logo

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر درباره:

اهمیت طبقاتی مبارزات کارگران هفت تپه و ضرورت برپایی کارزاری وسیع برای آزادی کارگران زندانی

دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸

سازمان ما از همه فعالین خود و نیز کلیه حامیان جنبش کارگری در داخل و خارج از کشور میخواهد که وسیعا در این کارزار شرکت کنند. هفت تپه نشان داد که با مجموعه ای از تاکتیکها و استراتژی طبقاتی و انقلابی روشن میتوان مهر طبقه کارگر آگاه را بر جنبش کوبید و از هم اکنون تشکلهای کارگری پیشرو را برای رهبری انقلابی نوین آماده ساخت. شرایط مبارزه طبقاتی هیچگاه اینچنین مهیا نبوده است.
دور جدید اعتصاب و راهپیمایی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وارد پانزدهمین روز خود شده است. در چهاردهمین روز این حرکت شورانگیز – لحظاتی پس از سخنرانی درخشان اسماعیل بخشی و شعار انقلابی – طبقاتی کارگران ( نان، کار، آزادی، اداره شورایی) – شمار زیادی از نمایندگان کارگران از جمله اسماعیل بخشی و یک خبرنگار زن دستگیر شدند. تعداد بازداشتی ها به حدود بیست نفر میرسد. با این همه و در غیاب نمایندگان بازداشتی شورای کارگران، باز هم روز دوشنبه شاهد ادامه اعتصاب و نیز تظاهرات هزاران نفر از کارگران و مردم حامی آنها در شهر شوش در برابر دادگاه این شهرستان بودیم. کارگران و مردم معترض ضمن تاکید بر ادامه اعتصاب جهت دستیابی به خواستهایشان، خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط اسماعیل بخشی و کلیه بازداشت شده گان بودند.

آنچه در دو هفته اخیر شاهد بودیم، انسانهای مبارز را بی گمان یاد آن جمله تاریخی سوسیالیستها می اندازد: " اعتصاب ، مدرسه انقلاب است!" اعتصاب کارگران اگر چه برای دریافت حقوق معوقه و نیز اعتراض به خصوصی شدن شرکت و اختلاس سرمایه های آن توسط اختلاس گران مرتبط با دولت است اما نگاه آنها متوجه مسایل کلان در کشور است: اعتراض به ادامه استثمار، استبداد، فلاکت و اختناق!

تاکتیکها و شیوه هایی که کارگران هفت تپه در دو هفته اخیر به کار گرفته اند صرف نظر از اینکه این جنبش چه سرنوشتی پیدا کند حامل درسهایی بسیار گرانبها برای اردوی کار و رنج است.

۱- آنها ضمن وفاداری به سندیکای مستقل و باسابقه شان و ادامه پیوند با آنها ، از طریق برپایی منظم مجمع عمومی در محیط کار و تعیین نمایندگانی برای شورا ، سازماندهی اعتصاب و مبارزه را به نحو منظمی به پیش می برند. نمایندگانی که برای خود هیچ حق ویژه ای قائل نیستند و دائما در مشورت با کلیه کارگران اعتصابی امر مبارزه را هدایت می کنند.

۲- با توجه به تنوع ملی – قومی کارگران شاغل در شرکت هفت تپه و تلاش کارفرمایان و دولت برای ایجاد تفرقه نژادی – قومی در کارگران، آنها به روشنی با هر نوع نژادپرستی و تفرقه افکنی قومی مرزبندی کرده و از اتحاد طبقاتی همه کارگران صرف نظر از تعلقات ملی شان دفاع می کنند.

۳- تلاش برای درگیر کردن زنان و بیرون کشیدن تدریجی جنبش کارگری از سیطره مردسالاری. کارگران هفت تپه چند ماه پیش نیز در جریان اعتصاب شان، سعی کردند یکی از این رهبران زن کارگری را به جنبش معرفی کنند. در دور جدید مبارزه شان، آنها این تلاش را دو چندان کرده و سخنرانی زنان را به بخشی از تظاهرات و تجمعات خود تبدیل کردند. این زنان مبارز این بار دیگر نقاب بر چهره نداشتند و آشکارا در قامت بخشی از رهبری جنبش عرض اندام کردند.

۴- بیرون بردن مبارزه از محیط کار به محیط زیست و به سطح شهر شوش جهت جلب حمایت مردم و خانواده ها. این تاکتیک البته اولین بار نیست که توسط کارگران هفت تپه بکار گرفته شده است و در سالیان گذشته شاهد وقوع آن چه در این شرکت و چه در مراکز کارگری دیگر نظیر سنگ آهن بافق بودیم اما اینبار به شکل وسیعتری از این تاکتیک بهره گرفته شده است و موفقیت کارگران در جلب حمایت خاواده ها و کسبه شهر شوش بی نظیر بوده است.

۵- مخالفت کارگران با یکی از مهمترین بند ناف های مشترک رژیم سرمایه داری اسلامی ایران با اپوزیسیون دست راستی بورژوایی مبنی بر خصوصی سازی صنایع دولتی و ثروت های ملی و نیز تاکید کارگران بر کنترل تولید و اداره شورایی کشت و صنعت هفت تپه نشان از شکل گیری یک بلوغ طبقاتی مهم دارد. این نکته سبب وحشت رسانه های دست راستی خارج کشور شده و آنها یا مهر سکوت بر لب زده اند و یا اگر هم اشاره ای به مبارزه کارگران هفت تپه میکنند عامدانه از ذکر این عزم شورایی خودداری می ورزند.

نکات و درسهای پنجگانه فوق، میتواند و باید توسط سایر گردانهای طبقه کارگر در سراسر ایران مورد توجه قرار گیرد. اما آنچه در لحظه کنونی جدا از خواست دریافت کامل حقوق معوقه و اعتراض به خصوص سازی شرکت، اهمیت دارد آزادی اسماعیل بخشی و کلیه نمایندگان و کارگران و مردم بازداشتی است. باید کارزاری وسیع چه در داخل و چه در خارج از کشور برای نجات جان این دستگیر شده گان برپا کنیم. نشانه هایی از این عزم ، دست به نقد مشاهده می شود. حمایت چند اتحادیه کارگری و نیز برگزاری آکسیون در خارج از کشور و نیز حمایت فعالین و تشکلهای مستقل کارگری در داخل، کارگران اعتصابی فولاد اهواز و هپکوی اراک، حمایت معلمان و چند کانون صنفی آنها، حمایت بخشی از دانشجویان و وکلای ایران ... همگی نشانه های این اراده خستگی ناپذیر برای آزادی فوری کارگران زندانی بویژه نجات جان اسماعیل بخشی و دیگر رهبران اصلی این جنبش دارد.

سازمان ما از همه فعالین خود و نیز کلیه حامیان جنبش کارگری در داخل و خارج از کشور میخواهد که وسیعا در این کارزار شرکت کنند. هفت تپه نشان داد که با مجموعه ای از تاکتیکها و استراتژی طبقاتی و انقلابی روشن میتوان مهر طبقه کارگر آگاه را بر جنبش کوبید و از هم اکنون تشکلهای کارگری پیشرو را برای رهبری انقلابی نوین آماده ساخت. شرایط مبارزه طبقاتی هیچگاه اینچنین مهیا نبوده است.

هرچه گسترده تر باد اعتصابات عمومی در سراسر کشور
زنده باد رهبری طبقه کارگر در جنبش انقلابی مردم ایران
سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه داری ایران
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

۲۸ آبان ۱۳۹۷نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد