alireza-jabari.jpg
علی رضا جباری

دوری از هم تاچند؟
این جدایی تاکی؟

میزان گذشت از منافع خود برای پیوستن به دیگران نیز موضوعی انتزاعی یا تبلیغی، ترویجی و فرمایشی نیست. دوری یا نزدیگی افراد و گروهها به هم، از دوری و نزدیکی مقایسه ای میان منافع و نگرشها یشان ومیزان همگنی یا ناهمگنی نسبی منافع و گرایشهای برخی از آنهآ درمقایسه با دیگران شکل می گیرد و این همان نکته ای است که به افزایش میزان خودآAli_ShakeriZand.jpg
علی شاکری زند

ضرورت گام هایی کوتاه و سنجیده برای اتحاد آزادیخواهان واقعی

ورشکستگی اخلاقی کامل نظام حاکم و نشانه هایی از آغاز فروپاشی آن

ورشکستگی نظام توتالیتر دینی حاکم هر روز آشکارتر و مسلم تر می گردد. این ورشکستگی همه ی ابعاد حیات یک نظام سیاسی را شامل می شود: ورشکستکی اخلاقی و فرهنگی، ورشکستگی سیاسی، ورشکستگی اقتصادی، ورشکستگی دیپلماتیک...
بن بست اقتصادی ناشی از فقدان حکومت قانون و عدم اطمینان ناشی از آن نسبت به همه ی نهادهای مؤثر در این عرصه که سرمایه گذاری های اساسی را، اعم از داخلی و خارجی، غیرممکن ساخته، وجود پنج میلیون دانش آموخته ی دانشگاه دیده ی بیکار که هرسال بیش از صد و پنجاه هزار تن از آنان که موفق به مهاجرت می شوند بدون برنامه ی بازگشت کشور را ترک می کنند تنها نمونه هایی از علائم ورشکستگی این نظام اند.دکتر رضا راهدار

یادی از نوروز و عید باستانی

عیدتان مبارک

روزهايی در زندگانی است که آدمی آنرا با خود نو و تازه و شاد و خندان می خواهد. می خواهد از درد و رنج و هرمان آسوده و تنی راحت کند. این روزها می توانند ساخت طبیعت بوده و ریشه زمینی داشته باشند (بسیاری از جشن و سرورهای عهد قدیم شرق و یا ارویای کهن از اینگونه اند) و یا آفریده انسان باشد (بیشتر با سر فصلهای جنگ و پیروزی شکل گرفته و به روزهای زندگی راه پیدا کرده است؛ مثل شروع سال و یا روز زن و مادر و پدر و رویدادهای دیگر). ولی انچه که مهم است پا بر جايی و ارزش نهادن آنها برای جشن و یا یادآوری روز ملی است.chidan.jpg
شیدان وثیق

تأملی بر شرایط مبارزه در اوضاع کنونی جهان و ایران
بحران سیستم‌ها و آلترناتیو‌ها

امروزه، جنبش‌های مترقی و مردمی در جهان، آن‌ها که در پی ایجاد تغییراتی ساختاری و رادیکال هستند، در شرایط تاریخیِ بحرانی، دشوار و نابسامانی عمل می‌کنند. آن‌ها از یک‌سو در برابر دولت‌های ستم‌گر و سلطه‌طلبِ خودی و خارجی قرار دارند و از سوی دیگر باید با جریان‌های ارتجاعی، فاشیستی، اسلامی، دینی، ناسیونالیستی، پوپولیستی و از این دست مقابله نمایند. زیرا که این روندهای به شدت واپس‌گرا، در همه جا سر بلند کرده‌اند، شمشیر از غلاف برکشیده‌اند و موفق شده‌اند که امروزه بخش‌هایی، گاه گسترده، از جامعه و حتا از میان کارگران، زحمتکشان و مردمان تحت ستم را علیه ارزش‌ها، آرمان‌ها و سیاست‌های رهایی‌خواهانه، برابری طلبانه و بشر - دگر ‌دوستانه بسیج نمایند.banisadr.jpg
ابوالحسن بنی صدر

پیام آقای ابوالحسن بنی‌صدر به مناسبت نوروز ۱۳۹۶

نوروز جشن زندگی در توانائی و شادی و امید است و این زندگی در خور شهروندان برخوردار از عقلهای مستقل و آزاد است. درس این جشن این‌است: تا عقل از استقلال و آزادی خود غفلت نکند، بنده قدرت و مصلحت ساز نمی‌شود. پس، هر توجیه ناقض استقلال و آزادی، مصلحت قدرت فرموده‌است و باید از آن اجتناب کرد. ویژه‌گی مصلحت این‌است که بر اساس خودناتوان انگاری ساخته می‌شود. امید و شادی می‌ستاند و آدمی را گرفتار غم و ناامیدی فزاینده می‌کند.
روز خود را با ترک مصلحت ساختن و بکاربردن، با بکاربردن چهار درس نوروز، با شناختن و عمل به حقوق، نوروز کنیم.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

نگاهی به برنامه فدرالیسم در « پرگار » بی بی سی

فدرالیسم یعنی توافق یا پیمان، یک مفهوم حقوقی است که به نوعی از سازماندهی سیاسی اطلاق می شود، در این نظام قدرت سیاسی بین واحد ها به صورت مساوی تقسیم می شود و قطب های سیاسی و اقتصادی با توجه به شرایط سرزمینی، زبانی، تاریخی و احساسی شکل می گیرند. پیش شرط فدرالیسم آزادی وجدان و اندیشه، انتخاب داوطلبانه در عمل و ایجاد حاکمیت بشری و زمینی بر جامعه است، در نظام هایی که کلیسا و یا مسجد بر جامعه حاکمیت دارد نمی توان به فدرالیسم دست یافت، بنابرین با حاکمیت قانون و اراده و خواست مردم فدرالیسم شکل می گیرد.borghei.jpg
محمد برقعی

آیا ایران می تواند اسرائیل را دور بزند

بیشتر ایرانیان بر آنند که سیاست آمریکا در برابر ایران تابعی است از رابطه ایران و اسرائیل به عبارتی اسرائیل چنان نفوذی در آمریکا دارد که تعیین کننده اصلی چگونگی رابطه آمریکا با ایران است و بهمین سبب موفق شده که آمریکا را حتی برخلاف منافع خودش با ایران چنین دشمن کند و حتی بیم آن است که آمریکا را درگیر جنگ با ایران کند و همان گونه هم که بارها آقای ناتینایاهو گفته به ایران حمله کند.Araz-Fani2s.jpg
آراز فنی

راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در گذر تاریخ و ادبیات (پاره یازدهم)

در قرون وسطا، جامعه فئودالی اروپا صحنه نبرد فکریِ اندیشه‌های مذهبی، فلسفه ی افلاطونی، نومینالیسم و رئالیسم بود که خود اشکالی از ماتریالیسم و ایده‌آلیسم هستند. دوالیسم فکری که افلاطون یکی از بنیانگذاران آن هست به گونه ائی در تمامی ادیان با عنوانهای سیاه و سفید، خیر و شر و نیکی و بدی توضیح داده شده است. قرون وسطی عصری است که در پروسه ی تکامل آن هویت اجتماعی و سیاسی غرب به معنی آنچه امروز می‌شناسیم شکل گرفت. برای جامعه شناسان سیاسی و پژوهشگران تمدن بشری قرون وسطا تاریکترین، بدترین و طولانی ترین دوران زندگی انسانی و تمدن بشری است.zia-mesbah.jpg
ضیاء مصباح

گزارش یک ملاقات

کورش در دادگاه به جرم عضویت در جبهه ملی و فعالیت علیه نظام برای چندمین بار از دهه ۶۰ تاکنون به زندان محکوم شده و اینکه در دادگاهی با حضور هیات منصفه به این مجازات و بعنوان مجرم سیاسی محکوم شده مبحث دیگر دارد که در دور دوم ریاست جمهور روحانی در مرحله قانونی شدن حقوق شهروندی و استمرار مدیریت توام با پاسخگویی بیشتر ایشان … به آن خواهیم پرداخت …دوستی ثالث و حاضر در این ملاقات در جرم عیادت شونده گفت جرمش انست که اسرار هویدا می کرد.ارژنگ بامشاد

اتحاد و استحکام تشکل سراسری معلمان؛
رمز موفقیت

پیرامون گردهم آئی های سراسری معلمان در ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

در شرایطی شاهد حرکت سراسری معلمان هستیم که فشار اقتصادی سنگین در آستانۀ عید دمار از زندگی معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار کار و زحمت بریده است آن هم در شرایطی که حقوق های نجومی مدیران، اختلاس های هزاران میلیاردی و غارت بیرحمانه، کارد به استخوان همه رسانده و خشم آن ها را شعله ور ساخته است. در چنین شرایطی وظیفۀ تشکل های صنفی و بویژه رهبری آن ایجاب می کند تا ارتباط تنگاهی میان بدنه و نیروی پایه با رهبری منتخب تشکل های ایجاد گردد و همواره این ارتباط به صورتی زنده و پویا مورد توجه قرار گیرد. آنگاه که بدنۀ یک تشکل از رهبری آن جدا شود، آن تشکل قدرت رزمندگی خود را از دست می دهد و چنین شکافی امکانات سرکوب را نیز افزایش می دهد.س. حمیدی

دستفروشان مترو و کاسبی شب عید

همراه با بازار شب عید، کار و بار دستفروشی نیز رونق می‌گیرد. دستفروش هم این را خوب می‌داند تا در همین بازار شب عید به سهم خود از این اقتصاد شلخته و بی‌در و پیکر، دست یابد. اما او برای دستیابی به حق و حقوق خود در کاسبی، با انواع و اقسام مأموران شهرداری و پلیس سر و کار دارد. در فضای مترو چنین چالشی با مأموران دولتی مشکل‌ می‌نماید. چون در صورت درگیری و تنش راهی برای فرار و گریز در کار نخواهد بود. او خوب می‌داند که با هر دستگیری کتک مفصلی نیز نوش جان خواهد کرد. جدای از این خیلی خودمانی اموالش را هم به او پس نخواهند داد.nikrouz-azami03.jpg
نيكروز اعظمى

جيب خالى پُز عالى

ادعاى "روشنفكر و روشنفكرى و انسان بيدار شده" داشتن، صرفاً در همان حد "جيب خالى پُز عالى" ست تا وقتى نتوان فرهنگ ارزشهاى اسلامى، چيره شده در تمام سطوح زيست اجتماعى را با بحران مواجه ساخت. هركس كه بلد شد كلمه روشنفكر را بنويسد يا اداى آن را در آورد كه روشنفكر نيست. روشنفكر خلاق و مبتكر است. خواص و نخبه ايرانى را روشنفكر نمى گويند چونكه كم بينا هم مى تواند در ميان كورها تيزبين باشد.تقی روزبه

نقش زنان در قافله تمدن و رهائی

فارغ از ارزش گذاری، و به عنوان یک واقعیت تلخ و گزنده تاریخی، زنان در مجموع بیشترین باراجتماعی را در پیش برد قافله تمدن بشری و به همان اندازه بیشترین ستم و استثمار و سرکوب را بردوش خود حمل کرده اند. بسیار بیشتر از وزن اجتماعی خود به عنوان نیمی از جامعه چه درعرضه تولید و خدمات اجتماعی رسمی و چه درحوزه های گوناگون تولیدی و اشکال گوناگون کارعاطفی-اجتماعی غیررسمی.Ali_ShakeriZand0.jpg
علی شاکری زند

کسانی که تروریست ها و خرابکاران را مردم می نامند! - بخش دوم۱

گویی برخی از ما چنان به خفقان عادت کرده ایم و سانسور چنان در ما درونی شده که تحمل شنیدن حقیقت را، حتی از زبان کسانی که هزینه ی بیان آن را از زندگی خود می پردازند، نداریم؛ چنان به تاریکی خوگرفته ایم که حتی اگر پرتوی از نور از خارج بر زندگی ما بتابد تاب آن را نداریم و می خواهیم چراغی را هم که در بیرون از فضای ما روشن شده خاموش سازیم؛ یعنی حتی کار زندانبانمان را هم بجای او انجام دهیم. هر صدای دیگری را مانند صدای خودمان خفه شده می خواهیم؛ تا مبادا حقیقت دیگری، جز آنچه خود را بدان معتاد کرده ایم فضای آرام ذهنمان را بشکافد.amir-mombini08.jpg
امیر مُمبینی

در میدان ٨ مارس:
با گل نبرد روی شاخه‌ی آزادی

چه آرزویی میتوانیم داشته باشیم بزرگتر از این که به عادت کردن عادت نکنیم و به سالوس و تحمیل حجابش عادت نکنیم و بدانیم که خدایی در بساط این جماعت نیست که رعایتش عاقبتی داشته باشد.ما، اگر خود به دست خویشتن خود را آزاد نکنیم شایسته‌ی هیچ گل و شادباشی نخواهیم بود. کی گفت که ما نمیتوانیم فردا حجاب را در قلمرو تحمیل از سر برداریم و روی گشاده‌ی خودمان را به خدا و طبیعت نشان دهیم؟ گاهی سخت‌ترین معماها آسانترین راه‌حل‌ها را دارند. امتحان کنیم!Abbas-Shokri2.jpg
عباس شکری

مردان: راه حل یا سد راه؟

گزارش سمینار «پسران و مردان و برابری جنسیتی» در اسلو

سوم مارس سال جاری بیش از ۱۳۰ کارشناس برابری زنان با مردان در کنفرانسی که در اسلو برگزار شد، شرکت کرده بودند. موضوع اصلی کنفرانس «پسران و مردان و برابری جنسیتی» بود. در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس، وزیر رفاه خانواده نروژ بر نقش محوری پسران و مردان در خلق جامعه‌ای برابر در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد. او گفت: "در بخش‌های اساسی که به خانواده و کودکان مربوط است و در واحدهای مراقبتی، تنها ده درصد از مردان جذب شده‌اند. ایشان در جذب بیشتر مردان در مهدکودک‌ها و بخش بهداشت و سلامتی تأکید کرد. به باور او، بدون حضور مردان در کنار مردان در چنین شغل‌هایی درک مردان و از زنان از مفهوم‌های مشابه متفاوت خواهد بود.بیژن پوربهنام

پاسخی به ادعای هادی غفاری درباره ناخدا افضلی

در بخش «بحث اخلاقی» آقای هادی غفاری با شما، که آمیخته‌ای از مطالب نادرست و ناروا نسبت به زنده یاد ناخدا بهرام افضلی، فرمانده وقت نیروی دریایی ایران در زمان جنگ ایران وعراق و همسر ایشان از جانب آقای هادی غفاری مطرح می‌شود، ذکر چند نکتهء اساسی در جهت دفاع از حق و حقیقت و روشن شدن اذهان عمومی در برابر اینگونه اطلاع‌رسانی‌ها که زیبندهء جامعه‌ای خرد ورز و اندیشه محور، حقیقت‌یاب و راستگو نیست، ضروریست:mehrasa.jpg
محمد علی مهرآسا

ای خدا، ای فلک، ای طبیعت؟!

هممیهنان مرا یاری ده که قدرشناس باشند!
سخنی در مورد جایزه اسکار آقای فرهادی!

آکنون که هنرمند نامی در هنر و صنعت سینمای جهان که از بخت بد در ایران به دنیا آمده است، یعنی آقای اصغر فرهادی که برای دومین بار جایزه اسکار سینمائی را دریافت کرده است، همان هموطنانش او را نیز چونان خانم شیرین عبادی به زیر پتک سخنانی جلف و هرزه درا گرفته اند و توقع دارند آقای «اصغر فرهادی» نیز شولای مبارزه برتن کند و پرچم خونین به دست گیرد و در خیابانهای تهران علیه حکومت اسلامی شعار دهد و ناسزا نثار رهبر حکومت و دیگر سران رژیم کند.سرمقاله نشریه جبهه ملی ایران

سی وهشت سال پس از انقلاب درکجا ایستاده ایم؟

جبهه ملی ایران اعتقاد دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی برای رفع بحران های فزاینده و خطراتی که کشور را مورد تهدید قرار میدهد باید در سیاست های داخلی وخارجی خود به صورتی جدی تجدید نظر نموده وبه طرف اجرای اهداف اولیه انقلاب باز گردد . آزادی های اساسی ملت ایران ، آزادی بیان وقلم وآزادی احزاب و اجتماعات را محترم بشمارد . انتخابات مهندسی شده و زیر نظارت استصوابی شورای نگهبان را موقوف وبه انتخابات آزاد ومتعارف مانند تمام کشورهای آزاد جهان تن در دهد . زندانیان سیاسی وعقیدتی در بند را در سراسر کشور آزاد کند . به قوانین وحقوق بین المللی احترام بگذارد . سیاست مستقل ایرانی وراه عدم تعهد واقعی را در پیش گیرد. از حضور در منازعات منطقه ای خود داری نماید .س. حمیدی

صف‌بندی قومی و گروهی در انتخابات شورای شهر تهران

مدیران کرمانشاهی‌ شهرداری تهران، این بار برای تصرف کرسی‌های شورای شهر خیز برداشته‌اند. همچنان که محفل خودمانی این گروه بلااستثنا همه هفته در شهرداری منطقه‌ی هفت برگزار می‌گردد. گفتنی است که سعید طلوعی شهردار منطقه‌ی هفت به عنوان سازمانده اصلی این محفل قومی نقش می‌آفریند. او پیش از این، مسؤولیت شهرداری منطقه‌ی ده، هشت و یازده را به عهده داشت. چندی نیز شهرداری قصرشیرین را به او سپرده بودند. طلوعی از فرماندهان هفتاد درصدی جنگ عراق به حساب می‌آید که توانست ضمن دریافت سهمیه، در دانشگاه همدان به مدرک دکترای دندانپزشکی دست یابد. با این همه علی‌رغم اینکه رشته‌ی دندانپزشکی شغل پول‌سازی شمرده می‌شود، ولی او نشستن بر کرسی پول‌ساز شهرداری را از تجارت در مطب دندانپزشکی به‌تر می‌داند.alireza-jabari.jpg
علی رضا جباری

فرهادی و ترامپ...

اصغر فرهادی، کارگردان افتخارآفرین ایرانی، دومین باربود که جایزه ی اسکار، بزرگترین جایزه ی سینمایی جهان را از آن خویش ساخت. این افتخار جهانی خود رخدادی آنقدر بزرگ هست که تا دیر- بازبرچهره ی سینمای منتقد و مردمی ایرانی پرتو افکند وایران و ایرانی را درتاریخ سینمای جهان سربلند سازد؛ اما به همان اندازه نیز به سان پرچم مبارزه با فرمانهای خودسرانه ی ترامپ، رئیس جمهوری نوخاسته ی ایالات متحد که از هم اکنون به دشمنی کین توزانه در مقابل ملت بزرگ میهنمان برخاسته ، به احتزازدرآمده است.mehrasa.jpg
محمد علی مهرآسا

ما هنوز آواره ایم!
درد آوارگی و یاد آن دیار...

فغان که ما نسل زندگی گم کرده ایم. ما نسل عمر باخته ایم... کودکی را در فقر و نبرد با امراض گوناگون دست و پازدیم، نوجوانی و جوانی را از ستم سلطان ترسیدیم و در آن استبداد تلف کردیم، میان سالی را به ثمن بخس به انقلاب فروختیم و برده ی آوارگی شدیم؛ و... سرانجام اکنون در لبه ی پیر سالی چشم به هیچ دوخته ایم. مرگ و دیگر هیچ چ چ چ...