dokhtare-meydane-enghelab1.jpg
رضا شکیبا

دیگر قرار نیست «آفتاب زمستان» تنبل باشد

* همه زنان ایران، همه دختران، همه مادران، دلشان می خواهد نامی کنارِ آن «بانووَش بی پروا» ، نگاهی به پنجره آن « تهورِ رو به دریا»، نُت ملتهبی در طنین آن «سمفونی بی صدا» و رازی گره خورده در سکوتِ «دخترِ میدان انقلاب» باشند!
*«دختر میدان انقلاب» (تعبیرِ سادهِ «اهتزاز شال های سفید» رو به همه بادهای آزاد جهان)، به لهجه همه «دختران بُغض»، به فهمِ ناشکیبیِ پرسه های گام، به خاطر همه هِق هِق های فروخورده روزگار-- «خلوتِ تاریکِ» «دختران ایران» را به «سایه روشن امیدها» رساند!farzaneh-azimi3.jpg
فرزانه عظیمی

حضور زنان در فعالیت های سیاسی، محدودیت ها و علل آن

گفت و گوی «اتحاد کار» با فرزانه عظیمی

یکی از مهم‌ترین عوامل دوری زنان از این تشکل ها، این است که زنان خود به اهمیت وجود و حضورشان در تشکل های سیاسی کاملا واقف نیستند. واقعیت این است که تنها این خود ما زنان هستیم که با حضور در این تشکل ها می توانیم تلاش در از بین بردن مشکلات و یافتن راه حل هایی برای بهبود آن داشته باشیم و هرچه این حضور پر رنگ تر باشد، تاثیر گذاری آن نیز بیشتر است. آن‌وقت تشکل های سیاسی نیز خودبخود به این مساله توجه بیشتری خواهند کرد. حضور زنان با توجه به نگاه آنان به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، می تواند هر تشکل سیاسی را در امر سیاست گذاری و تصمیم گیری ها، مجهز به نگاهی همه جانبه تر کرده و آن ها را با واقعیات جامعه همخوان تر سازد.zanan-ghanoon-asasi1.jpg
علی محمد جهانگیری

نظریات زنان آزاده و پیشرو در مورد پیش نویس قانون اساسی اول

آیت الله خمینی رهبرانقلاب ضداستبدادی مردم ایران درتاریخ سه شنبه اول خرداد ۱۳۵۸ خورشیدی، مهدی بازرگان نخست وزیر مهندس وتعدادی از اعضای هیات دولت موقت وتمامی اعضای شورای انقلاب رابه قُم احضارنمود ودرجلسه مشترکی که یک روز به طول انجامید و به مذاکرات ۶ ساعته معروف گشت و درادامه هیچگاه صورت جلسه آن به طور رسمی انتشار نیافت، فرامین خود را در رابطه با نفی تشکیل مجلس مؤسسان و بدعتی به نام مجلس خبرگان[با اکثریت روحانیونی که پیرو ایشان بودند] به اعضای شورای انقلاب و دولت موقت ابلاغ کرد و به این وسیله تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی رابه فراموشی سپرد و عهد و پیمان خود را با مردم ایران به هیچ انگاشت.تریبونی برای زنان چپ

شورش نیروی سوم

نیروی سومی که هنوز بسیار نورس، فاقد سازمان‌یابی، اندیشه و استراتژی مشخص است و شاید به همان سرعتی که سر به طغیان برداشته به خانه‌ بازگردد، اما از بین نخواهد رفت....اما رشد، تکامل، گسترش و تداومش در گروی هشیاری نیروهای آگاه تشکیل دهنده‌ی آن و همراهی متحدانه‌‌ی نیروهای مترقی و چپ است.
ما ضمن محکوم کردن سرکوب نظام‌مند مردم و حمایت از مطالبات آن‌ها، اولین گام برای سازماندهی را حول مطالبات مشخصی که طی این خیزش مطرح شد، می‌دانیم. مطالباتی همچون حق تشکل و اعتراض، رفع گرانی، بیکاری، فساد، سو‎ء مدیریت، تبعیض در تمامی زمینه‌هاaleihe-azare-jensi.jpg

کارزار زنان هالیوود علیه آزار جنسی برای همه زنان آمریکا


سیصد زن از صنعت فیلم سازی آمریکا، از کارگردان و بازیگر گرفته تا وکیل و تهیه کننده، کارزاری برای مبارزه با آزار جنسی در محیط کار ترتیب داده اند که بیشتر قصدش کمک به زنانی است که شغل هایی با درآمد پایین دارند.
این گروه اسم کارزارشان را گذاشته اند "وقتش سرآمده". آنها ۱۳ میلیون دلار پول جمع کرده اند تا خرج مبارزه حقوقی برای قربانیان بدرفتاری های جنسی کنند.