa.jpg
محمد علی مهرآسا

عباس امیر انتظام در نگاه تاریخ

من به عمد نوشتن در باره اسطوره آزادی و مقاومت ایرانی یعنی آقای عباس امیر انتظام را به تأخیر انداختم تا دوستان و هممیهنان آنچه راجع به او می دانند و یا آنچه را که به او نسبت می دهند برای عموم بازگویند؛ و دنیای فارسی زبان از دیدگاه هممیهنان نسبت به آقای مهندس امیر انتظام آگاه شوند و راست و دروغ؛ و یا کینه توزی و راست پنداری در مورد این قهرمان مبارزه با آخوند را به نیکی دریابند. و یا به مغلطه ها نیز گوش دهند و بعضی هم آنها را راست پندارند و باور کنند.majid-siadat.jpg
مجيد سيادت

تزهائی درباره روابط ايران و امريکای ترامپ

در بر رسی تحولات منطقه خاور ميانه بايد در ابتدا به زمينه های مهم و موثر نگاه کنيم. به عبارت ديگر از مبانی ای شروع کنيم که بر روند تحولات سياسی اثر می گذارند. منظورم مسائلی هستند که در متن تحولات و روندها قرار دارند. به عبارت ديگر روندهائی که چارچوب تحولات گوناگون را فراهم می آورند، که سايه آنها در هر صورت روی مسائل مشخص هم به جای می مانند.manouchehr-salehi2.jpg
منوچهر صالحی

درباره سوسیال دمکراسی (۳)

مصاحبه با رادیو پویا

از آن‌جا که در دوران انقلاب مشروطه شیوه تولید جامعه ما هنوز باستانی و پیشاسرمایه‌داری بود، در نتیجه طبقات و اقشاری که باید ایده سوسیال دمکراسی مبنی بر تحقق دولت دمکراتیک و متکی بر رفاه اجتماعی را متحقق سازند، هنوز در جامعه ما وجود نداشتند و یا این که تعدادشان بسیار اندک بود. به‌همین دلیل نیز نه این ایده، بلکه ایده‌ها و اندیشه‌های دیگری که از غرب به میهن ما راه یافتند، نتوانستند مادیت یابند و به‌مثابه ایده‌ای که هنوز پیش‌شرط‌های اجتماعی تحقق‌شان هموار نگشته است، به بایگانی حافظه ملی سپرده شدند.ali-damavandi.jpg
علی دماوندی

عباس امیر انتظام، قربانی یک وحدت واعتقاد

افسوس اوقربانی نظامی شد که خود یکی از بنیانگذاران وسخنگویان دولت برآمده از آن بود. سرنوشت امیرانتظام، آینه تمام نمای رذالت و تباهی نظام اسلامی و مصلحت نظامی بود که بقایش با هیج مصلحت دیگری نمیتوانست رقم خورد. حفظش واجب واجبات بود ومیتوانست حتی نماز وروضه را به تعطیلی کشاند تا روحانیت در قدرت بماند. این راز برای بازرگان پوشیده بود واعتقادی مقلد گونه به روحانیت او را به گوش کردن وتقلیداز مراجع وادارمیساخت.Deniz
دنیز ایشچی

دموکراسی یا جمهوریت و یا دیگر چی؟

جمهوری اسلامی ایران هم "مجلس خبرگان" خود را تشکیل داده است و هم "شورای تشخیص مصلحت نظام" را. آیا این مدل الگوبرداری کمدی و طنزی از مدل جمهوریت افلاطون نمیباشد که در آن نخبگان دگم ایدئولوژیک اسلامی در راس قدرت سیاسی قرار میگیرند؟ بلکه هم الگوئی کمدی از اریستوکراسی یا الیگارشی جمهوری اسلامی ایران باشند. اپوزیسیون ترقیخواه و آزاده ایران برای دوران گذار به بعد از عبور از جمهوری اسلامی ایران خواهان تشکیل "مجلس موسسان" خویش جهت تنظیم قانون اساسی جدید میباشد. آیا این مجلس موسسان یک نوعی از الگوبرداری کوتاه مدت از مدل جمهوریت افلاطونی نمیباشد؟ahmad-hashemi1.jpg
احمد هاشمی

حزب چپ ايران (فدایيان خلق)، تولدی دشوار و آینده ا ی مبهم

با تولد دشوار حزب چپ ایران ( فداییان خلق) ، هر گونه گمانه زنی جدی، در رابطه با آینده این حزب، حتی برای کسانی که در این دهسال اخیر، منتقد همراه این نوزاد جدید بوده اند ، بسیار دشوار است. حزب چپ ايران (فدائيان خلق) محصول فعالیت دهساله، سه جریان است که اکنون، تنها دارای نام و اساسنامه جدید و شورای مرکزی است. هرچند در طول این دهسال، بحث های گسترده ای جریان داشته است، اما نتیجه آن، تنها یک منشور غیر مصوب است، که آن نیز خود، در بر گیرنده تمامی تناقضات نظری – سیاسی، گرایشات مختلف درونی این حزب است.reza-akrami.jpg
رضا اکرمی

«نجات برجام»، شرایط و هزینه های آن

جامعه ایران در سالهای ١٣٦٧ هنوز بدین بیداری نرسیده بود که می تواند به تغییر رژیم فکر کند و ابزارهای تماس و اطلاع رسانی کنونی را هم نداشت. بر همین اساس علیرغم آشکار شدن خیانت ِتداوم جنگ ایران و عراق و کشتار چند هزار تن از زندانیان سیاسی مردم بپا نخواستند و حتی در مراسم مرگ خمینی در ابعادی پشتیبانی خود را از او نشان دادند. اما امروز وضع به کلی متفاوت است. کافی است به شعارها و دامنه اعتراضات مردم نظری بیفکنیم و یک صدا «رو به میهن و پشت به دشمن شویم»، زدن سر مار ِ «دشمن خارجی» هم امروز از مسیر تغییر در داخل می گذرد و مردم ما امروز بیش از هر زمانی آماده فراتر رفتن از جمهوری اسلامی و جدائی دین از حکومت می باشند، مشروط بر اینکه بر این نیرو اتکاء کنیم و نقطه آغاز و پایان هر مذاکره ای هم، حفظ منافع همین مردم باشد و بس.yadollah-baladi02.jpg
یدالله بلدی

لمپنیسم، همچنان درحال رشد است

روز دوازدهم تیرماه ، یکی از مشهورترین گنده لاتهای ایران ، بنام وحید مرادی ملقب به عقاب ایران، در زندان توسط، یکی از زندانیان که بجرم قتل زندانی شده بود بقتل رسید .وحید مرادی که بیشتر اعضای بدن وحتی صورتش ، خالکوبی وجای چاقو بود ، دارای نوچه ها وطرفداران ودشمنان زیادی درمیان لاتها بود ، وحید مرادی درروز 27 خرداد یک روز پس از آزادی اززندان ، دوست صمیمی خودرا درمنزل دوستش باضربات چاقو بقتل رساند ودونفر دیگررا مجروح کرد، و انگیزه قتل را توهین ناموسی ، ازجانب دوستش بیان کرده بود، و روز بعددرحین فرار در مرز دستگیر شد.»  نظری کوتاه بر بازتاب های تحریمات اقتصادی
»  بعد از ضربه دردناک واکنش، زمان کُنش!
»  هدف در شعارها معین می شود
»  خواب خوش اصلاح‌طلبان در پستوی حکومت
»  به سوی تشکیل حکومت های محلی در ایران (بخش دوم)
»  سخنی با نو سلطنت طلب ها
»  «بیانیه نجات ایران» از سوی تحول خواهان آن روی سکه اصلاح طلبان دینی ست
»  آزادی گرفتنی است نه دادنی
»  درباره سوسیال دمکراسی (۲)
»  رسالت پناهنده سیاسی در تبعید
»  صلح بدون پیش شرط؟
»  جبهه «هسته سخت»آقای حجاریان
»  دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!