mohammad-maleki.jpg
دكتر محمد ملکی

نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی درباره هجوم به دفتر ایشان

آیا نباید در مقابل این کار غیر قانونی عکس‎العمل جدی نشان داد؟ و در همان حال پیشنهاد کردم از اعضای „شورای ملی صلح“ که در آنجا تاسیس شده بخواهید با مراجعه به دفتر و تجمع و شکستن مهر ومومِ غیر قانونی وارد آنجا شوند و جز با اخراج یا دستگیری و ضرب و شتم از آنجا خارج نشوند تا دنیا بهتر بداند در کشور ما نقض حقوق انسانها تا کجاست. شما و دوستانتان اینکار را نپذیرفتید و پنداشتید با تعامل و گفتگو موضوع حل خواهد شد، در حالیکه گفته بودم اگر در برابر چنین اعمالی نایستید، مهاجمین تشویق خواهند شد و حتی به خانه شما و دیگران هجوم خواهند برد و این کار یک رویه معمولی خواهد گردید و متاسفانه چنین شد.ش. فردا

آن که نگفت آری و آن که می گويد نه

انتخاب "عبدالله نوری“ را برای رياست جمهوری اساسا" انتخاب بين بد و بدتر نمی دانم و صراحتا" می گويم که او بهترين انتخاب ممکن است. اگر با اين امر مخالفيد کمی به دور وبر خود نگاه کنيد و ببينيد که کدامين گزينه را می توانيد در داخل و يا حتی خارج از کشور بيابيد که حتی پس از سرنگونی رژيم (در صورت وقوع فرضی آن همين امروز) توان در دست گرفتن يک دولت ملی و دمکراتيک حداقلی را داشته باشدbayatzade.jpg
منصور بيات زاده

در دفاع از «ملی گرائی» و مخالفت با «نژادپرستی»

در مخالفت با اتهامات بی ربط و مواضع مغرضانه و غلط دکتر موسی غنی نژاد
نسبت به نيروهای ملی گرا و استقلال طلب!

آيا آقای دکتر موسی غنی نژاد اصولا باين موضوع فکر کرده اند که، پديده «ملی گرائی» چرا و به چه دليل در عرصه سياسی ايران پيدا شد ، شکل گرفت و به يکی از ارزش های محوری بخشی از نيروهای سياسی ايرانی، تبديل گرديد؟فريبرز سنجری

در افشای ادعای وزارت اطلاعات:
چریکهای فدائی خلق در "چنبره ساواک"!

ادعای نفوذ پلیس در سازمان چریکهای فدائی خلق یکی از محور هائی است که با برجستگی در کتاب"چریکهای فدائی خلق از نخستین کنش ها تا بهمن ۱۳۵۷" جهت انحراف اذهان جوانان کشور طرح شده است. بر مبنای این ادعا، کتاب مذکور کوشیده است به ساواک (و در نتیجه کلاً به سازمانهای امنیتی) قدرت افسانه ای دهد تا این تصور نادرست القاء گردد که سازمانهای انقلابی و در اینجا چریکهای فدائی خلق وسیعاً در زیر کنترل ساواک بودند؛ و گویا این امر تا آنجا وسعت داشته است که " دور نبود که اعضای رهبری، یکسره از منابع ساواک تعیین گردند".saharkhiz.jpg
عیسی سحرخیز

روزنامه نگار؛ نيروی مبارز يا جاسوس دشمن؟!

می گويند در مثل منافشه نيست. فرض كنيد در مصاحبه ی مطبوعاتی سعيد مرتضوی يا محسنی اژه ای خبرنگاری يا فردی در پوشش روزنامه نگاری شی ای- كفشی، كلاهی، قندانی، تخم مرغی، پوكه ی خودكاری- را به سمت مصاحبه شونده پرتاب كند و بعد هم در توجيه كار خود استدلال كند: " چون اين افراد تا كنون چند نشريه ی محل ارتزاقم را توقيف كرده اند، بازداشتم كرده و به زندانم انداخته اند و در ايام حبس زنم سقط جنين كرده يا كودك خردسالم در اثر بی پولی نان آور خانواده در اثر گرسنگی يا بيماری فوت كرده است من هم خواستم انتقام بگيرم". واكنش شما چه خواهد بود؟ او را می ستائيد يا سرزنشش می كنيد؟reza-akrami.jpg
رضا اکرمی

„انتخابات“ رياست جمهوری اسلامی را به „خودی ها“ واگذاريم

با تقويت جنبش های اجتماعی به تدارک تحول واقعی دمکراتيک ياری رسانيم

اگر واقعآ نيروئی در فکر يک تحول دمکراتيک در کشور باشد بايد از همين امروز پای خود را از اين خيمه شب بازی بيرون بکشد و با کار دشوار نزديکی و پيوند با جنبشهای اجتماعی در ميان اقشار مختلف، دسته وپنجه نرم کند. و ضمن اينکه برای پس گرفتن هر لقمه نان مردم زحمتکش وهر جزئی از حقوق از دست رفته اکثريت عظيم اين کشور با مبارزات آنها هم گام می شود،از بيان هزاران باره اين واقعيت خسته نشود که در پيشانی اين حکومت دينی،از هر نوع آن هيچ گونه نور رستگاری نيست. تلاش يک فعال سياسی،اجتماعی و مدنی در ايران امروز قبل از هر چيز بايد بر دفاع از معيارهای دمکراتيک،مردمسالار وعدالت خواهانه متمرکز شود که با قانون اساسی و ساخت و بافت اين رژيم هيچگونه قرابتی نخواهد داشت.farhang-ghassemi.jpg
فرهنگ قاسمي*

انتخابات، انتخابات آزاد و نقش اپوزيسيون

اگر اپوزيسيون ادراک داشته و خردمند و هوشيار باشد، بايد بتواند منافع خود را دريابد و نتايج دراز مدت اعمال خود را پيش بينی کند، چشم انداز و برنامه خود را برای اداره جامعه فردا عرضه کند. تنها روشن بينی کافی خواهد بود که اپوزيسيون در ميان خود صلح برقرار کند و با نظم ترتيبی هوشمندانه، مدير يا مديران خود را بيابد، چنين اپوزيسيونی قدرت دماغی وعملی فعالان سياسی را بالا مي برد.حسين اسدی

حزب ِ"مشروطه"
یا برعکس نهند نام زنگی کافور

گردانندگان اين حزب که شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان رهبر بلامنازع مردم ايران معرفی مي کنند، و چنين وانمود می نمايند که همه نيروهای سياسی به جز عده ی معدودی دشمن حرفه ای نظام گذشته همه با آنان هم نظرند بايد جواب دهند که شاهزاده رضا پهلوی با استناد بکدام توانايی سياسی صلاحيت رهبری جنبش ضد استبدادی مردم ايران را دارند؟شاهین درویش

انتخابات پيش رو

جامعه سياسی ايران در شرايطی به انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ نزديک می شود که بحران سياسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در حال تبديل شدن به يک فاز فجيع و انفجاری است. شايد به راستی آنقدرها هم انتخابات نزديک نباشد، اما عمق بحران سياسی که جامعه ايران را در حال در نورديدن است و حالت ملتهب ناشی از آن، انديشگران سياسی را از هم اکنون و به شکل عاجلی به اين فکر انداخته است که در مقابل انتخابات رياست جمهوری سال آينده چه موضعی بايد اتخاذ کنند.shanechi.jpg
مهدی فتاپور

حاج شانه ‏چی هم رفت

حاجی شانه‏چی هم از قماش آن معدود آدم‏هایی بود که معتقدند سعادت در درون آدم‏هاست و سعادتمند ترین آدم‏ها آن هایی هستند که در درونشان از آن‏چه می‏کنند سرافراز باشند.
یاد دیدارم با حاجی پس از انقلاب افتادم. با محسن رفته بودیم دفتر آقای طالقانی برای دیدن آقای علی بابایی و دیگر مسئولین دفتر. محسن گفت اول برویم پیش پدرم، بعد بریم سراغ دیگران و مرا پیش پیرمرد لاغراندامی برد و معرفی کرد.دریادل توانا

جنبش های اجتماعی در ایران - ضرورت اتحاد نیروهای اپوزیسیون

نخبگان و شخصیت های اپوزسیون اگر می پذیرند مردم ایران شایستگی آن را دارند که با بهره گیری از همه توان ملی و فناور یهای نوین جامعه ای آزاد و پیشرفته را سازمان دهند, باید همه تلاش خویش را معطوف به آن نمایند که همه نیروهای آگاه جامعه را بدور از خاستگاه طبقاتی و باور های ایدئولوژیک متحد نمایند و توان و قدرت عظیم نیروهای مدافع دموکراسی و آزادی را به نمایش گذارندمهرداد باباعلى - ناصر مهاجر

دگردیسی جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لاييك:
يك بازبينى

گردهم آيی بروكسل نه تنها مسايل مورد افتراق سند سياسی مصوب نخستين گردهم آيی جمهوری خواهان دموكرات و لاييك را از دستور كار كنار گذاشت ( نوع جمهوری متناسب با ويژگی های ايران و چگونگی حل مسئله ی ملی يا قومی در كشورما) بلكه مسئله ی حاد بحران فراگير و بن بست جدل را نيز كه منطقا می بايست دلمشغولی اصلی دو سال گذشته گردانندگان اين جمعيت بوده باشد، به كلی درز گرفت. اين اقدام تنها با ديدگاه آنانی انطباق نداشت كه از كاربست واژه ی بحران برای توضيح و تحليل مشكلات جدل پرهيز می كردند، آن را لفظ مناسبی برای توضيح "مشكلات" نمی دانستند و يا اساسا بحران را همزاد هر گونه فعاليت سياسی ای در خارج از كشور می پنداشتند. كسانی هم كه " مشكلات " جدل را ناشی از حضور طيفی از گرايش های راديكال در ميان خود می دانستند، از پاك شدن تم بحران از دستور كار جلسه رضايت داشتند.ammar-maleki.jpg
عمار ملکی

از «نافرمانی مدنی» تا «بدفرمانی مدنی»

(بخش هشتم)- نظرات «نلسون ماندلا» درباره نافرمانی مدنی و جمع‎بندی نظرات

با توجه به نظرات مختلف اندیشمندان و مبارزین سیاسی که در این بخش مرور گردید، مشخص شد که نافرمانی مدنی از دیدگاه‏های مختلف، دارای ویژگی‏های متفاوتی می‏باشد که البته در بین آنها، هم ویژگی‏های مشترک بسیار و هم ویژگی‏های متضادِ تعیین‏کننده‏ای وجود دارد. شاید بتوان با نگاهی عمیق‏تر، شرایط، الزامات و تجارب متفاوتی که هر یک از این نظریه‏پردازان و مبارزان با آن مواجه بوده اند را در تحلیل و طرز نگاه آنها به خصوصیات نافرمانی مدنی، تاثیر گذار دانست.مجید زربخش

جدال بر سر تعيين رييس جمهوري ايران-۲

شركت در انتخابات فقط می تواند به نظام مشروعیت بخشد و به تداوم آن كمك كند. حاكمیت جمهوری اسلامی نیز با توجه به همین امر، همواره كوشیده است از «انتخابات» و از در صد بالای شركت كننده (از جمله با تقلب و دست كاری در آمار و ارقام) به مثابه وسیلهای جهت نشان دادن مشروعیت خود بهره برداری كند. شركت در انتخابات چیزی جز كمك به تأمین این نیاز حاكمان نیست.mehmanesh.jpg
همایودن مهمنش

"اجرای قوانین اسلام" یا اداره کشور؟

اصولا جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف ایدئولوژیک خاصی بوجود آمده است. گروه حاکم منافع ایران و "اداره کشور" را در برابر اهداف خود فرع دانسته، بجای آنکه منابع و امکانات کشور را صرف اداره آن و رفاه مردم نماید، آنها را مصروف اهداف جزمی خود میکند. نتیجه، بحران های دائمی و وضع اسفناک مردم و کشور بوده استsaharkhiz.jpg
عیسی سحرخیز

پیامی نو برای گنجشیکک اشی مشی

درست ده ماه پیش در چنین روزی، در زمان صدور حکم قطعی مرگ روزنامه ی "جمهوریت" به این موضوع اشاره کردم که نظام تا اطلاع ثانوی اجازه ی کار روزنامه نگاری و فعالیت مطبوعاتی به "عماد الدین باقی" نخواهد داد. اکنون باید چنین مرثیه ای را برای داماد خوش فکر و خوش قلمش محمد قوچانی خواند تا بداند تا زمان تغییر شرایط سیاسی کشور باید فکر روزنامه نگاری به سبک گذشته را از مخیله اش بیرون کند، یا اگر به این حرفه معتاد شده است و بر تداوم این کار پابرجا است، با یاری محمد عطریانفر، تیم شان شیوه ای نو و بدیع برگزیند.گفتگوی علی رضايی با ايرج والا

در باره کتاب "چريک‌های فدايی خلق"

اگر پژوهشگری بخواهد در باره جنبش مقاومت در ايران در دهه ۱۳۵۰ خورشيدی و سازمان فدائيان به مثابه يکی از بازيگران اصلی در اين جنبش مطالعاتی انجام دهد ناگزير از استفاده از همه منابع در دسترس و از جمله همين آرشيو پليس امنيتی است.هژیر پلاسچی

سایه‏ی تاتار بر کناره‏ی مهتابی نگاه

مرگ _ قتل سعید امامی نیز موجب شد چهره‏ی تاکنون مخفی مانده‏ی او از پرده بیرون آید. او یکی از «زحمتکش‏ترین» ماموران دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بود و بعد از مرگش معلوم شد که تا چه اندازه تلاش می‏کرده و از جان مایه می‏گذاشته تا نظم استبدادی حاکم حفظ شود. او نیز می‏توانست مانند بسیاری از همکارانش که لابد در سکوت و گمنامی درگذشته‏اند، بی‏آنکه شناخته شود، مرده باشد. مرگ _ قتل امامی اما او را به نماد یک دستگاه امنیتی بدل کرد.abbas-amirentezam.jpg
پرویز داورپناه

عباس امیرانتظام قدیمی ترین زندانی سیاسی را آزاد کنید

روز ۲۸ آذر برابر بیست و نهمین سالگرد زندانی شدن عباس امیرانتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی و اسطوره مقاوت و شجاعت محسوب می شود. عباس امیرانتظام در اوایل انقلاب به اتهام جاسوسی به حبس ابد محکوم شد، اکنون مدتی است، جهت درمان بیماری هایش در خارج از زندان و در مرخصی استعلاجی به سر می برد. ماه گذشته پس از اتمام زمان مرخصی وی، دادگاه انقلاب حکم به بازگشت او به زندان داد. با این حال، پس از مدتی، مرخصی استعلاجی وی، به مدت ۳ ماه دیگر تمدید شد.ایرج شکری

خوابگردی در فراموشخانه زمان

به گمان من گروه های سیاسی اوپوزیسیون نباید به مصداق «آن کس که راه دارد و بیراه می رود، بگذار بیفتد و بیند سزای خویش» بی اعتنا به این گروه و تحلیل های پوچ آن می ماندند. شاید این گروه ها نه ارزش وقت گذاشتن و نه فایده برای این کار می بینند ولی به نظر من انتقاد از تحلیل های پوچ و ذهن گرایانه این «خوابگرد» ها اگر هیچ تاثیری در تغییر روش این گروه هم نداشته باشد نشانه نوعی احساس مسئولیت و دلسوزی برای کسانی است که بیراه می روند و سرانجامی جز با سر به زمین خوردن ندارند. هم چنان که بارها با غلط از آب در آمدن تحلیل های پوچ ذهن گرایانه و خود محوربینانه شان دماغشان به دیوار خورده و سخت شوکه شده اند.doshouki.jpg
دكتر عبدالستار دوشوكی

زمينه يابی علل ناكامی اپوزيسيون در بستر تاريخ فرهنگ استبدادی وسنتی ايران

مشكل ما از ماست كه بر ماست. باید از خود برون شویم و به درون بنگریم. آنوقت خواهیم دید كه این دود سیه فام و این شعله سوزان كه بر آمد ز چپ و راست، از ماست كه بر ماست؛ و بقول ملك الشعرای بهار لیكن چه كنم، آتش ما در شكم ماست، نه جرم ز عیسی، نه تعدی ز كلیساست. از خویش بنالیم كه جان سخن اینجاست!azari-m.jpg
م. آذری

شرکت و پیام یک جمهوریخواه در کنگره مشروطه خواهان

هیچ نیروی دموکرات و آزاده ای نمی تواند مخالف حق فعالیت و برسمیت شناختن احزاب راست و میانه و چپ باشد، مگر آنهایی که روش مسالمت آمیز مبارزه سیاسی را در بعضی شرایط نپذیرند و به خشونت و ترور سیاسی روی آورند. برسمیت شناختن این ابتدایی ترین پایه دموکراسی سیاسی نیز بهیچوجه به معنای شرکت در کنگره هر حزب و سازمانی نیز نمی تواند تلقی شود.محسن نوربخش

جعل مضاعف تاریخ!

حالا بعد از گذشت تقریبا سی سال از عمر رژیم جمهوری اسلامی ، در این جنگ روانی ای که همواره بخشی از مبارزه ضد انقلابی طبقات حاکم بر عليه طبقات ستمدیده جامعه می باشد ، ایده ئولوگ های رژیم با جعل مضاعف تاریخ در کتاب "چریک های فدائی خلق" آن را در زمانی منتشر می کنند که مبارزات آزادیخواهانه مردم ما از هر طرف پایه های رژیم را مورد حمله قرار داده است.amir-ganjbakhsh.jpg
امیر حسین گنج بخش

قواعد دمکراسی خواهی در ایران

(سخنرانی در کنگره حزب مشروطه)

در راستای استقرار حاکمیت عامه مردم، حذف هر یک از گرایش ها و جلوگیری از ابراز وجود آزاد آن ها در چهار چوب قوانین دمکراتیک، امروز دیگر به معنای ممانعت از شرکت بخش قابل ملاحظه ای از مردم در امور کشور است. مردم اگر نتوانند آزادانه و به میانجی احزاب و سازمان های سیاسی و صنفی در امور عمومی شرکت کنند ناگزیر به اشکال پنهان و باطنی سیاست روی خواهند آورد و ریا و خشونت جایگزین رقابت آشکار در برخورد به نیازهای جامعه خواهد شد. جامعه ما از این رهگذر زیان های فراوان دیده است و خواهد دید.دکتر حسین لاجوردی

فدرالیسم را از زندان تجزیز طلبان نجات دهیم

با نگاهی به مقاله "همرائی" آقای داریوش همایون و کمی اندیشیدن، بیشتر فکردن و منطق را جایگزین هیجان نمودن

فدرالیسم هم تنها این نیست که ما شعار آنرا بدهیم و تنها به وجود آن در چند کشور اشاره کنیم بلکه باید بتوانیم طرحی را ارائه کنیم که با ویژه گی های فرهنگی – اجتماعی - اقتصادی و سیاسی برای جامعه ما بوجود آمده باشد و با فرهنگ و خصوصیات ایران و ایرانی و برای ایران تدوین شده باشد و بتواند برای تمامی ما ایرانیان چه در زابل و ایرانشهر، چه در گرمی و آذر شهر، چه در تربت جام و چه در میناب و چاه بهار و در نهایت تهران بتواند برابری و یکسانی در قالب تمامیت ارضی و با حفظ چهار گوشه ایران بوجود بیاورد و قادر باشد خواست ها و نیازهای تمامی ایرانیان را در بستر ایران فراهم آورد.»  برتری یک ملت بر ملل دیگر در نهضت ملی ایران راه نداشته است
»  باز هم در باره "تاريخ" سازی شکنجه گران!
»  شکاف ملت - دولت در ضرورت برقراری روابط سیاسی ایران و آمریکا
»  نظامی کردن فضای کشور در ۳ حرکت!
»  ننگ بر دیکتاتوری
»  اسماعیل نوری علا کیست و چه می خواهد؟
»  از «نافرمانی مدنی» تا «بدفرمانی مدنی»
»  دیدگاه ها در باره انتخابات و دو بحث اساسی
»  ستون مذهب و یا اصل تقيه
»  انصراف پرمعنای ولی فقیه وعلل آن!
»  آقای احمدی نژاد و جایگاه "چاقو وقمه" در حکومت اسلامی
»  اکبر گنجی با دو چهره
»  ترور با هر اسمی محکوم است
»  خونی كه ۵۵ سال است می جوشد
»  لطف روحانیت به لطفی!
»  دموكراسی و حقوق شهروندی فردی و قومی
»  خیمه شب بازی تكراری
»  هدف دشمن از "تاريخ نگاری" برای چريکهای فدائی خلق چيست؟(*)
»  در رثای پروانه و داریوش عزیزم
»  از «نافرمانی مدنی» تا «بدفرمانی مدنی»
»  قتل های زنجیره ای , پنجمین کشتار بزرگ حکومت اسلامی
»  مردم سالاری ، دولت سالاری و انتخابات !