bepish-setare2.jpg
بيانيه شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

راه برون رفت از بحران کنونی

گذار از جمهوری اسلامی به يک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدائی دين و دولت است!

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به عنوان نيروی مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم، ضمن دفاع از منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان، در جهت تامين شرائط ذهنی تحول سياسی در کشور، سازمانيابی اعتراضات مردم و شکل گيری ثقلی از نيروهای جمهوريخواه دموکرات و سکولار گام بر می دارد. ما اميدواريم که با گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات سراسری، گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی امکان پذير گردد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

تحریم؛ نسل‌کشی بی‌صدا، مداوم و پنهانی مردم ایران

به مناسبت بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران

اراده مردم ایران اکنون توسط دو قدرت جهنمی به چالش کشیده می شود. از یک سو دولت جنایتکار جمهوری اسلامی که از تمامی امکانات خود برای به عقب نشاندن جنبش در حال گسترش مردمی بهره می جوید تا مبارزات کارگران اعتصابی، کامیون رانان ، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و زنان را سرکوب کرده و در برابر خواست های بر حق شان ایستادگی کند و از سوی دیگر تمامی قدرت های سلطه جوی خارجی که بر پایه سیاست "رژیم چنج" ، چنگال های خون آلود تحریم های فلج کننده را بر گلوی مردم ایران فرو کرده اند. آنها به مثابه متحدان حاکمیت اسلامی برای سرکوب جنبش مستقل و دیرپای مردم ایران عمل می کنند.jebhe.jpg
شورای مرکزی جبهه ملی ایران

من می میرم که نسل جوان ایران از مرگ من درس عبرتی گرفته و ...

نوزدهم آبانماه یاد آور روزیست که دژخیمان برخاسته از کودتای ننگین وبیگانه ساخته ی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، دکترحسین فاطمی وزیر خارجه دولت ملی دکتر محمد مصدق را به میدان تیر لشگر دو زرهی برده و به دست جوخه تیرباران سپردند . در سحرگاه روز ۱۹ آبان ۳۳ او را که بدنش به علت جراحات ناشی از ضربات چاقوی اراذل مزدور حکومت در روز بازداشت شدن ، در تب میسوخت با برانکارد به میدان تیر آورده وبه چوبه اعدام بستند و مرتکب جنایتی شدند که تا پایان تاریخ این سرزمین هرگز فراموش نخواهد گردید .اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به حمایت از فعالان شجاع جنبش زنان برخیزیم!

پیرامون موج بازداشت ها و احضارهای فعالان مدنی
و بویژه کنشگران جنبش زنان

سازمان ما ضمن محکوم کردن موج گسترده سرکوب های بی مهار و وحشیانه و بویژه فشار جدید بر کنشگران جنبش زنان، از همه مدافعان آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی می خواهد در حمایت از این فعالان از هیچ اقدامی فروگذار نباشند. ما بر این باوریم که برای در هم شکستن این تهاجم گسترده و برنامه ریزی شدۀ نهاد های سرکوب حاکمیت و برای بی اعتبار کردن تمامی قلم به مزدان و زبان به مزدان پروژه بگیر قدرت های سلطه جو و مخالف ملت ایران در منطقه و جهان، باید به تقویت و گسترش جنبش مستقل بخش های مختلف مردم کمک کردaksariat.jpg

گزارش کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) از نیم‌روز آدینه، ۲۰ مهر تا عصر یک‌شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۷ (۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی) در آلمان برگزار شد. کنگرهٔ شانزدهم مطابق اساس‌نامه، دو سال پس از کنگرهٔ پانزدهم (فوق‌العادهٔ) سازمان برگزار شد.کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

اقدام‌های تروریستی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را محکوم می‌کنیم

با اوج‌گیری خیزش‌های مردمی در ماه‌های اخیر در ایران و رشد کیفی و کمی مبارزات کارگران و زحمتکشان و نیز افزایش بحران‌های سیاسی و اقتصادی در عرصه‌های مختلف، رژیم جمهوری اسلامی که می‌داند، به رغم اقدام‌های سرکوب‌گرانه، ستون‌های قدرتش به لرزه درآمده و نظام بیدادگرش در حال فروپاشی است، بار دیگر اقدام‌های تروریستی‌اش را در خارج از کشور گسترش داده است.mohammad-moshiri-yazdi1.jpg
اطلاعیه ی نهضت مقاومت ملی ایران
نهضت مقاومت ملی ايران

به مناسبت درگذشت ﻣﺣﻣﺩ مشیری یزدی
معاون نخست وزیر در دولت شاپور بختیار

در دوران مهاجرت او عضو شورای نهضت مقاومت ملی ایران و یک دوره نیز رییس هیأت اجرائی آن بود. به درخواست او دکتر بختیار بخش مهمی از خاطرات سیاسی خود را توسط او ضبط کرده برای آیندگان به یادگار گذاشت. پس از قتل شاپور بختیار وی همچنان یکی از برجسته ترین شخصیت های نهضت مقاومت ملی و مورد احترام کامل یاران دکتر بختیار بود؛ همواره در مراسم گوناگونی که برای بزرگداشت شاپور بختیار برگذار می شد نقش مرکزی را وی بر عهده داشت.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

شلاق زدن کارگران،
چهره واقعی مستضعف پناهان ولائی را بر ملا می کند!

در باره احکام شلاق و زندان علیه کارگران شرکت هپکو اراک

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، احکام زندان و شلاق کارگران هپکو را بشدت محکوم کرده و آن را احکامی قرون وسطائی و بیشرمانه می داند که نباید تحمل شود. ما از تمامی فعالان مدنی و اجتماعی و تمامی احزاب، سازمان ها و تشکل های مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان تقاضا داریم، از هر طریق که صلاح می دانند به این احکام ددمنشانه اعتراض کنند ومانع از آن شوند که چنین روندی به شیوه عادی سرکوب حرکت های صنفی و مدنی تبدیل گردد. باید به حاکمیت نشان داد که شمشیر کشیدن بر روی کارگران و زحمتکشان این کشور بی پاسخ نخواهد ماند.