logo

نابودی ارزش ها در ایالت متحده

يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴ ژوين ۲۰۲۰

رضا علوی

reza-alavi3.jpg
در سه سال اخیر ، در ایالت متحده ، بی ارزش ها جایگزین ارزش ها شده اند. اعتراضات اخیر، فریادی است بر این شرایط و جایگزینی بی ارزش ها . خیزش جوانان آمریکایی ( که اتفاقا بیشترین آنان سفید پوست هستند ) اعتراضی است بر آسیب های ایجاد شده توسط رهبری موجود آمریکا، و در صورت ادامه این وضیعت برای چهار سال دیگر ، تحمل آن دشوار تر و احتمالن اعتراضات گسترده تر می شود .

در درازای تاریخ آمریکا - (حد اقل از جنگ جهانی دوم به پس ) - آمریکا برای بسیارانی به عنوان قدت برتر و الگوی توانمند مطرح بوده ، اما اکنون این الگو سازی ها برای سایر کشور ها کم سو و بی رنگ شده است ، و دیگر ، سایر کشور ها تمایلی به الگو برداری از ایالت متحده ندارند .

اقدامات نادرست ریاست جمهوری در رسیدگی به بحران کووید 19 و ناتوانی و تاخیر در مهآر آن و قرنانی کردن بیش از ۱۱۶ هزار نفر (تاکنون ) به شدت به اعتبار ایالت متحده آسیب زده است. ایرادات این زیرساخت ها آشکار است و دلیلی برای الگوبرداری از آنها وجود ندارد. کشته شدن و سلامت آمریکایی ها هرگز آنطوری که امروز در نتیجه شیوع ویروس در معرض تهدید قرار گرفته، از سوی یک ارتش خارجی تهدید نشده بود و نیز خطر آلودگی با یک ویروس ، بحران های اقتصادی ، تنگناهای اجتماعی و شوک های روانی ، در سال های آتی بیشتر آشکار می شود.

عدم پایبندی رهبری کنونی ایالات متحده به ارزش های لیبرال دموکراسی یکی دیگر از دلایل کاهش قدرت آن است. شواهد و آمار آشکارا بیان می کند که تبیعض و خارجی ستیزی در ایالت متحده از بسیاری از کشور های اروپایی کمتر هست که دلیل ان نژادهای متفاوت و جذب الیت های کشور های دیگر و ایجاد ساختار استوار ان می باشد . اما در سه سال پیش جامعه آمریکا با چالش های ناگواری روبرو شده است . مهمترین تنگناها ی ایالت متحده را بدین گونه می توان رقم زد :

۱-قطب بندی (پولاریزسیو ن) و شکاف در درون مردم و نهادها
۲- شدت عمل علیه خارجی ها و اقلیت ها،
۳- خشونت ها علیه تظاهرات کنندگان و سرکوب آنها و استفاده از نیروهای امنیتی
۴- حمله رئیس جمهوری به مطبوعات آزاد و نهاد های مدنی ،
۵- نا کارایی و پاشیدگی رهبری کنونی و رفتارهایی که پیشتر از کشورهای استبدادی انتظار می رفتند.

سیاست خارجی در ایالت متحده مسیر نا راستی را به پیش می برد و سبب شده است که به جایگاه خود به عنوان قدرت برتر آسیبی جدی بزند . یکی از ویژگی های مهم سیاست خارجی ترامپ بازنگری یا عقب نشینی از توافق های بین المللی است که به وضوح بر اعتماد دیگران به آمریکا و تمایل آنها به همکاری تاثیر منفی داشته است. افزون بر این ، دولت ترامپ بیش از اندازه از مجازات های اقتصادی برای تحمیل خواسته های خود به سایر کشورها استفاده می کند. استفاده بی رویه دولت ترامپ از تحریم ها سبب شده بسیاری از کشورها و تجارت ها به دنبال جایگزینی برای دلار باشند.

نظرسنجی ها آشکارا بیان می کند که ؛ در قیاس با دولت باراک اوباما، بسیاری در دوره دونالد ترامپ اعتماد خود را به رئیس جمهوری ایالات متحده از دست داده اند.

چالش نین ایالات متحده و چین جدی شده و یاد آور دوران جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی شده است ؛ هر چند که رقابت تسلیحاتی بین این دوکشور اندک است ، اما شیوه های تا کتیکی , همچون دوران جنگ سرد است . با رشد ناگهانی اقتصاد چین و تبدیل شدن آن به یکی از قدرت های برتر جهانی، رهبری کنونی آمریکا توان رقابت خردمندانه را نداشت و به حفظ ماهیت لیبرال دموکراسی آمریکا لطمه زد و رهبران چین این مساله را می دانند.

در صورت " تغییر " نیافتن این شرایط در انتخابات در پیش رو ، شرایط ناگواری برای آمریکا و آمریکاییان می توان پیش بینی کرد .

rezaalavim@yahoo.com
June- 13 - 2020

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد