کمیته مرکزی سازمان راه کارگر


ضرورت گسترش همبستگی سراسری با خیزش مردم خوزستان و اعتصابات کارگری در جای جای ایران

قوای قهریه رژیم از این طریق، خسته، پراکنده و فلج می شود

تنها طبقه کارگر انقلابی و متحدین آن با گفتمانی عمیقا طبقاتی و ضدسرمایه داری میتوانند خیزشها و جنبشهای کنونی را حقیقتا به سوی یک انقلاب اجتماعی هدایت کنند. در این راستا، تقویت و گسترش تشکلهای مستقل موجود (از جمله تلاش برای تشکل سراسری کارگری) و نیز ایجاد کمیته ها، کانون ها، اتحادیه ها و شوراها در محیط کار و زندگی و در تمامی محلات شورشی، میتواند عیار سازماندهی را در این اوضاع بغایت حساس و پرتلاطم افزایش دهد.اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

فریاد مردم خوزستان، فریاد همه ایران است!

فرقه دمکرات آذربایجان نه تنها حمایت از جنبش اعتراضی مردم خوزستان و دیگر مناطق کشورمان را وظیفه خود می داند، بلکه با تاکید بر شعارِ « اتحاد اتحاد » که از طرف مردم فریاد زده می شود، از همه احزاب و نیروهای آزادیخواه و مترقی میهنمان دعوت می کند تا با اتحاد عمل و روش و به شکل مشترک، به مبارزه همگانی مردم علیه سیاست های نامردمی حکومت جمهوری اسلامی ملحق شوند.سازمان فدائیان (اقلیت)

افتخار بر مردمی که به حمایت از
مبارزه مردم خوزستان برخاسته‌اند

این مبارزه برحق مردم خوزستان از حمایت وسیع توده‌های مردم سراسر ایران برخوردار شده است. تظاهرات مردم در لرستان و الیگودرز که به مرگ یک جوان و تعدادی زخمی انجامید، سردادن شعار علیه جمهوری اسلامی در متروی تهران، تظاهرات یزدان شهر اصفهان و اکنون بجنورد و تبریز، صدور بیانیه‌های کارگران، معلمان، نویسندگان، دانشجویان و هنرمندان در حمایت از مبارزات و مطالبات مردم خوزستان و محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم، جلوه‌های روشنی از همبستگی عمومی توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران علیه رژیمی است که در طول ۴۲ سال حاکمیت خود،جز سرکوب و اختناق، کشتار،زندان، فقر، بیکاری، گرانی و گرسنگی ارمغانی در ایران نداشته است.ما با مردم خوزستان هستیم!

خوزستان که منبع آب است و ۱۱ رودخانه در آن جاری است. تشنه است و آب مورد نیاز خود برای کشاورزی و دامداری و صنعتی و مصارف خانگی را ندارد. در همان حال حق آبه استان های مرکزی از قبیل اصفهان و یزد و کرمان بیش از خود خوزستان است.
این وضعیت فاجعه بار نتیجه و نشان گویای سیاست مبتنی بر تبعیض ملی (بویژه علیه هموطنان عرب ما)، مرکز محور و فارس محور حکومت شیعی اسلامی حاکم بر ایران است.
ما با ابراز همدلی صمیمانه با مردم خوزستان سیاست سرکوب رژیم را به شدت محکوم می کنیم. ما همه مردم و بویژه آذربایجانیان را که با گوشت و پوست خود این سیاست تبعیض ملی هر روزه را احساس می کنند فرا می خوانیم که از حرکت خواهران و برادران خود در خوزستان پشتیبانی کنند. و تظاهرات همبستگی با خوزستان را که امروز در تبریز شاهد بودیم گسترش دهند.new/logo_hezbe-chap.jpg
هیئت سیاسی- اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

به پرسنل نظامی و انتظامی: از مشارکت در سرکوب پرهیز کنيد!
برای آزادی بازداشت شدگان بکوشیم!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) پشتیبان خواسته های بر حق مردم خوزستان است. ما از همه یاران خود در هر کجا که هستند، از جریانات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در راه آزادی و عدالت در کنار مردم ایران ایستاده اند تقاضا داریم صدای اعتراض مردم خوزستان را پر طنین تر کنند. ما از مردم ایران در مناطق مختلف می خواهیم که از خیزش مردم خوزستان پشتیبانی نمایند و به هر شکل که می توانند به امر مبارزه علیه استبداد حاکم یاری رسانند. جمهوری اسلامی علاوه بر ابزار سرکوب با دروغ و فریب می کوشد بین مردم تفرقه بیاندازد و در خوزستان نیز تا کنون فریبکارانه تلاش کرده است که عرب ها و لرها را در برابر هم قرار دهد که مردم این بار هوشیارانه تر از هر زمان نقشه آنان را نقش برآب کرده و شعار اتحاد بختياری و عرب را داده اند.new/jameiate-socialdemocrasi.jpg

بیانیه جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

ایران تشنۀ عدالت و آزادی

دست در دست هم از اعتصاب کنندگان و تظاهر کنندگان، این قربانیان بی عدالتی ها و آزادی ستیزی ها ، که به اولیه ترین نیازهای معیشتی و حقوقی دسترسی ندارند، حمایت کنیم. این رژیم نه می تواند و نه می خواهد که بحران های عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را حل کند. رژیم جهل و جنون و جنایت ناتوان و اصلاح ناپذیر است. الویت های این رژیم حفظ قدرت استبدادی خود، منافع مالی رهبران و مسؤلان کشور، دخالت نظامی و سیاسی در یمن، لبنان، افغانستان، سوریه و ... هستند، این رژیم به تامین آب و نان و مسکن و آزادی مردم ایران بهائی نداده و نخواهد داد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

با گسترش همبستگی های مردمی،
مانع سرکوب خونین در سکوت
تشنه لبان خوزستان شویم

در اعتراض به سیاست های سرکوبگرانه رژیم اسلامی


نباید اجازه داد سیاست سرکوب در سکوت با موفقیت همراه باشد. راه مقابله با این سیاست جنایتکارانه و این کشتار ددمنشانه، گسترده تر شدن حمایت مردم سراسر ایران است. این همبستگی و گسترش اعتراضات توده ای در دیگر شهرهای کشور، می تواند دشمن غدار را به عقب نشینی وادارد. گسترش هر چه بیشتر حمایت بخش های گوناگون جنبش کارگری، اوج گرفتن اعتراضات جوانان و دانشجویان در سراسر ایران، بلند شدن فریاد مادران و خانواده های داغدار شهدای چهار دهۀ گذشته و همبستگی ملیت های سراسر کشور می تواند تیغ سرکوب را از کار بیاندازد. این بر فعالان سیاسی دلسوز سرنوشت هموطنان خوزستانی مان در خارج از کشور است که در شرایط سکوت رسانه های همگانی دنیای سرمایه، در هر کشوری به این سکوت اعتراض کرده و افکار عمومی جهان را برای دفاع از مردم خوزستان و اعتراض به سرکوب در سکوت بسیج کنند.بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان

در دفاع از حقوق طبیعت ایران و شهروندان معترض ایران به بی عدالتی در کشور

مجامع اسلامی ایرانیان همواره در تحلیلهای متعدد دفاع از حق طبیعت و حقوق شهروندان ایران را اساس کار و روش خود قرار داده است. ما از جنبش اعتراضی و حق طلبانه مردم به ویژه هموطنان خوزستانی که به ویرانی وطن معترض و عمران طبیعت را خواستارند پشتیبانی کرده و با خانواده هایی که در این راه شهید داده اند همدرد ی و همراهی می کنیم.
هموطنان راه برون رفت از این بحران که ریشه در استبداد ویرانگر و حق گریز دارد،پایان دادن به حیات و اندیشه استبداد و استقرار بدیلی مردمسالار است. و این، جز به جنبش همگانی به دور از خشونت که حق و حق طلبی را در استقلال و آزادی هدف بدارد امکان پذیر نیست.نهضت مقاومت ملی ایران


این رژیم برای مردم نه آب دارد نه نان
و باید برود

نهضت مقاومت ملی ایران، سازمان شاپور بختیار، اولین سازمانی که چهل و دوسال پیش با قاطعیت و قدرت پرچم مخالفت با جمهوری فقیهان را برافراشت و در این راه قربانیهای بسیار نیز داد، و همه ی تاریخ چهل و دوساله ی گذشته گواه درستی تشخیص و راه درست آن بوده است، بنام آن قربانیان و بنام ملت بزرگ ایران اعلام می کند که رژیم دروغ و خیانت باید برود؛ و پیش از آنکه کشور را به تباهی و نابودی کامل سوق دهد باید شر آن از سر ملت کنده شود و، در چارچوب ایرانی مستقل و یکپارچه، جای خود را به یک نظام دموکراتیک و لاییک، که جایگاه دین را به زندگی خصوصی مردم محدود می کند، بدهد.new/jameiate-socialdemocrasi.jpg

بیانیه جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
ایران تشنۀ عدالت و آزادی


دست در دست هم از اعتصاب کنندگان و تظاهر کنندگان، این قربانیان بی عدالتی ها و آزادی ستیزی ها ، که به اولیه ترین نیازهای معیشتی و حقوقی دسترسی ندارند، حمایت کنیم. این رژیم نه می تواند و نه می خواهد که بحران های عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را حل کند. رژیم جهل و جنون و جنایت ناتوان و اصلاح ناپذیر است. اولویت های این رژیم حفظ قدرت استبدادی خود، منافع مالی رهبران و مسئولان کشور، دخالت نظامی و سیاسی در یمن، لبنان، افغانستان، سوریه و ... هستند، این رژیم به تامین آب و نان و مسکن و آزادی مردم ایران بهائی نداده و نخواهد داد.
حزب آزادى و رفاه ایرانیان (آرا)

از اعتراضات خوزستان تشنه، خوزستان نشسته در آتش و خون، پشتیبانی کنیم!

نزدیک به یك هفته است که بیش از سى شهر در خوزستان براى اعتراض به بى آبى به خیابانها آمده اند و اعتراضات خود را به رژیم بى لیاقت، به بی آبی، سیاستهای انتقال آب و سد سازی در خوزستان نشان داده اند. درچنین شرایطى رژیم، آتش به اختیاران و یگانهاى ویژه خود را به خیابانهاى شهرهاى مختلف خوزستان فرستاده است تا به روى زن و مرد و بچه ها شلیک كنند. گزارشها تا کنون حاکی از اینست كه چهار تن به نامهاى: "قاسم حمید بازم الناصری" در کوی کانتکس اهواز، "علی مزرعه" در منطقه ی کوی زویه، "مصطفی نعیماوی"، اهل شادگان و "حسین آل ناصر" از اهالی سوسنگرد با شلیک مستقیم نیروی امنیتی رژیم، جانشان را از دست داده اند. ده ها تن دیگر زخمی شده اند و آمار دستگیر شدگان نیز بالغ بر صد تن تخمین زده شده است.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

در همبستگی با اعتراضات مردم خوزستان!

چاره‌ی بحران آب و اعتراض به کم‌‌آبی، شلیک به مردم نیست.

اتحاد جمهوریخواهان ایران با اعلام همبستگی با مردم خوزستان، اعتراضات کارگران و مبارزات دیگر تلاشگران جنبش‌های اجتماعی، با خانواده های داغدار کشتار نیروهای سرکوب در جریان این اعتراض‌های مردم خوزستان همدردی خود را اعلامی می دارد، همه‌ی جریانات سیاسی و مدنی را برای پشتیبانی از خواست‌های به‌حق مردم خوزستان فرامی‌خواند. ما در عین پشتیبانی از خواست‌ها و مطالبات مردم کشورمان، به حکومت جمهوری اسلامی نسبت به عواقب شوم ادامه‌ی سرکوب مردم و کشتار فرزندان آن‌ها هشدار می‌دهیم. کسانی که آمر یا عامل سرکوب و کشتار مردم هستند، باید به عواقب عمل خود فکر کنند. باید بدانند که هیچ قتل و سرکوبی فراموش نخواهد شد وسرکوبگران، همه، در برابر دادگاه مردم باید پاسخگو باشند. ما همه‌ی نیروهای مدافع آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعیُ، فعالان جنبش‌های مردمی و مبارزان جنبش‌های مطالباتی را به حمایت از مردم خوزستان فرامی خوانیم.jebhe.jpg

سی ام تیر روزی که ملت ایران با نثارخون خود حاکمیت ملی را متبلور ساخت

قیام ملی سی‌تیر برگ زرینی در تاریخ ملت بزرگ ایران است، زیرا نه تنها ضامن آزادی و استقلال ایران در آن برهه از تاریخ گردید بلکه درس‌ هایی آموختنی و اندرزهایی فراوان پیش روی ملت ما نهاد. دکتر مصدق روز ۲۵ تیر ۱۳۳۱ از پادشاه کشور خواست که برای نخستین بار وزارت دفاع ملی را که تا آن موقع وزارت جنگ نام داشت، تحت اختیار دولت قرار دهد و شاه را طبق قانون اساسی مشروطه، مسلوب الاختیار در قلمرو نظامی کشور نماید. دکتر مصدق بر این باور بود که توسعه تسلیحاتی تنها باید به منظورهای دفاعی کشور و متوازن با رونق دیگر حوزه های اقتصادی و سیاسی باشد. در مملکتی که دموکراسی نباشد تسلیحات نظامی تنها برای سرکوب جامعه به کار می‌آید.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

پاسخ به العطش مردم، آب است نه گلوله!
تفنگت را زمین بگذار!

در همبستگی با خیزش قهرمانانۀ مردم خوزستان

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، خود را قطره ای از دریای خروشان مردم ایران می داند و در برابر شهدای خیزش مردم خوزستان سر تعظیم فرود می اورد و به خانواده های دغدار و عزیز از دست داده تسلیت می گوید و خود را در غم و درد آنها شریک می داند. ما از همه نیروها، سازمان ها و تشکل های مردمی تقاضا داریم، در این شرایط سخت و سرنوشت ساز، از رزم پرشور مردم خوزستان، از هر طریق که می توانند، حمایت کنند. این مبارزه مسالمت آمیز و نجیبانه نیاز به همبستگی سراسری و گسترده تری دارد تا بتواند ستون های سرکوب دستگاه ولایت را در هم بشکند و به هیج بیگانه ای اجازۀ سوءاستفاده و دخالت در امور داخلی مبازرات مردمی کشورمان را ندهد. زمان آن فرارسیده است که همه مردم کشور یک پارچه آن ترانه زیبای استاد محمد رضا شجریان را فریاد بزنند:new/shoraye-modiriate-gozar1.jpg
شورای مدیریت گذار:

اتحاد علیه خشونت دولتی
خوزستان قلب ایران است، هموطن حمایت!

شورای مدیریت گذار در این شرایط حساس، ضمن حمایت از صدای حق طلبانه مردم خوزستان و همدردی با آنها، از همه مردم ایران در خواست می کند در کنار مردم خوزستان بایستند و از آنها حمایت کنند.اتحاد و یکپارچگی ملی تنها راه جلوگیری از کشتار و عقب نشاندن حکومت اسلامی است. دغدغه نان و آب و آزادی، درد مشترک همه مردم ایران است .سناریوهای نخ نمای حکومت اسلامی دیگر برملا شده اند و اتحاد ملی بر بستر آگاهی شکل گرفته است. برای جلوگیری از نابودی کشور و اضمحلال تمدن بزرگ و تاریخی ایران، مدافعان آزادی، برابری و سربلندی کشور خود در هر گوشه ایران باشیم.new/3-jarayan1.jpg
اعلامیه سه جریان

از خیزش و اعتراضات هموطنان عرب در خوزستان ( اقلیم اهواز) حمایت می کنیم

ما امضاء کنندگان، ضمن حمایت از حقوق به حق مردم خوزستان ( اقلیم اهواز) ، در حق آب و دیگر حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان، از تمامی سازمانهای سیاسی و حقوق بشری انتظار داریم که ضمن حمایت از مردم عرب و این مبارزات که جدا از مبارزه مردمان ایران (ملیتهای ایران) برای رسیدن به ازادی و حقوق شهروندی نیست، صفوف خود را علیه رژیم دیکتاتوری ایران فشرده تر و راههای تعامل و همکاری را عمیق تر کنند.new/haja3.jpg
بیانیه همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

سرکوب معترضان خوزستانی را محکوم می‌کنیم

خوزستان از شمال و شرق توسط کوه‌های زاگرس احاطه شده است و جلگه خوزستان با پنج رود بزرگ که از زاگرس سرچشمه می‌گیرند یکی از پرآب‌ترین مناطق کشور است. بی‌آبی امروز که به مرز بحران رسیده است، با مدیریت صحیح قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری بود. بحران اقلیمی و خشک‌سالی یک مشکل بین‌المللی است و همه دولت‌ها از طریق مشورت با کارشناسان محیط زیست و استفاده از تجربه سایر کشورها در حل بحران‌های محیط زیستی سعی در حل مشکلات داشته‌اند اما جمهوری اسلامی در تمام چهل سال گذشته نه تنها از نظرهای کارشناسی استفاده نکرده بلکه سیاست زندان و سرکوب را برای فعالانjebhe.jpg
جبهه ملی ایران

نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به آقای دکتر عبدالله عبدالله

جبهه ملی ایران ، سازمان بنیان گذاشته شده توسط دکتر محمد مصدق ، ضمن محکومیت قاطعانه ی هر حرکتی در دفاع از طالبان و طالبانیسم از نظام حاکم بر ایران می خواهد تا با پیگیری قضایی منادیان داخلی طالبان زمینه ی قدرت گیری جنین حرکت هایی را در ایران ناکام سازد و با تمام توان دیپلماتیک ،در کنار ملت و دولت افغانستان برای مقابله ی با طالبان تمام قد بایستد و زمینه ای فراهم آورد تا گروه ها و شخصیت های مورد اعتماد ملت ایران بتوانند فراخوانی برای کمک های مردمی به نیروهای پیکارگر با طالبان و به طور کلی ملت دچار بحران های اقتصادی و اجتماعی افغانستان بدهند و بتوانند در این شرایط سخت از همسایه ی خود در حد توان حمایت کنند .کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

ابر جنبش ها در جای جای ایرانِ: از خیزشهای مردمی برای آب و حفظ محیط زیست تا
اعتصابات کارگری برای نان و عدالت، تا خواست بزرگ آزادی و رهایی از جهنم رژیم اسلامی

در حالیکه اعتصاب سراسری دهها هزار نفر از کارگران پیمانی نفت، گاز و پتروشیمی در متجاوز از صد شرکت، چهارمین هفته خود را پشت سر میگذارد و در شرایطی که کارگران نیشکر هفت تپه دور تازه ای از اعتصاب و اعتراض را آغاز کرده اند و در موقعیتی که دهقانان و دامداران در چند استان، نارضایتی خود را از وضعیت اقتصادی خویش به نمایش گذاشته اند، شاهد بروز یکی از بی سابقه ترین جنبش های مردمی در خوزستان طی چهار روز اخیر هستیم.چریکهای فدائی خلق ایران

در دفاع از خواست برحق مردم محروم خوزستان!

تظاهرات توده های رنجدیده ما در بیش از 17 شهر در خوزستان در رابطه با قطع آب آشامیدنی و بی آبی رودخانه های منطقه، قطع برق و نبود نان، نبود کار و آزادی بار دیگر بروشنی نشان می دهد که جمهوری اسلامی در هیچ زمینه ای توان پاسخگوئی به طبیعی ترین نیاز های مردم را نداشته و به عنوان مانعی که بر سر راه حیات و زندگی مردم تحت ستم ایران قرار گرفته، باید با توسل به قهر انقلابی توده های بپاخاسته کنار زده شده و به زباله دان تاریخ انداخته شود. خیزش مردم خوزستان بار دیگر نشان داد که جامعه در کل ایران آبستن خیزشهائی است که هدفی جز نابودی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری وابسته که این رژیم با چنگ و دندان از آن حفاظت می کند، ندارند. وقایع خونین خوزستان و برخورد وحشیانه جمهوری اسلامی با مطالبات ابتدایی توده ها مثل آب آشامیدنی، یکبار دیگر نشان می دهند این هدف والا جز از طریق مبارزه مسلحانه و سازماندهی پتانسیل انقلابی توده ها به سرانجام نخواهد رسید.سازمان فدائیان (اقلیت)

سرکوب و کشتار مردم خوزستان را شدیداً محکوم می‌کنیم

پنجشنبه شب۲۴ تیر نارضایتی و خشم تراکم یافته مردم خوزستان در اعتراضات وسیع خیابانی سرباز کرد. توده‌های مردم و جوانان خوزستانی در اعتراض به مشکل بی‌آبی و حتی قطع آب، در شهرهای مختلف استان ازجمله در اهواز، آبادان، سوسنگرد، حمیدیه، شادگان، ملاثانی، قلعه چنعان، ماهشهر، خرمشهر، بستان، کوت عبدالله و‌ برخی دیگر از شهرها دست به تظاهرات خیابانی زدند و در بسیاری از مناطق و خیابان‌ها با آتش زدن لاستیک، اقدام به راه‌بندان و مسدود ساختن جاده‌ها کردند.new/shoraye-chp-va-communist.jpg
اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

خیزش تشنگان! آب خون می شود!

رژیم چمهوری اسلامی که در بحرانی همه جانبه بسر می برد در وحشت از گسترش اعتراضات خیابانی و تظاهرات توده‌ای، حتی اعتراض مسالمت‌آمیز توده‌های مردم تشنه و متقاضی آب را نیز با گلوله پاسخ می‌دهد. کارگران و توده‌های مردم زحمتکش ایران با گسترش اعتصابات و اعتراضات خیابانی و تظاهرات توده‌ای باید عرصه را بر این رژیم جنایتکار تنگ‌تر کنند و به حاکمیت ننگین و جنایتکارانه آن پایان دهند و به سوی گزینه شورایی کارگری خود گام بردارند.new/logo_hezbe-chap.jpg
هيئت سياسی ـ اجرای حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

ضرورت هم پيوندی اعتراضات عليه بی آبی و قطع مکرر برق،
با اعتصاب کارگران صنعت نفت و هفت تپه و بازنشستگان!

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) راه مقابله با این سرکوبگری را افزایش قدرت ایستادگی مردمی و انسجام آن‌ها می‌داند. حرکتی که از جمله در مقاومت متحدانه اخیر مردمی به دور از تفاوت‌های قومی و زبانی، با نماد "زنجیر" به نشانه‌ی اتحاد، از سوی معترضین به نمایش درآمد. ما با تاکید بر ضرورت هم پيوندی اعتراضات صنفی و اجتماعی، گروه های اجتماعی و جريان های سياسی را فرامی‌خوانیم تا متحداً حمايت و همبستگی خود را با اعتراضات مردم خوزستان اعلام کنند. با هم پيوندی اعتراضات گروه های مختلف اجتماعی در سطح کشور و گسترش همبستگی با معترضين، توازن نيرو به نفع جامعه و به زيان حکومت به‌هم خواهد خورد، که همین می‌تواند زمينه های مساعدی را برای تحول سياسی و اجتماعی فراهم آورد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

«عطشان الشط، رايد مائه»
رودخانه تشنه، آب اش را مي خواهد

در حمایت از خیزش توده ای مردم خوزستان

در شامگاه ۲۴ تيرماه ۱۴۰۰ مردم خوزستان با شعار "عطشان الشط رايد مائه" در اعتراض به مشکل کم آبی و انتقال آب کارون تظاهرات گسترده ای در شهرهای سوسنگرد، شادگان، قلعه کنعان اهواز ، بستان دشت آزادگان در غرب اهواز، حميديه در غرب شهر اهواز، کوی زویه اهواز سازمان دادند. همچنین مردم خشمگین و معترض در برخی از مناطق استان خوزستان، جاده‌ها، از جمله جاده ماهشهر به سربندر را با آتش زدن لاستیک بستند. نیروهای انتظامی و ضد شورش تلاش کردند تا جلو مردم را بگیرند و حتی از به کارگیری شلیک گلوله نیز ابائی نداشتند، اما مجبور به عقب نشینی در برابر موج های خروشان مردم شدند. این اعتراضات مردمی در شبانگاه جمعه ۲۵ تير ۱۴۰۰ نیز در بسیاری از شهرهای خوزستان ادامه یافت.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

آزادی مخالفت و مبارزه حق همه مخالفان است!

در محکومیت سیاست تروریستی رژیم جمهوری اسلامی

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) ضمن محکوم کردن سیاست های تروریستی و آدم ربایانۀ رژیم اسلامی، بر این باور است که این سیاست نه از سر قدرت بلکه بیان ترس رژیم از مبارزات مردمی است. روشن است که در شرایط ترس و وحشت رژیم، امکان دست یازی به اقدامات سرکوبگرانه بسیار بیشتر و گسترده تر می شود و این باید هشداری به همه فعالان سیاسی باشد که از خوش خیالی و ساده انگاری در بارۀ توان ددمنشانۀ رژیم پرهیز کرده و فعالیت ها و مبارزات خود را بسیار هوشیارانه تر و با ارزیابی های دقیق تری به پیش ببرند. این امر بویژه در زمینه ارتباطات فعالان خارج و داخل کشور از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. حاکمیت وحشت زده، شمشیر را از رو بسته است. فعالان و مبارزان می بایست بسیار هوشیارانه تر عمل کنند و ددمنشی دشمن را دست کم نگیرند.»  اقدام برای ربودن مخالفان جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم!
»  به مناسبت درگذشت خسرو سیف دبیر حزب ملت ایران
»  درگذشت آقای خسرو سیف دبیرکل حزب ملت ایران
»  راه حل افغانستان، نه در تمکین به طالبان که در توافق ملی و منطقه‌ای است!
»  خاموشی‌های پی در پی، دشواری‌ تازه مردم! تقصیر مردم چیست و مقصر وضع کیست؟
»  حکومت اسلامی مسئول اصلی وضعیت اسفبار ناشی از موج پنجم کرونا در ایران است
»  مراسم یادبود سی اُمین سالروز قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه
»  فراخوان به گردهمائی در پاریس: در پشتیبانی از خواست های کارگران اعتصابی نفت
»  در همبستگی با اعتصاب گسترده کارگران پیمانی صنعت نفت و پشتیبانی از خواست‌های آنان!
»  قاطعانه از اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژه ای صنعت نفت پشتیبانی می‌کنیم
»  از اعتصاب سراسری کارگران پیمانی صنعت نفت با تمام قوا حمایت کنیم!
»  وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران و وظایف ما
»  یاد رفیق بیژن مسرور گرامی باد!
»  با همه نیرو از اعتصابات سراسری کارگران نفت حمایت کنیم
»  از اعتصاب سراسری کارگران شرکت‌های پیمانکاری نفت و مطالبات آن‌ها حمایت می‌کنیم!
»  نه شجاعانه و بزرگ اکثریت مردم ایران به کلیت رژیم اسلامی
»  پيام تسليت به مناسبت فقدان رفيق فرهاد شعبانی
»  پیام تسلیت شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت درگذشت رفیق فرهاد شعبانی
»  پیروزی ایستادگی مردم در برابر خودکامگی!
»  مردم ایران، پیروز انتخابات!
»  ما فرزندان شما نه در کنار شیخ و نه در کنار شاه نخواهیم ایستاد!
»  پیام مجامع اسلامی ایرانیان در تحریم " انتخابات "
»  دست سلطه گران و عوامل آنها از ایران کوتاه باد
»  قطعنامه پایانی کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی
»  وحشت رژیم اسلامی از کارزار اکثریت وسیع مردم علیه نمایش انتخابات