Taghi
تقی روزبه

دلایل«حماسه» خواندن انتصاباتی که تحریم و عملا تبدیل به یک همه پرسی شد!

زمانی برای سرمستی و سرخوشی خامنه ای!

چرا خامنه ای حتی پس از خرابی بصره و علیرغم واجب شرعی و تکلیف دانستن مشارکت در انتخابات و هم چنین دادن حکم حرمت به آرای باطله، هم چنان سیاست انکار و فراربه جلو اتخاذکرده و حتی حاضر شده است علیرغم تصادم با پره های آسیاب بادی هم چنان دون کیشوت وار از حماسه سخن بگوید؟!. روانشناسی چنین دروغ وقیحانه و حکمت لیسیدن تف خود در مورد«انتخاباتی» که ارقام مشارکت درآن طبق آمارهای خودرژیم در پائین ترین نقطه نزولی کل حیات نظام قراردارد و حتی همین هم شبهه برانگیز است، چیست؟ali-shakerizand02.jpg
علی شاکری زند

اثرات متقابل
مخالفان فعال رژیم و مردم غیرمتشکل:
یک فرآیند دینامیک

تحریم، یا به واژه ی غربی آن، بایکوت، چون در کشوری درباره ی انتخابات بکاررود یکی از اشکال دیرینه ی نافرمانی مدنی برای ایستادگی در برابر نظام های زورگو است، اما البته حتی در مبارزه با دولت هایی که، در نظامی دموکراتیک، سیاست هایشان مورد اعتراض شدید بخشهایی از ملت باشد نیز بکارمی رود. در دموکراسی های غربی این روش اعتراض گذشته ای طولانی دارد؛ اما معمولا به منظور براندازی بکار نرفته است. در ایران نیز این روش بیسابقه نبوده است. در دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد، که انتخابات بیش از دوران های پیشین فرمایشی شده بود، ملیون نسبت به انتخابات مجلس نوزدهم در سال ۱۳۳۵ اعتراض داشتند و الهیار صالح که در غیاب مصدق برجسته ترین رهبر آنان بود این اعتراض را با تحصن در مقر مجلس شورای ملی اعلام داشت. قدرت حاکم صالح را از مجلس به زندان منتقل کرد اما این تحصن بازتاب بسیار شدیدی یافت.new/payane-entekhabat1400-aghaze-sarkub01.jpg
سیاوش قائنی

پایان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
سرانجامِ خشونت های فروخوردهِ جامعه چیست؟

نوشتاری که در برابر شماست تلاش می کند با خوانش سنجشگرانه نشان دهد که چگونه ایدئولوژی دینی به همراه سمت گیرهای سیاسی و اقتصادیِ دهه هایِ گذشته، بنیان گذار خشونت ساختاری در ایران بوده و بی توجهی به سویه های گوناگون خشونت های ساختاری، چه در پیوند با عدالت اجتماعی و چه در پیوند با سرکوب های سیاسی و صنفی و چه در پیوند با خشونت ها و نابرابری های فرهنگی چگونه به تضعیف نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه منجر شده است.masoud-noghrekar5.jpg
مسعود نقره کار

فرهنگِ ستایش مُردگان

" مرده پرستی" و تعریف و تمجیدِ غیر واقعی از" متوفی" به احتمال ریشه در فرهنگ "مرگ پرستی " و ستایش مرگ، تفکر اسطوره ای، مذهبی، خرافه پرستی، موهوم باوری، و تجربه و حضور در رخدادهای مرگ آفرین دارد. در سرزمین اسطوره و دین( مذهب)، دردیار جنگ ها و رخدادهایی که مرگ را امری عادی و روزمره کرده است، درسرزمینی که قبرستان هایش محل تفریح و پیک نیک مردم بوده است و مثل علف هرز هر گوشه اش امام زاده و مسجد و تکیه و هیئت عزاداری سبزمی شود مرده پرستی و ستایش مردگان عادی و عادت می شود. در سرزمین ستایشگری مرده و عزا، طبیعی ست ستایش زندگان رنگ می بازد و به حاشیه رانده می شود.new/yadollah-baladi4.jpg
یدالله بلدی

هتاکی وفخاشی مبارزه سیاسی نیست

در شهر هامبورگ که امسال تعداد رای دهندگان یکدهم ۴ سال قبل بود هنگام ورود و خروج اندک رای دهندگان با رکیک ترین ناسزاها و لمپنی ترین فحش ها روبرو می شدند و توصیه ها و تذکرات برگزار کنندگان در رعایت اصول اخلاقی و عفت کلام و ترغیب آنان به سر دادن شعارهای سیاسی هیچ گونه نتیجه ای نداشت واگر هم از پلیس خوهان اخراج آنها می شدیم نه تنها در افکار عمومی بازتاب خوشایندی نداشت، بلکه کنسولگری هم از این برخورد سواستفاده میکرد و تمام نیروهای مخالف را متهم ایجاد درگیری درونی می‌کرد.حسن نادری

بعد از "انتخابات"
جناب "سلطان" علی خامنه ای

برای دست یافتن به نظامی دموکراتیک، مردمی و تامین کننده آزادی و دموکراسی و برابری حقوق همه شهروندان، برای نجات فاجعه زیست محیطی و محیط زیست، اتحاد همه نیروهای جمهوریخواه برای استقرار نظامی با پذیرش رعایت حقوق جهانشمول حقوق بشر ضرورت تاریخی است. این امر زمانی محقق می شود که شهروندان با آگاهی از وضعیت و حقوق خود آگاهانه نمایش "انتخابات" را تحریم کنند و ترجیحا خواهان تغییر نظام از طریق صندوق های رای زیرنظر نهادهای بین الملی باشند. و مقدم بر هر چیزی پیوند دادن صفوف مبارزان،اقشار و طبقات کارگران،آموزگاران،پرستاران،هنرمندان و اساتید آموزشی از طریق شبکه های اجتماعی ضروریست.جمعی از فدائیان خلق ایران(داخل کشور)

زنده‌باد همبستگی و اعتصاب سراسری کارگران نفت

در دفاع از سوسیالیسم(۷۳)

ما جمعی از فدائیان خلق ایران(داخل کشور) هم صدا با نیروهای ترقیخواه و چپ میهنمان، ضمن حمایت و پشتیبانی از اعتصاب سراسری کارگران نفت و خواسته‌ها و مطالبات برحق آنان، اقدامات و برنامه‌های فریبکارانه و هر گونه توسل به زور و سرکوب از طرف حاکمیت، نسبت به کارگران اعتصابی و رهبران آن را محکوم می‌کنیم. ما از تمام رفقای فدائی خلق، نیروهای ترقیخواه، چپ، دمکرات و برابری طلب در سرتاسر کشور می‌خواهیم با اطلاع رسانی اخبار مرتبط با اعتصاب کارگران صنعت‌نفت، تبلیغ و ترویج خواسته‌ها و مطالبات آنان، افشاء توطئه‌ها و زورگویی‌های رژیم و برخوردهای ضد کارگری شرکتهای پیمانکار، پشتیبانی خود از کارگران قهرمان اعتصابی و رهبران آنها را اعلام کنند. اعتصاب حق کارگران است و هیچ کارگری نباید به خاطر طرح مطالبات و خواسته‌های خود از طریق اعتصاب، اخراج، بازداشت و یا مورد تهدید و ارعاب قرار گیرد.new/aliafshari.jpg
علی افشاری

انتخابات ۱۴۰۰ دریچه‌ای برای شناخت موقعیت سپاه پاسداران در سیاست

در سیاست خارجی تعارض «میدان و دیپلماسی» به قول محمدجواد ظریف نیز به احتمال زیاد کنار می‌رود اما باید توجه داشت که در زمان دولت روحانی نیز این تعارض فقط در سطح حرف بود و در عمل قدرت سپاه قدس افزایش یافت. اما مشکلی که برای سپاه قدس ایجاد خواهد شد از بین رفتن پوشش «دولت میانه‌رو» برای اعتمادسازی با کشورهای غربی است که اجازه می‌داد تا از کاهش فشارهای خارجی برای حل مشکلات عملیاتی و تدارکات سپاه در منطقه استفاده شود. همچنین ویژگی یکسان دیپلمات‌های آینده با فرماندهان سپاه باعث می‌شود یا توافقی با دولت‌های غربی بدست نیاید و یا اگر محقق شد دیگر امکان دورزدن و تخطی مخفیانه مسدود شده یا بسیار سخت و پرریسک می‌گردد.Deniz
دنیز ایشچی

اولویت وحدت سوسیالیستی بر جبهه جمهوریخواهی

امروز، موج موج حرکت های حق طلبانه کارگران از گوشه گوشه های کشور در همسوئی با همدیگر به حرکت در آمده، به هم می پیوندند. این حرکت سرتاسری در همنوایی با همدیگر، گستره و عمق بیشتری یافته هر روز قوت بیشتری گرفته و مضامین خواسته ها و با حرکت های هر چه آزادیخواهانه تر، عدالت جویانه تر و متشکل تر در صحنه حاضر میگردند. امروز، آنقدر که حرکت های کارگران را در صحنه تحولات اجتماعی سیاسی شاهد میباشیم، که حجم و گستره آنها به مراتب قدرتمندتر از جنبش های زنان، جنبش دانشجویی، جنبش های ملی دموکراتیک و دیگر جنبش های آزادیخواهانه مردمی می باشد.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

کدامین گناه ؟ کدامین هنگام؟

می‌گردم چونان خواب‌زده‌ای در میان اصوات، در میان چهره‌های اثیری در فضائی لایتناهی. چهره‌ها یکی بعد از دیگری ظاهر می‌شوند. در چشمانم خیره می‌گردند و می‌گذرند. از دهلیزی به دهلیزی عبور میکنم، از اتاقی به اتاقی، صدایشان می‌زنم!"آی کسی اینجا نیست؟" جوابی نمی آید! صدایی نیست! سکوت! سکوت! بیهوده می‌گردی در این سلول‌های تنگ و تاریک! یاران تو همه دیرگاهی است که رفته‌اند. در راهرویی را می‌گشایم تنگ و تاریک. در انتهای آن در دیگری است. دری که هزاران زندانی در سال های دور شهریور سال شصت و هفت از آن عبور کردند تا به دیدار هیئت مرگ بروند.شیرین سمیعی

هرکس به دین خود!

ما در تمام نوشته ها از نژادهای مختلف آدمها و گویش های متفاوتشان می خوانیم و در هیچ کتابی نوشته نشده است که خلایق از هر تیره و طایفه و نژادی باید فقط پذیرای دین اسلام باشند و تابع قوانین آن، جملگی آزادیم و هرکس به دین خود! عیسی به دین خود و موسی به دین خود! و امت محمد هم به دین خود! باشد که این امت نیز روزی بر سر عقل آید و دست از آزار و اذیت سایر بندگان خدا بکشد و دیگران را در باورهای خود آزاد بگذارد.new/mahmoud-delkhasteh.jpg
دکتر محمود دلخواسته

چماقداران خارج کشور

از کی تا بحال عقده زدایی، فعالیت سیاسی تعریف شده و به خشونت زبانی تبدیل شده است؟! مگر نمی دانیم که خشونت فیزیکی همیشه دنباله منطقی خشونت زبانی است؟ از کی تا بحال "فعال سیاسی" با فوکل و کراوات ریش دو تیغه زده و خانمهایی با لباسهای آخرین مدل لاکچری پوش به شعبون بی مخ و ده نمکی های بی ریش و زهرا خانمهای خارج از کشور تبدیل شده اند؟ سلطنت طلب و فرقه رجویست خشونت ورز چماقدار کم نبود که حالا عده ای دیگر به جمع آنها ملحق شده اند؟! البته هیچ بعید نیست که آنها بودند و "تقیه" کرده بودند و بقیه میان آنها بُر خورده بودند.هادی قدسی

متهم کردن مردم و نقش اپوزیسیون در انتخاب رئیسی

رئیس جمهور جدید مشخص شد و عده ای رأی داده و عده ای رأی ندادند، اما آنچه که از پیش معلوم بود انجام شد. این که نوشتم عده ای، باید توجه داشته باشیم که رأی دادن یک تصمیم اجتماعی نیست، بلکه تصمیمی فردی می باشد. آنهائی که در انتخابات شرکت کرده یا نکرده اند، تک به تک انسان هائی حقمند هستند، یعنی از حقوق فردی و اجتماعی برخوردارند. بنابراین سزاوار نیست که با آنها به صورت فله ای برخورد کرد زیرا هریک بر اساسی تصمیم خود را گرفته است که حتما با دیگری می تواند یکی نباشد. کسی که در این انتخابات شرکت کرده است، به این معنا نیست که حتما کاندیدايی را مورد نظر داشته یا به گفتۀ خامنه ای به نظام رأی داده باشد.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

دو بیانیه دو صدا

آقای رئیسی شما و رهبر "فرزانه با بصیرت" هرگز با این ملت و از آن این ملت و نماینده منتخب آن ها نبودید و نخواهید بود! هیچ بیانیه ای تا زمانی که چشمان نگران زیبا ترین فرزندان این آب و خاک در گورهای دسته جمعی خاوران بسته نگردیده و مادران سیاهپوش با عکس فرزندان خود بر دروازه وطن ایستاده و تظلم خواهی می کنند قادر به زدودن جنایت های شما و برخاستن کینه انباشته شده درقلب مردم نخواهد گردید."که جام کینه از سنگ است ."س. حمیدی

مسؤولیت‌پذیری اپوزیسیون از نتایج انتخابات

شکی نیست که وارفتگی انتخابات ریاست جمهوری حکومت، بیش از پیش بر اعتبار کمی و کیفی اپوزیسیون افزوده است. ضمن آن‌که اهداف جدیدتری را پیش روی این اپوزیسیون می‌گذارد. در فرآیند این اهداف جدید است که تحریم انتخابات به راهکارهای نوتری از کنش سیاسی پیوند می‌خورد تا سرآخر به براندازی نظام بینجامد. مسوؤلیت‌پذیری و نوآوری در کنش سیاسی اپوزیسیون به طبع می‌تواند به بالندگی چنین فرآیندی از مبارزه یاری برساند. اما مهم‌ترین آسیبی که اینک اپوزیسیون را تهدید می‌کند در فاصله‌ای است که بین رهبری آن در خارج و پیروان میلیونی آن در داخل کشور به چشم می‌آید. حکومت تلاش می‌ورزد تا همراه با حذف آزادی‌های مدنی بر شدت و حدت چنین فاصله‌ای بیفزاید. ولی کنشگران سیاسی کشور به نیکی دریافته‌اند که ضمن بهره‌مندی از امکانات شبکه‌های اجتماعی می‌توان رشد بی‌رویه‌ی چنین آسیبی را کاهش داد.Taghi
تقی روزبه

جنایتکار با پای خود به «میدان» آمده است! به استقبالش بشتابیم!

معمولا نظام های مستبد و جنایتکار حتی اگر یک جو عقل داشته باشند سعی می کنند جنایت و بویژه نمادهای رسواکننده آن را خود از جلوی صحنه دور کرده و مشمول مرورزمان نمایند تا لااقل بسهم خود از این طریق حافظه تاریخی جامعه بخصوص نسل های جدید و نهادهای ناظرحقوق بشر را فعال نکنند و این درحالی است که رئیسی خود به مثابه یک پرونده زنده از جنایات رژیم محسوب می شود که اکنون صحنه گردان سیاست رژیم ایران شده است. با اینهمه رفتار رژیم جمهوری اسلامی برخلاف عقلانیت و قواعد بدیهی اصحاب قدرت است.سیدروح‌اله قاسم‌زاده

جعل واقعیت در مدارک تحصیلی « رییسی»

برخلاف تحصیلات ششم ابتدایی رییسی که مورد اجماع همگان است وجود یا فقدان تحصیلات آکادمیک وی به‌حدی محل نزاع بوده است که در سایت رسمی‌اش تاکنون چندین بار زندگی‌نامه‌ی وی ویرایش شده است. رییسی فاقد تحصیلات لیسانس است و در این باره نیز ادعایی مطرح نشده است. از این‌رو، علی‌القاعده وی از راه معادل‌سازی «سطح دو حوزه» با لیسانس، به مقطع بالاتر راه یافته است. برابر زندگی‌نامه منتشره از رییسی او با اتمام دوره سطح حوزه، از دوره کارشناسی ارشد « حقوق خصوصی» فارغ التحصیل شده است. این توصیف مجمل و پرابهام هرگز مشخص نمی‌سازد که وی این مقطع را در چه تاریخی و در کدام دانشگاه یا موسسه مورد تایید وزارت علوم گذرانده است.new/ladan3.jpg
امیر حسین لادن

درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست
رأی دادن به رژیم فقاهتی

"وقتی چیزی را می بینید که درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست؛ باید اعتراض کنید. باید نظرتان را بیان کنید؛ باید تکانی بخورید و کاری بکنید." چنانچه از رژیم فقاهتی، چیزی درست، منصفانه و عادلانه دیده اید؛ تسلیم شوید، تقلید کنید، سواری و رأی بدهید. در غیر اینصورت، باید شهروند مسئول باشید و با اتکا به شعور تان، نه تنها خودتان نمی بایستی در این رأی گیری مهندسی شده و ساختگی شرکت کنید، بل که خانواده و دوستان و نزدیکان تان را نیز راهنمائی کنید تا گولِ ترفند آخوندهای شیاد را نخورند و در رأی گیری شرکت نکنند، چهل سال سواری دادن کافی است.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

«شما راباده و جامه گوارا و مبارک باد!»

حاکمیت تصمیم خود را گرفت .تمام قدرت بدست ذوب شدگان در ولایت ،یک دست کردن آن در راستای سیاست بیت رهبری. مضحکه انتخابات هزار و چهار صد، معجزه شمن های سیاه شورای نگهبان در بیرون دادن هفت کاندید یکدست مطاع بیت رهبری، وقاحت رهبر در تبدیل علنی انتصاب بر انتخاب ،بازی واستدلال مشمئزکننده اصلاح طلبان حکومتی و هم فکران غیر حکومتی چه در داخل کشور وچه خارج کشور! بر ادامه بازی بین بد وبدتر با وجود ایقان صد درصد بر ریاست جمهوری رئیسی که حکمش در جیب خامنه ای بود و سپردن نخ حود بدست صحنه گردان بازی عروسکی برگزار شده توسط رهبر که برنفرت مردم افزود.new/Mansoureh-Behkish-Khavaran-6Mordad1396s.jpg
منصوره بهكیش

جنبش دادخواهی چیست و چه نقشی می تواند داشته باشد؟

جنبش دادخواهی زمانی سر بر می‌آورد که حکومت با خشن ترین سرکوب ها و جنایت ها می‌خواهد جامعه را به سکوت بکشاند تا به وضعیت موجود تن دهیم، ولی افراد آسیب دیده به شکل جمعی به عنوان مبارزه‌ای اجتماعی و مستمر و پیگیرانه به این سرکوب ها و جنایت ها اعتراض می کنند. حکومت های دیکتاتوری و تمامیت خواه برای ماندن بر قدرت مبارزان و معترضان را سرکوب کرده و به بند می‌کشند و شکنجه کرده و می‌کشند تا با ایجاد رعب و وحشت در جامعه جلوی آزادی خواهی را بگیرند و در نتیجه مردم به دیکتاتوری تن دهند. تن دادن به دیکتاتوری نیز باعث می‌شود که حکومت دوباره و دوباره بتواند سرکوب و جنایت کند. جنبش دادخواهی با اعتراض به سرکوب ها، جنایت ها و بی‌عدالتی‌ها و پیگیری برای دانستن حقیقت و چرایی و چگونگی جنایت ها در ایران می‌خواهد حکومت را به مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی بکشاند تا بتواند شرایط وجودی دیکتاتوری را از بین ببرد و جلوی تکرار جنایت را بگیرد.س. حمیدی

نحوست رأی‌سازی در سیزدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری

هم‌زمانی انتخابات شوراهای شهر و روستا، بهانه‌ای روشن در اختیار کارگزاران حکومت گذاشت تا با همین حقه هم که شده گروه‌هایی از مردم منفعل را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. ناگفته نماند که استفاده از اثر انگشت را هم غیر لازم اعلام کردند. چیزی که دولت تصمیم آن را به پای پیشگیری از شیوع کرونا نوشت. اما همین موضوع نیز به سهم خود برای تقلب بیشتر در انتخابات تسهیل‌گری به عمل آورد.jalehwafa1.jpg
ژاله وفا

القای شبهه در باره هدف واقعی طرح علی خامنه ای

انتصابات فرمایشی نظام ولایت فقیه این بار ماهیتا با گذشته بسیار فرق دارد. اینبار استبداد حاکم و راس آن عزم کرده است تا ملت با فرهنگ ایران را در جلو چشم جهانیان سفله پرور و خوار و بی اعتنا به جنایاتی جلوه دهد که بر آنها روا رفته است. اینبار قصد دارند در یک نمایش ، مردم را به هر بهانه ای که شده ( حتی شبهه طرح بازی دو قطبی شدن انتصابات ) پای صندوق های رای بکشانند تا نام یک قاتل تاریخی که جان بیش از ۴۰۰۰ نفر ازفرزندان این مرز و بوم را گرفته و بدان افتخار نیز نموده است،بعنوان "منتخب" آنها بیرون آورده شود. در حالی که بیرون آوردن نام رئیسی از صندوقها تنها بخشی از یک طرح بزرگتر است.Behrouz-Khaligh02.jpg
بهروز خلیق

با برگزاری انتخابات فرمایشی دولت موازی و دولت رسمی یکی می شود!

دولت موازی برخاسته از ساختار دوگانه جمهوری اسلامی است

سال ها است که واژه دولت در سايه يا دولت موازی وارد فرهنگ سياسی کشور شده و جای خود را به عنوان يک واقعيت باز کرده است. دولت روحانی و اصلاح طلبان بارها و بزبان های مختلف و گاه به  کنايه از آن نام می برند. دولت موازی به شکاف ميان دين و دولت در طول تاريخ ايران، به دوره گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، به انقلاب بهمن، بدو نيروی اصلی پيشبرتده انقلاب و به ساختار دوگانه جمهوری اسلامی در قانون اساسی و نهادهای تشکيل شده بعد از انقلاب می گردد.رضا جاسکی

در ورای گرد و غبار

حوادث و مباحث اخیر حول انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ، مجدداً اهمیت توجه به کنه اختلافات را آشکار می‌سازد. در طول حضور جمهوری اسلامی موضوع شرکت در انتخابات، از همان اولین رفراندوم جمهوری اسلامی تاکنون به یک گره کور بدل گشته است. در چهل سال گذشته نیروهای موافق و مخالف شرکت تغییر کرده‌اند اما در نکات مورد اختلاف تغییر زیادی ایجاد نشده است. در ابتدای انقلاب آن‌ها که بیش از همه منتقد لیبرال دموکراسی بودند (حزب توده)، در بیشترین انتخابات شرکت کردند. در آن زمان اگرچه واژه دموکراسی هنوز قدر و قیمت امروز را نیافته بود، اما استدلال‌ها تفاوت زیادی با امروز نداشتند.abolfazl_mohagheghi_0.jpg
ابوالفضل محققی

خانه ای بر شن در کناره اقیانوسی خشمگین

خانه ای بر شن در هراس از طوفان هائی که دیر یا زود خواهند غرید.خانه ای که روزی خمینی تهداب آن رابر پایه اقبال مردم از جمهوری تازه پائی بنام جمهوری اسلامی در میان اقیانوسی از مردم بنا نهاد.خانه ای که از روزنخست خشت آن راخمینی باخدعه بنا گذشت. از "میزان رای مردم گفت" همزمان شورائی بنام شورای نگهبان ،ترکیبی از تحجر ،حماقت تاریخی ،حریصان سال ها حسرت کشیده برای گرفتن قدرت،غارت، مال اندوزی وجاری کردن قوانین شرع در تقابل با قوانین جاری کشور که خمینی آنها را قوانین فاسد میدانست بر راس قوه مقننه نهاد.»  رئیسی و عادی‌سازیِ «شر»*
»  ریشه ابرچالش‌های امروز ایران
»  تحریم انتخابات
»  عددسازی در نرخ مشارکت انتخابات ۱۴۰۰
»  جنبش مردمى تحريم انتخابات و سكوت هنرمندان در ايران
»  درچگونگی «نه» به استبداد
»  ریخت‌شناسی کاندیداهای شورای نگهبان
»  سر و ته، یک کرباس
»  نماد ها هرگز نمی میرند:
»  مناظره "نامزدهای ریاست جمهوری "اعلام ورشکستکی به تقصیر نظام ولایت فقیه
»  جبهه شیادان ودردورنج پایان ناپذیر کولبران و سوختبران
»  حق انتخاب آگاهانه در رد نمایش "انتخابات" نظام جمهوری اسلامی
»  اپوزیسیون در انبر خودبرگزیدگان
»  شب ما، عشق خواهد زاد، این را فجر میگوید
»  فرمان « سخت‌گیری» خامنه‌ای و نقش‌آفرینی « ابراهیم رئیسی» بعد از قیام « کوی طلاب» مشهد
»  ابراهیم رئیسی تا کجا پیش خواهد آمد
»  در تهرانِ جمهوری اسلامی چه می‌گذرد
»  آری یا آری!
»  چرا جمهوری و انتخابات آزاد مجلس موسسان؟
»  چه باید کرد؟
»  جنبش تحریم انتخابات!
»  ریل گذاری های جدید و تکانه های قدرت
»  سرچشمه‌های توتالیتاریسم و کارکرد آن
»  پشت صحنه "انتخابات ۱۴۰۰"
»  مشهدی‌ها همچنان پیش می‌آیند