اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

تهاجم سرکوبگرانۀ حاکمیت تاریک اندیش اسلامی
را با گسترده ترین همبستگی مردمی در هم بشکنیم!

مبارزات کنونی بخش های گوناگون جامعه، کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان و کشاورزان چند خواست مشخص را به پیش صحنه مبازرات طبقاتی کشانده است؛ توقف خصوصی سازی ها، مشارکت کارگران در اداره شرکت ها، پرداخت حقوق و دستمزد بالای خط فقر و حذف کامل پدیده شوم حقوق های معوقه، مقابله با کالائی سازی آموزش ، بهداشت و درمان، مشارکت معلمان و دبیران برای اداره مدرسه و پیگیری مطالبات از طریق جمعی و شورایی، پرداخت حقوق بازنشستگی بالای خط فقر و سازماندهی تامین اجتماعی فراگیر و کارآمد، تاکید بر حق تشکل یابی مستقل و سراسری و حق اعتصاب همراه با ایجاد صندوق های کمک به اعتصاب کنندگان و خانواده های زندانیان کارگران و زحمتکشان و مبارزه برای آزادی تمامی فعالان کارگری و صنفی زندانی و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی. این ها خواست هائی است که نه تنها حاکمیت جهل ، تاریکی و چپاول را به وحشت انداخته بلکه تمامی اپوزیسیون موج سوار مُبلّغ سینه چاک نظم سرمایه دارانه و بازار آزاد هار و گوش به فرمان قدرت های جهانی و منطقه ای را نیز سراسیمه کرده است.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

پیام به شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ما اعضاء شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ضمن محکوم نمودن این اقدام بی معنی اعضای جدا شده که آن را اخلال در حرکت مبارزاتی جبهه ملی میدانیم، پشتیبانی خود را از جبهه ملی ایران اعلام میداریم. ما امیدواریم بتوانیم در اتحاد عمل بیشتر با سازمانهائی که برای منافع ملی، سربلندی کشور و استقرار دموکراسی در ایران تلاش میکنند، قدمهای موثری به سوی تحقق این اهداف برداریم و با حمایت و پشتیبانی مردم ایران با آنچه که موجودیت کشور و سلامت جامعه را تهدید می کند مقابله نمائیم.حزب ازادی و رفاه ایرانیان ( آرا)

از خواسته ها و مطالبات کارگران نیشکرهفت تپه
حمایت می کنیم

ما ضمن حمایت از تمام خواستها و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز، معلمان، پرستاران، رانندگان، زنان، دانشجویان و تمام آزادی خواهان و حق طلبان؛ دستگیری و فشارها امنیتی بر فعالان صنفی را محکوم میکنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط تمام بازداشت شدگان هستیمbepish-setare2.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

پرونده قتل های زنجیره‌ای، هنوز باز است!

به مناسبت بیستمین سالگرد قتل های زنجیره‌ای

قتل های پاییز ۷۷، هم در گزینش قربانیان و هم در نوع انجام جنایت خصلت نمادین داشت. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به عنوان دو چهره برجسته اهل قلم خفه کردند تا بگویند تاب شنیدن سخن برآمده از اردوی «غيرخودی» را ندارند. خون داریوش فروهر و پروانه اسکندری را ریختند تا ده سال پس از کشتار ۶۷ بگویند هرزه علف قدرتشان هنوز با خون مخالفان سیراب می شود.کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

باز هم اعدام‌ دسته جمعی شهروندان اهوازی توسط رژیم جنایت‌کارجمهوری اسلامی

برای پایان دادن به اعدام، شکنجه و در راستای حمایت و پشتیبانی از جنبش کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان، کشاورزان‌ در اکسیون شنبه ۲۴ نوامبر ساعت ۳ در لیندن شرکت کنیم، تا اعتراض خود را نسبت به زندانی کردن فعالان جنبش‌های اجتماعی به گوش انسانهای مترقی برسانیم، و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در بند باشیم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

حمایت از حرکت حق طلبانه کارگران هفت تپه
و مبارزه برای آزادی کارگران و معلمان دستگیر شده وظیفۀ همه ماست

در چنین شرایطی حمایت هر چه وسیع و گسترده تر از مطالبات کارگران هفت تپه توسط بخش های مختلف طبقه کارگر ، تقویت همبستگی میان مبارزات بخش های گوناگون طبقه کارگر ایران، کارزار برای آزادی همه دستگیرشدگان اعتراضات هفت تپه، و همچنین معلمان آزادۀ دستگیرشده و همه زندانیان سیاسی وعقیدتی، مقابله با خصوصی سازی ها، دفاع از مبارزات سندیکائی کارگران برای حق تشکل و اعتصاب، ایجاد صندوق های کمک به اعتصاب کنندگان و خانواده های زندانیان کارگران و زحمتکشان، یک ضرورت حیاتی است.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

بازداشت کارگران هفت‌تپه و سرکوب اعتراضات آنان را محکوم می‌کنیم!

اتحاد جمهوریخواهان ایران از خواست های حق طلبانه‌ی کارگران هفت‌تپه پشتیبانی می کند و خواستار پایان دادن به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز کارگران و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه‌ی بازداشت شدگان است. ما از خواست کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران کشورمان در زمینه‌ی آزادی تشکیل سندیکاهای مستقل و برخورداری از حق اعتصاب و اعتراض دفاع می کنیم.اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره:

اهمیت طبقاتی مبارزات کارگران هفت تپه و ضرورت برپایی کارزاری وسیع برای آزادی کارگران زندانی

سازمان ما از همه فعالین خود و نیز کلیه حامیان جنبش کارگری در داخل و خارج از کشور میخواهد که وسیعا در این کارزار شرکت کنند. هفت تپه نشان داد که با مجموعه ای از تاکتیکها و استراتژی طبقاتی و انقلابی روشن میتوان مهر طبقه کارگر آگاه را بر جنبش کوبید و از هم اکنون تشکلهای کارگری پیشرو را برای رهبری انقلابی نوین آماده ساخت. شرایط مبارزه طبقاتی هیچگاه اینچنین مهیا نبوده است.سازمان فدائیان (اقلیت)

نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد

چهارده روز پس از آغاز دور جدید اعتصاب قهرمانانه کارگران مبارزه مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای تحقق مطالبات خود، رژیم ارتجاعی و ضدکارگری جمهوری اسلامی نه‌تنها پاسخی به مطالبات برحق کارگران نداد، بلکه به سرکوب و بازداشت کارگران مبارز روی‌آورده است. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی از چند روز پیش واحدهای ضد شورش را برای مقابله با کارگران، به شوش گسیل نمود و درحالی‌که عموم مردم زحمتکش شوش به حمایت از کارگران برخاسته‌اند، روز ٢٧ آبان ماه بازداشت گسترده رهبران و فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه را آغاز کرد.حزب توده ایران سرکوب، تهدید و پیگردِ کارگران و فرهنگیان را به‌شدت محکوم می‌کند!

حزب توده ایران پیگرد، تهدید، بازداشت و سرکوبِ کارگران و زحمتکشان را به‌شدت محکوم می‌کند. ما خواستارِ توقف فوریِ تمامی اقدام‌های سرکوبگرانه علیه کارگران، فرهنگیان و دیگر مردمِ معترض هستیم. تداومِ مبارزه، اتحادعمل و همبستگی پاسخ شایسته و موثر به‌سیاستِ سرکوب و تهدیدِ رژیم ولایت‌فقیه دراین مرحلهٌ حساس است. باید یکپارچه و سازمان‌یافته مبارزه علیه استبدادِ مذهبی را تشدید کرد.jebhemelli1.jpg

اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در تاریخ بیست وششم آبان ماه ۱۳۹۷ شورای مرکزی جبهه ملی ایران به انتخابات درون سازمانی خود مبادرت نمود و اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی ، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را به شرح زیر انتخاب کرد :
۱- آقای دکتر حسین موسویان به سمت رئیس شورای مرکزی ، آقایان منوچهر ملک قاسمی وپروفسور صادق مسرت نواب رئیس و آقایان ضیاء مصباح و ابوالفضل نیماوری به عنوان منشی های شورای مرکزی انتخاب گردیدند.
۲- آقایان دکتر هرمیداس باوند ، مهندس هوشنگ خیراندیش ، دکتر محسن فرشاد ، جمشید میرعمادی و دکتر حسین موسویان به سمت اعضای هیئت رهبری انتخاب شدند .
۳- آقایان پروفسورسید حسن امین ، دکتر علی حاج قاسمعلی ، مهندس کورش زعیم ، دکتر رضا گل نراقی ، محمد ملک خانی ، ودکتر جمشید وحیدا به عنوان اعضای هیئت اجرائیه انتخاب گردیدند .bepish-setare2.jpg
حزب چپ ایران(فدائیان خلق)- فرانسه

یاد بهمن امینی گرامی باد!

بهمن امینی سالها یکی از فعالان سیاسی و فرهنگی فرانسه بود و حضوری پر رنگ در حرکات سیاسی و حقوق بشری داشت. حتی در دوران بیماری که نمی‌توانست مستقیما در حرکات اعتراضی و حقوق بشری حضور داشته باشد، با ارائه پیشنهادات و نظراتش می کوشید در مبارزه علیه استبداد و برای استقرار دموکراسی نقش ایفا نماید.
حزب چپ ایران(فدائیان خلق) در گذشت رفیق گرانقدر بهمن امینی را به کنشگران سیاسی، فعالان حقوق بشری، فرهنگ دوستان کشورمان و به خانواده و خویشان او، به علی طلوع و همسرش هایده قهرمانی، تسلیت می گوید و خود را در این اندوه سوگوار می داند.haja2.jpg
هیئت سیاسی - اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران

درگذشت بهمن امینی را تسلیت میگویم

بهمن امینی فعال سیاسی - مدنی و یکی از پایه گزاران « شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران»، پس از دوره کوتاهی بیماری سهمگین ما را ترک نمود. عزیمت نا بهنگام او بدون شک ضایعه ای جبران ناپذیر برای خانواده و بویژه همسر ایشان هایده عزیز میباشد. بهمن امینی از مبارزین دوران شاه و شیخ بود که اثار ان را با خود تا پای مرگ بهمراه داشت. او یکی از فعالین و‌ پایه گذاران « کمیته ضد سرکوب مردم ایران در پاریس» و از پایه گذاران « انجمن جمهوری خواهان پاریس» ، و ناشر انتشارات خاوران در پاریس بود. هیئت سیاسی ـ اجرائی هجا فقدان و عزیمت این یار و دوستدار راه آزادی، دموکراسی و جمهوری خواه را به خانواده و تمام یاران او تسلیت گفته و یاد و خاطره وی را با ادامه راهش، زنده خواهیم کرد.سازمان فدائیان (اقلیت)

احضار و بازداشت معلمان باید فوراً متوقف شود

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مطالبات برحق معلمان، اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه معلمان را شدیداً محکوم می‌کند و خواهان آزادی بی‌قیدوشرط تمام معلمان بازداشت‌شده و زندانی و تحقق فوری مطالبات معلمان است.
سازمان فدائیان (اقلیت) عموم معلمان سراسر کشور را به تشدید مبارزه علیه رژیم و تحقق مطالبات مطرح‌شده توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان فرامی‌خواند.کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

موج دستگیری معلمین اعتصابی و بازداشت و اعدام فعالین عرب را محکوم می کنیم

علیرغم این سرکوبها و بگیر و ببندها و اعدامها، جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی در ایران سر باز ایستادن ندارند. اعتصاب و تظاهرات یک هفته ای کارگران شرکت ملی فولاد اهواز، اعتصاب و تجمع ۱۲ روزه هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در شوش و درخواست آنها از کارگران و زحمتکشان سراسر ایران برای اعتصاب عمومی، اعتصاب کارگران روغن نباتی جهان که وارد پنجمین روز خود شده است و نیز مبارزه دانشجویان و مقاومت و نافرمانی گسترده زنان، همگی نشان از آن دارد که جنبش توده ای برای نان و آزادی، قصد توقف ندارد و سرکوب و تهدید و زندان و شکنجه و حتی اعدام نخواهد توانست جلوی اراده اکثریت زحمتکش جامعه را بگیرد.farakhan.jpg

فراخوان به همکاری مشترک (۱۰ جریان)

ما سازمان‏‌ها و احزاب امضا کنندۀ اين تفاهم ‏نامه، با برنامه، ديدگاه‌های اجتماعی و پيشينه سياسی متفاوت که بر ضرورت اتحاد وسيع جمهوريخواهان دموکرات، برای استقرار دموکراسی در ايران بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن و ارزش‌هائی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت و همزيستی همه طيف‌ها و گرايش‌های سياسی دموکراتيک، پايبنديم؛ ما نیروهائی که در راه تداوم، گسترش و تعميق جنبش اعتراضی مردم ايران که رنگين کمانی از طبقات، گروه های اجتماعی و نيروهای سياسی آزاديخواه جامعه می باشد مبارزه می کنيم، بر مبارزه مدنی، و دموکراتيک و مسالمت آميز، که خصلت نمای جنبش اعتراضی است، تاکيد داريم، تفاهم بر سر اين طرح مقدماتی را گامی در جهت اتحاد گسترده جمهوريخواهان ايران می‌دانیم.bepish-setare2.jpg
بيانيه شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

راه برون رفت از بحران کنونی

گذار از جمهوری اسلامی به يک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدائی دين و دولت است!

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به عنوان نيروی مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم، ضمن دفاع از منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان، در جهت تامين شرائط ذهنی تحول سياسی در کشور، سازمانيابی اعتراضات مردم و شکل گيری ثقلی از نيروهای جمهوريخواه دموکرات و سکولار گام بر می دارد. ما اميدواريم که با گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات سراسری، گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی امکان پذير گردد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

تحریم؛ نسل‌کشی بی‌صدا، مداوم و پنهانی مردم ایران

به مناسبت بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران

اراده مردم ایران اکنون توسط دو قدرت جهنمی به چالش کشیده می شود. از یک سو دولت جنایتکار جمهوری اسلامی که از تمامی امکانات خود برای به عقب نشاندن جنبش در حال گسترش مردمی بهره می جوید تا مبارزات کارگران اعتصابی، کامیون رانان ، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و زنان را سرکوب کرده و در برابر خواست های بر حق شان ایستادگی کند و از سوی دیگر تمامی قدرت های سلطه جوی خارجی که بر پایه سیاست "رژیم چنج" ، چنگال های خون آلود تحریم های فلج کننده را بر گلوی مردم ایران فرو کرده اند. آنها به مثابه متحدان حاکمیت اسلامی برای سرکوب جنبش مستقل و دیرپای مردم ایران عمل می کنند.jebhe.jpg
شورای مرکزی جبهه ملی ایران

من می میرم که نسل جوان ایران از مرگ من درس عبرتی گرفته و ...

نوزدهم آبانماه یاد آور روزیست که دژخیمان برخاسته از کودتای ننگین وبیگانه ساخته ی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، دکترحسین فاطمی وزیر خارجه دولت ملی دکتر محمد مصدق را به میدان تیر لشگر دو زرهی برده و به دست جوخه تیرباران سپردند . در سحرگاه روز ۱۹ آبان ۳۳ او را که بدنش به علت جراحات ناشی از ضربات چاقوی اراذل مزدور حکومت در روز بازداشت شدن ، در تب میسوخت با برانکارد به میدان تیر آورده وبه چوبه اعدام بستند و مرتکب جنایتی شدند که تا پایان تاریخ این سرزمین هرگز فراموش نخواهد گردید .اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به حمایت از فعالان شجاع جنبش زنان برخیزیم!

پیرامون موج بازداشت ها و احضارهای فعالان مدنی
و بویژه کنشگران جنبش زنان

سازمان ما ضمن محکوم کردن موج گسترده سرکوب های بی مهار و وحشیانه و بویژه فشار جدید بر کنشگران جنبش زنان، از همه مدافعان آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی می خواهد در حمایت از این فعالان از هیچ اقدامی فروگذار نباشند. ما بر این باوریم که برای در هم شکستن این تهاجم گسترده و برنامه ریزی شدۀ نهاد های سرکوب حاکمیت و برای بی اعتبار کردن تمامی قلم به مزدان و زبان به مزدان پروژه بگیر قدرت های سلطه جو و مخالف ملت ایران در منطقه و جهان، باید به تقویت و گسترش جنبش مستقل بخش های مختلف مردم کمک کردbepish-setare2.jpg
هیات سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

تجدید تحریم ها را محکوم می کنیم!

راه مقابله با تحریم های آمریکا، تامین حق حاکمیت مردم بر کشور است!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که راه مقابله با خطراتی که کشور ما را تهدید می کنند، پایان دادن به استبداد مذهبی، برچیدن جو اختناق و سرکوب، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، احزاب و سازمان های سیاسی و صنفی، گشودن راه مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت کشور و گذار از جمهوری اسلامی به یک دولت منتخب شهروندان کشور است. چنین دولتی می تواند با اتکاء به مردم از حقوق آنان دفاع کند و به تحریم و انزوای سیاسی کشور پایان دهد.aksariat.jpg

گزارش کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) از نیم‌روز آدینه، ۲۰ مهر تا عصر یک‌شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۷ (۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی) در آلمان برگزار شد. کنگرهٔ شانزدهم مطابق اساس‌نامه، دو سال پس از کنگرهٔ پانزدهم (فوق‌العادهٔ) سازمان برگزار شد.کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

اقدام‌های تروریستی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را محکوم می‌کنیم

با اوج‌گیری خیزش‌های مردمی در ماه‌های اخیر در ایران و رشد کیفی و کمی مبارزات کارگران و زحمتکشان و نیز افزایش بحران‌های سیاسی و اقتصادی در عرصه‌های مختلف، رژیم جمهوری اسلامی که می‌داند، به رغم اقدام‌های سرکوب‌گرانه، ستون‌های قدرتش به لرزه درآمده و نظام بیدادگرش در حال فروپاشی است، بار دیگر اقدام‌های تروریستی‌اش را در خارج از کشور گسترش داده است.mohammad-moshiri-yazdi1.jpg
اطلاعیه ی نهضت مقاومت ملی ایران
نهضت مقاومت ملی ايران

به مناسبت درگذشت ﻣﺣﻣﺩ مشیری یزدی
معاون نخست وزیر در دولت شاپور بختیار

در دوران مهاجرت او عضو شورای نهضت مقاومت ملی ایران و یک دوره نیز رییس هیأت اجرائی آن بود. به درخواست او دکتر بختیار بخش مهمی از خاطرات سیاسی خود را توسط او ضبط کرده برای آیندگان به یادگار گذاشت. پس از قتل شاپور بختیار وی همچنان یکی از برجسته ترین شخصیت های نهضت مقاومت ملی و مورد احترام کامل یاران دکتر بختیار بود؛ همواره در مراسم گوناگونی که برای بزرگداشت شاپور بختیار برگذار می شد نقش مرکزی را وی بر عهده داشت.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

شلاق زدن کارگران،
چهره واقعی مستضعف پناهان ولائی را بر ملا می کند!

در باره احکام شلاق و زندان علیه کارگران شرکت هپکو اراک

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، احکام زندان و شلاق کارگران هپکو را بشدت محکوم کرده و آن را احکامی قرون وسطائی و بیشرمانه می داند که نباید تحمل شود. ما از تمامی فعالان مدنی و اجتماعی و تمامی احزاب، سازمان ها و تشکل های مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان تقاضا داریم، از هر طریق که صلاح می دانند به این احکام ددمنشانه اعتراض کنند ومانع از آن شوند که چنین روندی به شیوه عادی سرکوب حرکت های صنفی و مدنی تبدیل گردد. باید به حاکمیت نشان داد که شمشیر کشیدن بر روی کارگران و زحمتکشان این کشور بی پاسخ نخواهد ماند.