logo

فرهادی و ترامپ...

پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۲ مارس ۲۰۱۷

علی رضا جباری

alireza-jabari.jpg
اصغر فرهادی، کارگردان افتخارآفرین ایرانی، دومین باربود که جایزه ی اسکار، بزرگترین جایزه ی سینمایی جهان را از آن خویش ساخت. این افتخار جهانی خود رخدادی آنقدر بزرگ هست که تا دیر- بازبرچهره ی سینمای منتقد و مردمی ایرانی پرتو افکند وایران و ایرانی را درتاریخ سینمای جهان سربلند سازد؛ اما به همان اندازه نیز به سان پرچم مبارزه با فرمانهای خودسرانه ی ترامپ، رئیس جمهوری نوخاسته ی ایالات متحد که از هم اکنون به دشمنی کین توزانه در مقابل ملت بزرگ میهنمان برخاسته ، به احتزازدرآمده است.

برخی براین باورند که این رخداد مهم عالم سینما، تعلق جایزه ی اسکار فیلم خارجی اسکاربه اصغر فرهادی، نمایشگر خلاقیت هنری اصغر فرهادی، سینماگرجامعه شناس وپیکاو ایرانی و نقش او دربرملا کردن سهمی از درد و رنجهای مردم ایران بر روی پرده ی سینمااست و به همین دلیل این جایزه به او تعلق گرفته است. برخی دیگر نیز از دگرسواین جایزه را برخوردار از سرچشمه ی سیاسیمی دانند و براین عقیده اند که داوران اسکار به انگیزه ی سیاسی و برای رودر رویی با سیاست ایران ستیزانه و زنستیزانهی ترامپ، به چنین اقدامی روکرده اند و خواسته اند گامی معنی دار در مردود شمردن این سیاستها بردارند.

به باور من این دو دیدگاه هر دو درست و مکمل یکدگراست. نه عقل سلیم ممکن است در خلاقیت ، هنرمندی و اثرگذاری اجتماعی کارهنری اصغر فرهادی تردید کند و نه می توان کار او را در مقاومت مردم سرزمینمان در برابر کژروی های ترامپ و کابینه ی او از نظر دور داشت. بگذار بگویند که اسکار این جایزه را در واکنش به رفتار ترامپ داد. بگذار بگویند رو در روی ترامپ و برای همراهی با دمکراتها این جایزه را به فرهادی دادند. این گونه سخنان نه طرح ردّ خلاقیت فرهادی و نه قد برافراشتن سینمای ایران به نمایندگی او در برابر سیاستهای ایران ستیزانه ی ترامپ را در ذهنها جا می اندازد. شاید کسانی هم باشند که بگویند فرهادی که مایل نبود برای گرفتن جایزه به آمریکا برود، پس چرا این جایزه را پذیرفت و چرا آن دوقهرمان عرصه های علم و عمل در عالم فضانوردی، انوشه ی انصاری و فیروز نادری، نه آن دانشجوی گمنام آسیب دیده از فرمان ترامپ را، نماینده ی خود برای دریافت آن جایزه قرار داد؟ اینکه چرا فرهادی این جایزه را پذیرفت به گمان من به این دلیل بود که فرهادی و همه ی ما با قدرتمندان خودکامه، از جمله و به ویژه در شرایط امروز آن کشور، سر جنگ داریم و براین باوریم که حساب ایشان را باید از حساب مردم هرجای جهان، از جمله و به ویژه ایالات متحد و نهاد هایی از قبیل نهاد مستقل سینمای جهانی، اسکار، جداکرد؛ اما دلیل اینکه چرا او این دوتن، نه کسی از آن قبیل را که ایشان میگویند، به نمایندگی خویش برگزید نیز روشن است. این اقدام بسیار بخردانه بود و دو پیام مهم برای ترامپ و مردم جهان داشت. نخست اینکه، او نام آورانی درعرصه ی پیشبرد اندیشه و عمل تکنولژِی فضایی، به سان پیشروترین عرصه ی امروز دانش و تکنولژی جهان، را برای انجام این وظیفه ی افتخارآفرین برگزید و افتخار جهانی آنان را دوچندان ساخت. دوم اینکه، تأثیر توانمند هموطنان ما را در این عرصه ی جهانی به نمایش کذاشت وبه ترامپ یادآورشد که هم میهنان ایرانی ما، آنچناکه او می اندیشد تروریست نیستند، بلکه کسانی نیزهستند که از میان آنان چنین بزرگانی در عرصه ی دانش و کنش علم و فن امروزی نیز برخاسته اند و کشور او بخشی از پیشرفتها دراین پهنه را مدیون انان است.

من، به سهم خود رخداد افتخارآمیزی را که با حضور و همت اصغر فرهادی و یاران سینمایی او در تاریخ سینمای ایران شکل گرفته است ، به او ویارانش، همه ی سینماگران مردم دوست ایران ، همه ی مردم ایران و جهان صمیمانه شادباش می گویم و پیروزیهای دیگر پیش رو را برای آنان آرزو میکنم.

علی رضا جباری (آذرنگ)
11/12/95 (2012/3/1)

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد