logo

چرا رزیم به زلزله زدگان سرپل ذهاب یاری نمی رساند

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۶ مارس ۲۰۱۸

یدالله بلدی

yadollah-baladi02.jpg
زلزله ایکه در ۲۱ آبان امسال استان کرملنشاه را لرزاند، شهر سرپل ذهاب رابیشتر از دیگر شهرها ویران کردو این شهربیشترین امار کشته شدگان را نیز در بر داشت.یکروز پس از وقوع زلزله،مردم ایران حماسه ای از یاری رسانی به زلزله زدگان را آفریدند،مردم بطور فردی وبا با ایجاد انجمنهای یاری رسانی با جمع اوری لوازم موردنیازومواد عذایی به یاری اسیب دید کان شتافتند،این موج عظیم یاری رسانی هرچند در مواردی با موانعی از سوی مقامات رژیم روبرو میشد،اما تا چندین هفته ادامه داشت وهمبستگی ملی را به نمایش گذاشت.اما اکنون که ۵ ماه از وقوع زلزله میگذرد،اکثریت مردم آسیب دیده ازداشتن سرپناه مناسب که آنانرا از سرما وباران محفوظ نگاهدارد محروم اند ، بهمین علت چندین کودک و زن ومردسالخورده براثر سرما جان باختند.خانه ها ،مدارس ودرمانگاهها وبیمارستان نیز هنوزباز سازی ومرمت نشده اند ، وضعیت روستاها بمراتب اسفبار تر است

وقوع زلزله دراین منطقه این واقعیت را نیز آشکار کردکه مردم این منطقه از فقیر ترین ومحروم ترین مردم کشورمان هستند که افزون بر عقب ماندگی اقتصادی از تبعیض مذهبی وقومی نیز رنج میبرند

بیکاری درمیان جوانان بیداد میکند،زیرا دراین شهر۸۵ هزارنفری، کارخانه وفعالیتهای اقتصادی کار آفرین وجود ندارد وجوانان این شهر یا درشهرهای بزرگتر به کارهای شاق تن درمیدهند ویا به کشورهای اروپایی پناهنده میشوند، از دیگر رنجهای مردم سرپل ذهاب آثار وپیامدهای جنگ ۸ ساله است، پس از استان خوزستان،شهرهای قصرشیرین ،کرند وسرپل ذهاب وشهرکها وروستاهای اطراف بیشترین میزان و یرانی وآوارگی را داشتندوهزاران نفر دراین جنگ کشته ومجروح شدندوصدها نفر غیر نظامی وکشاورزنیز به اسارت ارتش عراق در آمدندکه بعصی از آنان دراسارت جان باختند.
از دیگر رنجها ییکه به مردم سرپل تحمیل شد،فشارها وتضییقاتی بود که در آغاز انقلاب از جانب رژِم برای تفییز دین به آنان وارد میشد،بهمین علت صدها خانواده ناچار به کشور عراق پناهنده شنده ودر اردو گاه رمادیه اسکان داده شدند ودراین اردوگاه دردها ورنجهای طاقت فرسایی را تحمل کردند،عده ای از آنان پس ازجنگ به ایران بازگشتند اما در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی از دادن کارت ملی به انان حودداری کردند ، هنوز بعصی ازخانواده ها پس از ۳۸ سال دراین اردوگاه که فاقد امکانات آموزشی وبهداشتی است درزیر چادرها زندگی میکنند .زندگی توانفرسا وطولانی ساکنین اردوگاه رمادیه یکی از فاجعه بارترین سرنوشتهای بخشی ار هموطنان ماست.

علل عدم یاری رسانی رژیم به زلزله زدگان سرپل ذهاب

۱عملکرد وکارنامه حاکمیت دراین ۴۰ سال نشانگر این واقعیت است که رزیم اعتنایی به نحوه زندگی مردم فقیر ومحروم وآسیب دیده ندارد، چنانکه ملیونهاهموطن آسیب دیده از هرکونه مساعدتی برای بهبود زندگی خود محروم اند. دانش اموزان دختر شین آبادکه درمدرسه دجار سوختگی شده بودند هنوز درمان نشده اند،و پس از ۱۴ سال که از زلزله بم میگذرد هنوز زلزله زدگان بطور کامل اسکان نیافته اند. درحالیکه مردم سرپل هرروز مشاهده میکنند که چگونه کاروان های حامل ضریح های طلا برای مقابرامامان وامامزادها هاوانواع کمک ها جنسی به عراق ارسال میشود.

۲ در آغاز انقلاب سرپل وکرند پایکاه نیروهای چپگرا بویژه فداییان بود واکثریت جوانان این دوشهر هوادار سازمان فدایی بودند،چنانکه در اتنتخابات مجلس خبرگان،کاندیدای این سازمان ۹۰ درصد آرا را بدست آوردند،نتایج این انتخابات را رژیم فراموش نکرده وکینه انرا هنوز در دل دلرد

۳مردم سرپل ذهاب پیرو آیین یارسان هستندوموسیقی بخشی از مراسم مذهبی آنانست که درجمخانه ها زن و مرد در کنار یکدیگر تنبور مینوارند وآواز میخوانند برگزاری این مراسم را رژیم برنمی تابد وبارها مراسم آنان مورد تهاجم قرار گرفته اما پیروان یارسان همچنان مفا.مت میکنند.

امیداست درنوروز امسال مانند آبان ماه مردم نوعدوست ما هموطنان زیزله زده خودرا فراموش نکنند

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد