Baby-Mar1.jpg
دکتر سیمین کاظمی

پیامدهای بهداشتی ازدواج دختران کمتر از ۱۸ سال

ازدواج در کودکی نه تنها پیامدهای جسمی بلکه پیامدهای روانی منفی متعددی را برای کودکان ایجاد می‌کند و سلامت روان آن‌ها را به خطر می‌اندازد. دختربچه‌های ازدواج کرده انزوای اجتماعی را تجربه می‌کنند و تماس محدودی با همسالان و چرخه‌های اجتماعی دارند. آنها ممکن است دچار افسردگی، اختلالات اضطرابی و وسواس شوند و خشونت خانوادگی را تجربه کنند. سنگین‌ترین پیامد روانی ازدواج در سنین پایین افکار خودکشی و اقدام به خودکشی به دلیل سوءاستفاده جسمی، جنسی و عاطفی است.نخوردن تا پای مرگ

برگردان: لاله حسین پور

آن ها سکوت می کنند. یا از شرم و یا از ناآگاهی. آن ها انسان هایی هستند که یا تصمیم به نخوردن می گیرند و یا آن قدر می خورند تا با یک انگشت در گلو، همه را بالا بیاورند.
بی اشتهایی و تصمیم به نخوردن (آنورکسی)، میل به خوردن بدون کنترل (بولیمی) و پرخوری نامنظم (بینگ ایتینگ). این ها به مثابه بیماری روحی روانی شامل اساسا دختران و زنان و در مواردی مردان نیز می شود.پیمان نعمتی

استراتژی های سیاسی جنبش زنان ایران:
تردید، ناروشنی، تناقض – بخش دوم

تثبیت موقعیت جنبش زنان در ایران بعنوان یک جنبش - نهاد مدنی و توافق نسبی بر شناسایی و طرح عمومی مطالبات ویژه زنان بعنوان پایان یک دوره، موضوع آینده مطالبات ویژه زنان درشکل تعریف و تدوین مبانی استراتژی سیاسی را به نیاز مبرم دوره جدید جنبش زنان تبدیل کرده است. نظریه هایی که پایه های دوره دو دهه گذشته جنبش زنان بوده اند ودر مجموع مورد توافق عمومی هستند، دیگر پاسخگوی نیازهای عملی دوره کنونی نیستند.پیمان نعمتی

استراتژی های سیاسی جنبش زنان ایران:
تردید، ناروشنی، تناقض – بخش اول

آیا مرحله های بعدی عملی شدن – واقعیت بخشیدن به مطالبات ویژه زنان در ظرفیت قدرت – حاکمیت سیاسی کنونی است ؟ و یا عملی شدن و آینده این مطالبات به تغییر قدرت سیاسی بستگی دارد؟ پاسخ به این پرسش استراتژی های سیاسی متفاوتی در برابر جنبش زنان قرار می دهد.zanan-riazidan1.jpg
رضا جاسکی

این دو زن

به یاد ملکه هندسه ریمانی

میرزاخانی یک سال قبل از انقلاب ایران زاده شد و در دوران انقلاب بزرگ شد، ژرمن نیز کمی قبل از انقلاب فرانسه متولد گشت. تغییرات کمی در فرانسه پس از انقلاب به وجود امد، و در‌واقع انقلاب فرانسه، درست مانند انقلاب ایران، برای زنان آزادی به همراه نیاورد.به همین خاطر بود که یکی از مدافعین بنام حقوق زنان، مری ولستون‌کرافت، نویسنده، فیلسوف و فمینیست، پس از ناامیدی از دستاوردهای زنان، در اعتراض به خیانت‌های انقلاب فرانسه کتاب احقاق حقوق زنان را نوشت. در این زمان ، آموزش زنان محدود به خواندن و نوشتن بود. زنان متمول برای آنکه بتوانند به هنگام مصاحبت با مردان در مباحث به طرزی مودبانه شرکت کنند، می‌بایست مقدار کمی با علوم از جمله ریاضیات آشنایی دا شته باشند. کتاب‌های بسیار ساده‌ای برای تدریس زنان تهیه شده بود تا آن‌ها بتوانند در حدی بسیار سطحی با علوم روز آشنا شوند. در فرانسه زنان امکان کسب تحصیلات عالیه را نداشتند.elahe-amani.jpg
الهه امانی

ملاحظاتی درباره حضور زنان در قوه قضاییه و قضاوت زنان

حضور زنان در قوه قضاییه، به ویژه در مقامات بالای این قوه، اگرچه روندی رشد یابنده در خلال سال های اواخر قرن بیستم تاکنون داشته، اما زنان هم چنان با چالش های عدیده ای، به خصوص در احراز پست های بالای این قوه از جمله دادگاه های عالی کشورهای گوناگون و حتی احراز پست قضاوت روبه رو هستند.