اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

جنبش فراگیر و مستقل دادخواهی شهیدان،
جویباری از جنبش عمومی مردم ایران

به مناسبت سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی


سازمان ما، که همواره از آزادی های بی قید و شرط سیاسی ، از آزادی های بی هیچ حصر و استثناء و از آزادی عقیده و بیان همگان با تمام توان دفاع کرده، وظیفه خود می داند که در برابر پایداری و شجاعت ستایش برانگیز خانواده های عزیز از دست داده در تمامی کشتار های چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی سر تعظیم فرود آورد. ممکن است با عقاید بسیاری از کسانی که جان بر سر عقیده خود گذاشته اند، همسوئی و همدلی نداشته باشیم یا در جبهه مخالف آن ها قرار داشته باشیم؛ اما وظیفه خود می دانیم که از آزادی عقیده و بیان آنها قاطعانه دفاع کنیم.اعلامیه تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی

بمناسبت یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و سی امین سالگرد فاجعه تابستان ۶۷

همراه با جزئیات مراسم یادمان در شهرهای شیکاگو، مونتریال، ونکوور، واشنگتن

رژیم اسلامی در انزوای مطلق، شبح سرنگونی و انقلابی نوین را بر سرش احساس میکند و با چنگ و دندان از موجودیتش دفاع می نماید و راه حلی جز بگیر و ببند و سربه نیست کردن و خودکشی وانمود کردن مرگ اسیران زندانی ندارد. اما اکثریت مردمان ایران دریافته اند که هر روز ادامه حاکمیت این رژیم نه تنها مساوی با تداوم خفقان و سرکوب و افزایش فقر، فلاکت، غارت و نیز امضای قراردادهای ننگین است، بلکه به معنای افزایش بی سابقه بحران های زیست محیطی نیز خواهد بود. از اینرو مردمان ایران عزم خود را برای حراست از انسانیت و طبیعت جزم کرده اند و برای ایرانی سرشار از نان و آب و آبادی و آزادی مبارزه میکنند.اعلامیه ینهضت مقاومت ملی ایران

پیرامون معاهده ی امضاء شده درباره ی
حقوق کشورهای ساحلی دریای مازندران

حاصل این که هرگونه دستبرد به حقوق مشاع کشور ایران، که تنها می تواند نتیجه ی وابستگی روزافزون جمهوری اسلامی به روسیه و انزوای آن در صحنه ی بین المللی باشد، از دیدگاه ملت ایران و نهضت مقاومت ملی ایران مردود و محکوم است و مانند حقوقی که در قرارداد نفت ۱۹۳۳ تحت یک دوران دیکتاتوری از ملت ایران سرقت شده بود و با ملی شدن نفت استیفا گردید، پس از پایان دیکتاتوری کنونی پس گرفته خواهد شد.bepish-setare2.jpg
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

از اعتصاب کارگران هفت تپە و مطالبات شان حمایت می کنیم!

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعتصاب و اعتراض را جزو حقوق بدیهی کارگران و سایر گروە های اجتماعی می داند. بهمین جهت از اعتصاب حق طلبانە کارگران هفت تپە و مطالبات شان حمایت و حملە ماموران امنیتی بە اعتصابیون را محکوم می کند. ما همچنین از همە گروەها، احزاب و افراد عدالت خواە دعوت می کنیم کە سرکوب کارگران هفت تپە را محکوم و از مبارزە عدالت خواهانە شان حمایت کنند.hezbe-chap.jpg
هیات سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در سوگ عزت الله انتظامی،
بازیگر بی بدیل تآتر و سینمای کشورمان

کارنامه‌ی هنری عزت الله انتظامی بسیار متنوع و گسترده است. او نقش های متفاوتی را درتئاتر و سینما بازی کرده است. کارنامۀ هنزی او از «بازرس» گوگول، «چوب به دست های ورزیل»، «آی با کلاه و آی بی کلاه» … ساعدی، تا بازیگری در فیلم های تاریخی و هنری و کار با برجسته ترین فیلم سازان کشور در طول بیش از پنج دهه‌ی گذشته را در بر می گیرد. حضور مستمر و موثر او در صحنه‌ی تئاتر و سینما در طول دهه های متمادی، با انتخاب ها و هنرنمائی های بی بدیلش، عزت‌الله انتظامی را به یکی از چهره‌های ماندگار تآتر و سینمای ایران تبدیل کرده است.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) درگذشت عزت‌الله انتظامی، هنرمند برجسته و محبوب کشورمان را به خانواده‌ی ایشان، جامعه هنری ایران و همه‌ی دوستداران تئاتر و سینما تسلیت می گوید. یاد عزیز و دوست داشتنی او، هم چون هنرنمائی های تحسین برانگیزش، جاودانه و ماندگار خواهد بود!اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

مردم درهای زندان ها را خواهند گشود!

پیرامون احکام سنگین زندان برای دانشجویان و دراویش گنابادی

سازمان ما بر این باور است که سیاست «النصر بالرعب»( پیروزی با وحشت آفرینی) حاکمیت سیاه اسلامی زیر گام های استوار مردم با شکست قطعی روبرو خواهد شد. هر چند خیزش شکوهمند مردمی در تداوم خود با فراز و فرودهائی همراه خواهد بود و زیر فشار دستگاه سرکوب ولایت از یک سو و سیاست های ویرانگر و مداخله جویانۀ قدرت های خارجی و بویژه آمریکا که اکنون «گروه اقدام ایران» تشکیل داده و دارودسته "رژیم چنجی" های مزدور از دیگر سو با مشکلاتی روبرو خواهد گشت، اما این جنگل به حرکت درآمده، سر باز ایستادن ندارد.شورای مرکزی حزب آزادی و رفاه ایرانيان (آرا)

اعتراض به امضای قرار داد ننگین "اکتایو قزاقستان"بوسیله جمهوری اسلامی

هر چند تاکنون ابعاد این اجلاس به تمامی روشن نشده و توضیحی نداده اند، اما امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که، رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران، برای بقای خود به تمامی منافع و حیثیت ملی ایران "چوب حراج" زده است و حالا در آخرین فرصت مانده قبل از پرتاب شدن به زباله دان تاریخ، بخش مهمی از سهم ملی ایران در دریای مازندران (کاسپین ) را برای کسب حمایت سیاسی جهت بقای ننگینش، به روسیه و عواملش در دریای مازندران (کاسپین) بخشیده است.اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

کودتای بیست و هشت مرداد سر آغاز دیکتاتوری مطلق شاه

اکنون دیگر پیوند نان و آزادی و شعارهای ساختار شکنانه مردم به امری روز مره تبدیل شده است. بی سبب نیست که مشروعه طلبان حاکم و سلطنت طلبان در این شصت و پنجمین سالگشت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲تلاش های جدیدی را جهت پاک کردن تأثیر کار سترگ دکتر مصدق از حافظه تاریخی توده ها و جایگزینی آن با تحریفات و اراجیف بی اساس از سرگرفته اند. انتشار دهها کتاب و مصاحبه تلویزیونی به هدف مخدوش کردن تاریخ واقعی بیست و هشت مرداد ۳۲ بیش از هر چیز وحشت آنان از خیزش آگاهانه توده ها و مرز بندیشان با هر نوع ارتجاع داخلی و خارجی را عیان ساخته است. یکی کودتای بیست و هشت مرداد را « قیام ملی ! » و دیگری آنرا کار فدائیان اسلام و روحانیون و « سیلی زدن ! » به صورت دکتر مصدق نام نهاده است، چنین تلاش هایی جز آب در هاون کوبیدن اثری نخواهد داشت. به اینان باید گفت : عرض خود می بری و زحمت ما میداری!hezbe-chap.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

علی خامنه ای کشور را به سوی فاجعه سوق می دهد!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که جمهوری اسلامی و رهبر آن کشور ما را به سوی فاجعه سوق می‌دهد. با اتحاد نيروهای جمهوريخواه و مبارزه متحد و سراسری مردم علیه استبداد حاکم است که می توان مانع فاجعه شد و چشم اندازی مثبت برای دستیابی به آزادی و عدالت گشود. ما نیروهای جمهوری خواه طرفدار جدائی دین و دولت را که با اتکاء به اعتراضات مردم و جنبش های اجتماعی می خواهند تحول سياسی در کشور را رقم زنند، به همکاری و اتحاد فرا می‌خوانيم.4sazeman-01.jpg
بیانیه چهار سازمان سیاسی

در گرامی داشت قربانیان تابستان ۶۷
ما خواهان شناسائی کشتار زندانیان سیاسی به مثابه جنایت علیه بشریت هستيم!

ما در سی امین سالگرد فاجعه تابستان ۶۷ از همه تلاش های سه دهه گذشته برای نشان دادن ابعاد جنایت به جهانیان قدردانی می کنیم. ما پشتیبان خواست شناخته شدن اين کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت به مثابه جنایت علیه بشریت و محاکمه آمرین و عاملین این جنایت در دادگاه های صالحه هستيم. به باور ما در چنین شرایطی، سخن گفتن از عفو و فراموشی کشتار ۶۷ به سخره گرفتن حق قربانیان و ابتدایی ترین موازین دادرسی است. حقیقت یابی و پیگرد عوامل جنایت اهمیت حیاتی دارد. حقیقت یابی با این هدف که چنین جنایتی دیگر هرگز تکرار نشود برای توسعه سیاسی در ایران ضرورتی مبرم است.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

پیام به همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در روزهای ۴ و ۵ اوت در مونترال - کانادا

همکاری و اتحاد نیروهای مستقل، آزادیخواه، دموکرات و خواهان اداره کشور به شکل جمهوری میتواند علیرغم برخی اختلاف سلیقه ها که طبیعی است، نقش مهمی در ارائه و تقویت این جایگزین و پایدار نمودن آن ایفا نماید. هنوز هستند نیروهایی در درون ایران که خود را پشت همین شعارها پنهان میکنند ولی آنها تا کنون هرگاه مجبور به انتخاب میان مردم و حکومت شده اند، جمهوری اسلامی را انتخاب کرده اند.etehade-jomhourikhahan.jpg
هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران

پیام به همایش همبستگی جمهوریخواهان ایران

هدف جمهوریخواهان استقرار نظامی دمکراتیک و سکولار در ایران است. نظامی که با رای و اراده آزاد همه شهروندان کشور فارغ از تبار، جنسیت، عقیده، مرام و مذهب آن ها می تواند مستقر شود. از نظر ما دستیابی به این هدف با اتکا به اراده آگاهانه مردم، تکیه به نهادهای مدنی و جنبش های اعتراضی و رای مردم ممکن است. متکی شدن به نیروهای خارجی که اهداف و منافع خود را تعقیب می‌کنند، در راستای چنین هدفی نیست . اعتقاد و تلاش برای استقرار جمهوری دمکراتیک و سکولار و تلاش مشترک برای تحقق این هدف از طریق اتکا به جنبش های مردمی و رای آگاهانه مردم و تلاش مشترک جهت موضع گیری همسو در برخود با مبرم ترین خواست‌های مردم میهن مان، می‌تواند پایه همکاری و اتحادعمل وسیع‌ترین نیروهای جمهوریخواه باشد.hezbe-chap.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

پيام به چهارمين همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

جای خوشحالی است که در پاسخ به ضرورت بيان شده، شما و ما، همراه با اتحاد جمهوريخواهان ايران و سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور وارد روند گفتگو و همکاری شده ايم. اميدواريم اين گفتگو و همکاری گسترش يابد و به شکل گيری ثقل نيروهای هر چه پر شمارتری از تشکل های جمهوريخواه بيانجامد. ما دست همه جمهوریخواهانی که برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری مبتنی بر جدائی دین و دولت مبارزه می کنند و برای دستیابی به ایرانی آزاد و آباد به جنبش های اجتماعی مردم کشورمان تکیه دارند، به گرمی می فشاریم.کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

نگذاریم شعله های خیزش دوم فرو نشیند

هماهنگی، تشکل یابی و سازماندهی، کلید موفقیت این جنبش خواهد بود

مردم ایران میدانند که با آغاز رسمی تحریمهای اقتصادی امریکا از دوشنبه ۱۵ مرداد و نیز شدت گیری آن در ماه آبان، موجی از بحران اقتصادی و فلاکت دامنگیر کشور خواهد شد. به همین خاطر مردم معترض در کنار شعار نان و آزادی و بیان عزم خود برای سرنگونی رژیم درمانده اسلامی، شعارهای زیادی را متوجه سیاست خارجی ویرانگر جمهوری اسلامی کرده اند. مردم به درستی میپرسند که چگونه است در حالیکه فقر و بیکاری و دستمزدهای معوقه و ناچیز در ایران بیداد میکند، دهها میلیارد دلار از ثروت کشور باید صرف کمک به جریانات اسلامی مرتجع و اندیشه مالیخولیایی گسترش هلال شیعه در خاورمیانه و شمال افریقا شود و آنچه هم باقی میماند، میلیارد میلیارد توسط مقامات رژیم و آقازاده ها غارت و به بانکهای خارجی منتقل گردد؟4sazeman-01.jpg
اعلامیه چهار سازمان سیاسی:

همدردی با عبدالفتاح سلطانی و خانواده محترم ایشان!

آقای سلطانی، وکیل شجاع محرومان و ستمدیدگان و عضو برجسته کانون مدافعان حقوق بشرکه همواره نماد بردباری و استواری بوده است، اینک به ناگزیر باید در تنهائی زندان، با خبر هولناک مرگ فرزند مواجه شود و خانم دهقان که شجاعانه دوشادوش همسر، همواره پرچم دفاع از حقوق بشر و پشتیبانی از زندانیان سیاسی را بر دوش کشیده، اینک باید ناباورانه و مبهوت در کنار غم سال ها دوری از یار و همراه خود، رنج فقدان دختر جوانش را تحمل کند. در این روز های سختی که بر خانواده سلطانی می گذرد، مراتب همدردی عمیق خود را به حضور خانم دهقان، مائده سلطانی که باید در غربت و تنهائی بار رنج جدائی ابدی با خواهرش را به دوش بکشد، به هومن و حامد، برادران هما، به عبدالفتاح سلطانی بزرگ و گرامی وهمه اعضای خانواده های محترم دهقان وسلطانی نثار می کنیم.jebhe.jpg
بیانیه جبهه ملی ایران به مناسبت گرامیداشت سالروز انقلاب مشروطیت

زنده باد آزادی، زنده باد عدالت

جبهه ملی ایران ضمن گرامیداشت سالروز انقلاب مشروطیت ، به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی متذکر می شود که به فریادهای ملت ایران گوش فرا دهد واز برخورد خشونت آمیز با اعتراضات حق طلبانه مردم خودداری نماید . و قبل از آنکه فرصت از دست برود و کشور دچار حوادث ویرانگر و جبران ناپذیر بگردد به تغییرات آرام و مسالمت آمیز تن در دهد .سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

درود بر مردمانی که برپا می‌خیزند تا برافکنند بنیان حکومتی فاسد و جنایتکار را!

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ازاعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران به گرانی و بیکاری حمایت کرده و دستگیری شرکت کنندگان در این اعتراضات را محکوم می‌کند. باشد تا این اعتراضات هرچه بیشتر و گسترده تر شده و در هماهنگی با اعتراضات کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه پایه‌های سست بنیان این رژیم را به لرزه در آورده و آن را درهم فروریزد. سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران همچنین بر این باور است که وظیفه همه سازمانها و نیروهای سیاسی چپ، دمکرات و آزادیخواه است که در این شرائط حساس و بحرانی جامعه ایران، مبارزات خود در راه برکناری این رژیم و استقرار آزادی، دمکراسی و حکومت مردمی را هماهنگ کنند.hezbe-chap.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

در دفاع از اعتراضات و اعتصابات مردم عليه فقر، بيکاری و گرانی

چهل سال است که جمهوری اسلامی بر سرنوشت مردم ایران حکم می راند. حاصل عملکرد چهل ساله این حکومت رشد بحران اقتصادی و تشدید استبداد سیاسی بوده است. در نتیجه مجموعه سیاست ها و اقدامات این حکومت طی چند دهه، فشارها به مردم افزایش یافته و جان مردم به لب رسیده است. اعتراضات و حرکاتی که پیش از این کمتر به شکل گسترده بروز می یافت، به اشکال مختلف و در بسیاری از شهرها راه به خیابان ها باز کرده و هرحرکتی حتی در ارتباط با تقسیمات کشوری به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرید و به شعارهایی علیه فساد و دزدی حکومتیان فرا می رویند.
حزب چپ ايران (فدائيان خلق) از اعتراضات شما دفاع می کند و در مبارزه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و طرد رژیم ولايت فقيه که در اساس حکومت روحانيت و سپاه پاسداران است، با شما همراه است.shapour-bakhtiar.jpg
نهضت مقاومت ملی ایران

بیست‌وهفتمین سال‌گرد قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه
به دستور حُکام تبهکار جمهوری اسلامی

به‌مناسبت ششم اوت ۲۰۱۸

در اوضاع نابسامان امروز کشور و با دورنمای آینده‌‌‌ی دهشت‌ناکی که رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی در نزدیک به چهل سال تسلطِ حاکمیت دینی برای ملّت ایران بوجود آورده، در آستانه‌ی بیست‌وهفتمین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار و دستیار باوفای او سروش کتیبه، حقانیتِ اقدام شجاعانه‌ی شاپور بختیار برای نجات ایران در یکی از بحرانی‌ترین لحظات تاریخ پرفرازونشیب میهن ما بیشتر از هر زمان دیگر برای افکار عمومی کشور آشکار شده است.