nahid-hoseini1.jpg
ناهید حسینی

هم‌گرایی برای گذار مسالمت‌آمیز: تصور یا واقعیت؟

جدول تحلیلی SWOT مفهومی آشنا برای اغلب ماست. این روش برای تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود یک موقعیت مفروض مورد استفاده قرار میگیرد. حسن این روش ، نمایش رابطه مابین نقاط قوت و فرصتها و نیز بین نقاط ضعف و تهدیدها است، وامکان طرح سناریوهای مختلف را برای ما در عبور از نقاط ضعف به سوی نقاط قوت و یا تبدیل تهدیدها به فرصت ها را فراهم میسازد. یافته های این جدول تحلیلی نشان میدهد که عاملیت تاریخی و تلاش مردم در میدان، به زمینه همگرایی نیروها کمک کرده است ولی اپوزیسیون کمتر توانسته، بر مشکلات خود برای رسیدن به یک همبستگی حد اقل غلبه کند.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

ورزشکارانی با چهره های غمگین اما پیروزمند میدان

با مردمان این سرزمین ،با جوانان این آب و خاک چه رفته است که قهرمانانش این چنین اندوه ناک بر صحنه ظاهر می شوند، شگفتی می آفرینند ،پیروز میدان می شوند! بی آنکه این پیروزی قادر بشکستن وزدودن آن هاله غمی باشد که برسیمای جوانشان نشسته بود.
غم واندوه هدایای حکومتی که جز مرگ و ماتم چیزی برای این ملت نداشت.این قهرمانان از سرزمینی می آمدند که دوسال است کرونا با تلخ ترین پیامد ها در آن جولان می دهد وقربانی می گیرد.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

عضو هئیت مرگ به عضویت هئیت علمی دانشگاه دولتی تاجکستان در می آید

اما سخنرانی رئیسی در این مراسم که در نوع خود مانند هر سخنرانی دیگرش بی نظیر بود. درجه سفاهت وبی چشم وروئی آخوندی اورا در بالاتر دانستن تحصیلات حوزه ای خود که هیچ گونه معیار و اعتباری ندارد براین دکترا و پائین آوردن مقام دانشگاه ملی واصلی یک کشور درحد حوزه دینی نشان داد! "البته جایگاه طلبگی و حوزوی برای من افتخار بزرگی است... عنوان طلبگی من به همه عناوین می‌چربد". درس خوبی برای رئیس دانشگاه و هئیت علمی که در یابند قیمت، عنوان واعتبار مراکز علمی را نباید در پای هربیسواد بی سر و پائی بریزند!تا پاسخی این چنین در یابند.farid-ansari-d.jpg
فرید انصاری دزفولی

برای نجات ایران اول ویرانش کنیم!

از زمان پیدایش پاندمی کرونا جمهوری اسلامی که جان و حیات مردم برایش ارزشی ندارد هیچ گونه استراتژی و برنامه ای برای مبارزه با ویروس کرونا نداشته و تا بحال ندارد. رژیم عدم بی برنامگی و بی مسئولیتی خود در کنترل کرونا را به گردن تحریم ها گذاشت. از طرف دیگر مافیاهای مختلف بعلت فساد ذاتی جمهوری اسلامی از وجود ویروس کرونا ثروت هنگفتی به جیب زدند. بظوریکه هر مبتلا به بیماری کرونا داروی بی خاصیت "رمد سیویر" را در در بازار آزاد باید بین هفت میلیون تا یازده میلیون تومان بخرد. از این طریق مافیای داروئی فقط از فروش این دارو بیش از یک تریلیون تومان سود بردند. مافیای شرکت برکت وابسته به کمیته امداد امام یک میلیارد دلار از بیت المال به بهانه تولید واکسن برکت نصیب خود کرده است. اگر زمانی برای جمهوری اسلامی جنگ نعمت بود امروز ویروس کرونا برای دزدان اسلامی موهبتی الهی می باشد.سیدروح‌اله قاسم‌زاده

چپ به‌مثابه « دیگری» ؛ قاموس روادری یا مُداراستیزی؟

در تحلیل ما از مناسبات موجود و در واکاوی کارنامه اپوزیسیون باید میان « اثبات هستی» و « اعلام چیستی» تفاوت نهاد؛ اپوزیسیون در اثبات اینکه « ما هستیم» از راه برگزاری آکسیون و تبلیغات تاحدی موفق و ایجابی عمل نموده است ولی در اثبات اینکه «ما چه هستیم» تنها سلبی و ناموفق عمل نموده است و گزاره‌های ایجابیِ چندانی ارائه ننموده است به‌گونه‌ای که در فضای کنونی، چپ‌ستیزی و گلاویزشدن با چنددهه تاریخ پرفرازونشیبِ مبارزات مسلحانه و مسالمت‌آمیز چپ‌گرایان ایرانی به‌عنوان شاخصه‌ای ذاتی برای اثبات لیبرال بودن به‌کار گرفته می‌شود. با همین قیاس، بی‌راهه نرفته‌ایم که اگر ادعا شود اسلام‌ستیزی برای اثبات سکولاربودن ، عرب‌ستیزی برای اثبات هویت ایرانی و یا فارس‌ستیزی برای اثبات هویت اتنیکی و قومی همگی نمونه‌هایی عینی از هویت‌بخشی‌های سلبی در قاموس مبارزاتی اپوزیسیون است.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

داستان خوابی عجیب اما شیرین

خواب دیدم همراه یک همکلاسی سال های بسیار دور "بهمن همتیان" که پدرش آقای ابراهیم همتیان" رئیس اداره فرهنگ هنر وقت بود در خیابان سعدی زنجان در حرکت و گفتگو هستم .کنار خیابان چند نفری ایستاده و سخت سرگرم بحث و گفتگو هستند .
بهمن می گوید" نگاه کن ! وزیر فرهنگ است آن هم پدرم هست که دوره شان کرده اند بیا برویم ببینم چه می گوید. "بطرفشان می رویم وزیر فرهنگ مردی متوسط القامه است که هر چه تلاش می کنم نامش را بخاطر نمی آورم آیا درخشش است ؟ نه !در خواب خنده ام می گیرد تو هم که بیشتر از درخشش کسی را نمی شناسی .Mohammad-hossein-Sdigh-yazdchi-s.jpg
محمد حسین صدیق یزدچی

بی بی سی فارسی و ایرانیان

این یادآوری‌های تاریخی در اجرای نقش مخرّب این رسانه ی بیگانه را که هنوز بسیاری از ایرانیان را در شنیدن اخبار ایران و فهم واقعات سیاسی روز، به خود مشغول میدارد، بدان می آورم که نشان دهم که بی بی سی فارسی به هیچ وجه به رغم ادغا و ادعاهایش، نه تنها رسانه ای بی طرف نبوده و نیست، بلکه هوشمندترین و آگاه ترین رسانه ی خبری و تفسیری جهان در جهت بخشی به توده و حتی نخبگان، دستکم در مورد ایران بوده و است. چرا؟ زیرا دقیقا میداند چه می خواهد و چه را باید بخواهد و چگونه بخواهد و خواست خود را چگونه و با چه متد یا شیوه هائی بکار گیرد.new/atabak-fatholahzadeh1.jpg
اتابک فتح‌اله‌زاده

نگاهی به دادگاه حمید نوری

بر ما پوشیده نیست که دولت های اروپایی دوستدار حکومت جمهوری اسلامی نیستند اما در این دنیای آشفته دولت ها به دنبال دردسر برای کشورهای خود نیز نیستند. این گونه دادگاه ها بسیار پر هزینه و افزون براین پیامد های امنیتی برای کشور سوئد دارد . با تمام این احوال در کشور سوئد این شعار به چشم می خورد که « کشور سوئد نباید مکانی امن برای جنایت کاران باشد». این شعار در حد حرف نیست در این رابطه اداره پلیس با دادستان های ویژه تحقیقات خود را در دفتر دادستانی بین المللی انجام می دهند. یاد آوری این نکته لازم است که تمامی این اقدامات در هماهنگی با دولت سوئد انجام شده است آنچه ما به عینه می بینیم دولت سوئد در کلیت خود به رای و استقلال قوه قضائیه تمکین می کند.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

دو سال گذشت

با لبخندی شیرین که هاله ای ازسرکشی و قدرت جوانی را با خود دارد. لبخندی که درونی پاک وانسانی را بنمایش می گذارد.دختری با سیمائی خاص و منحصربفردخود در میدان مبارزه با اسبتداد حاکم. دختری که سد ترس های نهاده شده برسر راه مبارزان راکه توسط دستگاه های امنیتی سازمان داده می شود درهم می شکند ، تن به حقارت پوزش از رهبر نمی دهد شرف زندان را بر حقارت نامه نوشتن به رهبررا بجان می خرد.دکتر محمود دلخواسته

رضا شاه چه کاره بود که خدمت کند؟

عده ای می گویند که رضا شاه هر چه بود و هر چه کرد، بهر حال خدمت کرد! فرض را بر این می گذاریم که اینگونه بوده است. و باز فرض را بر این می گذاریم که ایشان با کودتای انگیسی بر مسند قدرت ننشسته بود و تجربه انقلاب مشروطه را سقط جنین نکرده بود و هیچکاری جز خدمت نکرد و مرتکب هیچگونه فساد و دزدی و جنایت و خیانتی هم نشده بود و هر چه کرد جز خیر مطلق نبود. ولی سوال اساسی، برای اندیشمندی که مدرنیته و حقوق مداری و حقوند شدن ایرانی ها را هدف قرار داده است، این است که ایشان چکاره بودند که بخواهند خدمت بکنند؟کار داخل:

وضعيت جاري و چشم‌انداز آتي

آنچه که امروز در چشم‌انداز آتي کشور می‌توان بارقه‌های آن را ديد تداوم تعميق بحران ساختاري حاکميت حتي در شرايط يکدستي ارتجاعي آن از يکسو و شفاف شدن صف‌بندي مبارزات مردم ايران به شکل «مردم» و «حاکميت» از سوي ديگر است. در اين چشم‌انداز همبستگي و همگرايي اپوزيسيون ترقيخواه و بويژه نيرو‌های چپ به عنوان نيروي راديکال خواهان تغييرات بنيادين که همواره نقشي تعيين کننده در تحولات اجتماعي کشور داشته است، همچنان در دستور روز قرار دارد. چپ در صورتي در اين سپهر سياسي کشور می‌تواند تاثيرگذار باشد و ايفاي نقش کند که بتواند در اشکال مختلف به تشتت و پراکندگي خود پايان دهد.Deniz
دنیز ایشچی

زنده باد سوسیالیسم

چرا در شرایط بحران عمومی اقتصادی اجتماعی که مردم با تحریک و تبلیغات انحصارات کلان و قدرت های بزرگ ارتجاعی بسوی آلترناتیو فاشیستی بمباران روانی میگردند، باید آنها را دوباره به سمت لیبرال دموکراسی، که همان زمین بازی نظام کلان سرمایه داری میباشد که بشریت را به این نقطه کشانده است، ترغیب و تشویق نمود؟ در شرایطی که قدرتمداری انحصارات کلان سرمایه داری جهانی دیگر مانند دهه های گذشته نمیتواند از طریق کودتا ها و پروژه های توطئه گرانه حکومت های دست نشانده و مترسک های خودی را بر کشورهای دیگر بگمارد، چپ نباید با آلترناتیو آزادیخواهانه، صلح طلبانه، مترقی و عادلانه سوسیالیستی مشخص و شفاف به صحنه آمده و مردم را برای حرکت در راستای نظام سوسیالیستی دعوت نماید.new/faran-01.jpg
رقیه دانشگری

ضرورت صلح در افغانستان و رفع تشنج در منطقه

بنا به مشاهدات این نگارنده از هفت سال زندگی در افغانستان، جنگ در این کشور از سویی به اقتصاد خانگی بدل شده بود و از سوی دیگر بیزاری و خستگی از جنگ و نیاز به صلح و آشتی ملی را موجب گشته بود. در آن سال ها در عین حال که برخی خانواده ها از فروش یک آر پی جی هفت یا یک قطار فشنگ مایحتاج روزانه شان را تأمین می کردند، بسیاری دیگر از جنگ و ویرانی و بی ثباتی به تنگ آمده بودند. گروهی از مردم طرفدار مجاهدین و بعدها طالبان بودند و گروهی مخالف آن ها و دسته ای نیز بی تفاوت و درپی گذران زندگی از امروز به فردا. اما در میان اکثریت مردم، زندگی در امنیت و صلح بدل به آرزوی همگانی و ملی شده بود. هیچ سیاستی پر جاذبه تر از سیاستی نبود که صلح و آرامش را به این کشور بازگرداند.س. حمیدی

از تهران تا کابل: مرگ بر طالبان

جمهوری اسلامی به گروهک تروریستی طالبان تعهد سپرده است که از تظاهرات مخالفان ایشان در ایران ممانعت به‌عمل آورد. موضوعی که آشکارا و علنی پلیس ایران اجرای بی‌چون و چرای آن را در خیابان‌های شهر تهران و دیگر شهرهای کشور لازم می‌شمارد. چنان‌که در تظاهراتی که دیروز شانزدهم شهریور ماه مقابل سفارت پاکستان صورت گرفت، پلیس ایران افغان‌های معترض را از مقابل ساختمان سفارت پس زد. افغان‌ها سپس چاره‌ی کار را در آن دیدند که تظاهرات خود را به مراکز پرجمعیت شهر بکشانند. اما پلیس از این کار نیز جلوگیری کرد و آنان را تکه تکه نمود و از تجمع مجدد بازداشت.mansoure-behkish70.jpg
منصوره بهكیش

دادگاه محاکمه حمید نوری در استکهلم و فرصت ها و تهدیدها،

به همراه متن کتبی و کامل پرسش و پاسخ‌های جلسات ششم تا نهم دادگاه!

درست سی و سه سال پیش در چنین روزهایی از اوایل مرداد ۱۳۶۷ تا اواسط شهریور ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی مجاهد و کمونیست که پیش از آن در دادگاه های ناعادلانه مشابه جمهوری اسلامی ایران حکم زندان داشتند یا حکم شان پایان یافته بود را به فرمان روح الله خمینی و توسط هیات مرگ: حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پور محمدی و ابراهیم رئیسی و با مشارکت محمد مقیسه (ناصریان)، داوود لشگری، حمید نوری (عباسی) و سایر همدستان شان در زندان های گوهردشت، اوین و شهرستان‌ها با پرسش و پاسخ‌هایی چند دقیقه‌ای، آن سرو قامتان که حاضر نبودند در برابر ظالمان سر خم کنند را قتل عام کردند و در گورهای جمعی خاوران و دیگر گورهای بی نام و نشان در تهران و شهرستان‌ها از چشم خانواده‌ها و یاران شان و جامعه پنهان کردند و هم چنان با بی‌شرمی تمام حقیقت را انکار یا تحریف می کنند.nahid-hoseini1.jpg
ناهید حسینی

برای سیستم آموزشی «سند» نمیتواند جای «برنامه» را بگیرد!

نهاد آموزش و پرورش همواره ازمهمترین نهادهای توسعه پایدار یک کشور محسوب میشود و برای آنکه سیستم آموزشی موفق عمل کند، داشتن یک برنامه مدون و بروز شده از نیازهای اساسی آن است. جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته، در مدارس و دانشگاهها به دنبال تهی کردن مضمون و محتوای درسی-آموزشی، در خلاف جهت استاندارد های جهانی، بوده است. در سالهای گذشته رشته علوم انسانی از مقولات علمی معاصر تهی گشته و بجای آن واحدهای دروس اسلامی گذاشته شد و در ادامه این سیاست، امسال رشته های هنر و زبانهای خارجی و باستانشناسی را حذف و یا محدود کردند. از طرف دیگر مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی از ایجاد ده رشته تحصیلی جدید "مطالعات اسلام معاصر" و "غرب شناسی انتقادی" خبر داد.new/davoud-ahmadlou02.jpg
داود احمدلو

رؤیای سفر

زمانی که قصد سفر داریم، در ابتدا جایی برای اقامت در مقصد در نظر میگیریم و سپس بلیط و وسیله سفر را پیش بینی میکنیم و در نهایت بار سفر را میبندیم، اینروزها در گوشه و کنار صحبتهایی از دوران گذار از این و آن میشنویم که بسیار سوأل برانگیز است، البته ایندسته مانند کسانی هستند که قصد سفر دارند ولی حتا کوچکترین اقدامی هم برای سفر نکرده اند و خود را در رویای سواحل دریای نیلگون می بینند، آخر این مدیریت گذار را چه کسانی به آنها واگذار کرده؟ به نیابت از طرف چه کسانی خود را آلترناتیو بلامنازع رژیم میدانند؟behzad-karimi.jpg
بهزاد كریمی

«انتخابات» ١٤٠٠، بن بست در حکومت و گشایش در جامعه! (*)

این "انتخابات" نه آغاز جدیدی برای نظام بود و نه نقطه پایانی بر رفتار قدیم آن. ایستگاهی است در وسط‌ راهی که "بیت" ولایی، سودای پیمودن تام و تمام آن را در سر‌ دارد. نقطه عطفی در نقشه‌ای از پیش چیده شده برای ایجاد حکومتی یکدست در نظامی نوعاً تمامیت خواه. همانی که مدتهاست شاهد پیاده شدنش هستیم. نظامی که شرط نمی‌پذیرد؛ چون اگر تن به مشروطه دهد دچار بیگانگی با علت وجودی خویش می‌شود و چرا که با تمکین به شرط و شروط، ولایت دیگر همانی نخواهد بود که هست. رضایت دادن به انتخابات واقعی، برای ولایت اولی الامر، پذیرش انقراض است!کار» داخل»:

برآمد مجدد طالبان و سقوط آزاد کابل

روند تغييرات افغانستان ثابت کرد که آمريکا در ۲۰ سال گذشته به دنبال نابودي و شکست طالبان نبود. «موافقتنامه صلح دوحه» که به امضاي آمريکا و طالبان رسيد، در واقع سند به رسميت شناختن حاکميت طالبان و زدن مهر تأييد بر نفوذ پاکستان در افغانستان بود. نتيجه منطقي چنين توافقي تحولاتي است که در چند هفته گذشته شاهد آن بوديم که نهایتا به سقوط رژيم دست نشاندة اشرف غني و تعويض چهره‌های فاسد و رسوا شده با افرادي تازه نفس و تشنة قدرت و نمايندگان بنيادگرايي اسلامي گرديد.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

مردی که قادر بود به‌وسعت و زیبائی جهان بخندد.

روز شماز یک جنایت هولناک

در دفتری کوچک روبروی دانشگاه تهران بالای انتشاراتی «شناخت» با یار زندگی‌اش منیر که کار تایپ می‌کرد می‌نشستند از آزادی‌، از حقوق مردمی ستمدیده می‌نوشتند که حکومت اسلامی از آن ها دریغ کرده‌بود. به‌عنوان یک افسر از حقوق سربازان می نوشت از ارتشی که باید در خدمت به‌مردم قرار می‌گرفت. نشریه‌ی «سرباز و انقلاب» محصول این تلاش بود.new/iraj-farzad.jpg
ایرج فرزاد

چرا طالبان را دوباره به قدرت «رساندند»؟

بحث این است که اگر در افغانستان ایلیاتی و طایفه ای، در عربستان و امارات و پاکستان میتوان اجازه داد که قوانین شرع و قرآن جاری باشد همزمان که سرمایه و پول شیوخ در قلب آمریکا و غرب، کالا و سرمایه غرب را میچرخانند، آیا "مهار" اسلام سیاسی در قدرت در ایران، بر بستر جوشش جنبشهای اجتماعی و طبقاتی، ممکن و میسر است؟ آیا غرب و آمریکا قادر هستند جامعه ای مثل ایران را که "مشروطه" و اصلاحات ارضی و تثبیت سنت "دولت" را در حافظه تاریخی دارد و انقلاب ۵۷ را با حضور و دخالت کارگر صنعتی از سر گذرانده است، با توسل به موهومات قومی قبیله ای مذهبی "رام" کنند؟new/aliafshari.jpg
علی افشاری

افغانستان، خروج آمریکا و آینده دولت و بی‌ثباتی مستمر

اکنون آمریکا بعد از دو دهه تصرف کامل افغانستان، براندازی حکومت طالبان و کمک به دولت‌سازی در چارچوب سرمشق دمکراسی در برابر تفوق طالبان تسلیم شد. شاید بتوان گفت یک بار دیگر افغانستان مشابه قرن بیستم بستر ناکامی یک ابرقدرت جهانی بعد از بریتانیای کبیر و شوروی شد. اما این اتفاق بیش از آنکه در رویارویی آمریکا و طالبان رخ داده باشد، ریشه در مسائل داخلی افغانستان دارد.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
آرمان محمد پور

مرگ غریبانه یک ملت قسمت پایانی
فاجعه کرونا آئینه تمام نمای جامعه ایران است!

ازخامنه ای گرفته که بعنوان ولی فقیه خود را حاکم بر جان ومال مردم می داند و قادر مطلق که می تواند بدون آگاهی نسبت به ابعاد وعملکرد ویروس کرونا بدون کوچکترین حس مسئولیتی دراوج بحران ونیازجامعه به تزریق واکسن در راستای منافع مافیای اقتصادی که این بار فضای کرونائی را بهترین فرصت برای چپاول مردم دیده اند زیر عنوان مبارزه با امریکا وغرب حکم بر جلوگیری از ورود آن بدهد.jalehwafa1.jpg
ژاله وفا

چه عواملی منجر به انسجام نیروی‌های محرکه جامعه و ایجاد جنبش همگانی می شود.

جنبشها متنوع می شوند . چرا که در برگیرنده اقشار مختلف می باشند، اعم از: طبقات زحمتکش شهری و روستایی همچنین اقشار متوسط جامعه که حیات اجتماعی و اقتصادی خود را در خطر می بینند. در ایران این جنبشها در جنبشهای دانشجویان و معلمان و زنان و بازنشستگان و اهل رسانه و حتی پناهندگان (که معتقدند با خواست برابری حقوق انسانی و شهروندی، به اعتلای عدالت خواهی جنبشهای مدنی می افزایند ) تجلی می یابند. این تنوع جنبشها که خود نیز دال بر تنوع خواسته ها می باشند ، بر کمیت وکیفیت وجدان همگانی به نیازهای بر هم تلنبار شده و برآورده نشده جامعه و نیز گستره و ژرفای جنبشهای مدنی می افزاید.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

آزادگان را مرگی نیست !

باغی که او با هنر خود با رشته های حسی تنیده شده با فریاد آزادی گوشه کوچکی از دریچه آن باغ برروی ما گشود ومارا با خود بسیاحت آن باغ برد .من هنوز هر زمان که دلم تنگی میگیرد بسراغش می روم تا دریچه ای از باغ جادوئی خود بگشاید باغی که در آن فریاد آزادی خواهی درد ورنج حاصل از این آزادی خواهی را میشنوی! می توانی در موهای سفید او نزدیک شدن به لحظه وادع را ببینی . اما آن چشمان درخشان آن ذهن زیبا ، آن روح سرکش و بیقرار ،آن شور هستی نهفته بر آن، آن دست های آفرین کار بتو می گویند که هیچ چیز پایان نیافته و نمی باید ! مگر برای چنین مردی که عشق را آزادی را و شگوه انسان وانسان بودن را سرودی کرده بود بوسعت جهان .فنائی وجود دارد؟