ali-shakerizand02.jpg
علی شاکری زند

از مرگ هیچکس شاد نباید شد
اما...

خسرو خان قشقایی فرشته نبود. اما او در هر حال یک ایرانی وطنخواه بود و خود و برادرانش از یاران وفادار دکتر مصدق بودند که، به بهای از دست دادن همه‌ی امتیازات اجتماعی بزرگ خود، که کم نبود، هرگز زیر بار دیکتاتوری شاه نرفتند. اما درست به دلیل همین گردن‌فرازی آنها بود که می بایست اعتبارنامه‌ی او در مجلس اسلامی، و در کمیسیونی به سرکردگی ابراهیم یزدی، رد می‌شد زیرا برای خمینی و حواریونش سری که یک بند انگشت از سرهای آنها تجاوز می‌کرد حق حیات نداشت. طرد امیرانتظام و پس از او خود مهندس بازرگان نیز به همین دلیل بود. می‌بایست اعتبارنامه‌ی خسرو قشقایی رد می‌شد تا او به میان ایل رود و مقدماتی فراهم گردد که بدان شکل فجیع به‌دارش بیاویزند.nikrouz-azami4.jpg
نيكروز اعظمى

تفاهم و سازگارى ميان جبرگرايى (دترمينيسم)
و تقليل گرايى در "جمهورى" اسلامى

مهمترين نيروى سياسى كه در "جمهورى" اسلامى عملاً به جبرگرايى سياسى روى آورد اصلاح طلبان اسلامگراى اين "جمهورى" بودند و با تمام نيرو بدان تداوم مى بخشند و بدين منوال عمل مى كنند و نيز سدى در مقابل آگاهى ها شده اند. معناى اين سخن خاتمى رهبر اصلاح طلبان اسلامگرا كه خواهان تداوم اين نظام و "حفظ نظام" اسلامى هست در چيست كه مى گويد: "سياست بايست به خدمت اخلاق و دين باشد"؟ يعنى آگاهى سياسى و اتخاذ سياست فراتر از اين موقوف و اين معنايش همان جبرگرايى سياسى است كه سرنوشت محتوم انسان ايرانى در "جمهورى" اسلامى است كه هيچ حقى و نقشى خارج از اين چهارچوب بر سرنوشت خود ندارد و بر آن مؤثر نيست.marx.jpg
رضا جاسکی

«اشباح مارکس»

آیا سوسیال‌دمکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟ - قسمت دوم

زمانی که مارکس در آخر عمر به طور خستگی‌ناپذیری بر روی شاهکارش سرمایه کار می‌کرد به دوستش انگلس پیشنهاد کرد کتاب "شاهکار گمنام"اونوره دو بالزاک را بخواند. این داستانی بود که تأثیر زیادی بر مارکس گذاشته بود. طی ده سال فرنهوفرِ نقاش تلاش می‌کند تصویری از زنی که عاشقش است را بر روی بوم به تصویر کشد. اما وسواس بی‌عیب و نقص بودن اثرش همیشه او را عذاب می‌دهد. هر روز قسمتی را تغییر می‌دهد و شاهکارش هیچ‌گاه حاضر نمی‌شود . فرنهوفر حاضر نیست هنرش را در معرض نمایش قرار دهد. در نهایت، وقتی شاهکارش را به عده‌ای نشان می‌دهد، آن‌ها به جز یک نقاشی نامفهوم مملو از خطوط نامربوط و رنگهای بهم ریخته چیز دیگری نمی‌یابند. نقاش ناامید، همه اثارش را می‌سوزاند. روز بعد جسد بی‌جان او را پیدا می‌کنند.davarpanah.jpg
پرویز داورپناه

چه نباید کرد؟

انتقاد سازنده آری، تحقیر کوبنده نه !

آنان که نمی خواهند اشتباهات گذشته مجددأ تکرارشود ، بايد با کمک به بررسی دقيق تاريخ گذشته وطنمان ايران، اجازه ندهند تا بر کمبودها، اشتباهات، و خطاهای فعالين و کوشندگان سازمان ها، احزاب و جبهه ها پرده استتار کشيده شود؛ يا فعاليت ها و مبارزات نيروهای آزاديخواه، استقلال‌طلب و طرفدار حاکميت قانون وارونه جلوه داده شود و افراد خودمرکز‌بين، تاريخ را بنا بر تشخیص یکجانبه‌ی خود ترسيم نمايند.تقی روزبه

انقلاب اسلامی و محلل هایش!

مهندس بازرگان و ابراهیم یزدی دو چهره شناخته شده و مؤثرنهضت آزادی بودند. پیوندروحانیت به سردمداری خمینی با نهضت آزادی و قراردادن افرادشاخص آن در ویترین خودآرائی اسلام سیاسی در اوان شکل گیری و در بحبوحه طوفانی تصرف قدرت، و نقش آن ها در هموارکردن مسیرهیولای انقلاب اسلامی و تثبیت آن غیرقابل کتمان است. از همین رو سرگذشت ابراهیم یزدی را باید بخشی از تاریخ شکل گیری اسلام سیاسی آن هم با واپسگرایانه ترین قرائت بشمارآورد.masoud-noghrekar5.jpg
مسعود نقره کار

کشتارسال ۶۷ و
دفورماسیونِ»حافظه جمعی و تاریخی»

چه اتفاقی می باید افتاده باشد تا سبب شود جمعی ازکسانی که خود را" روشنفکر" وکوشنده سیاسی و فرهنگی معرفی کرده اند با افتخاربه حمایت ازشکنجه گران، قاتلان دگراندیشان و روشنفکران و فعالان سیاسی و فرهنگی همان جامعه برخیزند؟می توان جامعه ای نام برد که " حافظه نزدیکِ جمعی" بخش بزرگی ازآن این حد آسیب پذیروآسیب دیده و"دفورمه" (ازریخت افتاده و ازشکل طبیعی خارج شده) باشد؟aliasghar-hajseidjavadi.jpg
علی اصغر حاج سید جوادی

ولایت مطلقه: شریک دزد و رفیق قافله

ریشه‌ی فساد از ولایت مطلقه تا قانون اساسی

چه فسادی هولناکتر از اینکه در قریب به صد سال قبل در قانون اساسی مشروطیت «قوای مملکت ناشی از ملت است و شخص پادشاه از مسئولیت مبری است و وزرا در هرگونه از امور مسئول هستند و وزرا نمی توانند احکام شفاهی و یا کتبی شاه را مستمسک قرار داده و از خود سلب مسئولیت نمایند. (اصول ۴۴ و ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطیت) اما صد سال پس از آن طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.»mehmanesh.jpg
همايون مهمنش

سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی (2)

در حالیکه مهمترین مرحله انجام یک طرح، تعیین هدف و راه حل آن است، اغلب بدون اینکه وضعیت را به اندازه کافی تحلیل و هدف را تعیین و دقیق کنیم شروع به کار میکنیم. در این حالت به مسافری میمانیم که مقصدش روشن نیست. قبل از شروع کار برای روشن کردن اینکه از این اقدام چه هدفی داریم و با چه روشی و از چه راهی می خواهیم به هدف برسیم، به اندازه کافی فکر نمیکنیم.ebrahim-yazdi02.jpg
مصطفی قهرمانی

ابراهیم یزدی، نماد یک جنبش‌‌گرای استراتژیست!

ابراهیم یزدی در سطح وسیع، با انقلاب ایران و حضور پررنگش در زمره یاران و مشاوران نزدیک آیت الله خمینی در پاریس و پیش از آن در نجف در کانون توجُه افکار‌عمومی و رساناها قرار گرفت. ابراهیم یزدی نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی، وزیر امور‌خارجه دولت موقت انقلاب٬ معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب٬ عضو شورای انقلاب اسلامی ایران بود. دکتر ابراهیم یزدی به همان میزان که در اوان انقلاب تا پایان دوران نمایندگی در مجلس اول یکی از پرکارترین و تأثیرگذارترین افراد در شکل گیری انقلاب بهمن ۱۳۵۷و حکومت جمهوری اسلامی برخاسته از آن بود، حداقل به همان اندازه هم او حتی پیش از قرارگرفتن در دایره غیرخودی‌ها از ابتدای دهه ۶۰ یکی از بی‌پرواترین و مؤثرترین کنش‌گران و رهبران اپوزیسیون تحمل‌شده در داخل کشور بود.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

همکاری نظامی- امنیتی یا گسترش تنش در منطقه

حق تعیین سرنوشت در منشور سازمان ملل و کنوانسیون های دیگر به رسمیت شناخته شده و همه واحد های ملی در منطقه و جهان حق دارند نظام های سیاسی خود را با خواست مردم خود تشکیل دهند، هرچند تجزیه و تغییر جفرافیای سیاسی، گاهی نتایج مطلوب و دلخواه را بوجود نمی آورد، همبستگی کارگران، زحمتکشان و روشنفکران را مخدوش و مانع از گسترش نهاد های دمکراتیک می شود. از آن سو همکاری نظامی- امنیتی ایران و ترکیه هم نگران کننده است زیرا هر دو رژیم حاکم بر دو کشور ناقض حقوق بشر و مبلغ دیدگاه های ارتجاعی و تاریک اندیشی اند.edamha-darkurdestan-sanandaj01.jpg
بهزاد كریمی

اندوه‌های ماندگار و آن بزرگ منشی‌!

به یاد یوسف کیشی زاده و عزیزانی که ۳۸ سال پیش به حکم خلخالی تیرباران شدند.

روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ آیت الله خمینی در تکمیل صدور فرمان یورش نظامی به کردستان، حاکم شرع برگزیده‌اش را نیز ماموریت داد تا بی هیچ رحم و مروتی، تیغ شرع بر گردن هر آنی نشاند که در کردستان خواهان خودمختاری و مخالف ولایت در دام خود بیند. از آن نوع ماموریتی که مشابهش را اندکی بعد و در اوایل دهه شصت به لاجوردی‌ها سپرد تا در زندان‌ها حمام خون راه بیندازند. همان فکر و رفتاری که طی کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷، در عملکرد "هیئت سه نفره مرگ" منتخب خمینی جنبه نهادینه‌تری به خود گرفت. و هنجاری که، با تکرارش در این چهار دهه، برملا کننده طبیعت واقعی حکومت ولایی است که همو آن را بنا نهاد.mostafa-ghahramani2.jpg
مصطفی قهرمانی

پدیده "توسعه‌نیافتگی" و انقطاع سیر اندیشه

شرق فرهنگی و کشورهای اسلامی به‌ویژه قرن‌ها‌ست که در مقایسه با کشورهای مغرب‌زمین مسیحی در چنبره جهل و "توسعه نیافتگی" با جلوه‌ها و آثار فرهنگی و سیاسی-اقتصادی آن دست‌و‌پا می‌زنند. این وضعیت با شدت‌و‌حدت متفاوت تفریباً تمامی این حوزه فرهنگی را از اندونزی و مالزی در منتهی‌الیه خاوری آن تا مراکش در منتهی‌الیه باختری آن در‌بر گرفته است. ایران ما نیز در مرکز و بطن این پدیده قرار دارد.دنیز ایشچی

ماکیاولیسم مدرن در جنبش چپ

آیا ما می توانیم این جریان های فکری سیاسی تغییر و تحولات را خارج از چهارچوبه های لابی گری های بین المللی و حکومتها فرض کرده و ارزیابی نمائیم؟ آیا می شود این مسائل را خارج از تاثیرات قدرت های اقتصادی، امنیتی، سیاسی ارزیابی نمائیم؟ انقلاب پنجاه و هفت به ما نشان داد که نه تنها تمامی این مسائل امروزه روز بصورتی موثر و فعال در روندهای سیاسی ایران و نیروهای سیاسی ما تاثیر میگذارند، بلکه ما باید با آگاهی و هوشیاری به تاثیرات فعال این پارامتر ها در تحولات سیاسی کشورو نسبت به تاثیرات احتمالی این مسائل بصورتی رسا و شفاف صحبت بکنیم.mirfotrous1.jpg
علی میرفطروس

افسانه ها و افسُرده های ۲۸ مرداد!

اینک نسل یانسل های تازه ای به وجودآمده اندکه هیچ خاطره ای از۲٨مرداد٣۲ندارندوبحث هائی ازاین دست،برای شان ملال آورو حتّی دلآزار است چراکه ملّت ایران در ٣٨سال اخیر، ۲٨مردادهای متعدّدی را تجربه کرده است ازجمله:۲٨مردادِسینمارکس آبادان،۲٨مردادِفتوای آیت الله خمینی درحمله به کردستانِ ایران،۲٨مردادِقتل عام زندانیان سیاسی درسال۶۷، ،۲٨مردادِجنبش سبز و...س. حمیدی

اصلاح‌طلبی مدیران خانم

با این همه مدیران خانم در ادارات زیر چادرشان از پوشیدن شلوارهای لی و مانتوهای جین چیزی کم نمی‌گذارند. جدای از این اگر هم خیلی مدرن و امروزی باشند کتانی‌ آدیداس سفید به پا می‌کنند. به هر حال باید جاهایی فرق و فاصله‌ی خودشان را با زنان دیروزی آشکار نمایند. ضمن آنکه هرگز چادر سیاه رسمی از سرشان ورنمی‌افتد، مگر آنکه در اتاق مدیریت با خودشان خلوت کنند. آنوقت با روسری پرنقش و نگارشان دیدنی‌تر می‌شوند. انگار آفتابی پاییزی را از پس ابر بیرون بکشند. ولی با این همه قسمت‌های اصلی و دیدنی این آفتاب به ظاهر رؤیت نشده همچنان زیر پاره‌ای از شاخ و برگ‌های اضافی پنهان باقی می‌ماند.Mehdi-Fatapour02.jpg
مهدی فتاپور

تایید کابینه، تداوم شرایط موجود
جای خالی اصلاح طلبی

ترکیب کابینه پیشنهادی آقای روحانی و تایید آن توسط مجلس، تصویر روشنی از سمت گیری های عمومی دولت و مسئولان اصلی رژیم را تصویر نمود. مجلس بجز یک نفر تمامی اعضا کابینه را تایید نمود. آقای پورمحمدی از این کابینه کنار گذاشته شد و دو وزیر موفق کابینه آقایان ظریف، زنگنه که بیش از همه از طرف افراطیون مورد نقد و تحت فشار بودند در کابینه باقی ماندند. از سوی دیگر هیچیک از وزرایی که در عرصه های سیاسی اجتماعی تعیین گردیده اند، به اصلاح طلبی گرایش ندارند و برخی از آنان مثل وزیر کشور آشکارا در صف محافظه کاران قرار دارند.رضا اغنمی

آن روز شوم و پیامدها ...

آن روزمنحوس وشوم سوم شهریور، ایران نوپا که تازه درحال رشد بود بااین که بیطرفی خود را اعلام کرده بود از شمال و جنوب زیرحملات قوای متمدن اروپا بمباران شد. عده ای از شریفترین افسران ارتش کشته شدند و در راه دفاع از خاک وطن مرگ شرافتمندانه را برننگینیٍ تسلیم به اجنبی ترجیح دادند. دراین حمله معلوم نشد که چرا شاه را عوض کردند؟ حال آنکه بنا به روایت های تاریخی رضاشاه را خودشان آورده بودند. اگر درست بوده باشد! تعویض شاه چه معنی داشت؟ با آن همه دگرگونی ها و نوآوری هایش. بعد ولیعهد جانشین رضا شاه شد. سلطنت ادامه داشت تا سال ۵۷.Eduard-Bernstein1.jpg
رضا جاسکی

وارثان برنشتاین

آیا سوسیال‌دمکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟

ظاهراً جنبش چپ به قدسین خود نیاز دارد. اگر دیروز نام آنها مارکس و لنین بود، امروز نام برنشتاین را به خود گرفته است. در ابتدای قرن گذشته قدیس دیگری بنام کائوتسکی وجود داشت که رسما ملقب به "پاپ مارکسیست‌ها" بود، پاپی که از سوی یکی دیگر از قدوسین، لنین، "مرتد" اعلام شد. کسی که به لحاظ تئوریک، مقامی بالاتر از برنشتاین در حزب داشت، از مارکس دفاع نمود، برخلاف برنشتاین ناسیونالیست نبود و خود را انترناسیونالیست می‌دانست. طرفدار سوسیالیسم دمکراتیک بود، اما پس از اعلام ارتداد وی توسط لنین، هیچ‌گاه مقام گذشته‌اش را باز نیافت. در درون حزبش، پس از مرگ ببل موقعیتش بشدت تضعیف شد. و امروز در دورانی که ستاره بخت لنین افول کرده است، باز هم کسی از او یاد نمی‌کند. او از مهمترین افراد حزب سوسیال‌دمکرات‌های آلمان بود اما امروز حتی تئوریسین‌های سوسیال‌دمکرات‌های نیز به سختی از ا و نام می‌برند.mehmanesh.jpg
همايون مهمنش

سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی (۱)

ما در عصری زندگی میکنیم که رشد تصاعدی جمعیت، اثرگذاری روزافزون بشر بر طبیعت و وجود سامانه یا سیستم های مرتبط و پیچیده ای مانند جامعه، محیط زیست، سیاست و اقتصاد از جمله ویژگی های آن است. نوشته حاضر کوششی است برای معرفی برخی خواص سیستم های پیچیده که هنگام کار با آنها سبب اشتباه میشود. نوشته همچنین به مقوله فرار انسانها از پیچیدگی و در انتها به اهمیت استفاده از تفکر سیستمی برای کاهش اشتباهات می پردازدحسین وصال

در مورد واقعۀ ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
و کشف جدید آقای علی میرفطروس

در یکی دو هفته ی گذ شته سازما ن (سیا) اسنادی حاوی مطالب نه چندان تازه ای را از کودتای شوم ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ منتشر کرده است . این واقعه سلطنت طلبان و طرفداران آنها را به تکان آورد که تا اگر ممکن شود با استناد به اسناد جدید دستگاه سلطنتی گذشته، همدستان را از ننگ ارتکاب چنان جنایت و خیانتی رها سازند . فاجعه ای که کشور و ملت ایران را که در راه ازادی و سر بلندی گام برمیداشت به فلاکت امروزی کشانیدmasoud-noghrekar5.jpg
مسعود نقره کار

«روبانی آبی» و نگاهِ قربانیانِ کودک آزاری

در میهنمان ایران بسیارند مادربزرگانی بسانِ " بانی فینی که به سوگ نوه های شان نشسته اند، نوه هائی که قربانی آزار جسمی و جنسی و روانی شده اند. کمینه ترین کار این است که یکی ازاین روبان ها را برداریم، به خود بیاویزیم و با بازماندگان و قربانیان کودک آزاری همدردی کنیم، و در گامی پیش تر به " کمپین روبان آبی" بپیوندیم.majid-siadat.jpg
مجيد سيادت

روزنه صلح در سوريه؟

شواهد متعددی حاکی از آنند که امکان صلح در سوريه افزايش يافته است. به نظرمی رسد بزرگترين بازيگران داخلی و بين المللی تصميم گرفته اند که "صلح"در سوريه کمترين خطر را برايشان در بر دارد. هنوز هم ممکن است چنين صلحی پا نگيرد چرا که نيروهای مختلفی – مستقل از هم – درگير اين جنگ هستند و تغيير سياست يک نيروی نسبتا کوچک ميتواند شرايطی به وجود بياورد که دست بازيگران بزرگتر را در حنا بگذارد . با تمام اينها به نظر می رسد که اتفاقات يکی دو ماهه اخير نماينده مهمترين و اميدوار کننده ترين گرايشها بسوی نوعی صلح در سوريه است.mehdi-aslani03.jpg
مهدی اصلانی

آقای کروبی من با شما پدرکشته‌گی دارم

آقای کروبی من به عنوان یک زندانی‌ی سیاسی‌ی سابق و شاهدی زنده‌مانده از کشتارِ تابستانِ 67 در بیست‌و‌نهمین سال‌گشتِ آن دوزخ‌سالِ اسلامی از این‌که شما در "حصر" هستید، شادمان نیستم و امیدوارم "حصر"‌تان شکسته شود. من از حقوق فردی و انسانی شما -بی‌هیچ برجسته‌گی- مانند هر حق دیگری دفاع می‌کنم. من از حقِ هر آن‌کس که در اسارت به‌سر می‌برد دفاع می‌کنم. من اما با صدای بلند به عنوانِ یک حبس‌کشیده اعلام می‌کنم قائل به هیچ حمایتِ ویژه‌ای برای شما نیستم. تلاش می‌کنم مختصر و مفید چرایی سخن‌ام را توضیح دهم و به کوتاهی از فضایی که این‌روزها دنیای مجازی را به اشغال درآورده به سهم خود سم‌زدایی کنم.تقی روزبه

اعتصاب غذای کروبی، وعده ها و عقب نشینی دولت و دونکته مهم!

اعتصاب فوق و مواردی دیگر نشان می دهند که در واقعیت عینی توازن قوای واقعی آن گونه که حاکمیت وانمود می کند به سودآن ها نیست. بلکه ان ها بریک توازن شکننده و روی صخره ترک خورده ای جست و خیزمی کنند. جناح اصول گرا یعنی هسته سفت قدرت در انزوای روزافزون و امواج بحران رو به گسترش دست و پا می زند و حتی خامنه ای ناچاراست پس از شورش احمدی نژاد و انشعاب قالی باف با بیانیه نواصول گرایش، برای آرام کردن آن ها و حفظ صفوف آشفته ذوب شدگان ولایت، عضویت و تداوم آن در مجمع تشخیص مصلحت را به آن ها پیشکش کند.reza-allamezadeh70.jpg
رضا علامه زاده

آقای گنجی عنوانِ علی خامنه‌ای "سلطان" نیست "ولی‌فقیه" است!

آقای گنجی سلاطین مرجع تقلید و رهبر مذهبی نبوده‌اند. آن‌ها به زور یا زر مراجع تقلید و رهبران مذهبی را با خود همراه می‌کردند. جمع این دو قدرت در یک فرد پدیده‌ی منحوس جمهوری اسلامی است که به صراحت "ولی‌فقیه" نامیده می‌شود. شما با "سلطان" نامیدن "ولی‌فقیه" – شاید کاملا ناخواسته - وجه مذهبی رهبر را از زیر ضرب خارج می‌کنید.»  کودتای ۲۸ مرداد و ماجرای نیرو های چپ و تحول خواه
»  ۲۸ مرداد
»  تاریخ و راههای تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی شانزدهم)
»  بنیادهای وحدت ملی برای گذار به دموکراسی در ایران
»  پیامد همه‌پرسی در صورتِ موفقیت، تشکیل یک دولتک نفتی ـ دودمانی دیگر در منطقه خواهد بود
»  حسن روحانی و "مابه‌ازای" کابینه دوازدهم !
»  تفاوت است ميان خواب زده گى و خود را به خواب زدن
»  اسرار محرمانه کودتای ۲۸ مرداد "روشنگری و پاسخگوئی"
»  چگونه می‌توان به کارنامۀ سیاسی دکتر شاپور بختیار نگریست؟
»  خانم فاطمه صادقی، شما هم مسئول هستید!
»  وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست!
»  مرگ "آیت‌الله مروارید" و عزای اصلاح‌طلبان حکومت
»  حوزه سياست و انديشه، و ديرينگى معضل فرهنگى ايرانيان
»  ایران دارالعجایب است!
»  آثارِ رحمانیتِ یک آیه : شاپوربختیار و فریدون فرخزاد
»  عدالت اجتماعی و راست افراطی
»  کدام چپ در آینده ایران نقش دارد؟
»  گروگانگیری چپ
»  پلیس از گردشگران پارک لاله چه می‌خواهد
»  دولت دوازدهم، به نام ملت به کام ولایت
»  اقامت در خارج از کشور
»  باز هم درمعنای تنفیذ
»  بحران فروپاشی ارزش های کاذب و تحمیلی در صفوف اصول گرایان!
»  پروژۀ وحدتِ چپ مرد، زنده باد فرایندِ وحدتِ صفوفِ چپ