تقی روزبه

نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی

بحران درایران همه جانبه و از جمله دارای بعد سیاسی و اقتصادی است. انباشت همزمان بحران در حوزه های گوناگون موجب درهم تنیدگی آن ها شده و می تواند در فضاها و فرصت های مناسب به سرعت به یکدیگر تبدیل شود. نحوه پیشروی و سربازکردن و سرریزشدن بحران در این یا آن وجه بسته به شرایط می تواند متفاوت باشد.فرامرز دادور

اپوزیسیون جمهوریخواه و قدرت های خارجی

در خطوط پایین این بحث ادامه مییابد که برای اپوزیسیون متحد آزادیخواه که بر اساس توافق بر روی نوع معینی از سازماندهی جامعه در آینده، یعنی ایجاد نظامی استوار بر ساختار سیاسی دمکراتیک و قانون اساسی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای حقوق بشری متشکل شده است، برای حفظ اتحاد اصولی، آیا چه نوع معیارهای مشخصی را میباید منبع مراجعت برای سیاستهای خود قرار دهد. در این قسمت، موضوع رابطه با دول وسازمانهای خارجی مورد بررسی قرار میگیرد.پیرامون پیامدهای سیاسی و اجتماعی بحران اقتصادی حاکم

گروه کار سیاسی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

در پی آشکارشدن تأثیرات تحریمهای بین المللی برخاسته از بحران اتمی موجود، بحران مزمن گریبانگیر اقتصاد ایران نیز، طی یک سال اخیر ابعاد تازه ای یافته است که عوارض فاجعه بار آن در کار و تولید و گذران زندگی مردم، روز به روز نمایان تر می شود. راجع به بحران اقتصادی حاکم، پیش از این، مطالبی نوشته و منتشر شده است. در اینجا بیشتر به پیامدهای آن و یا مسئله پیوند و اتصال این بحران با بحران های سیاسی و اجتماعی موجود می پردازیم که همراه با نگرانی های فزاینده در میان مردم، به ابهامات و سئوالات متعددی نیز در جامعه و در بین نیروهای سیاسی دامن زده است: عاقبت کار چه خواهد شد؟ امکانات استبداد مذهبی حاکم برای مقابله با این بحرانها چیست؟ آیا رژیم ناگزیر به عقب نشینی خواهد شد؟ جنگ آیا اجتناب ناپذیر است؟ واکنش توده های مردم چه خواهد بود؟نادر عصاره

در خواست تازه - مقاله در باره چپ

تا کنون تعدادی مقاله در باره چپ در پاسخ به درخواست «مقالاتی در باره چپ ایران» دریافت و منتشر شده اند. چشم انداز، ضدیت با سرمایه داری، سوسیالیسم، راه گذار از استبداد و اهداف آزادیخواهانه، سمت گیری سیاسی و اجتماعی چپ، ماهیت طبقاتی حزب، شیوه های فعالیت، تاریخ و تئوری چپ و تعریف چپ موضوعات مهمی بوده اند که در مقالات منتشر شده مطرح و مورد بحث قرار گرفته اند. در مورد هر کدام از این موضوعات پیشنهاداتی پیش کشیده شده است. با توجه به اهمیت ادامه این بحث، که برای چپ و برای کل اپوزیسیون ایران مهم می باشد، و برای چون و چرا در پیشنهادات به پیش کشیده شده و در واقع پیگیری بحث برای جلو رفتن و نزدیک شدن به مسائل اصلی مشترک و مورد توجه عمومی، پرسش هایی از میان اظهار نظرات در مقالات، مطرح می کنم.reza-allamezadeh70.jpg
رضا علامه زاده

"دن كيخوته" دوباره سوار مى‌شود

نمی‌دانم چه کسی اولین بار از "دن کیشوتیسم" معنای حماقت و بی‌شعوری و دروغ‌پردازی را استنتاج کرد و در زبان فارسی جاری ساخت. در فرهنگ اسپانیائی‌زبانان "بزرگنمائی"، "غرور"، و "پوچی" منفی‌ترین معنائی است که از این لغت استنباط می‌شود. و تازه این‌ها در بسیاری موارد با اومانیسم و شیفتگی و عشق افلاطونی نیز در می‌آمیزد. حالا آیا دلم حق ندارد بگیرد وقتی می‌بینم بسیاری از اهل قلم ما گاهی شارلاتانی، حقه‌بازی و مردم‌فریبی آشکار افرادی مثل "خامنه‌ای" و "احمدی‌نژاد" را "دن کیشوت‌وار" می‌نامند؟حمید اکبری

پیشگفتاری بر کتاب ((قمار هسته ای آیت الله))

نوشته آقای خسرو سمنانی

سرنوشت ایران چه خواهد شد؟ این بزرگترین پرسشی است که امروزه در بحبوحه ی بحران فزاینده ناشی از مناقشه هسته ای میان جمهوری اسلامی و دولت اسراییل به پشتیبانی کشور های غربی، در ذهن همه دلسوزان ایران توام با نگرانی شدید مرور می شود. آیا ایرانیان از این بحران به دور از بلای جنگ به سلامت گذار خواهند کرد؟ یا آنکه سایه گسترده شوم جنگ در پی حمله احتمالی اسراییل بهمراهی آمریکا به ایران، منتهی به سرنوشتی دهشتناک برای کشور ما می شود؟esfahani.jpg
محمدعلی اصفهانی

بشتابيد که حمد بن عيسی آل خليفه، آش نذری می دهد!

وقتی که ما خود نخواهيم در پيوند با خواست های حداقلی مشترک ميان تمامی افراد و نيرو های درون خلقی ـ از رفرمگرا تا انقلابگرا ـ جبهه يی واحد در برابر دشمن داخلی و دشمنان خارجی و عوامل و کارگزاران و به خدمت گرفته شدگان آن ها تشکيل دهيم، چه فرقی دارد که «ما» را يکی بخواهد در فلان کشور اروپا گرد هم بياورد يا در بحرين و عربستان سعودی و قطر؟کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

علیه لایحه اصلاح قانون کار،

از خواست کارگران حمایت و برضرورت ایجاد تشکل های مستقل کارگری، تاکید می کنیم!

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن پشتیبانی از حرکت کارگران، خواهان کنار گذاشتن لایحه دولت در رابطه با قانون کار است. ما بر این باوریم که تنها نمایندگان واقعی و منتخب کارگران و تشکل های مستقل آنان هستند که می توانند از حقوق کارگران دفاع کنند و مانع تغییرات یک جانبه در قانون کار و محو حقوق آنان شوند. ما همه نیروهای سیاسی و نهادهای کارگری را به پشتیبانی از خواست کارگران فرامی خوانیم. حق تشکل مستقل یکی از ابتدائی ترین حقوق کارگران است که در جمهوری اسلامی هنوز این حق به رسمیت شناخته نشده است. امروز تقویت مبارزه کارگران و بهبود وضعیت معیشت آنان بدون تحمیل این خواست به جمهوری اسلامی چندان ممکن نیست.قمر ناظمی

اپوزیسیون ایرانی بر سر دو راهی

این حکومت هیچ سازمان و انجمن و دسته ای را که بخواهد بصورت مستقل فعالیت مدنی کند را بر نمی تابد و با انواع و اقسام انگ ها از قبیل اقدام علیه امنیت ملی تا ترویج فرهنگ بیگانه آنها را قلع و قمع کرده و از سر راه برمیدارد درنتیجه کار حزبی و تشکیلاتی در ایران بسیار پر هزینه و عملا غیر ممکن شده است. پس بناچار راهی باقی نمانده جز ایجاد یک مرکز رهبری در خارج از کشور اما از طرفی نیروهای اپوزیسیون ایرانی امروز دارای طیف بسیار وسیع و متنوعی شده است.فرامرز دادور

هدف از تشکیل اتحادیه جمهوریخواهان دمکراتیک چیست؟

یکی از عوامل موثر برای عبور از نظام مذهبی- استبدادی حاضر در ایران به جامعه ای آزاد و دمکراتیک، شکلگیری یک اپوزیسیون وسیع آزادیخواه در داخل و خارج از کشور، حول محور بنیادی ترین اصول ، یعنی جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای جهانی حقوق بشر میباشد.abdolsatar-doshouki-s.jpg
دكتر عبدالستار دوشوكی

نقدی بر عملکرد و اهداف درازمدت بخش فارسی بی بی سی
و صدای آمریکا

هر دو بی بی سی و صدای آمریکا فعالیت های اپوزیسیون برونمرزی را تا آنجایی که رنگ و بوی اصلاح طلبی و بازگشت آنها به قدرت بدهد، منعکس می کنند. نمونه های فراوانی در این زمینه وجود دارد از جمله نشست استکهلم و کنفرانس پراگ که خبر و تحلیل آن توسط این دو رسانه بطور وسیعی منعکس شد. اما کوچکترین اشاره ای به نشست نیروهای چپ و یا گردهمایی دهها سازمان و فعال اپوزیسیون در ژانویه امسال در آلمان یا اشاره ای به نشست اخیر تعداد زیادی سازمان سیاسی و شخصیت برانداز که بین ٧ تا ٩ دسامبر امسال به دعوت حزب دمکرات کردستان در بروکسل جمع شده بودند، نشد. چرا؟ اینگونه چراها فراوان هستند، اما تحلیلگران مسائل سیاسی ایران حاضر نیستند خطر کرده و به آنها بپردازند، چون می دانند که اقبال (و شاید افتخار) حضور خود را در بی بی سی و صدای آمریکا در مخاطره خواهند افکند.saleh-nikbakht.jpg
صالح نیک بخت

در شیون « شین آوی»

مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان
چه کسی ضامن خون «سیران و فرشتگان سوخته » است؟

قانونگذار ایران کارمندان دولت را در ورود خساراتی که به اشخاص وارد می کنند، تنها زمانی شخصا" مسئول می داند که ورود خسارات ناشی از عمد و بی احتیاطی شخص او باشند. اما هرگاه زیان وارده مستند به کردار شخصی او نباشد و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات دولتی یا شهرداری باشد جبران خسارات به عهده اداره یا موسسه مربوطه خواهد بود(ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ) . قانونگذار تقصیر شخصی را از تقصیر اداری و اعمال حاکمیت را از اعمال تصدی جدا کرده است و اینجاست که نظریه «مسئولیت غیرمستقیم دولت» در برابر نظریه «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» مطرح می شود .abbas-amirentezam.jpg
عباس امیرانتظام

سی و چهارمین سالِ محرومیت از آزادی و خدمت به کشور

روی سـخنم حتی با آنانی ست که با آگاهی کامل از حقیقت، سالها شاهد اسارت ناروای من در زندان های مختلف بوده، ولی در بــزنگاه تصمیم‌سازیِ سرنوشت‌ساز در مورد من، مرا از حمایت موثر خود محروم ساخته و حتی در فرصت‌هایی که زمانه در اختیار آنان گذاشت تا در جامعه جهانی، نقشی در استحکام بخشیدن هر چه بیشتر به موضع دادجویانه من داشته باشند، حق و ناحق را خود تعیین کرده که نتیجه نهایی آن نادیده گرفته شدن حقانیت من بوده است.davarpanah.jpg
پرویز داورپناه

دیپلماسی فیس‌بوک جانشین دیپلماسی پینگ پنگ می شود!

قابل توجه است که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام داشت که به صفحه فیس‌بوک آیت‌الله علی خامنه‌ای، مراجعه خواهد کرد و می خواهد بداند که در این صفحه چه چیزهایی منتشر شده است. خانم نولاند در عین حال به شوخی گفت که کنجکاو است بداند که آقای خامنه‌ای چقدر" لایک" دریافت می‌کند. مقامات ایران هنوز در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند.rahmaninejad.jpg
ناصر رحمانی نژاد

فیلم «مستند» ایرانی-آمریکائیان

من نمی‌خواهم بگویم که این فیلم فیلمی سفارشی است از آن نوع که در ایران هم، از طرف دولت، مستقیم یا غیرمستقیم، ساخته می شود. اما، این فیلم به اصطلاح مستند، نمایش ناشیانه، ساده لوحانه و مبتذل در معرفی معدودی ایرانی از بخش کوچکی است که قصد دارد به نام جامعۀ ایرانی-آمریکائیان در آمریکا قالب زده شود. همۀ ایرانیان با ذخیره های بانکی موجودشان در آمریکا و با چمدان های پر و با هواپیما به این سرزمین نیامدند. بسیاری از ایرانیان با از دست دادن هستی ناچیز خود، که از دسترنج سال ها کار و زحمت فراهم شده بود، به این سرزمین و سرزمین های دیگر مهاجرت کرده یا تبعید شدند.nakhaei.jpg
شهباز نخعی

راه تازه غارت!

حکومتی که سی و چهارسال است به نام اسلام و عنوان من درآوردی و خردستیز ولایت (مطلقه) فقیه برسرنوشت و منابع سرشارثروت کشورما حاکم شده را می توان بدون اغراق و گزافه گویی "غارتگر" توصیف کرد. حتی درمیان سفاک ترین اشغالگران تاریخ هم کمترمی توان نمونه ای را یافت که در پیداکردن راه های اهریمنی غارت ثروت های مردم کشور تحت اشغال به گردپای پایوران و کارگزاران نظام ولایت مطلقه فقیه برسند.کوروش گلنام

دادگری در کشور ملا زده!

روزی نیست که حکومت اسلامی از قانون و عدالت سخن نگفته و برای پیشرفت ها و توانایی ها ی دروغین خود، به رهبر، دستگاه ولایت و کارگزارانش دسته گل ندهد. ولی آن چه که هر روز در جامعه ایران رخ می دهد به روشنی از سویی ازحقیقت به هم ریختگی، نبود آزادی، دادگری، برابری و از سوی دیگر دروغ، دزدی، چپاول سرمایه های ملی ایران و سیله میدان داری باندهای مافیایی حاکم سخن می گوید.banisadr.jpg
ابوالحسن بنی صدر

رابطه حکومت با دولت؟

تحول بیان دینی و نیز تحول فرهنگی برای آنکه جامعه دینی سازگار با دموکراسی و فرهنگ دموکراسی بجوید، کارآ ترین ضمانت برای استقرار دموکراسی است. دموکراسی از فساد و تهدید به از خود بیگانه شدن در استبداد رها می شود هرگاه، دین در این و آن مرام قدرت از خود بیگانه نشود و بتواند نقش خویش را در دموکراسی ایفا کند.Abolfazl-Mohagheghi.jpg
ابوالفضل محققی

ضریحی طلائی برای تباهی ملت

برای زینب بر سر می زنیم، فغان می کنیم، اما بر مادری که بدست خود فرزند در گور می نهد، مویه سر نمی دهیم! عمیق این چاه تاریک خرافه و جهل و تزویر و ریا تا کجاست؟ چاهی که سر پر شدن ندارد و متولیان آن سالهاست از برکتش چوب حراج بر جان و مال این ملت زده‌اند. نسق می کشند، نه خمس و زکات بل کشور تاراج می کنند.reza-allamezadeh70.jpg
رضا علامه زاده

از جنایت مقدس تا لابی مقدس

یکی دو ماه پیش در تلویزیون "سی ان ان" مصاحبه‌ای دیدم با سیدحسین موسویان، سفیر ایران در آلمان در زمان ترور میکونوس، و مذاکره‌کننده ارشد از سوی جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا در مسئله اتمی ایران در زمان ریاست جمهوری خاتمی، و استاد فعلی دانشگاه پرینتسون در نیوجرسی آمریکا، که تا جائی که به یاد دارم قبل از رسیدن به مقام "استادی" در آمریکا به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر و مدتی در زندان مانده بود. او وقتی به شکل موقت آزاد شد از ایران بیرون زد و نهایتا از آمریکا سر در آورد!nikrouz-owladazami-s.jpg
نیکروز اولاداعظمی

"مناسبات نيروها" تابع " تناسب قوا"است

تعديلِ "مناسبات نيروها" با اهتمام قدرت مدنى در "تناسب قوا" معنا مى يابد كه از آن، نوع و سطح "مناسبات نيروها" به حقيقت در مى آيد. قدرت يعنى نفوذ و اِعمال قدرت يعنى حداعلاى نفوذ و مقبوليت آن در درون جامعه. هرگاه قدرت مدنى در جامعه خنثى باشد تناسب قوايى وجود نخواهد داشت تا به مناسبات نيروها شكل ببخشد؛ در اين وضعيت هنجارهاى جامعه به معرض گسست قرار مى گيرند زيرا بدون حضور "تناسب قوا" نفوذ قدرت از طريق ابزار خشونت اِعمال مى شود و نه مراوده هاى از پسِ قدرت مدنى مردم و حكومت.abbas-shokri.jpg
عباس شکری

"مردم" از دو چشم‌انداز

برای کدام حادثه‌ی رخ داده در ایران، اشکی بر گونه‌ی مسئولین نشسته؟ کجا پرچمی نیمه‌افراشته درآمده؟ چه کسی از «مردم» دل‌جویی کرده؟ هنوز هم این نابخردان برای کسانی جامه عزا تن می‌کنند و اشک تمساح می‌ریزند که بیش از چهارده قرن از مرگ‌شان گذشته. هنوز به جای خرید بخاری‌های مناسب برای مدرسه‌ها، گنبد و بارگاه برای امام و امام‌زادگانی می‌سازند که در زندگی امروز «مردم» هیچ نقشی مگر سیاه‌روزی بیشتر اقتصادی برای‌شان ندارد.محمود راسخ (افشار)

«شكست چپ»؟ (۱)

يا شكست چپي‌هاي از نوع آقاي حميديان؟

خرده بورژوازي از آن‌جا كه مايل است خودش را به جاي تمامي توده‌ي مردم و منافع‌اش را به جاي منافع تمامي توده مردم بگيرد و علاقه‌ي چنداني به منطق چند ارزشي و تفكيك ندارد، همه‌ي اين سوسياليسم‌ها را در طول زمان يك كاسه كرده و به آن عنوان بي محتواي «چپ» داده است. با مطالعه‌ي شرح ماركس و انگلس از سرشت اجتماعي و طبقاتي اين سوسياليسم‌ها، پندارها، تصورات و اوهام آنان و راه حل‌هاي‌شان شايد هر شخص «چپي» با كمي تامل بتواند خود را در يكي از آن‌ها بيابد.reza-allamezadeh70.jpg
رضا علامه زاده

آقای جعفر پناهی "مرزهای جغرافیائی عشق" کجاست؟

پناهی عزیز، یک بار دیگر این دو جمله‌ات را بخوان و ببین هر یک با دیگری متناقض نیست؟ "چرا بايد از كشورم كه عاشقانه دوستش دارم مى‌گريختم. اين عشق فراتر از مرزهاى جغرافيايى است." اگر عشق تو به وطن فراتر از مرزهای جغرافیائی استُ معنایش این است که در خارج از مرزهای جغرافیائی هم عاشق وطن خواهی ماند. گمان نمی‌کنم منظورت این باشد که اگر خارج از وطن باشی دیگر عشقی به وطن نخواهی داشت! یا بدتر، آنانی که خارج از مرزهای جغرافیائی وطن هستند عشقی به وطنشان ندارند.ahmad-hashemi02.jpg
احمد هاشمی

پیرامون گشایش فضای باز سیاسی و مسئله انتخابات

تجربه نشان می دهد که زمینه های گشایش فضای باز سیاسی نه محصول توسعه اقتصادی و یا موجودیت یک اپوزیسیون قدرتمند است. فضای باز سیاسی می تواند بدون وجود اپوزیسیون و اپوزیسیون ضعیف نیز اتفاق افتد. اما وجود اپوزیسیون قدرتمند و متحد نقش مهم و تعیین کننده ای در جهت تکامل این مرحله به دوره گذار ایفا می کند.»  دفاع از زندانیان سیاسی -عقیدتی ، مهم ترین وظیفه اپوزیسیون خارج
»  چشمان نگرانِ پرلاشزِ تهران
»  در نقد دو گانگی" ٢١ آذر" و ایستادن بر وجه اصیل آن
»  پروژه ی " جریان انحرافی " در انتهای راه
»  نیاز به فرهنگ سازی
»  تحریم‌های اقتصادی و اثرات آن بر ایران: مقایسه دو دیدگاه
»  اتم، ایدئولوژی تکنوکرات ها و جنگ طلبان
»  آیا مصر به سوی یک جنگ داخلی می رود؟
»  سوریه در بن بست
»  آتئیست واسلام؛ نه خدا، نه حتی الله
»  باورمندی يعنى فقدان عقل نقاد بر مناسبات
»  افولِ ایرانیت و سنگسار حقیقت
»  طرحی دربارۀ مبحث ملی در ایران
»  این شعله خاموشی نمی گیرد
»  "کنفرانس پراگ"، فرخ نگهدار و جواد خادم
»  تز سیاسی فرخ نگهدار : نسخه ای برای خود کشی