new/hegel1.jpg
آرام بختیاری

هگل،روشنفکر ملی گرا، فیلسوف دولتی

هگل مانند اسپینوزا مدعی بود که تنها واقعیت همان مفهوم "مطلق یا ناب" است. او همچون اسپینوزا هرنوع ثنویت و "دوئالیسم" را انکار میکرد. "ایده مطلق" هگل خواننده را بیاد "خدای" اسپینوزا یا "جهان و کائنات" می اندارد. هگل روش دیالکتیکی خودرا از موضوع "تاریخ" گرفت و میگفت تاریخ در دولت پرویس آلمان به آخرین سکوی پیشرفت خود رسید.فرهاد قابوسی

پاندمی: مرض سیستم سرمایه داری جهانی

در مقاله قبلی تعریف منطقی پاندمی کورونای کنونی را ارائه کردم که مرض سیستم و نظام سرمایه داری نئولیبرالیستی (سرمایه داری گلوبالیزه) حاکم است. کمااینکه عوارض گران و خطرناک این پاندمی غیر از جنبۀ بدیهی ویرال آن بیشتر ناشی از جنبۀ انتشار گلوبالیزۀ متکی بر منافع شرکت های سرمایه داری، ناشی از افراط منفعت طلبی سرمایه دارانه به قیمت تضعیف خدمات اجتماعی و بهداشتی و در سایۀ فقدان مطلق عکس العمل انسانی غیر منفعت جویانه در سیستم سرمایه داری است.houshang-moinzade.jpg
هوشنگ معین زاده

نقد سوم دکتر میترا مقبوله
و پاسخ من به ایشان

سرکار دکتر مقبوله آسمان و ریسمان را به هم می‌بافند تا ثابت کنند‌ که هر کس سخن از عیب و ایراد ادیان توحیدی بگوید، این معنی را می‌دهد که یهود ستیز است، و شخص ایشان هم نه به عنوان یک اندیشمند آزاده، به رد نظرات آنان بپردازد، بلکه به عنوان وکیل مدافع اقوام سامی و دین یهود از حق و حقوق پایمال شدهٔ آنها دفاع می‌کند.new/friedrich-nietzsche1.jpg
آرام بختیاری

نیچه،- انقلابی راستگرا و سوسیال داروینیست

نیچه،- میان خدای مسیحی و خدای اسطوره‌ای.

نیچه جریان تحولات فکری خود را به سه مرحله نقسیم میکند. ۱.جهان بشکل تضاد و مبارزه دو خدای اسطوره ای یونانی "آپولو و دینوسیوسی" است، نیچه شیفته نبوغ موسیقی واگنر و" استتیک تراژدیک" یونانی است. ۲. رهایی از سنت، ارزش ها، ونیهلیسم مسیحی و اعلان مرگ خدا. ۳3 .نظریه اراده برای کسب قدرت و تغییر ارزشهای پیشین.فرهاد قابوسی

کاتالیزاتور کرونا

یادآوری کردم که "کرونا" بیماری سیستم نئولیبرالیسم جهانی است که نظیر سرمایه داری با خریدن و تبدیل به ماشین پولسازی تمامی پدیده های فرهنگی یا مدنی را از روزنامه نویسی و سینما گرفته تا آموزش و ورزش، فاسد می کند. به سخن دیگر کرونا عریان کنندۀ نارسایی و ناروایی های اساسی سیستم سرمایه داری جهانی است که پس از دهه ها خرید و فاسد کردن پدیده های فرهنگی و مدنی خصوصأ در غرب اینک تمامی نظام دنیا را فاسد کرده است.اسماعیل رضایی

تفکّر و تصوّر

انسان به عنوان نمود بارز و شاخص فعل و انفعالات اجتماعی، همواره تحت تاثیر آموزه های محیطی بسوی الگو سازی ها و الگوپذیری هایی روی می آورد که بازتاب التهابات درونی و الزام و نیاز رویه های زیست اجتماعی می باشد. فرایندی که الگوهای زیستی را در مجاری متکاثر حیات فردی و جمعی بسوی اختلاف و امتیاز هدایت کرده و اندیشه و باور انسانی را در مجاری تمنا و تمایلات رذیلانه و ناصواب رهنمون گردیده است. براین اساس در بارزه های هویتی کار و تلاش، مفاهیمی خلق شدند و مبانی تئوریک با اتکای بدان سربرآوردند تا راهنمای عمل انسان ها در روند تکاملی جامعه و انسان گردند.Deniz
دنیز ایشچی

مالکیت کارگری، مدیریت کارگری، رهبری کارگری

به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران

این روزها پایه های ارزشی نظام سرمایه داری امپریالیستی جهانی در شهرهای بزرگ ایالات متحده آمریکا زیر پاهای تظاهر کنندگان به لرزه درآمده است. چراغ های کاخ سفید خاموش میشود و رئیس جمهور به زیرزمین تشریف میبرند. گاردهای ویژه به خیابان ها خوانده میشوند. این در شرایطی میباشد که تعداد مبتلایان به بیماری ویروس کرونا آن کشور از نزدیک به دو میلیون و جان باختگان در این کشور از مرز یکصد و هشت هزار نفر فراتر میرود. در کشوری که قبله گاه سرمایه داری و نئولیبرالیسم جهانی میباشد، این کشور پنج درصد جمعیت و بیست و پنج درصد جمعیت زندانیان دنیا را در بر میگیرد.دکتر فرهاد قابوسی

مابعدالطبیعه اینشتین: چرا اینشتین معتقد به خدا بود

لذا متاسفانه اینشتین و معاصرینش نظیر پلانک و هیزنبرگ از یکسو و ریاضیدانان معاصرشان نظیر هیلبرت و پوانکاره موجد دین و اسطورۀ متافیزیکی بنام "علم جدید" شدند که امروز جای دین را دستکم میان تحصیلکردگان گرفته است و آنها را از درک منطقی علم و نیز علم را از منطقی شدن ضروری آن جهت پیشرفت و انسانی کردن فرهنگ باز می دارد. و همین متافیزیک یاصطلاح علمی است که سبب دوام تصور اعتقاد اینشتین به خدا در میان عوام و تحصیلکردگان است.new/albert-einstein1.jpg
دکتر حسن بلوری

«نامه خدا»
آلبرت اینشتین

«نامه خدا» معروف‌ترین و یکی از آخرین نامه‌های آلبرت اینشتین است. شهرت و اهمیت آن به این خاطر است که اینشتین در آن دیدگاه خود را در باره‌ی دین و خدا به‌طرز کاملا واضح و روشن بیان می‌دارد. نامه‌ایست تاریخی در بحث دین و خدا. سندی است گویا در رد هرنوع تعبیر و تفسیر نادرست از جملات استعاره‌ای اینشتین که در زیر به آن‌ها می‌پردازم. اهمیت دیگر «نامه خدا» در آن است که در واقع سوء استفاده از نام او را غیرممکن می‌کند.