شورای مرکزی حزب آزادي و رفاه ايرانيان

همبستگي اپوزيسيون تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و نجات ايران

حزب "آرا" با پافشاري بر يك پارچگي ايران زمين و غير متمركز بودن نظام دموکراتیک آينده از تمامي احزاب و نهادهای سیاسی ، با هر گونه فرهنگ و سنت محلی، که بر اصلاح ناپذیری نظام و گذر از این نظام باور دارند مي خواهد، حول محور حد اقل اشتراکات برای ائتلاف بزرگ جمع شده تا بتوانيم اعتصابات سراسري را سازمان داده و به استمرار مبارزات مردم تحقق بخشيم . اين تنها راهي است كه رژيم را هر روز ضعيف تر خواهد كرد، و با ادامه اعتصابات است كه مي توانيم با یک برنامه راهبردی از جمهوري اسلامي عبور كنيم . بدانيم و آگاه باشيم ؛ اتحاد ، اتحاد رمز پيروزي است.اطلاعیه ی نهضت مقاومت ملی ایران

ما عملیات تروریستی اهواز و هرگونه تروریسم را محکوم می کنیم


ملت ایران دوستان واقعی خود را می شناسد و رفتار قدرت هایی را که با پشتیبانی مالی و اسلحه همراه با فریبکاری های تبلیغاتی، مانند شوروی سابق، از راه ترویج ایدئولوژی های قبیله‍گرا و با توسل به ملیت‍تراشی برای کشور ما علیه تمامیت ارضی ایران دسیسه می کنند محکوم می کند. ما از همه ی دموکرات های واقعی و ایراندوست نیز انتظار داریم که برای مبارزه با این دسیسه های شناخته شده ی بیگانه، در افشاءِ اینگونه ادعاهای وارداتی و بی‍پایه کوشش کنند.بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا

در باره خشونت و کشتار در اهواز

جبهه ملی ایران نخست به بازماندگان کشته شدگان این رخداد شوم تسلیت گفته و اظهار همدردی میکند و سپس با پافشاری بر حقوق شهروندی همه ایرانیان خواهان دست برداشتن از کینه‌توزی، آزار و آدمکشی است.
هم‌میهنان، شهروندان ایران از هر تیره و تباری که هستید، ما تنها راه رهایی از فقر، بی‌عدالتی و فرمانروایان ستمکار و چپاولگر کنونی را، پیکار هماهنگ، سنجیده و مسالمت آمیز شما برای بهبود زندگی تان در جمهوری ایران با دولتی ملی و اجتماعی می دانیم.bepish-setare2.jpg
گروه کار ملی-قومی، حزب چپ ایران (فدائيان خلق)

تحصیل بزبان مادری حق طبیعی همه انسان‌هاست!

(بمناسبت اول مهر آغاز سال تحصیلی جدید)

حزب ما در کنار تلاش‌های آزادیخواهانه و عدالت خواهانه دیگر خود، می کوشد که در کنار زباحزب چپ ایران (فدائیان خلق) به‌مثابه حزبی عدالت‌جو و آزادیخواه، بعنوان حزبی که برای زندگی آزاد و بهتر برای همه مردم زحمتکش و شریف و آزادیخواه ایران تلاش می‌کند، با قاطعیت تمام مخالف تمام اشکال ستم و تبعیض ملی و به تبع آن خواهان برابر حقوقی همه اهالی کشور – از جمله در حق تحصیل بزبان مادری است.. حزب ما در کنار تلاش‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌خواهانه دیگر خود، می‌کوشد که در کنار زبان ارتباطی- اداری سرتاسری برای ایران، زبان همه شهروندان ایرانی، در منطقه زیست آن‌ها رسمی شود و حق تحصیل به زبان مادری برای همه کودکان ایران به رسمیت شناخته شود. ن ارتباطی- اداری سراسری برای ایران، زبان همه شهروندان ایرانی، در منطقه زیست آنها رسمی شود و حق تحصیل بزبان مادری برای همه کودکان ایران برسمیت شناخته شود. رفع ستم ملی-قومي و رسمیت تحصیل بزبان مادری برای همه اهالی کشور، نه تنها بسود محرومین از زبان مادری و شکوفایی فرهنگ بشری، بلکه بسود همه مردمان ایران، در خدمت ترقی و شکوفایی کل کشور و حفظ همبستگی و یگانگی همگانی در ساختن ایرانی آزاد و دموکراتیک است.bepish-setare2.jpg
هیات سیاسی اجرائی حزب چپ ایران ( فدائیان خلق )

به‌مناسبت اول مهر روز بازگشایی مدارس

امسال نیز بسان سا‌‌‌‌ل‌های گذشته در آن‌ سوی دیوار مدارس هزاران کودک آرزومند تحصیل با حسرت و با چشمانی گریان، هم چنان در چهار راه ها و کارگاه ها، برای برای لقمه نانی به اجبار از دنیای کودکی جدا شده و بسیار زود و نابهنگام وارد بازار کار شده و مورد استثمار قرار می گیرند. کودکان کار و کودکان خیابانی بی پناه ترین و آسیب پذیرترین گروه اجتماعی را تشکیل می دهند.یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است!

بیانیه و اسناد کنفرانس استکهلم - سوئد

این کنفرانس اعلام می‌کند یک آلترناتیو سوسیالیستی ممکن، ضروری و مُبرم است و برای شکل دادن به آن تلاش می‌کنیم. نیروی این آلترناتیو وسیع است. کارگران و زحمتکشانی که از استثمار و فقر و فرودستی و سرکوب به ستوه آمده‌اند، زنانی که وسیعا آپارتاید جنسی و تبعیضاتِ مردسالارانه را به مصاف طلبیده‌اند، جوانانی که از بیکاری و بی‌آیندگی به جان آمده‌اند، مردمانی که علیه فجایع زیست محیطی و درماندگی رژیم جنبش وسیعی برپا کرده‌اند، آزادیخواهانی که خواهان رفع استبداد و برقراری آزادی بی قید و شرط اندیشه، بیان و تشکل هستند، تمامی آنانی که برای رفع ستم و تبعیض و کسبِ آزادی و برابری تلاش می‌کنند، این توده عظیم می‌توانند و باید جای خود را در اردوی آلترناتیو سوسیالیستی پیدا کنندhaja2.jpg
هیات سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران

حمله تروریستی به رژۀ‌ نیروهای مسلح در سالروز جنگ با عراق در اهواز را محکوم می کنیم!

همبستگی جمهوری خواهان ایران حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز و جان باختن و زخمی شدن ده ها تن از نظامیان و مردم عادی را شدیدا محکوم می کند و ضمن تسلیت به خانواده های جان باختگان پیامد های این اقدام تروریستی را مضر به حال امنیت مردم خوزستان، شرایط زندگی عرب های ایرانی و مبارزات مسالمت آمیز برای گسترش آزادی ها و بهبود حقوق بشر بشمار می آورد. این اقدام زیان بار باعث سوء استفاده حکومت برای توجیه سرکوب و اعمال خشونت بیشتر در مواجهه با اعتراضات خواهد شد. به باور ما اهتمام به توسعه پایدار، گشایش های سیاسی و رعایت حقوق اتنیکی- قومیتی مردم عرب خوزستان و تلاش برای مداوای درد کهن اعراب ایرانی باعث خشک شدن ریشه تروریسم و تجزیه طلبی در استان خوزستان می شود.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

حمله تروریستی اهواز را محکوم می کنیم

نگاهی به تجربه انقلاب ها و خیزش های بزرگ مردمی (مخصوصاً در نظام های غیر دموکراتیک) نشان می دهد که آهنگ گسترش حرکت های اعتراضی مردم ، با هزینه سرانه مشارکت در این حرکت ها ، رابطه معکوس دارد. با توجه به این حقیقت تجربی ، در شرایط کنونی کشور ما ، هر نوع مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ، خواه ناخواه ، هزینه سرانه مشارکت در اعتراضات و اقدامات مستقل و مستقیم مردم علیه جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد و در نتیجه گسترش دامنه حرکت ها را کندتر خواهد ساخت. این در حالی است که ما اکنون بیش از هرچیز دیگر به خیزش هرچه گسترده تر مردم علیه رژیم نیاز داریم.etehade-jomhourikhahan.jpg
اطلاعیه اتحاد جمهوریخواهان ایران:

در محکومیت حمله تروریستی به رژۀ‌ نظامی در اهواز

این حمله با هر انگیزه ای صورت گرفته باشد، اقدامی است مخرب که می تواند موجبی برای افزایش سرعت و شدت چرخۀ خشونت در منطقه شود و جان انسان های بی گناه بیشتری را در معرض خطر قرار دهد. شکی نیست که سیاست سرکوب جمهوری اسلامی طی چهار دهۀ گذشته به ویژه در مناطق اتنیک و اعمال تبعیض و خشونت دولتی علیه هموطنان عرب در خوزستان نقش زیادی در رشد گرایشات رادیکال داشته است، اما هیچ کدام از این ها، نمی تواند توجیهی برای تروریسم و کشتار باشد.jebhe.jpg
جبهه ملی ایران :

از بانو نسرین ستوده وآقای دکتر فرهاد میثمی می خواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهند

ما جلوگیری ازدرمان انسان آزاده ومیهن دوست، بانو نرگس محمدی را به شدت محکوم می کنیم

دکتر فرهاد میثمی زندانی سیاسی و حقوق بشری برجسته دیگری است که جان خود را در اعتراض به ستمگری و بی قانونی با اعتصاب غذای طولانی مدت به خطر انداخته است و ما نگرانی سلامتی او هستیم. دکتر میثمی مردیست که از زمان دانشجویی دغدغه محرومان جامعه، بویژه کودکان، را داشته و با درآمد فعالیت انتشاراتی خود ، کمکهای شایانی به آموزش کودکان محروم در سراسر کشور کرده است. اکنون در اعتراض به حقوق مدنی و انسانی هموطنانش که هیچ قانونی بجز سلیقه شخصی دادرسان آنرا جرم تعریف نکرده، به زندان افتاده و نزدیک شش هفته است که در اعتصاب غذا بسر میبرد. مهم ترین محور فعالیت های فکری و اجتماعی او در این سال ها که وی را به بانو نسرین ستوده و آقای رضا خندان نزدیک می کرد حقوق بشر ومبارزه مدنی با خشونت در ابعاد مختلفش بود. ما بشدت نگران شرایط وخیم جسمی او هستیم و از او میخواهیم که به خاطر همان کودکان محروم از تحصیل، دست از اعتصاب غذا بردارد و خود را برای مادر و کودکانی که چشم به راهش هستند سالم نگه داردکمیته مرکزی سازمان راه کارگر

هشدار درباره موج جدید سرکوب در پی تیراندازی به رژه نظامیان رژیم اسلامی در اهواز

بر خلاف عملیات تروریستی سال گذشته به مجلس شورای اسلامی که رژیم اصرار داشت که آنرا حتما به داعش متصل کند اینبار مقامات امنیتی و سیاسی رژیم اصرار دارند که گروههای هویت طلب عرب وابسته به عربستان و دیگر کشورهای منطقه را عامل حمله معرفی کنند تا زمینه را برای راه اندازی موج جدید از سرکوب در خوزستان و دیگر مناطق ایران فراهم نمایند.UDIran-logo-fullx200.jpg
اتحاد برای دموکراسی در ایران

اقدام تروریستی و جنایتکارانه در اهواز

این اقدام توسط هر نیرو و با هر انگیزه ای صورت گرفته باشد، اقدامی جنایبتکارانه و بشدت مخرب است که می بایست توسط همه نیروهای خواهان برقراری دموکراسی در ایران محکوم شود. قطعا جمهوری اسلامی خواهد کوشید از این اقدام تروریستی در راستای تشدید سرکوب ها و گسترش فضای رعب و وجشت در ایران استفاده کند. حادثه تروریستی امروز در اهواز برای جمهوری اسلامی همچنین مفری خواهد بود که افکار عمومی را از نابسامانی های بیشمار کشور منحرف کند و در سفر روحانی به نیویورک نیز دستاویزی باشد برای گریز از پاسخگویی به ترورهای دولتی و اعدام های اخیر در کردستان.bepish-setare2.jpg
هیات سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حملۀ تروریستی به رژۀ‌ نظامی در اهواز را محکوم می کنیم!

ما حملۀ‌ مسلحانه به رژۀ‌ نظامی در اهواز و کشتار بی رحمانه و زخمی کردن ده ها تن از نظامیان و مردم عادی از جمله کودکان را شدیدا محکوم می کنیم. این اقدام تروریستی هیچ ربطی به مبارزات مردم ندارد و با هر توجیهی که صورت گرفته باشد، در خدمت سیاست سرکوب جمهوری اسلامی و گسترش بیشتر خشونت و کشتار در جامعه و در مغایرت با تلاش های مسالمت آمیز مردم کشور مان برای گذار به دمکراسی قرار دارد.bepish-setare2.jpg
پيام حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

به نيروهای چپ داخل کشور

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به شما تعلق دارد. ما شما را فرا می خوانيم که خود را جزو حزب بدانيد، حمايت خود را از آن اعلام کنيد، به انحاء مختلف برای مشارکت در هدايت و تقويت آن بکوشيد و نظرات، پيشنهادها و نقدهای خودتان را با ما در ميان بگذاريد. حزب چپ در پرتو حضور و حمايت شما قادر خواهد شد که برای تامين منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان کشور مبارزه پيگيرانه ای را پيش ببرد، در صحنه سياسی کشور حضور قدرتمند و موثر داشته باشد و در تحولات سياسی کشور و گذار از استبداد دينی به دموکراسی نقش بازی کند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

‍با قدرت جمعی و فراگیر، و با شعار « هم درس، هم سیاست»
برای دفاع از آموزش همگانی و رایگان به پاخیزیم!

به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۸

سازمان ما آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان کشور تبریک می گوید و برای همه آنها در سال جدید، آروزی موفقیت می کند. ما بر این باوریم با خیزش شکوهمند مردم بخش های گوناگون کشور علیه استبداد دینی ، غارت سازمانیافته و سیاست های ویرانگر جمهوری ، نیروی عظیم ، آگاه و جوان کشور نمی تواند نسبت به تحولات جامعه بی تفاوت باشد. امروز هر کلاس درس، هم سنگر آموختن و هم سنگر مبارزه برای دنیائی بهتر و انسانی تر است.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

زندان جای کنشگران سیاسی، اجتماعی و مدنی نیست!

دستگیری فعالان مدنی وسیاسی کردستان و پرونده سازی
به اتهام سازمان دهی اعتصاب عمومی را محکوم می کنیم

درشرایط حاضر ما همه نیروی های مسئول و آگاه را به کارزار هر چه وسیع تر برای آزادی تمامی فعالان مدنی و سیاسی دستگیر شده در اعتصاب عمومی مردم کردستان و اعتراض به پرونده سازی ها و وثیقه گیری ها بیشرمانه فرا می خوانیم . در شرایط کنونی می توان و باید شعار آزادی همۀ دستگیرشده گان و اعتراض به پرونده سازی ها و وثیقه گیری ها را با شعار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی گره زد.پیام نهاد های همبستگی :

کردستان دژ تسخیر ناپذیر، همچنان زنده می ماند!

امروز مردم مبارزکردستان باردیگر درغم ازدست دادن سه مبارز سیاسی ستم ستیز، خشمگین شدند. مریوان چندروزیست که چهار یارطبیعت، یاور زیست و زندگی را از دست داده است . اینک و درفاصله چند روز، زخم دیگربر پیکرراست قامتش سربرآورد. امروزمهمان دیگر از دیار رنج وزحمت، یعنی زانیار و لقمان مرادی بعدازده سال شکنجه ، زجر وعذاب ، بدون برخورداری ازشرایط وفضای مناسب حقوقی وانسانی ، برای دفاع ازجرمی انتصابی (که بارها گفتند واعلام کردند که هیچ مداخله ای درآن نداشتند)همراه با رامین حسین پناهی فقط به خاطر مخالفت با ظلم ،ستم ودگراندیشی، به چوبه دار آویخته شدند.haja2.jpg
هیات سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران

در حمایت از اعتصاب گسترده

همبستگی جمهوری خواهان ایران ضمن محکوم کردن مجدد اعدام رامین حسین پناهی، زانیار ولقمان مرادی و کاربست خشونت ناموجه علیه گروه های مخالف کرد ایرانی از فراخوان احزاب کرد برای اعتصاب گسترده در روز چهارشنبه مورخ ۲۱ شهریور در محکومیت اعدام های سه جوان کرد و حمله موشکی به محل اجلاس حزب دمكرات كردستان و مركز آموزشی حزب دمكرات كردستان ایران حمایت می کند.شورای مرکزی حزب آزادي و رفاه ايرانيان (آرا)

بمباران مقر اصلي حزب دموكرات كردستان
و اعدام سه زنداني سياسي را محكوم مي كنيم!


حزب آزادي و رفاه ايرانيان ( آرا)اعدام زندانيان سياسي كُرد و حمله به دفتر مركزي حزب دموكرات كردستان و هرگونه ترور و اعدام را محكوم ميكند و از سازمانهاي بين الملي مي خواهد اين جنايات را محكوم و پيگيري قانوني كند.اطلاعیه شش حزب و سازمان سیاسی چپ و کمونیست

در مورد اعدام سه زندانی سیاسی و حمله موشکی جمهوری
اسلامی به اردوگاههای احزاب اپوزیسیون در کردستان عراق

ما امضا کنندگان این اطلاعیه ضمن ابراز همدردی عمیق خود با اعضای خانواده و بستگان این سه زندانی سیاسی و تأکید بر اهمیت تلاش های خستگی ناپذیر و صمیمانه ای که برای لغو مجازات این عزیزان انجام گرفت این جنایات جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم.
ما همچنین حمله جنایتکارانه به اردوگاههای حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران را شدیدا محکوم می کنیم، به خانواده، بستگان و یاران جانباختگان این واقعه تسلیت می گوییم و آرزوی بهبود هر چه زودتر زخمی ها را داریم.bepish-setare2.jpg

اعلام پشتیبانی حزب چپ ایران (فدائيان خلق)
از اعتصاب عمومی در کردستان ايران

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن دفاع از خواسته های به حق مردم کردستان علیه بی عدالتی و تبعیض و برای دستیابی به خواسته های عادلانه خود، اعلام می کند در اقداماتی که علیه خودکامگی و استبداد جمهوری اسلامی و برای استقرار دموکراسی در ايران در هر گوشه ای از جهان انجام می شود، در حد توان مشارکت کرده، خواهد کوشید صدای دادخواهی مردم کردستان و مردم ایران علیه بیدادگری های جمهوری اسلامی را پرطنین تر نماید.بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا

درباره اعدام های سیاسی اخیر و حملات مرگبار به مقر احزاب کرد ایرانی

جبهه ملی ایران- اروپا نخست اعدام سیاسی و انتقام‌جویانه سه جوان زجردیدهِ کُرد، زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی را شدیداً محکوم می‌کند و سپس، بمب‌باران مقر ٬حزب دموکرات کردستان ایران٬ و ٬حزب دموکرات کردستان٬ و کشتن چندین تن از اعضای این دو حزب را نیز جنایتی بزرگ بشمار میآورد. ما خواهان پایان درگیری‌های مسلحانه میان جمهوری اسلامی و احزاب کرد نامبرده هستیم. جای احزاب کردستان ایران درکنارِ دیگر اپوزیسیون ایران برای برپاساختن جمهوری سکولار و دموکراتیک ایران می باشد.
فراخوان مشترک

تظاهرات در حمایت از اعتصاب عمومی کردستان

تظاهرات دوازدە سپتامبر مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

مردم مبارز کردستان روز چهارشنبە ١٢ سپتامبر در اعتراض بە این جنایات رژیم دست بە اعتصاب عمومی خواهند زد. ما مردم مبارز و آزادیخواه در خارج کشور همزمان با اعتصاب مردم معترض کردستان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم دست به تجمع اعتراضی خواهیم زد تا حمایت خود را از این اعتصاب اعلام کرده، از خواستهای برحق مردم کردستان پشتیبانی کنیم و این جنایات ضد انسانی را محکوم کنیم.اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

به اعتصاب عمومی مردمان کردستان یاری رسانیم

سازمان راه کارگر، از اعتصاب عمومی مردم کردستان قاطعانه حمایت میکند وخود را همراه وپشتیبان اعتصابگران میداند. ما همه فعالان چپ وسوسیالیست و کارگری را به تلاش هرچه پیگرانه تر برای به پیروزی رساندن این اعتصاب عمومی دعوت میکنیم.
سازمان ما خواهان شرکت گسترده همه انسانهای آگاه وشریف وآزادیخواه وبرابری طلب ، درتظاهرات واکسیونها وتجمعات اعتراضی در جلو سفارتخانه ها وکنسولگریهای رژیم اسلامی است. نباید در مقابل جنایت سکوت کرد. مردمان کردستان را در مقابل جنایتکاران تنها نگذاریم!haja2.jpg
هیات سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران

اعدام را متوقف کنید!

اجرای حکم سه فعال کرد، رامین حسین پناهی، لقمان و زانیار مرادی را محکوم می کنیم.

همبستگی جمهوری خواهان ایران ( هجا) با محکومیت شدید اقدام قوه قضائیه و ابراز همدردی با خانواده های فعالان کرد اعدام شده ، تصریح می کند که مجازات اعدام باید برچیده شود. این اعدام ها کارنامه سیاه حقوق بشری جمهوری اسلامی را تیره تر ساخت. دیر یا زود هنگام محاکمه و اجرای عاملان سرکوب و کشتار انسان های بیگناه فراخواهد رسید. همچنین هجا ضمن دعوت از حزب دمکراتیک کردستان به توقف عملیات های نظامی ، به جمهوری اسلامی هشدار می دهد که هر چه سریعتر به ترور وهدف قراردادن کرد های ایرانی مخالف از طریق حملات موشکی خاتمه دهد.راه حل مشکلات کردستان گفتگو و امتناع از برخورد های نظامی از هر دو سو و توافق بر سر تحقق مطالبات مشروع تاریخی مردم کرد و دیگر گروه های قومی (اتنیکی) ایران در چارچوب تمرکززدایی و اداره کشور بر اساس تحقق حقوق شهروندی است.»  فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان چهارشنبه ۲۱ شهریور
»  فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان چهارشنبه ۲۱ شهریور
»  اعدام سه زندانی سیاسی کرد و حمله موشکی به مقرهای حزب دمکرات کردستان
»  علیه سیاست کشتار مخالفان قاطعانه اعتراض کنیم
»  بیانیه در محکومیت اعدام جنایتکارانۀ‌ سه هموطن کرد و حمله موشکی به دفاتر احزاب کرد!
»  اعدام سه هموطن کرد و حمله موشکی به مقر احزاب کردی را محکوم می کنيم!
»  جنایاتی دیگر از سر زبونی و بیم از آینده
»  در سوگ رفیق بیژن هیرمن پور