masoud-noghrekar-4.jpg
مسعود نقره کار

واژه ای چند در باره « فرقه گرائی»

فرقه گرائی وعطش وتمایل به فرقه زدن فقط دررگ های حیاتی فرقه گرا جاری نیست، تشکیلات فرقه‌ای در بی توجهی وفاصله گرفتن وجدا سازی وطرد افراد و گروه های اجتماعی، درجدائی طلبی ازاحزاب و سازمان های غیرخودی نیزحیات جان سخت این ناهنجاری را به نمایش می گذارد.nahid-hoseini1.jpg
ناهید حسینی

شهر ویرانم!

سرپل ذهاب شهری قدیمی است با آثار قابل توجه تاریخی که بیشتر به زمان یزدگرد ساسانی برمیگردد. حتی کاروانسرای شاه عباسی تا سالها در مرکز شهر حفظ شده بود و آجرهایی قرمزرنگ بزرگ آن زمان هنوز در اطراف این شهر وجود داشت. تا آنجاییکه یادم میاد درزمینهای کشاورزی، کوزه های جواهرات کشف شده بود. تاریح قدمت سرپل ذهاب بنام حلوان به زمان مادها بر میگردد. یکی از آثار تاریخی آن دکان داوود بود که بارها به درون آن رفته بودم، بر سنگها، جای پا کنده شده بود و بسختی میشد بالا رفت. عکس زیر متعلق به دکان داوود است.behzad-karimi.jpg
بهزاد كریمی

«حق تعیین سرنوشت»(۱)

همه‌پرسی چالش برانگیز در "اقلیم کردستان" و مقابله دولت مرکزی بغداد و دول کشورهای همسایه همسوی آن با "اقلیم" و نیز رفراندوم جنجالی کاتالونی و در پی آن رویارویی حاد مادرید با بارسلونا، بار دیگر و در ابعادی گسترده‌تر، بغرنجی‌های مسئله ملی در جهان و دوران ما و نوع نگاه به آن را رو آورد و موجب مباحث ژرف‌تری در زمینه "حق تعیین سرنوشت" شد. دو پدیده‌ای‌ دستکم از جنبه حقوقی مشابه، یکی‌ در خاورمیانه‌ میدان بازی قدرت‌ها، استبداد زده و رنجور از تنش و آتش و آن دیگری در اروپای خرامیده در آرامش و اتحاد و مبتنی بر قدرت نرم و دمکراسی!Abbas-Shokri2.jpg
عباس شکری

تقابل خودکامگی دین و دولت با هویت فردی و ملی

تاریخ ایران نشان می‌دهد که ایرانیان با وجود سال‌ها حکومت اسکندر مقدونی نه تنها هویت و فرهنگ خود را از دست ندادند که بعد از رهایی از سلطه‌ی اسکندری در پرورش و گسترش آن بیش‌تر کوشیدند و حکومت اشکانیان و شکوهمند ساسانیان را بنیاد گذاشتند. این پشتوانه‌ی تاریخی به ‌این معنا است که ایرانیان آن زمان نخواسته‌اند هویت خود را از دست بدهند و در برابر تمام مصیبت‌های بیگانه ایستادگی کرده‌اند تا حاملان و بانیان حفظ ننگ و نفرت نباشند. ایرانی متولد شوند، ایرانی زندگی کنند، ایرانی بمیرند. یعنی همان راهی را برگزیده‌اند که خواست هر ملت سربلندی در سراسر تاریخ بوده است و برای حفظ و پویایی آن مبارزه کرده و امروز به ‌پشتوانه‌ی آن سربلند ایستاده است.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

رویکرد جهانی جنبش ۲۱ آذر در آذربایجان

آنچه مسلم است، فرقه دمکرات آذربایجان با اتکا و تکیه بر نیروی مردم در مدت کوتاهی دستآورد های مهم و چشمگیری بدست آورد که گاهی تحسین بر انگیز است ولی ضعف های جدی و مهمی هم داشت که در راس آنها عدم رویکرد به نهاد های جهانی و نیرو های مترقی منطقه ای بود. هنگامی که ارتجاع حاکم برای سرکوب جنبش مردم آذربایجان از نیرو های بیگانه استمداد می طلبید و سلاح های مدرن و امکانات مالی دریافت می کرد، دیگر جنبش مردم آذربایجان یک مسئله داخلی نبود و جنبش باید آن را به نهاد های بین المللی ارجاع می داد و خواستار اجرای ماده ۲ از منشور سازمان ملل متحد می شد...mortaza-esmaeilpour1.jpg
مرتضی اسماعیل پور

تاریخ دگراندیش ستیزی در ایران ( بخش اول)

تاریخ خون‌بار توامان با سرکوب آنان (دگراندیشان مذهبی) به دلیل عدم ثبت تاریخی، کمتر مورد توجه واقع شده و بخشی از تاریخ در میانه راه گم شده و یا افرادی تلاش داشتند این برهه از تاریخ ایران را نادیده بگیرند. آنچه در تاریخ ایران مشهود است نبود تساهل و تسامح با مردم و بخصوص دگراندیشان مذهبی بوده است؛ اما آنچه موجب آن گردید که تاریخ دگراندیشان مذهبی ثبت نشود را می توان به خواست سه گروه عمده از جمله حاکمان، روحانیت و در نهایت بخش بزرگی از مردم دانست که آنان با وجود مشاهده ظلم به ثبت آن نپرداختند و همین منجر شد که امروزه، آن تاریخ از لابه لایی فتوحات شاهان و یا خاطرات مسیونرها کشف گردد که چه ظلم هایی به دگراندیشان مذهبی در ایران شده است.Bahram-habibi1.jpg
بهرام حبیبی
بیبی

انسان وهستی

پانصد سال است که کشورهای قدرتمند اروپائی به غارت ثروتهای آفریقا و آسیا و آمریکا مشغولند و هیچگاه از کشتار تا حد نابودی خلق ها پرهیزی نداشته اند. هرچند که عاملان سیاست های استعماری، نو استعماری، برده گیری و برده فروشی . . . مسیحی بوده اند و در تمام عملیاتشان نمایندگان کلیسا حاضر وناظر بوده اند، کسی تا بحال از تروریسم مسیحی صحبت نکرده است حتی ملتها و خلقهایی که از اینها ستم دیده اند. ولی در روزگار ما پس از فروپاشی سیستم کشور های سوسیالیستی دفعتا ً تروریسم اسلامی شایع شده، انگار یک میلیارد مسلمان مترصد بوده اند که کمونیست ها میدان را خالی کنند تا آنها جایشان را بگیرند.ali-shakerizand02.jpg
علی شاکری زند

نکاتی پیرامون مفاهیم
ملیت، اقلیت، خودمختاری* - بخش یکم

به‌کاربردن مفاهیمی چون ملیت برای بخش‌هایی از هم‌میهنان ایرانی ما که‌ دارای زبان‌های مادری دیگری جز زبان فارسی هستند از همین پیشداوری های وارداتی بود و هست که در زمان ترویج آنها، به‌ویژه و نخستین‌بار از طرف ارگان‌های تبلیغاتی وسیع حزب توده و دستگاه‌های ایدئولوژیک شوروی سابق، از سوی بخشی از هموطنان خالی‌الذهن و خوش‌باور ما، عیناً مانند برتری «نژاد ژرمنی» برای نژادپرستان نازی، به‌سادگی و همچون حقایقی بدیهی پذیرفته‌شد.
yadollah-baladi02.jpg
یدالله بلدی

پیروان آیین یارسان در اسارت تبعیض های چند گانه

مردم یارسان انواع مشکلات و رنجها را تجربه کرده اند، در آغاز انقلاب عده ای از مردم یارسان که از فشارها و تضییقات رژیم به ستوه آمده بودند، به کشور عراق پناهنده شده و در اردوگاه رمادیه اسکان داده شدند که برخی از آنان توسط سازمان ملل به کشورهای اروپایی و کانادا اعزام شدند عده ای نیز به ایران بازگشتند که هنوز فاقد کارت ملی هستند و عده ای نیز پس ۳۸ سال هنوز در اردوگاه بسر میبرند و فاقد امکانات بهداشتی و آموزشی هستند، سرنوشت ساکنین این اردوگاه در این ۳۸ سال یکی از فاجعه بارترین سرنوشتهای بخشی از مردم فقیر و محروم کشورمان است.taher-ahmadzade006.jpg
فريبرز سنجری

به یاد طاهر آقا!

با آقای طاهر احمدزاده اولین بار در زندان عادل آباد شیراز آشنا شدم. پیش تر و در اتاق شماره پنج زندان اوین که با رفیق مجید، یکی از فرزندان قهرمان وی همبند بودم ، او از مبارز بودن پدرش و از مواضع ضد امپریالیستی اش برایم گفته بود و می دانستم که ساواک، وی را به خاطر رفقا مسعود و مجید از بنیانگذاران و رهبران چریکهای فدائی خلق دستگیر و مورد شکنجه قرار داده بود.Araz-Fani04.jpg
آراز فنی

راه های تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی بیستم)

قوانین نباید ازهيچ عمل سیاسی/اجتماعی جلوگيری کنند مگر ازاعمال/رفتاری که برای جامعه زيان بخش باشد. بدیگر بیان ازاقدام به جرای هيچ امری که قانون آنرامنع نکرده باشد نميتوان جلوگيری کرد وهيچ کس رانميتوان به انجام عملی که قانون به آن امر نکرده باشد مجبور ساخت. قانون عبارت است از بيان اراده ی عموم. همه مردم کشور حق دارند شخصاً يا به وسيله نمايندگان خود درتدوين قانون همکاری کنند.farhang-ghassemi2.jpg
فرهنگ قاسمي

به مناسبت ۱۶ آذر، دانشگاه در زنجیر

در ٣٩ سال اخیر جمهوری اسلامی ایران دانشگاه ها را از اساتید کاردان و مستقل و غیر وابسته به ولایت فقیه تهی کرده است و دانشجویان واقعی که در جستجوی آموزش و پژوهش علم و تکنولوژی هستند را با روش های تبعیض آمیز به دانشگاه ها راه نمیدهد. مغزهای متفکر و علمی و نیروی انسانی با ارزش و کاردان از کشور فراری و در چهار گوشه جهان پراکنده شده اند. در سال های اخیر امکانات و وسایل آموزشی، غیر از در موارد استثنایی که در ارتباط با اهداف ایدئولوژیک رژیم هستند، بسیار کاهش پیدا کرده اند.masoud-noghrekar-4.jpg
مسعود نقره کار

«امام زمان» های روانی

ادعای امامت، پیامبری و رهبری سیاسی عمری به اندازۀ عمرِ بیماری های اسکیزوفرنی، دوقطبی و صرع گیجگاهی دارد. وجود اختلال‌ها وبیماری های روانی و عصبی در میان برخی از پیامبران ادیان ابراهیمی و جانشین‌هایشان، و رهبران برخی دیگر ازادیان و مذاهب، و در میان رهبران سیاسی نیزمطرح شده است.اسماعیل سپهر

بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی
نگاهی از موضع تحلیل "نقشه راه" چپ رادیکال

( قسمت اول )

در چهارچوب دستگاه فکری – تحلیلی چپ رادیکال سنتی و بر طبق نقشه راه آن، نمی توان راهی به شکست و فرا روی از دمکراسی بورژوایی سراغ گرفت. یا باید در انزوا، انقلابی را به انتظار نشست که شاید هرگز رخ نشان ندهد و یا باید با ورود به بازی دمکراسی بورژوایی، قید بسیاری از آرمانهای انقلابی را زد و به مبارزه در چهارچوب شکلی از رفرمیسم تسلیم شد. در چهارچوب این دستگاه فکری – تحلیلی، خارج از میدان هماوردی و رقابت نخبگان و احزاب و گروه های نخبه محور، سیاست و سیاست ورزی یا غایب است و یا امری کم اهمیت و حاشیه ای. بنابراین، در جایی که سیطره هژمونیک دمکراسی بورژوایی کم و بیش همه فضای این میدان را پُر و قوانین خود را به هر بازی مهم این میدان دیکته کرده است، چپ رادیکال را، جز گزینش گوشه انزوا و ایفاء نقش حاشیه ای در خارج میدان بازی و یا تسلیم به بازی در چهارچوب قوانین دمکراسی بورژوایی، راه دیگری نیست.تقی روزبه

به استقبال شانزده آذر- روزدانشجو- برویم!

جنبش دانشجوئی از دوره ای که در آن تشکل های وابسته و یا نزدیک به جناح های رژیم بویژه اصلاح طلبان حکومتی بر فضای دانشگاه ها مسلط بودند و در نقش تسمه نقاله برای کسب قدرت این یا آن جناح، و یا با ادعاهائی چون «نگهبانی جامعه مدنی» به کنشگری می پرداختند، عبورکرده اند. آن ها هم چنین با بیرون کشیدن خود از نفوذگفتمان نئولیبرالی، حرکت نوین خود را آغازکرده اند. بازگشت به سمت و سوی سرشت واقعی و اصیل جنبش دانشجوئی که مدت ها بود از آن ها دزدیده شده بود، جنبشی برآمده از متن جامعه و پژواک دهنده مطالبات ضداستبدادی-ضدسرمایه داری و آزادیخواهانه اکثریت بزرگ جامعه و طبقات زحمتکش و فرودست از یکسو، و تعامل متقابل با پارادایم های رهائی و پیشروجهانی از سوی دیگر، مهم ترین ویژگی جنبش دانشجوئی را تشکیل می دهد.kourosh-zaim1.jpg
کورش زعيم

نامه به عبدالرحمن حاجی احمدی، دبیرکل سابق پژاک

اخیرا از شنیدن سخنان سه سال پیش شما درباره بیهوده بودن مبارزه مسلحانه برای استقلال یا فدرالیسم، بارقه امیدی در دل من روشن شد که شاید پس از این همه دهه های ستیز و نبرد هم میهن علیه هم میهن و ریخته شدن خون ایرانی بدست ایرانی، پایان این بحران خانمانسوز در دسترس باشد. روزی که آغوش خود را به یکدیگر باز کنیم و با همزیستی و همکاری برای ساختن یک ایران امن و آباد و مردمی خوشبخت و سر بلند تلاش نمائیم.taher-ahmadzade006.jpg
بهروز قاسمی

خاموشیِ آرمانگرایی مردمدار از ظلم ستیزان تاریخ معاصر ایران

احمدزاده از جمله تشخص هایی بود که بضاعتی چشمگیر برای اتصال بین نیروهای جبهه ملی و ملی گرایان مذهبی داشت و از جمله سایر نیروهای دموکراسی خواه و عدالت گرا. وی تعلق خاطر خود به مذهب را هیچگاه مخفی نمی کرد و آنچه تفاسیر پویا از مذهب می نامید را چراغی می دید برای هماهنگی بین شعائر مذهبی با تمامیِ خواست های آرمانگرایانه بشری جهت تحقق عدالت و دوری از خرافه و خشونت.
در باب تأثیرات و خدمات ایشان به جنبش آزادیخواهی و عدالتخواهی می توان به یک واکاویِ تاریخی پرداخت ولی به اختصار، ایشان نمادی آموحتنی بود از آرمانخواهی در عین مردمداری و آن مردم دوستی که، آرمان را برای مردم می خواست نه مردم را برای آرمان و بدون هیچ طلبی از مردم برای آنچه که به دلِ خود انجام داده بود با هر درجه ای از مشقت. به این اعتبار طاهراحمدزاده به شهروندی ملی بدل شد که می توان از وی به عنوان یک فخر ملی یاد کرد.abdolsatar-doshouki-s.jpg
دكتر عبدالستار دوشوكی

مهستان یا کودکستان بزرگسالان "خبرگان رهبری سکولارها"

شوربختانه تشکیل "مهستان اپوزیسیون" حاصل یک برآیند دمکراتیک در یک گردهمایی نبود، بلکه یک اتمام حجت و دستور غیردمکراتیک از "بالا" بود، آنهم در لحظات پایانی نشستی که قرار بود مسائل بصورت دمکراتیک در دستور کار قرار بگیرند و در طی دو روز مورد بحث و بررسی ۳۵ سخنران و بیش از صد شرکت کننده در کنگرهء پنجم سکولار دموکرات ها در شهر کلن آلمان در روزهای ۲۸ و ۲۹ اکتبر سال جاری قرار گیرند. اما دریغا که اینگونه نشد.farid-ansari-d.jpg
فرید انصاری دزفولی

مشکل معلولان نیستند مشکل جامعه معلول است!

بار دیگر از فرصت روز جهانی معلولین استفاده می کنیم تا بتوانیم افکار عمومی را به مشکلات افرادی که به نوعی با معلولیت دست و پنجه نرم می کنند جلب نمائیم.
تغییر نگاه و فراهم کردن بسترهای لازم جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در کشورهای پیشرفته نشان می دهد بخش بزرگی از مشکلات افراد دارای معلولیت به شرایط و ویژگی های آنان ربطی ندارد. شکستن دیوار جدائی و قبول تفاوت ها و تغییر نگاه ها شروط اولیه و لازم رفع بسیاری دشواری‌های افراد معلول است؛ به زبان دیگر مشکل معلولان نیستند بلکه مشکل، جامعه معلول است.taher-ahmadzade006.jpg
عباس هاشمی

ياد طاهر آقا

پدر دو رفيقِ انقلابى وپيشگامِ من مسعود و مجيد احمدزاده ، دوست پدرم ، همسايه احمد آباد و همبند زندان وكيل آباد بخير !
طاهر آقا را از هنگام كودكى و در تمام طول سالهاى دهه چهل ، بارها ديده بودم و او را ميشناختم . مسعود و مجيد از دوستان برادرم مهدى و مستوره هم همدوره اى برادر ديگرم در دانشكده پزشكى مشهد بود و آنها در نبش كوچه اول خيابان عارف يكى از انشعابات خيابان احمد آباد زندگى ميكردند . مسعود و مجيد از دبيرستان علوى با مهدى ما دوست بودندو به خانه ى ما مى آمدند و پينگ پونگ بازى ميكردند .