اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر

امسال درشرایطی به استقبال جشن اول ماه مه میرویم که بحران سرمایه داری به اوج خود رسیده است. استثمارگران برای حفظ و افزایش درآمد خود، جهان را با جنگ و خونریزی، به پرتگاه نابودی کشانده اند. بی خانمانی وتاراندن میلیونها انسان از سرزمین هایشان ، گرسنگی و فقر نتیجۀ سیاست های ضد بشری انحصارات سرمایه داری و کشورهای امپریالیستی است. در حالیکه یک درصد از مردم دنیا بیش از نیمی از ثروت جهان را در اختیار دارند، اکثریت مردم در تنگدستی، فقر و بیکاری بسر می برند. توزیع نا عادلانه ثروت و تسلط عده ای خاص بر وسایل تولید، جهان را به بی عدالتی محض کشانده است.1mai2018-h-chap1.jpg
هيئت موقت موضع گيری سياسی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

موفقيت کارگران در گرو تشکل‌یابی،
همبستگی و اعتراضات سراسری است!

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) اول ماە مە (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگران را بە کارگران و زحمتکشان شادباش می گوید و از مبارزه آنان برای دستيابی به حقوق و مطالبات شان و برای اتحاد و همبستگی حمايت می کند. مبارزات حق طلبانە کارگران و زحمتکشان علیە فقر، بيکاری، بی عدالتی و دیکتاتوری در پرتو تشکل يابی، همبستگی، اعتراضات سراسری و برقراری پیوندهای استوار با ساير جنبش های اجتماعی است کە بە بار می نشیند.کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران گرامی باد!

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر، فرارسیدن اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی کارگران همه کشورها را به کارگران و مزدبگیران، به همه آنان که برای آزادی و برابری و سوسیالیسمِ پیکار میکنند تبریک میگوید. ما با همه توان برای همبستگی جهانی طبقه کارگر، برای متحد کردن صفوف نیروی کار و زحمت، در دفاع از مطالبات برحق کارگران، برای آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی خصوصا فعالان و پیشروان کارگری و معلم کوشش می کنیم. اول ماه مه امسال را روز همدلی و همکاری و اتحاد همه تشکل های مستقل کارگران و معلمان و پرستاران، روز دفاع از خواست حداقل دستمزد براساس سبد هزینه خانوار و یک زندگی انسانی، دفاع از حق تشکل مستقل کارگران و همه مزدبگیران، آزادی بی قید و شرط همه فعالان و رهبران تشکل های کارگران و معلمان و همه زندانیان سیاسی میدانیم.bepish-setare2.jpg
نامه به اتحاديه های کارگری

تعرض بە حقوق کار توسط حکومت و کارفرمایان در ایران شتاب گرفتە است

حکومت بە کارگران ایران اجازە راهپیمایی در روز کارگر را نمی دهد. این ممانعت در حالی صورت می گیرد کە در قانون کار روز اول ماە مە بعنوان تعطیل کارگری بە رسمیت شناختە شده است. تنها خانە کارگر کە یک تشکل فرمایشی و وابستە بە حکومت است و در کنار نیروهای امنیتی در سرکوب سندیکاها نقش مؤثر دارد، از چنین حقی برخوردار است. این تشکل با محدودیت هائی کە به یاری ماموران امنیتی در این روز ایجاد می کند، تلاش می ورزد مانع شرکت سایر کارگران در تجمع های روز کارگر شود.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

تشکل های سراسری کارگری،
اهرم سازمانیابی مؤثر مقاومت کارگران

به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

جنبش کارگری ایران، در همۀ بخش های خود، سال پر مشقت، اما پر باری را در رزم مشترک، پشت سر گذاشته است. این سال، سال رزم، خشم، فریاد و مشت های گره کردۀ کارگران معدن آزادشهر، کارگران هپکو و آذرآب اراک، فولاد اهواز، نیشکر هفت تپه، اتوبوس رانی تهران و حومه، کارگران شهرداری ها و بسیاری از گروه های صنعتی و خدماتی کشور بود. این سال، سال پیکار متحد معلمان سراسر کشور، تحت رهبری شوراهای صنفی منتخب خود، سال گام های استوار زنان و مردان بازنشستۀ فرهنگی، پرستاری و تامین اجتماعی بود و سال رنج ، درد و فریاد دادخواهی کولبرانی که بار سنگین بر دوش، توجه همگان را به خود جلب کردند.bepish-setare2.jpg
هیات موقت موضع‌گیری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

کشتار مردم فلسطین را محکوم می کنیم
و خواستار توقف آن هستیم!

ما شلیک به تجمعات فلسطینیان و کشتار آنان را شدیدا محکوم کرده و همبستگی عمیق خود را با مردم فلسطین اعلام می کنیم. ما راه حل تشکیل دو دولت فلسطین و اسرائیل در کنار هم را هم چنان بهترین راه حل می دانیم و از تلاش های دولت خودمختار برای صلح و ایجاد دولت ملی در سرزمین فلسطین پشتیبانی می کنیم. ما از جامعه بین الملی می خواهیم دولت اسرائیل را با تدابیر لازم وادار کنند به اشغال سرزمین های فلسطین پایان دهد و به مرزهای قبل از جنگ ۱۹۶۷ باز گردد.khavaran-madaran-s.jpg
پیام کنگرۀ بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائيان خلق)

به خانواده های جانباختگان راه آزادی، به مادران خاوران
و به زندانیان سیاسی

شرکت کنندگان در کنگره به شما که برای زنده نگه داشتن یاد عزیزانتان رنج ها و سختی های فراوانی را متحمل شده ايد، پیوسته مورد سرکوب و بی حرمتی حکومت قرار گرفته اید، به رغم همۀ این تهدیدها و فشارهای طاقت فرسا، با تنی خسته، اما قامتی افراشته، عزمی استوار پرچم دادخواهی را در تمامی این سال های سیاه به اهتزار در آورده اید، درود می فرستند.bepish-setare2.jpg
پیام کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

به رنج ديدگان از تبعیض مضاعف و تمرکزگرایی!

نیروی چپ در ایران همواره پیشتاز و پشتیبان مبارزات ملی ـ قومی و ساختن ایرانی آزاد، دمکراتیک و سیستم غیرمتمرکز بوده است. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و برای گذار به جمهوری دمکراتیک، سکولار و غیر متمرکز، همراه و در کنار همه فعالین ملی ـ قومی ایرانیان خواهد بود که در راه رفع تبعیض مضاعف و برای ساختن ایرانی دمکراتیک مبارزه می کنند. ما عمیقا اعتقاد داریم که مبارزه برای استقرار دمکراسی در کشورمان با مبارزه برای رفع تبعیض مضاعف و برای ساختن یک سیستم حکومتی غیرمتمرکز، از هم تفکیک ناپذیرند. ما دست نيروهائی را که در اين مبارزه مشارکت دارند، برای همکاری به گرمی می فشاریم.kargaran.jpg
هيئت موضع گيری موقت حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

به پيشواز اول ماه مه، روز جهانی کارگران!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزاری روز همبستگی جهانی کارگران را حق شما و بخشی از دستاوردهای مبارزاتی جنبش کارگری می داند و ضمن محکوم نمودن موانع و تهدیدات دولتی بر سر راە برگزاری آزادانە روز جهانی کارگر، حمایت و همبستگی خود را با کارگران و تشکل های مستقل کارگری اعلام و بر برگزاری گسترده مراسم روز کارگر تاکيد دارد. ما احزاب و سازمان های عدالت خواە را بە حمایت از کارگران و زحمتکشان فرا می خوانیم و آمادگی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برای همکاری در این مورد را اعلام می داريم.سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

ما خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی هستیم

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن مخالفت با اعدام، براین باور است که همبستگی و اشتراک گفتمان همه نهادها، نیروها و تلاشگران همه عرصه‌ها که اعتقاد به لغو حکم اعدام دارند، امری ضرور برای تعمیق و نهادینه کردن این خواست می‌باشد. با تمام توان و به گونه ای یکپارچه و همصدا، با بهره گیری از همه امکانات، در این راه بکوشیم.bepish-setare2.jpg
در محکومیت حمله آمریکا و متحدانش به سوریه!

بحران سوریه راه حل نظامی ندارد!

هیئت موقت موضعگیری سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حملات اخیر آمریکا، بریتانیا و فرانسه برخلاف ادعای این دولت ها، کمکی به پایان دادن به جنگ در سوریه نمی کند. این حملات نه در جهت صلح در سوریه است و نه آن طور که آمریکا و متحدینش مدعی هستند، برای متوقف کردن استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ سوریه بوده است. این حملات به آوراگی و کشتار و ویرانی بیشتر در سوریه دامن می زند. اکنون نیمی از جمعیت سوریه بی خانمان است. شهرهای بزرگ ویران شده اند. صدها هزار نفر جان خود را از دست داده اند. آن چه که مردم سوریه نیاز دارند بمباران و جنگ بیشتر نیست، صلح و توقف بمباران ها و امکان بازگشت بر سر خانه و کاشانۀ خویش است. این کار زمانی امکان پذیر است که جامعۀ بین المللی بتواند جنگ را متوقف کند و امکان صلح و مراجعه به مردم برای تعیین سرنوشت آینده کشور را مهیا کند. این امر بدون توافق بر سر میز مذاکره ممکن نیست.bepish-setare2.jpg

پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
به زنان ايران

حکومت ايران و قانون گذاران آن با توسل به شرع و سنت، امکان مشارکت زنان در حوزه های سیاسی حتی از بسياری از کشورهای همسایه تنگ تر کرده و دست خود را برای تصویب و اجرای قوانین زن ستيز هرچه بیشتر گشوده اند. هم چنان زنان به لحاظ قانونی در موقعيت فرودست در جامعه قرار دارند و از تبعيض جنسيتی، خشونت های جنسی در خانواده، محيط کار و جامعه و قوانين زن ستيز جمهوری اسلامی رنج می برند. علیرغم اینکه شما زنان و دختران ایران در طول دهه های اخیر گوی سبقت را از مردان در بسیاری از رشته های آموزشی دانشگاهی ربوده ايد، اما سهم اتان از مشاغل درخور بخصوص در سطح مدیریت بسیار پایین تر از مردان است.bepish-setare2.jpg

پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
به کارگران و زحمتکشان ايران

ما بە شما درود می فرستیم، مبارزات و اعتراضات حق طلبانە شما کارگران، معلمان، پرستاران بازنشستگان و عموم شما مزدبگیران یدی و فکری را ارج نهادە و از آن حمایت می کنیم. ما مبارزات شما علیە بی عدالتی، دیکتاتوری و پایمال سازی حقوق سندیکایی را موثر و آن را منطبق با منشور خود می دانیم و بە سهم خود دوش بە دوش شما برای متحقق نمودن آنها تلاش می کنیم.bepish-setare2.jpg
هیئت رئیسه کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گزارش کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در روزهای دهم تا دوازدهم فروردین ماه سال نو ۱۳۹۷ برابر با ۳۰ مارس تا ۱ آوریل ۲۰۱۸، کنگره مشترک سه تشکل چپ: سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – طرفداران وحدت، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ در شهر کلن برگزار گردید و بعد از سه روز همکاری سازنده، موفق شد آرزوی دیرپا برای ایجاد تشکل واحد را عملی کند. این کنگره مشترک، محصول تلاش چندین ساله اعضای شرکت کننده در آن برای یکی شدن بخشی از چپ بود.bepish-setare2.jpg

پیام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
به مردم ايران

وحدت و اتحاد چپ، پاسخ به نیازی است که آتش اشتیاق‌ آن در دل جامعه خواستار آزادی و عدالت اجتماعی ایران شعله‌ می کشد. کشور ما در اوضاعی به سر می برد که برآمد چپ در آن، تاخیربردار نیست. صدای میلیون‌ها زحمتکش محروم از داشتن حداقل معاش و جوانان بیکار برای برخورداری از امنیت اقتصادی و رهایی از دغدغه فقر به جایی نمی رسد. این مردمان به صدای پشتیبان و نافذ نیاز دارند. جز آنانی که از نظام رانت خوار جمهوری اسلامی بهره می برند، همه گروه بندی های اجتماعی جامعه متکثر ما تحت این یا آن تبعیض و یا همزمان چندین نوع تبعیض قرار دارند. ما برآنيم که پرچم اعتراض و مقاومت را در برابر همه تبعیضات برافرازيم.bepish-setare2.jpg
اطلاعیه شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

نخستین جلسه شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار شد.

تدارک نخستین پلنوم حضوری شورای مرکزی حزب، یکی از موضوعات در دستور این جلسه بود. برای برگزاری این نشست، یک هیئت سه نفره انتخاب شد تا برگزاری آن را طی یک ماهه آتی، تدارک ببیند. قرار شد این هیئت، علاوه بر تدارک عملی و فنی پلنوم، برنامه عمل، طرح ساختار و آئین نامه شورای مرکزی را تهيه و برای تصمیم گیری ارائه دهد.
دومین موضوع در دستور این جلسه، پرداختن به مجموعه اقدامات و وظایفی است که پس از کنگره در دستور شورای مرکزی منتخب، قرار گرفته است. شورای مرکزی برای انتشار پیام های کنگره، موضع گیری های سیاسی و هماهنگی مجموعه کارهای جاری، هیئتی تحت نام هیئت موقت موضع گیری سیاسی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) انتخاب نمود.etehad-baraye-demokrasi.jpg
اتحاد برای دموکراسی در ایران

کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

اطلاعیه شماره دو

همانگونه که در اطلاعیه قبل اعلام شد در روزهای ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ، ۱۴ و ۱۵ آوریل ۲۰۱۸ کنفرانسی با عنوان "مدیریت گذار از جمهوری اسلامی" در شهر لندن برگزار خواهد شد که در آن جمعی از شخصیت های عرصه سیاست و فرهنگ ایران از داخل و خارج کشور، از گرایش های مختلف سیاسی، شرکت خواهند داشت و به رایزنی و چاره اندیشی پیرامون وضعیت سیاسی متحول ایران خواهند پرداخت.hambastegi-socialisti.jpg
همبستگی سوسیالیستی ایرانیان

نظری پیرامون
تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق)

ما یگانه راه واقعی و صلح آمیز برای توسعه سیاسی در ایران و بستر مناسب مبارزه طبقاتی و سیاسی در میهن را آزادی وگسترش و تقویت احزاب و نهادهای سیاسی می دانیم و معتقدیم برای مقابله با پوسیدگی و فروریزی جامعه می بایست کثرت گرایی "پلورالیسم" سیاسی را پذیرفت وساختارهای حکومتی باید حزبی شوند و قدرت حاکمیت مابین احزاب سیاسی به نسبت رایی که می توانند از مردم در شرایط آزاد کسب کنند، تقسیم گردد. بر این پایه نظری، آزادی فعالیت احزاب و تقویت سازمان ها و نهادهای سیاسی را با حضور پرشمار مردم خواهانیم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اشتیاق بازگشت به سرزمین مادری،
سرکوب شدنی نیست!

در دفاع از حق بازگشت مردم فلسطین

روز سی‌ام مارس، هم زمان با «یوم‌الارض»، روز زمین، سی هزار نفر از مردم فلسطین، به راهپیمائی اعتراض به اشغال و مصادرۀ زمین های فلسطینان توسطدولت اسرائیل، با شعار حق بازگشت آواره‌گان به زادگاه خود مبادرت ورزیدند. این راه‌پیمایی که با نام "بازگشت بزرگ" صورت گرفت، با شقاوت همیشگی ارتش اسرائیل روبرو گشت. براساس توِئیت ارتش اسرائیل که مدت کوتاهی پس از انتشار، از صفحه توئیتر پاک شد، بیش از صد تک‌تیرانداز اسرائیلی، با سازماندهی قبلی و عامدانه، تظاهرکنندگان را به گلوله بستند. توئیتر رسمی «آی‌دی‌اف» وزارت دفاع اسرائیل در این رابطه چنین نوشته بود: “همه‌چیز دقیق و حساب‌شده بود، ما دقیقاً می‌دانستیم که هر‌ گلوله در کجا می‌نشیند”.kongere-moshtarak15.jpg
اطلاعیه مطبوعاتی پیرامون

بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

جای خوشحالی است که سه تشکل چپ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – طرفداران وحدت، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ، با برگزاری موفقیت آمیز کنگره مشترک خود، در روزهای دهم تا دوازدهم فروردین برابر با ٣۰ مارس تا اول آوریل، حزب چپ ایران(فداییان خلق) را بنیان گذاشتند.
کنگره مشترک با حضور جمع قابل توجهی از مهمانانی برگزار شد که نسبت به حضور و سرنوشت چپ در مبارزات امروز ایران از خود حساسیت و علاقمندی ویژه‌ای نشان دادند. حضور مهمانان در کنگره و شرکت دلسوزانه‌ آنان در مباحث کنگره، برای اتخاذ تصمیمات سنجیده‌تر ما بسیار ارزشمند بود. مباحث این کنگره از طریق حضور نمایندگان چند سایت رسانه‌ای معتبر تحت پوشش قرار گرفت و از طریق چند شبکه مجازی مستقیماً پخش شد.