اصغر جیلو

اتحاد همگانی، رمز پیروزی جنبش دموکراسی خواهی است

اشتباه اساسی اپوزیسیون ملی ، یا دموکرات اگر بشود چنین نامهایی را بر آنها در آن ایام گذاشت، پیوستن به مشی سرنگونگی حکومت شاه بود. رهبران جبهه ملی، نهصت آزادی و حزب توده، جوانهای بی تجربه بیست وچند ساله ای نبودند که پیامدهای مواضع ومشی وعمل سیاسی خویش را به درستی نفهمند وندانند که برنده اصلی پایان ماجرا به جزخمینی وپیروانش کسان دیگری نخواهند بود. آنها از فضیلت بی مانندی چون دانش و تجربه مستقیم طوفانهای سیاسی گذشته کشور برخوردار بودند، که آنها را قادربه درک نسبی مسیر رویدادهای بعدی میساخت و برهمین اساس هم، آنها راه خود را انتخاب کرده بودند. سرنگونی رژیم شاه و دولت بختیار بدون همدلی ، همراهی، و همکاری آنها با خمینی امری نامیسر بود.mehrasa.jpg
محمد علی مهرآسا

فرق آفتابه دزد با دزدان میلیاردی در حکومت ولایت!

در اخبار روزنامه های درون ایران که از راه اینترنت به دید همگان می رسد، مرتب از شلاق زدن به عنوان جریمه خلافکاران خبر و مطلب می نویسند و دولتیان ایرانی نیز به هنگام تعیین شده از سوی دادگاه، آن را به اجرا در می آورند. به این ترتیب و براین منوال، شلاق زدن به مانند قرون وسطی در ایران هنوز جزئی از تعزیرات و تنبیه های مجرمان سیاسی و جنائی است. من در هیچ جا نخوانده ام و ندیده ام که در کشورهای دیگر حتا کشورهای اسلامی، شلاق زدن به عنوان جریمه ی جرم و خطای مجرم مورد اجرا قرار گیرد و شخص خاطی را به خوردن ضربه ی شلاق در میدانهای شهر و ملاء عام محکوم کنند.banisadr.jpg
ابوالحسن بنی صدر

یاری‌طلبی از بیگانه؟

در تاریخ ایران،مراجعه به قدرت خارجی، امر واقع مستمر است. مراجعه کنندگان طالبان قدرت بوده‌اند. مخالفان قدرت حاکم نیز چنین می‌کرده‌اند. بخطا می‌پنداشته‌اند قدرت خوب وجود دارد. این مراجعه‌ها، مرگ و ویرانی ببارآورده‌اند. بدین‌‌خاطر وجدان تاریخی ایرانیان نسبت به مداخله بیگانه در امور خویش و خواستن یاری از بیگانه، حساس است.farzaneh-azimi06.jpg
فرزانه عظیمی

اپوزیسیون ایرانی و تنظیم رابطه با رسانه ها،
نهادها و قدرت‌های خارجی

ما به‌طور مشخص شاهد مواضع متفاوتی از سوی نیروهای مختلف اپوزیسیون نسبت به مساله دخالت قدرت های خارجی بوده و هستیم. این موضع‌گیری ها نیز نه فقط در نگاه به‌ سیاست خارجی، بلکه در عین حال بسته به موضع و نگاه هر نیرو نسبت به مساله اعمال قدرت و نوع سیاست در داخل کشور، متفاوت است. نیروهایی از اپوزیسیون که طرفدار حکومتی برآمده از خواست و اراده‌ی مردم هستند و معتقد به تعیین سرنوشت مردم به دست خود آن‌ها و نمایندگانشان در احزاب سیاسی و تشکل های مدنی می باشند، طبعا با دخالت قدرت های خارجی در این تعیین سرنوشت، مخالف هستند. از سوی دیگر ما شاهد موضع گیری هایی از سوی بخشی از اپوزیسیون ایرانی نیز بوده ایم، که به جمهور مردم و تعیین سرنوشت آنها به دست خویش اعتقاد چندانی ندارند و از این رو حتی دخالت نظامی دولت های دیگر در سرنوشت مردم را برای تغییر حکومت جمهوری اسلامی توجیه کرده و می کنند که البته این موضع گیری خوشبختانه شامل اقلیت کوچکی از اپوزیسیون می باشد.Taghi
تقی روزبه

حضورظریف در اتاق تهاترسران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایزمکرون!

چه خبراست؟! و اهداف گسترش حملات اسرائیل!

در یک سوی این بحران رژیم ایران قراردارد که در محاصره چندین بحران بزرگ داخلی و بین المللی و از جمله خطرفروپاشی اقتصاد و بروزنارضایتی های گسترده قرارگرفته است. برای او نهایتا دشمن و خطراصلی داخلی است تا خارجی، همانجائی که تظاهرکنندگان با باک رسای خود فریاد می زنند دشمن همین جاست!. از همین رو مذاکره برای و هم تاکتیک است و هم استراتژی. در شرایطی که مذاکره (فی الواقع برای برجام دوم و زهرآگین تر) در توازن قوای واقعی و بطوراجتناب ناپذیر در حکم خوردن جام زهر پیرامون بندهای غروب و بردموشک ها و مداخلات منطقه ای است، اما برای او در برابرخطر اصلی که تهدیدش می کند و حفظ کیان قدرتش هم چون شربتی گوار محسوب می شود.masoud-noghrekar5.jpg
مسعود نقره کار

بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی، آینه ای در برابرِ اپوزیسیون

انتشار"بیانیه تکمیلیِ" ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی در داخل کشور(۱) با واکنش های متفاوتی از سوی اپوزیسیون خارج از کشور مواجه شده است. بخش بزرگی از اپوزیسیون، که طیف متنوع و گسترده ای را شامل می شوند، از این بیانیه و تدوین کنندگان آن حمایت کرده اند. افراد و جریان هائی ازطیف های سیاسی چپ، میانه و راست، با انتقاد به بیانیه و تدوین کنندگان آن اعلام کرده اند بیانیه مورد تائیدشان نیست.س. حمیدی

ناصر فکوهی در همراهی با دولت حسن روحانی

روزنامه‌ی ایران تنها روزنامه‌ای در ایران است که بدون هیچ انتقادی از دولت حسن روحانی حمایت می‌کند. این روزنامه از پیش همین سیاست را در خصوص دولت خس و خاشاک محمود احمدی‌نژاد و دولت مدعی اصلاح‌طلبی محمد خاتمی نیز به کار بسته است. چون بنا به طبیعت دولتی خود از هر دولتی که رأس کار باشد به دفاع برمی‌خیزد. به عبارتی روشن، ظرف یک روز تمامی هیأت تحریریه‌ی روزنامه از این پهلو به آن پهلو می‌غلتند تا نیاز تبلیغی دولت جدید را برآورده نمایند. ولی مابقی روزنامه‌های کشور از دولتی گرفته تا غیر دولتی همگی سیاست انتقاد و نفی یا اتحاد و انتقاد را از دولت حسن روحانی در پیش گرفته‌اند.mostafa-ghahramani2.jpg
مصطفی قهرمانی

... او که دین به دولت نفروخت !

-به مناسبت دومین سالگرد درگذشت ابراهیم یزدی-

ابراهیم یزدی سیاست‌ورزی استراتژیست و زیرک، مدیری آگاه و سخنوری توانا بود. توانایی‌هایی که به‌راحتی او را برای مسوولیت‌هایی فراتر از پست وزارت امور‌خارجه در چارچوب نظام سیاسی برآمده از انقلاب مورد توجّه قرار می‌دادند. او اما از سلاله دیگری بود. دکتر ابراهیم یزدی نه اسلام‌گرایی رادیکال بود و نه طرفدار حکومتی دینی. و نه یک کارگزار بی‌اختیار قدرت از هر نوع و جنس آن.Deniz
دنیز ایشچی

زمان آبستن آتشفشانی دیگر

اگر جنبش خیابان، یا شبکه های اجتماعی دیگر بیشتر بر درد، نفرت، احساس و عاطفه متکی میباشد، جنبش های مستقل اتحادیه های کارگران، زحمتکشان، دانشجویان و احزاب سیاسی بر درایت متین سیاسی، برنامه و آلترناتیو منسجم اتکا دارند. ما اکثر ضربه ها را آنجا خورده ایم که جنبش خیابان، بر حرکت های احزاب و سازمان های سیاسی و صنفی غلبه کرده و تسلط یافته است. اینجاست که میلیاردها دلار تزریقات مالی نئوکان ها میتواند جنبش خیابان را توسط شعبان بی مخ ها، یا شخصیت های دیگر ساخته و پرداخته تاریخی زمان در راستای اهداف آنها هدایت نماید.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

در خواست آقای تاج زاده ازرهبر برای «پر شور کردن انتخابات»

سکوت معنی دار خامنه ای در قبال کارزار مبارزه با فساد که به دانه درشت های نظام رسیده و زیر پای بسیاری را که در جایگاه قدرت بودند خالی می کند چگونه می شود تفسر کرد ؟
آنچه که مسلم است این کار زار دقیقا زیر نظر خامنه ای صورت می گیرد و افرادی مانند زاکانی ها عروسک های خیمه شب بازی جدیدی هستند که رشته آن ها بدست جریانی است که قرار است به عنوان پاکدستان ومبارزان با فساد و نجات بخشان امید آفرین وارد صحنه شوند .manouchehr-salehi2.jpg
منوچهر صالحی

در دام‌چاله‌‌ توهم خویش

در برخی از سایت‌ها نوشتاری از دوست دوران کنفدراسیون خود آقای دکتر کاظم کردوانی با عنوان «دام‌چاله‌ی تبدیل شدن به زائده‌ی سیاست خارجی دولت‌های بیگانه» را خواندم، نوشته‌ای که خوب و متین است و آشکار می‌سازد چگونه آدم‌هائی برای آن که خود را به‌ مثابه «اپوزیسیون» مطرح کنند، از یک‌سو با گرفتن کمک‌های مالی از دولت‌های مختلفی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، می‌کوشند به «سازمان» و یا «شخصیت سیاسی» بدل شوند و از سوی دیگر کارشان شده است تبلیغ سیاست‌های ضد ایرانی دولت‌های ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و دیگر دشمنان منطقه‌ای ایران اسلامی.ali-keshtgar02.jpg
علی کشتگر

اپوزیسیون؛ مرزهای حمایت و دخالت

سیاست همه دولتها از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا علی القاعده در مساله حمایت از حقوق بشر و جنبش‌های دموکراسی‌خواه در قبال هر کشوری تابعی است از متغیر منافع خود آنها و در نتیجه بر اصل یک بام و دو هوا استوار است. با این وصف یک جریان اپوزیسیون چقدر می تواند روی حمایت پیگیر قدرتهای خارجی برای پیشبرد اهداف خود حساب کند؟ این حساب کردن که ناشی از ناتوانی در بسیج مردم کشور خویش است، کژراهه‌ای است که هر کسی در آن گام گذاشته پاداشی جز سرشکستگی و ندامت نگرفته است. قدرت خارجی هر که باشد متغیر سیالی است که هر لحظه ممکن است به ازای کسب امتیازی از قدرت حاکم، جریانات متحد و وابسته به خود را بفروشد، چرا که برای قدرتهای رقیب این گونه مناسبات نیز چیزی بیش از کالاهای قابل خرید و فروش به حساب نمی‌آیند.Taghi
تقی روزبه

تله دوگانه کاذب «شوراهای سراسری و مجلس مؤسسان»!

افتادن به تله دوگانه شوراها و مجلس مؤسسان، مسیر آزموده شده ای است که فرجامش را در تجربه «سوسیالیسم دولتی» قرن بیستم مشاهده کرده ایم. تجربه ای که به ما یادآوری می کند باید از این نوع دوگانگی های کاذب فراتررفت. با این وجود هنوز هم هستند چپ هائی که خود را هم چنان گرفتاراین حلقه معیوب می کنند. این نوشته نقدی است به یکی از همین نوع تلاش ها و این که چگونه می توان از چنین تله ای عبورکرد.new/ladan2.jpg
امیر حسین لادن

چگونگی عبور از باورهای کلیشه ای
برای ایجاد همبستگی میان نیروهای دمکراتیک اپوزیسیون

چندی پیش طی یک گفتگو با چند تن از کنشگران سیاسی میهنمان، یک رهبر صنف کارگری پیشنهاد می داد که اختلاف هایمان کنار بگذاریم و برای براندازی رژیم، "همه با هم" یک جبهه ی فراگیر تشکیل بدهیم. زمانیکه من گفتم که با پیشنهادتان همراه نیستم، پیش از آنکه دلایلم را ارائه کنم، مورد اعتراض چند تن از شرکت کنندگان، قرار گرفتم.new/taamoli-dar-enghelabe-mashroute1.jpg
تقی تام

معرفی کتاب «تاملی در انقلاب مشروطه ایران»

نویسنده کوشیده است تا به دگرگونی های ژرف و انقلابی با افت و خیز های آن از مشروطیت تا سلطنت رضاشاه پرتوی بیافکند تا بتوانیم به علل و عوامل داخلی و خارجی بر آمد رضا شاه و تعطیل مشروطیت با حفظ ظواهر آن که هم چنان موضوع روز و مورد مجادله است، با دیدی حتی المقدورواقع بینانه برخورد کنیم.س. حمیدی

بازنگری در قانون اساسی راهی برای تثبیت حکومت

حسن روحانی به دفعات برگزاری همه‌پرسی را به مخالفان اصول‌گرای خود پیش‌نهاد داده است. او با تبلیغاتی از این دست بنا دارد تا بر مشروعیت خود در کرسی ریاست جمهوری کشور اصرار بورزد. اما حسن روحانی هرگز مطرح نمی‌کند که چه موضوعی را می‌خواهد بین مردم به رأی بگذارد. با این همه موضوع رفراندوم به موضوعی داغ بین موافقان یا موافقان جمهوری اسلامی بدل گشته است. تا آنجا که گروه‌هایی از مخالفان حکومت از سر خوش‌خیالی چنان می‌پندارند که حسن روحانی خواهد توانست موضوع اختیارات بی‌حد و حصر رهبری را به رأی عمومی بکشاند.new/ahmad-eskandari.jpg
احمد اسکندری

در چهلمین سالروز فرمان حملە بە کردستان ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨

بر مبنای خبری دروغ بە استناد سخنان دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی

روز ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ من و دوستانم در دفتر 'جمعیت طرفدار زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کرد' در سقز بودیم و اتفاق خاصی نیفتادە بود. طبق معمول هر روزە بە دفتر 'جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب' در سنندج زنگ زدم کە برخلاف قبل صدای ناشناسی بە زبان فارسی جواب داد! من متوجە شدم کە دوستان ما ناچار بە ترک آنجا شدەاند . . . دیری نگذشت کە رادیو تهران شروع بە پخش مارش نظامی کرد و چند بار فرمان خمینی را با هیجان زیاد قرائت کرد.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

از طریق مسکو در مسیرجاده ابریشم
تاجیکستان بخش‌های پنجم، ششم و هفتم،

درون خانه یک تاجیک مذهبی غیر مذهبی همیشه نوای یک ترانه ای شاد یه گوش می رسد .موسیقی یخش جدائی ناپذیر زندگی تاجیک هاست.
اما نه هر نوائی هرگز نوای موسیقی حزن انگیز را در تاجیکستان نمی شنوی .گوئی چنین موسیقی وجود ندارد .
آن ها عاشق ترانه های شاد ایرانی هستند واصلا میانه خوبی با موسیقی سنتی ایران ندارند . به ندرت ممکن است ترانه ای از شجریان بشنوی .حال آن که کمتر خانه ای است که گوگوش ،ستار واندی صدایشان در آن خانه شنیده نشود .new/ghanoun-malkam-khan1.jpg
بهزاد کشاورزی

اوج مبارزات ترقیخواهی
بخش پنجم

ملکم خان از فرصت های مذکور استفاده کرده و در روزنامۀ قانون از آگاهانیدن اجتماعی خوانندگان خود و مردم باز نمی ایستاد. یکی از اهداف وی ( که خود نیز بالاخره شاهد پیروزی آن شد )، تغییر دادن رژیم استبداد به حکومت دموکراتیک بود. از دید او برقراری چنین حکومتی میسر نبود مگر با همکاری و رهبری روحانیان کشور و به همین دلیل در هر فرصتی آنان را برای چنین مسؤلیتی فرامی خواند. و به گمان ما، یکی از عللی که ملایان پیشوائی مشروطیت را به عهده گرفتند، تلاش های بی وقفۀ ملکم بود.mehrasa.jpg
محمد علی مهرآسا

!دین از هر نوعش عامل عقبماندگی انسان است

دینها نه خوب و بد دارند و نه هیچکدام به اندکی حقیقت دست یافته اند تا اهل خرد برایشان ارزشی قائل شود. قلندران دینها که با نامهای ملا و خاخام و کشیش و آخوند معروف خاص و عامند، دینها را دستمایه کسب کرده و از درآمد این مغازه ی چند نبش، زندگانی مرفهی دارند. به ویژه در ایران کنونی از سایه سر حکومت آخوندی هیچ فردی دولتی که میلیاردر نباشد، در میان عمامه بر سران دستگاه یافت نمی شود.masoud-noghrekar5.jpg
مسعود نقره کار

«بیانیه» ای که سرزمینی را لرزاند

آلفرد دریفوس زندانی جزیرۀ شیطان، همزمان که دنیا را "سیاهچاله ای تهی" می دید در یادداشت هایش ازباورش به عشق و عدالت نیز می نوشت، گوئی تردیدی نداشت قلب هائی که بیرون از زندان او، برای عشق و عدالت می تپند، بسیارند.
یکی از این قلب ها از آنِ نویسنده ای سرشناس بود که دردفاع از وی به مردم فرانسه و جهانیان نشان می داد با همان زیبائی های زندگی وعشقی که دریفوس را درزندان سرپا نگه داشته است، می توان سیاست را رام و انسانی کرد وبا قلم و قدم، سیاستمداران افسارگسیخته وفریبکار، دشمنان زیبائی و عشق را، مهارزد. تاریخ ازاین دست نویسندگان بارها به خود دیده است.mostafa-ghahramani2.jpg
مصطفی قهرمانی

۶۶ سال پس از کودتای امریکا در ایران

اقدام خصمانه کودتای ۲۸ مرداد که به قول برنی سندرز جهت سرنگونی نخست‌وزیری که طی یک فرایند دموکراتیک انتخاب شده بود فاجعه بود. تأثیر پایدار کودتای ۲۸ مرداد بر روابط ایران و آمریکا هنوز در حافظه جمعی ایرانیان نقش و حضوری زنده دارد. حتی اذعان آشکار باراک اوباما به نقش‌بازی کردن ایالات متحده، در براندازی دولت دموکراتیک انتخاب شده ایران و پوزش مادلین آلبرایت، وزیر خارجه پیشین آمریکا، از مردم ایران به خاطر نقش آمریکا در کودتا و ابراز تأسف هیلاری کلینتون نیز نتوانسته‌اند در داوری نهایی ایرانیان موید خلوص نیت و صداقت ایالات متحده امریکا باشند مادامی که رفتار خصمانه جناح تندرو و جنگ‌طلب، بخش تعیین‌کننده سیاست امریکا در مقابل میهن ما را.تشکیل می‌دهد.kazem-kardavani.jpg
کاظم کردوانی

دام‌چاله‌ی تبدیل شدن به زائده‌ی سیاست خارجی دولت‌های بیگانه*

شاید بتوان نخستین برآیندهای این پدیده را در در دوران قاجار جست. استبداد حکومتی و بی‌پناهی مردم، ضعف حکومت‌ها، بی‌کفایتی و فساد شاهان و گروهی از سیاست‌مداران و دولتمردان حکومتی و بی‌اعتنایی آنان به منافع ملی و مردم ، سیاست‌های استعماری دولت‌های ‌بزرگ آن روزگار و طمع بی‌پایان آنان در تاراج ثروت‌های ملی کشورمان را می‌توان ازجمله دلیل‌ها و علت‌های این پناه بردن به دامن بیگانان برشمرد.farid-ansari-d.jpg
فرید انصاری دزفولی

از «همه با هم» خمینی تا «همه با هم» غیر خمینی ها؟

اگر خمینی "همه با هم" گفت لااقل ۱۹ هدف را در پاریس مشخص و معین کرد و آخرش استبداد شاهی را بدتر از محمد رضا شاه بازسازی کرد. حالا مقلدین "همه با هم" او حتی یک دهم بیان پاریس خمینی هم هدف مشخصی ندارند. حکومت آینده آنان چه از آب در خواهد آمد خدا می داند. عبور بی هدف از جمهوری اسلامی هدفی بجز بازسازی استبداد نخواهد داشت.behzad-karimi.jpg
بهزاد كریمی

توریسم در ترکیه فرصت سازی است، در ایران ولی عین فرصت سوزی!

معضل در این رابطه را باید در موجودیت و دوام جمهوری اسلامی دید! در نظامی که اگر همانند سلف خود اتکاء بر فروش نفت و گاز دارد و لذا خود را نه که نیازمندی چندان به درآمد از صنعت گردشگری، اما مبتنی بر خود ویژگی هایش، بگونه بس مضاعف متعهد به پاسداری از ناموس اسلامیت و مقابله با تهاجم "فرهنگ غربی"! توریسم در سیاست گذاری های این نظام، قبل از همه با اخطار "لهو و لعب نه!" روبروست! در جمهوری اسلامی، این سیاست و مشخصاً هم سیاست ایدئولوژیک است که بر اقتصاد فرمان می راند و امر معیشت به زیر مهمیز می یرد. اینجا، اقتصاد ملی و درآمد زایی کشور، بگونه ناگزیر کاملاً تابع الزامات سیاست است؛ سیاستی ایدئولوژیک و مبتنی بر "حق با منست و بس!"»  با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست.
»  زمان بازی تیم ها نزدیک می شود
»  نقش روزنامۀ قانون در عرصۀ ترقیخواهی ایران - بخش چهارم
»  از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم تاجیکستان قسمت چهارم
»  ز طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم. تاجیکستان بخش سوم
»  تاوان صدای وحدت خواهی چهارده نفر چه میزان است ؟
»  سیاست خارجی ایران و برخورد به امریکا
»  ظهور امام زمان انگلیسی ها و تشدید جنگ علیه دین باطل
»  مجلسیان در راه اند
»  چه‌گونه بودجه‌ی اجتماعی مراکز تولیدی غارت می‌شود
»  چرا دوران شُعار«همه با هم» سپری شده است؟
»  مر او را سپاسگزارم برای انتخاب ناممکن
»  پراکندگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و راه پیروزی بر آن
»  از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم تاجکستان بخش دوم
»  ایران، خلیج‌فارس و پیمان «منع اقدام نخست»!
»  آرش کمانگیر زمانه ما: در حمایت از ۱۴ بانوی دلاور درون کشور
»  رژیم را سراسر مه گرفته
»  از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم تاجکستان بخش اول
»  «همه با هم»، راهِ گذرازحکومت اسلامی
»  پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد.
»  جنبش مشروطه الگویی متفاوت با پادشاهی پهلوی‌ها و نظام ولایت فقیه
»  نقش روزنامۀ قانون لندن در عرصۀ ترقی خواهی ایران - بخش سوم
»  از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم قسمت چهاردهم بخش پایانی مسکو
»  چه اتفاقی افتاده که تاج زاده به توکلی نامه می نویسد؟
»  سریال تمام نشدنی حباب های سیاسی!
»  ملی گرائی رژیم؟ مژدگانا که گربه عابد شد!
»  ایران در مطبوعات فرانسه
»  نقش روزنامۀ قانون لندن در عرصۀ ترقی خواهی ایران - بخش دوم
»  از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم - قسمت دوازدهم و سیزدهم
»  ژرفش همه سویه ی بحران درایران وگذار از جمهوری اسلامی
»  به بهانه ی ۳۹مین سالگرد درگذشت شاه