لاله حسین پور

زنان کجایند؟

آیا در میان امواج رأی دهندگان در زیر آب شناکنان، جهت آب را به سمت ساحل تعیین می کنند؟ یا با امواج این طرف و آن طرف رانده شده و پس از رسیدن به ساحل دوباره بازگشته و حرکت تکراری خود را از سر می گیرند؟
چگونه می توان به این سئوال جواب داد؟ دور بودن از بطن جامعه، اطلاعات اندک، اخبار محدود و ارتباطات نزدیک به صفر.... پاسخ را نمی توان به راحتی یافت. تنها می توان رنگ امواج را دید که به بنفش گرائیده، می توان ذرات براق آن را دید که با شعارهای مربوط به مطالبات زنان آکنده شده و می توان در هر "انتخابات" شعارهای بیشتری از برابری زن و مرد را دید که از طرف کاندیدا ها به وام گرفته می شوند.shojai_mansoureh.jpg
منصوره شجاعی

مطالبه‌محوری در انتخابات، تجربه جمعی زنان برای گذار از اقتدارگرایی

روی آوردن جنبش‌های مطالبه‌محور به شوراها، در شرایطی که تاسیس نهادها و انجمن‌های مستقل زنان، جرمی امنیتی محسوب می‌شود ودر شرایطی که جمع شدن گروه‌های کوچک حتی به دلیل دیداری دوستانه از چشم هراسان دستگاه امنیتی اجتماع و تبانی نام گرفته است، می‌تواند راه حلی مدنی و مدرن برای پی گرفتن مطالبات زنان و دخالت مدنی در عرصه‌های تصمیم گیری فارغ از دسیسه‌ها و مناسبات قدرت و سیاست باشد.Mahdie-Golro1.jpg

مطالبات زنان در انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با مهدیه گلرو: داشتن وزیر زن قابل دسترس است

مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که موضع‌‌گیری و وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری درباره مسائل زنان، نشان می‌دهد که علیرغم همه فشارها و همه سرکوب ها جنبش زنان دارد نتیجه ۴۰ سال تلاش خود را می‌بیند.
خانم گلرو به کمپین گفت که همه کاندیداها مجبور شده‌اند در مورد زنان در سخنرانی‌ها و توییت‌های‌شان حرف بزنند و این نشان می‌دهد که می‌بینند جامعه زنان مطالباتی دارند و نمی‌توانند درباره این خواسته‌ها سکوت کنند.رضا جاسکی

حکومت اسلامی و زنان

اگر به مسأله زنان در ایران بنگریم تمام ویژکی جمهوری اسلامی اعمال تبعیض بر علیه اقلیت‌های دینی، ملی، زنان و دگرباشان جنسی است. آیا امکان تصور جمهوری اسلامی بدون تمام قوانین تبعیض‌گرایانه وجود دارد؟ نقطه پیوند همه گرایش‌های حاکم اسلامی وجود این قوانین است. بدون این قوانین این نظام سیاسی از هم خواهد پاشید. نئولیبرالیسم ایران نیاز وافری دارد تا نیروی کار ارزان زیادی را وارد بازار کار نماید. آیا هیچ نیروی ارزان‌تر وکارازموده‌تری به جز زنان در ایران وجود دارد؟rouhani-zanan1.jpg

كارنامه روحانى در زمينه مسائل زنان:
وعده‌ها و چالش‌ها

ویکتوریا طهماسبی - دانشگاه تورنتو - میثم بهروش - پژوهشگر

مهمترین اهداف گروه ها و کنشگران حقوق زنان، حق مشارکت آزاد زنان در جامعه، ايجاد شرایط لازم و کافی برای رشد توانمندی و عاملیت زنان ایرانی و در نهایت برابری زنان با مردان در زمینه های حقوقى، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شخصی و خانواده است، راهی پرفراز و نشیب که نزدیک به دو سده قدمت دارد. براساس این شاخصه ها، نگاهى به عملكرد دولت روحانى در برآوردن خواسته های زنان روشنگر خواهد بود.kazem-f-01.jpg
سلسه گفتگوها درباره برساختن برنامه‌های ایجابی و متقاطع:

وظیفه فعالان اجتماعی، نهاد‌سازی و ساختن هویت‌های جمعی است

گفتگو با کاظم فرج‌الهی

نزدیکی و همگرایی بین تشکل‌های کارگری و حامیان محیط زیست می‌تواند وجود داشته باشد و وجود دارد. نیاز به بازگویی این موضوع نیست که کارگران و لایه‌های پایینی جامعه بیشترین آسیب‌ها را از تخریب و غارت محیط زیست و منابع موجود در آن متحمل می‌شوند. به این ترتیب می بینیم که در عرصه‌ی مبارزات طبقاتی دلایل و زمینه‌های عینی زیادی وجود دارد که همگرایی و نزدیکی و همکاری میان گروه‌های مختلف اجتماعی و جنبش و تشکل‌های آن ها را ناگزیر و مفید می‌سازد. یکی از راه‌های ایجاد همگرایی و همراهی بیشتر کنشگران حوزه‌ها و جنبش‌های اجتماعی مختلف گفته شده در بالا، تعریف پروژه های معینی است که با همکاری کنشگران دو یا چند حوزه می‌تواند اجرایی بشود.forough-samienia1.jpg
سلسه گفتگوها درباره برساختن برنامه های ایجابی و متقاطع:

ایجاد تشکل‌های زنان بر پایه‌ی مشکلات معیشتی

گفتگو با فروغ سمیع‌نیا

من به عنوان فعال حقوق زنان فکر می‌کنم تا این زمان ما مطالباتی را در حوزه‌ی برابری حقوق زن و مرد و ایجاد شرایط بهتر برای زنان در جامعه مطرح کرده‌ایم. این مطالبات در این حوزه‌ها مطرح شد و توانست عده‌ای از زنان جامعه را نیز با خود همراه کند اما این همراهی چشمگیر نشد و این یکی از علت‌های عدم تداوم کنش بود. در حال حاضر به نظر من یکی از مسائلی که اهمیت پیدا می‌کند سازماندهی زنان در تشکل یا نهادهایی است که این نهادها در نهایت به فعالین زنان برای یافتن مطالبات واقعی زنان جامعه کمک کنند؛ مطالباتی که بتواند همراهی و پشتیبانی حداکثری زنان جامعه را همراه داشته باشد.