Nasser-Mohajer02.jpg
ناصر مهاجر

چون دوست دشمن است، شکایت کجا برم؟(۱)

نوشته‌ی شیدا نبوی را به سختی خواندم. سخت بود برایم فضای نوشته، زبان نوشته، روح نوشته. هر از گاه از خواندن بازمی‌ماندم و از خود می‌پرسیدم: کسی که چهل سال با او رفاقت داشته‌ام و حتا یک بار نازک‌تر از گل به او نگفته‌ام، چگونه توانسته به کاری که دستی قوی در آن داشته‌ام، «مروری» بنویسد سرشار از ریشخند، متلک‌، مچ‌گیری، برچسب‌زنی، بی‌احترامی، افترا، اتهام، پیش‌داوری‌های بی‌پایه، داوری‌های بی‌پشتوانه و حکم‌های ناروا. در خیالم نمی‌گنجید ـ هنوز نمی‌گنجد ـ اینهمه بدبینی، سوء‌ظن، توطئه‌پنداری و بیگانگی از دوست و دوستی‌! گیرم کتابِ راهی دیگر، کتاب خوبی‌ از آب درنیامده است و کژی‌ها ‌و کاستی‌هایش پُرشمار، پُراهمیت و پُر‌آزار! اما شیدا نبوی که مرا می‌شناسد و می‌داند جهان‌نگری‌ام چیست و در کدام طیفِ سیاسی ایستاده‌ام. چرا باید چنین کین‌ورزانه قلم به‌دست گیرد، به هر ترفندی دست زند و کتاب را در میان کارهایی چون نخستین کنش‌های محمود نادری مأمور وزارت اطلاعاتِ جمهوری اسلامی و یا حماسه‌ی سیاهکل انوش‌ صالحی جای دهد و بنویسد راهی دیگر نیز در «قالب» کتاب‌های «نظام حاکم بر ایران» ریخته شده و به همان «کار پرداخته» که هدفش «تخطئهٴ» سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران استyadollah-baladi02.jpg
یدالله بلدی

همبستگی وهمدردی مردم، در مواجهه باسیل اخیرو بی مسئولیتی رهبران

وقوع حوادث وقهر طیعت ، دودیدگاه متفاوت را در برخورد با مشکلات وآسیبهای ناگهانی آشکار میسازد اول، رویکرد همبستگی وهمدردی مردم دریاری، به هموطنان اسیب دیده ، دوم، بی کفایتی وتظاهر رهبران نسبت به مشکلات اسیب دیدگان، چنانکه رهبران حتی اقدمانت مردم را دریاری رساندن ، به سیلزدکان ، بمثابه یک اقدام امنیتی تلقی میکنند ، وزیر اطلاعات، بجای تشویق مردم به یاری رسانی، اعلام میکند که هرگونه شایعه سازی درباره سیل وسیل زدگان، با تعقیب مراجع قضایی روبرو خواهذشد، وسازمان مدیریت بحران اعلام کرد که هرکونه حساب بانکی برای کمک به سیلزدگان ویا اقدام به جمع آوری کمکها ، از جانب شخصیتهای معروف وسرشناس ممنوع است ، وجمع آوری کمکها فقط باید زیر نظر دولت باشد ، این نوع برخوردها نشانگر نگاه امنیتی وبی مسئولیتی حاکمیت نسبت به مشکلات مردم آسیب دیده استmehrafagh-moghimi1.jpg
مهر آفاق مقیمی نیاکی

بهاری که تاریک اندیشان تلخش کردند

جالب اینجاست که هزار جریبی نماینده گرگان و اق قلا گفته بود آنها یک هفته قبل سیل را پیش بینی میکردند ومیبایست سدها را خالی و قبل از آن گل و لای آن را لایروبی میکردند که انجام نشد و د ر استانی که بیش از بیست کارخانه چوب متعلق به نور مفیدی و پسرش وجود دارد و به جنگل خوار منطقه شهرت دارد و در استانی که تجربه سیل های پی درپی را دارد ‌امان از وجود داشتن یک بیل مکانیکی یا قایق، طوری که مقامات محلی هم صدایشان بلند شد که، چطور نمی توانیم این امکانات را پس از بیست سال از سیل قبلی داشته باشیم .ijadi12.jpg
جلال ایجادی

سیلاب‌ها، زمین خواری، پیشگیری اکولوژیکی

رخداد ناگواری مانند سیل منشا اقلیمی بومی و جهانی دارد ولی ابعاد پدیده و درجه ویرانگری آن کاملن به سیاست و ساختارهای موجود جامعه وابسته است. تلفات انسانی و تخریب خانه و کاشانه و پاشیدگی فعالیت اقتصادی و مختل شدن تاسیسات شهری و روستایی ناشی از کیفیت مدیریت و سیاست پیشگیری در جامعه است. نبود بینش زیست محیطی در سیاست و اقتصاد و صنعت و شهرسازی، تخریب و تراژدی طبیعی را بطرز وحشتناکی میگستراند.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

اندکی مکث در سال ۹۷ و چشم انداز اقتصاد در سال

سال نو با تبریک تکراری رهبر و روحانی آغاز شد خامنه ای مانند هر سال امسال را به نام « رونق تولید داخلی » نامید و در سخن رانی مشهد خود، به راه اندازی سازو کار مالی اوروپایی ها تاخت و آن را یک شوخی تلخ و بی معنی خواند و ادامه داد که از تحریم ها نباید بنالیم، از تحریم کنندگان توقعی نیست، از غربی ها انتظار توطئه، خیانت و از پشت خنجر زدن می رود بنابرین سال ۹۸ سال فرصت ها، امکانات و گشایش است. این گفتار از یک سو نشانه های ترس و نگرانی را دارد و از سوی دیگر نشانه های خشم را که نشانگر ناامیدی به آینده استtahere-barei1.jpg
طاهره بارئی

هم پیمان با مور و ملخ
با جیک و جانور

در جهان امروز از منظر سیاسی گوئی داسی در هواست که روابط بین انسانها را شقه شقه کند. با این دروغ که در این افتراق و چندین دستگی گویا قرار است حقیقت، حقیقتی مفید به حال خوشبختی انسانها متولد شود. مثلا از جنگ دائم راست و چپ، منافع مردم تامین شود، یا از جدائی کشور ها از اتحادیه ها و توافقات پیشین رویا ها رنگ بگیرند.Deniz
دنیز ایشچی

آلترناتیو سوسیالیسی نجات دهنده دموکراسی

سوسیالیسم، تنها دوست واقعی دموکراسی میباشد. سوسیالیسم، تنها نیروئی میباشد که نه تنها به نجات کامل دموکراسی از چنگال های خفه کننده نئولیبرالیسم همت گماشته است، بلکه قادر میباشد تا از دستاوردهای دموکراسی در قرن انقلاب تکنولوژیک دیجیتال جهت اعمال اراده "دموس" به نفع تمام مردم بهره گیری نماید. لذا میتوان با اراده و قدرت تمام گفت، زنده باد سوسیالیسم، زنده باد ازادی و دموکراسی.سیامک آرام

«مبارزه‌ی انتخاباتی» براندازان و توهّم دوران گذار

وجود جنبش‌های اعتراضی با هر گستردگی که باشد، تنها یکی از پیش شرط‌های آغاز دوران گذار به دموکراسی شمرده می‌شود، اما این به معنای آغاز دوران گذار به دموکراسی نیست. تحت بعضی شرایط، این جنبش‌های اعتراضی می‌توانند جامعه را به سمت و سوهایی پیش برند که کوچکترین ارتباطی به روند دموکراتیزاسیون ندارد. همان‌طور که جنبش‌های اعتراضی در سوریه، لیبی، و یا سومالی، به مسیر گذار به دموکراسی نرسید. هم‌چنان که جنبش سبز نیز، با تمام گستردگی‌اش، به دلیل سرسختی ولی فقیه و دستگاه او، و عزم آنان در سرکوب مردم، سرانجامی دموکراتیک نیافت. زمانی که علایمی از عقب‌نشینی حاکمان دیده نشود، دوران گذار برای دموکراسی آغاز نشده است. بی‌توجهی به این نکته‌ی ابتدایی، سبب شده است که ادعاهای براندازان پس از اعتراضات دی ماه از صحت و دقت برخوردار نباشد.masoud-noghrekar5.jpg
مسعود نقره کار

این هم یک جنایتکارِ«با سواد» دیگر!

حکومت اسلامی یعنی حکومت بحران های رنگارنگ، بحران هائی که یا واقعی هستند یا دست سازِ حکومت اند. برای نمونه بحران اقتصادی درایران یک بحران واقعی ست که بی لیاقتی، بلاهت و فساد حکومتی از عوامل مهم بروزاین بحران است، اما بحران " اندازه آلت تناسلی" یک بحران دست سازومعلول ذهنیت ِ بیمارگونۀ ایدئولوژیک - سیاسی است. هدف از این دست بحران سازی ها این است که افکارعمومی را از اندیشیدن به چرائی و چگونگی بحران های واقعی به سوی فکر کردن به " اندازه آلت تناسلی " و مشکلات " آلت تناسلی ای درحکومت اسلامی بکشاند تا بحران های واقعی دور زده شوند.nikrouz-azami4.jpg
نيكروز اعظمى

وجه تسمیه حداقلیِ مفهوم روشنفکر و عصر تیرگیِ ایران

عملکرد «الیت» یا «نخبه» ایرانی در قلمرو سیاست یا قلمروهای دیگر نشانی از کارکرد مفهومی روشنفکر در نزد ما ندارد. در این مورد به استثناءها کاری نداریم بلکه به دنبال کشف و شناخت قاعده‌ایم. به نظرم حداقل توافقی که می‌تواند در نزد ما ایرانیان در خصوص تعریف مفهوم روشنفکر صورت گیرد و وجه تسمیه حداقلی آن باشد اینست: روشنفکر کسی‌ است که حقیقت را در همانگونگی‌اش روشن می‌بیند و نسبت بدان روشن فکر می‌کند. هر نوع مصلحت‌گرایی در کتمان حقیقت یا طور دیگر نشان دادن آن، نه تنها امر و هدف روشنفکر یا روشنفکری به حساب نمی‌آید بلکه بر ضد آن است.س. حمیدی

دست‌اندازی حسن روحانی به حریم شستا

چند ماهی است که حسن روحانی به دیدار دوره‌ای خود از وزارتخانه‌ها وقت می‌گذراند. او در هر وزارتخانه‌ای نصیحت‌ مدیران ارشد دولت را واجب می‌شمارد. پدیده‌ای که نمونه‌ای از آن را تنها در روحانیان منبری‌ کشور می‌توان سراغ گرفت. گویا تمامی مشکلات با همین رفتار موعظه‌گرانه حل و فصل خواهند شد. او در بازدید خود از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نکته‌ای اصرار ورزید که ظرف یک سال آینده تمامی شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شود. روحانی در موعظه‌های اقتصادی خود بر نکته‌ای پای می‌فشارد که دولت هرگز نمی‌تواند بنگاهدار خوبی باشد.taghavi-bayat.jpg
منوچهر تقوی بیات

چرا ما نمی توانیم به آزادی و استقلال دست بیابیم؟

من هم مانند میلیون ها ایرانی از آغاز زندگی ام تا به امروز شهروند و زندانی زندان بزرگی به نام ایران بوده ام. شگفت آن که سال هایی را هم که در بیرون از این زندان زندگی کرده ام، زنجیرم گرچه رها تر بود اما همچنان سنگین بود. همچنان تحت پیگرد بوده ام و "ازغم این خفته ی چند"، "خواب در چشم ترم" آشفته و در هم بوده است.Ebrahim-Harandi.jpg
ابراهیم هرندی

نوروز، جشنِ پیروزی زندگی برمرگ است

نوروز، جشنِ پیروزی زندگی برمرگ، بهار بر زمستان، هستی بر نیستی، گرما بر سرما، روشنایی بر تاریکی، شادمانی بر اندوه، ترسالی بر بدسالی، سبزی بر خشکی، سرخی بر زردی، خُّرمی بر خمودگی، و ترانه بر تباهی ‌ست. اگرچه این روز اکنون شکلی نمادین دارد و برای ایرانیان و بسیاری از مردمان دیگر سرزمین ‌های همجوارِ ایران، سرآمدِ سنّت‌ های نیکو و یادآور روزگاران کهن آن هاست، اما رازِ ماندگاری نوروز در جایگاه زمانی آن است.alisamad02.jpg
علی صمد

«چرا ما باید برای آینده‌ای آموزش ببینیم که ممکن است اصلا وجود نداشته باشد؟»

تغییرات اقلیمی یکی از پیامدهای اصلی گرمایش زمین است که اثرات آن تا سال‌ها در کره زمین باقی خواهد ماند. پیامدهایی که می‌تواند علاوه بر تغییرات جوی، در سطح کره زمین و اقیانوس‌ها ردپایی از خود بر جا گذارد. اثراتی که می‌تواند جدا از هزینه‌های اقتصادی برآمده از خشک‌سالی، موجب سیل و کولاک یا توفان‌های شدید در سطح زمین، مهاجرت و آوارگی صدها میلیون تن از مردم جهان، به طور مشخص در افریقا و خاورمیانه شود.chidan.jpg
شیدان وثیق

شرحی بر
درس‌های جنبش «جلیقه زردها»
مقاله‌ای از الن بدیو

بدیو در نقد جنبش‌های میدانیِ چندین سال گذشته، به این جمع‌بندی فوق العاده مهم رسیده است که این جنبش‌ها و فرا تر از آن‌ها کل آن چه که «جنبش چپ و مردمی» در جهان می‌نامیم، با مسأله‌ای حیاتی، بودن یا نبودن، رو به رو می‌باشند و آن این است که فرا تز از نفی‌گرائی مرسوم و کلاسیک، چگونه آن‌ها می‌توانند و باید طرحی نو و اثباتی، در رد رادیکال سرمایه‌داری و ایجاد چیزی به واقع نو و متفاوت از آن چه که هست، پیش نهند. و بدیو اعتقاد دارد که چنین امری ممکن نیست بدون شناخت از واقعیت‌های امروزی سرمایه‌داری در مقیاس جهانی و ملی، بدون شناخت از نقش مالکیت، سرمایه، دولت... و سرانجام بدون شناخت از راه‌حل‌های کمونیستیِ جایگزین.Ruben-Markarian70.jpg
روبن مارکاریان

نگاهی به تناقض حرف و عمل در منشور مشترک ائتلاف "همبستگی برای آزادی و برابری در ایران"

ائتلاف ده جریان دارای چند ویژگی در مقایسه با طیف های دیگر جمهوری خواه می باشد. تاکید بر سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی، طرح فدرالیسم به عنوان یک راه حل برای مسئله ملی، مخالفت با دخالت نیروهای خارجی در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و آلترناتیو سازی توسط قدرت های خارجی و بالاخره تاکید بر اهمیت اشکال مسالمت آمیز و مدنی مبارزه . با توجه به حضور نیروهای مناطق ملی ایران موارد بالا را باید از ویژه گی های قابل مکث این ائتلاف بشمار آورد. در ادامه مقدمه، منشوری که عنوان " طرح مشترک ما" را دارد مطالبات مشترک ائتلاف ده گانه را مطرح می کند که دراین نوشته به برخی از نکات مهم آن می پردازیم.شیرین سمیعی

مرگ محمد مصدق

صبح روز مرگ مصدق به بیمارستان رفتم، در راهرو به خانم پرستاری برخوردم که دیده بودم چه سان از جان و دل به او می رسید. نامش را از یاد برده ام اما چهره اش را همچنان بخاطر دارم.
از من پرسید: میخواهید او را ببینید؟ من سری تکان دادم، او مرا به سمت اتاقی هدایت کرد، دربش را گشود و خود بیرون شد.
من ماندم و او ... در سکوتی ژرف که فضا را می پوشاند . خاموشی سنگین بود و من بار وزنش را با تمام وجود در درون و برون خود احساس میکردم .Taghi
تقی روزبه

پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!

به مناسبت ۸ مارس مطالب و مقالات گوناگونی با رویکردهای متفاوت نسبت به جنبش زنان در مبارزه علیه تبعیضات جنسی نگاشته شدند. در یک تقسیم بندی کلی می توان آن ها را به دو رویکرد تقسیم کرد که اولی تبعیضات و رهائی از آن را در چارچوب مناسبات قدرت و مبارزه علیه همه اشکال قدرت جستجومی کند و دیگری نهایتا رهائی را در توسل به قدرت برتر و مدافع حقوق زنان.س. حمیدی

استقبال اصلاح‌طلبان از اقتدار ابراهیم رییسی

اصلاح‌طبان درون حکومت ضمن استقبال از ریاست ابراهیم رییسی بر کرسی قوه‌ی قضاییه، برایش سنگ تمام گذاشته‌اند. محمود صادقی نماینده‌ی اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در حمایت خود از ابراهیم رییسی می‌نویسد: "بسیاری از قضات دادگستری نسبت به این تغییرات خوش‌بین هستنند". با این رویکرد باید پذیرفت که محمود صادقی در مجلس خودساخته‌ی جمهوری اسلامی تنها وکالت شهروندان تهرانی را به عهده ندارد، بل‌که "بسیاری از قضات دادگستری" هم به او وکالت داده‌اند تا برای همیشه کار سخنگویی ایشان را به انجام برساند.ali-shakerizand02.jpg
علی شاکری زند

جامعه ی ایران
از سر گندیده است

جامعه ی ایران از سرگندیده است. این گندیدگی در همان کاستِ مافیایی هیأت حاکمه ای است که همه ی اعضاءِ آن، جز استثنائاتی، همگی معمم اند، همه با هم خویشاوندی نسبی و سببی نیز دارند و کلیه ی مواضع قدرت را میان خود تقسیم کرده اند. این سرِ گندیده می‌تواند تمام جامعه را به سوی گندیدگی کامل بکشاند و بنا به گواهی های شاهدان بسیار و قرائن فراوان تا کنون نیز تا اندازه ای دراین جهت کشانده است.alisamad4.jpg
علی صمد

یادمان نرود ما همه فعال محیط زیست هستیم!

وضعیت هشت فعال محیط زیست "موسسه میراث پارسیان" که در بهمن ماه ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند، بیش از پیش نگران کننده شده است. این هشت فعال محیط زیست بدون دسترسی به وکیل بصورت غیر علنی محاکمه و بیش از یکسال است که همچنان در سلو‌ل‌های چند نفره بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین زندانی هستند.behzad-karimi.jpg
بهزاد كریمی

فرزند دادگستری یا تنی ترین فرزند جمهوری اسلامی؟!

رئیسی کسی است که طی انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل با دخالت کامل خامنه ای، در مقام نماینده کل اقتدارگرایان تثبیت شد و اکنون هم ششمین قاضی القضات جمهوری اسلامی است و لزوما به زودی لقب آیت الله حتی از نوع عظمی را هم به خود خواهد گرفت تا همه چیز جفت و جور ولایی شود. خامنه ای ناقص العقل نیست، او به ندای عقل ولایی گوش فرا می دهد. ندایی که نظام را در این شرایط انفراد روز افزون به این فرا می خواند تا بر "مردان" امتحان پس داده اش تکیه کند! اگر دنبال نقص در عقل هستیم آن را در ذات خود ولایت فقیه بجوئیم که از مظاهر بسیار خشن حاکمیت دین بر سیاست است و ناگزیر رو به مرگ دارد.Araz-Fani04.jpg
آراز فنی

علم روابط بین الملل و تحلیلی از آنارشیسم سیاسی در جهان امروز

مدل آنارشیسم سیاسی یا رئالیسم قدرت در روابط بین الملل

واقعگرایان قدرت/سیاسی معتقد هستند که مکتب فکری آنها امروز توسط کنشگران سیاسی معتقد به این منظر فکری، دنیا و امور سیاسی کشورها را اداره می کنند. برای این نحله ی فکری انسان طبیعتن قدرت طلب و جنگ امر اجتناب ناپذیری است. در هر سیاستی منافع ملی و امنیت ملی در الویت قرار دارد و برای حفظ منافع ملی (آنگونه که آنها تاویل می کنند) باید از هر وسیله ائی استفاده کرد. برای پیشبرد امور سیاسی جامعه اخلاق و وجدان اجتماعی نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد!nikrouz-azami4.jpg
نيكروز اعظمى

دينگرایی در نحوهء کشورداری پیش از اسلام در ایران

ادغام دین و دولت و اعلام دین رسمی و نیز کُشتار دینی در ایران نمی توانست در تضعیف قدرت مرکزی نقش نداشته باشد و همچنین جنگ طولانی مدت میان دو امپراطوری ایران و رُم آنچنان باعث تضعیف ایران شده بود که عرب ها در یک هجوم کاخ شاهنشاهی دوران باستان ایران را با تمام شکوه و جلالش در هم کوفتند و ایرانیان مقهور عرب و دین عرب شدند. در اینجا پرسش مطرح شده مان را به نحو دیگر تکرار می کنیم تا برایش پاسخ درخورِ نسبتاً دقیق اما نه الزاماً قطعی بیابیم.mehdi-khalaji02.jpg
مهدی خلجی

سرها بریده بینی بی‌جرم و بی‌جنایت

راستی چه رازی است که وقتی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی می‌رسد، فعّالان حقوق بشر و خبرنگاران داخل و خارج، یک‌باره به قوّه قضائیه و اخبار منابع رسمی اعتماد مطلق پیدا می‌کنند و حتّی مخالفان جمهوری اسلامی در این موارد، استثنائاً، در صداقت و عدالت دستگاه قضائی شکّ و شبهه‌ای روا نمی‌دارند؟ چرا این اعتماد به قدری است که گاه حتّی از خودِ قوّه قضائیه هم جلوتر می‌افتند و مثلاً جایی که دادگاه کسی را متّهم می‌کند، آن‌ها پیشاپیش وی را محکوم و مجرم می‌دانند و حالا که دست‌شان به مجازاتِ او نمی‌رسد، در دل طناب دار او را می‌بافند؟ چرا به متّهم که هیچ، به خانواده و حریم خصوصی او رحم نمی‌کنند و از انتشار تصویر فرزند خردسال و خانه محل اقامتِ او در اینترنت نمی‌گذرند و آن‌ها را به مرگ تهدید می‌کنند؟»  طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!
»  هشت مارس ، روز جهانی زن گرامی باد !
»  ذهنیت جبرگرای دکتر سروش در انتخاب شاه یا خمینی
»  چپ: نوسان در میان بیم و امید
»  نقش پر اهمیت زنان در حرکات و اعتراضات مدنی
»  وحدت در جاودانگی
»  مصدق جای در دل ملت ایران دارد
»  سوسیالیسم دموکراتیک، آلترناتیو چپ
»  حذف مخالفان در پیش دستور برنامه یِ رضا پهلوی پسر کو ندارد نشان از پدر!
»  انتصاب آیة الله قتل عام، ابراهیم رئیسی بر مسند قاضی القضاتی تنبیه اکثریت در نظام ولائی
»  پرده‌های مصدق، کسی که همچنان «مدد ایستادگی» است
»  مطالبات و مخاطرات
»  یک سنبوسه ! یک آرزو! مبارک باد هشت مارس
»  استراکچر(تار و پود) مکتب خمینی
»  چرا دکتر سروش روشنفکر نمای فقیهان! گاهی چنین بی اندیشه سخن هجو می گوید؟
»  بحران در فرایند بازتولید قدرت!