logo

یادی از نوروز و عید باستانی

عیدتان مبارک

دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰ مارس ۲۰۱۷

دکتر رضا راهدارروزهايی در زندگانی است که آدمی آنرا با خود نو و تازه و شاد و خندان می خواهد. می خواهد از درد و رنج و هرمان آسوده و تنی راحت کند. این روزها می توانند ساخت طبیعت بوده و ریشه زمینی داشته باشند (بسیاری از جشن و سرورهای عهد قدیم شرق و یا ارویای کهن از اینگونه اند) و یا آفریده انسان باشد (بیشتر با سر فصلهای جنگ و پیروزی شکل گرفته و به روزهای زندگی راه پیدا کرده است؛ مثل شروع سال و یا روز زن و مادر و پدر و رویدادهای دیگر). ولی انچه که مهم است پا بر جايی و ارزش نهادن آنها برای جشن و یا یادآوری روز ملی است. روزی که مردم و ملت به دور از قومیت و مذهب و مرام و مسلک و سیاست به خود بیاندیشند و بود و زندگی خویش را مرور کنند. نوروز ما از آن روزهايست که خود را همواره راست قامت نگهه داشته است و هرگز به فراموشی نرفته است.

پیکر خسته نوروز که از دل زمین برخاست و با کشت و باروری همآجین شد به عید باستانی و کهن سال روز "زنده شدن طبیعت" بدل شد و بودن خویش را با آن گره زد. این تن خسته را از درباری بدربار دیگر برده و سفره مردم را در کیسه شاهان خالی کرده و پس از آن نیز تلاش بر آن شد تا آنرا به عبای خلیفه ای بند بزنند و از آن نون و نانی به کیسه خویش بریزند. ولی نوروز رویدادی دیگر بود و به روزی متفاوت با "زاد روز و مرگ" سلطان و خلیفه رقم خورده بود.

در باره نوروز و پیدایش و گسترش و دگرگونگی آن سخنها بیسار رفت و گفتنیها فراوان گفته شد. من در این یاداشت کوتاه با درس گیری از بود و ثمره و بازتاب دیرینه آن به چند آرزو و دعای نوروزی بسنده کرده و روزی نو و بهروزی و پیروزی گسترده برای همه آرزو می کنم.

در اسفند ۵۷ پس از چند سال دوری از وطن و شرکت و فعالیت در جنبش دانشجويی درس و دانشگاه را رها کرده و برای ساخت کشور و فضای سیاسی باز آن به ایران برگشتیم. هرچند از همان نیمه بهمن ۵۷ بوی سقوط انقلاب حس می شد. روند آن گونه ای که پیش می رفت روشن بود که کشتی طوفان زده انقلاب نه در خلیج پر تلاتم فارس که در نمکزار قم پهلو خواهد گرفت. ولی انگیزه انقلابی و باز سازی کشور هنوز در افق سو سو می زد و امید پیروزی در دسترس بود. چه امیدوار بودیم که دگر بار می توانیم همدیگر را باز شناخته و همگی در کنار هم با هر اندیشه و ایديولوژی ومذهب و مسلک (چون در زیر دیکتاتوری سلطنت همه چیز سیاه و سفید می نمود. شناختی در کار نبود که حتی دو انقلابی نیز از هم بیگانه می نمودند) زندگی خواهیم کرد و "نان و گرسنگی" به تساوی تقسیم خواهد شد. هدف آزادی و استقلال کشور و نفی دیکتاتوری بود. من آنرا بارها در سخنرانی و میتینگ و نشستهای کوچک گفته بودم. آما چیزی نگذشت که بهار آزادی پیش از شکوفه باران اسیر سرمای زمستانی دیگر شد و ما باز "هاجر" غربت شدیم.

اینک بهار در راهست و عید نوروز در می زند و من عیدی خویش را با کلمات دل تقدیم حضور می کنم تا شاید در قلب مخاطب نا آشنايی بنشیند.

بوی بهار همواره با خانه تکانی و زیر و زبر کردن درون خانه و افراد آن همراه بوده و سنتی دیرینه شد که پا داشت آن مبارزه با کهنه گی و دلمردگیست که بسیاری از ما را در خود می گیرد.
خدایا توان بازسازی و نو سازی را در من زنده کن و یاریم ده تا ناامیدی را به امیدی تازه بدل کنم!!

از رسم دیرینه نوروز گردهمایی خانوادگی و حلقه زدن دور سفره هفت سین در هنگامه تغییر سال است. زمانی که پیوندی دیگر گره می خورد و جای نبود افراد زنده می گردد.
پروردگارا! این سنت دیرینه در دوباره زنده کن و در‌ْٔ زندان و غربت را باز گشا تا دیگر کسی بجرم عقیده زندانی نبوده و یا ترک یار و دیار کند!

در این هنگامه با شکوه آرزو دارم که هرکس با توان و یاری خویش با شاخه گل و برگ نرگسی و یا آرزوی قلبی یاد آن یادآوران بلند قامت تاریخ ایرانزمین را زنده کنند و بود خویش را با نبود آنها پیوند زده تا دیگر هیچ آزاده اسیر و شهید و نایپدائی از یاد نرود! آنها برای بود و شدن ما رفته اند و ما نیز در ردیف همین قطار زندگی می کنیم!!

خدایا با تکان ساعت و دگر شدن طبیعت قلب ما را تکانی دگر ده تا بتوانیم همراه با آرمان بلند آزادی و انسانیت خود را خوار و تسلیم زر و زور و ولایت نکرده تا برای لقمه ای نان و آوازه نام تمکین را بر استقامت نفروشیم!!! (شاید این بزرگترین عیدی ای باشد که می توانم بخودم بدهم... پایداری بر آرمان و استقامت برای آزادی!!)

پروردگارا بردباری و تحمل و شکیبائی را در ما زنده کن تا بود دیگر را تا مرز مرگ خویش بپذیریم و زندگی هیج کس را برای زنده ماندن خویش تنگ و تاریک نکنیم!!

خدایا هوشیاری را در ما چنان کن تا مرز داد و بیداد را درهم نکرده و با هماهنگی و همدلی در میدان داد دیوار بیداد را فروریزیم نه اینکه از ترس بودن خویش بدرون دیوار بیداد خزیده و دیگران را به "آشتی" بیداد فرا بخوانیم!!

خدایا می دانیم که زمستان طبیعت در این خطه بزرگ به بهاری سبز و زیبا بر می گردد. ما همراه با این دگرگونی روزگار و زندگی و زمان بهتری آرزو می کنیم. باشد تا با یاری طبیعت و همیاری و همدلی مردم و ملت حال و روز و روزگار ما نیز به نیکویی چرخش یابد!!

"به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا
به مردان تیزخشم که پیکار می‌کنند
به آنان که با قلم، تباهی درد را
به چشم جهانیان پدیدار می‌کنند
بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد"


عیدتان مبارک و نوروز خجسته باد
دکتر رضا راهدار

آمریکا – ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد