sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

سرکوب دراویش کشور و آپارتاید مذهبی جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم!

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور آپارتاید مذهبیِ جمهوری اسلامی در رابطه با هموطنانی که از مذاهب یا ادیانی متفاوت از مذهب و دین حکومتی، پیروی میکنند، بشدت محکوم میکند و از همه هموطنان میخواهد با حمایت از حقوق حقه دراویش و پیروان سایر مذاهب و ادیان در ارتقاء انسانیت و همبستگی ملی علیه تحجر دینی و عقب ماندگی فکری کوشا باشند.گویی آب در خوابگه فقها افتاده است

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره سرکوب وحشیانه دراویش گنابادی

جبهه ملی ایران-اروپا سرکوب دراویش گنابادی را شدیداً محکوم می‌کند و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی-عقیدتی و رعایت حقوق شهروندی همه مردم ایران می‌باشد. با سرکوب کنشگران مدنی مانند میهندوستانی که برای نگهداری از آنچه هنوز از زیست‌بوم ایران باقی مانده است جان و زندگی خود را به خطر می اندازند و دیگر آزادیخواهانی که برای ایرانی آباد، آزاد و پیشرو پیکار میکنند، شاید جنایتگران حاکم بتوانند چند صباحی به عمر نکتبار خود بیافزایند. بدرستی که «ماجرای» این فسیلهای چند سد ساله مدتهاست که «تموم» شده است. این‌ها و اعوان و انصار «اصلاحطبشان» نفس‌های آخر را میکشند. این برگ اندوهناک تاریخ ایران یقینا بزودی ورق خواهد خورد و ملت آگاه ایران از این کابوس دهشتناک بیدار خواهد شد.aksariat.jpg
اعلامیه گروه کار ملی- قومی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

آموزش به زبان مادری در ایران و ضرورت مبارزه برای تحقق آن!

به مناسبت روز جهانی زبان مادری

واقعیت این است که در کشور ما این مطالبه طبیعی و اولیه بدل به یک امر سیاسی شده است. زیرا مقاومت سیاسی حکومت و انواع طرفداران رنگارنگ آن در این زمینه، مانع از تحقق این خواست و آرزوی طبیعی مردمانی می شود که بسیارانی از مردمان همین کشورند. این مقاومت ظالمانه مبتنی بر تبعیض آشکار را می باید که درهم شکست و برای آموزش به زبان مادری، هم کار فرهنگی کرد و هم بویژه مبارزه سیاسی. جز این، راهی نیست.aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

هشدار نسبت به تهديد نتانياهو و سرداران سپاه

ما نسبت به تهديد کشورمان توسط نتانياهو و تهديد به نابودی اسرائيل توسط سرداران سپاه هشدار می دهيم و خواهان پايان دادن به خصومت بين دو دولت هستيم. مردم ايران تجاوز به کشور خود را برنمی تابند. سياست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی و سياست جنگ افروزانه نتانياهو به زيان صلح در منطقه است. مردم ما خصومتی با مردم اسرائيل ندارند. منافع کشور ما در به رسميت شناختن دو کشور اسرائيل و فلسطين است نه در تدوام خصومت با اسرائيل.aksariat.jpg
مسئول روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

نامه به احزاب و نهادهای بین المللی
در مورد مرگ مشکوک دکتر کاووس سیدامامی

شهروندان ایران ازهمه وجدان های بیدار، از شما، انتظار دارند که صدای اعتراض خود را به نقض فاحش حقوق بشردرایران بلند کنید تا از مرگ انسانهای بی گناه جلوگیری شود.
از مقامات مسئول حکومت ایران بخواهید امکان تحقیق مستقل توسط سازمان عفو بین الملل درمورد مرگ دکتر کاووس سید امامی را فراهم نمایند.اعلاميه مشترک

جنايت ديگر در زندان اوين

زنجيره مرگ ها در زتدان های رژيم اسلامی ادامه دارد

دستگيری فعالين محيط زيست و سربه نيست کردن استاد دانشگاه نشان از وحشت رژيم اسلامی دارد. مردم در ديماه در بيش از ۸۰ شهر عليه رژيم به پا خاستند. آمار منتشره نشان می دهد که ۷۵ درصد مردم از وضعيت فعلی ناراضی اند و خواهان تغييرند. اما رژيم در مقابل خواست ۷۵ درصد مردم ايستاده و با کشتار و سرکوب می خواهد سلطه خود را حفظ کند.
ما دستگيری فعالين محيط زيست و سربه نيست کردن دکتر کاووس سید امامی در زندان اوين را محکوم می کنيم و خواهان هم صدائی و همراهی نيروهای آزاديخواه کشور عليه جنايات رژيم اسلامی و تحقیقات بین‌المللی تحت نظر سازمان ملل متحد در مورد زنجيره مرگ ها در زندان های رژيم و به ويژه سه مرگ در طی چهل روز گذشته هستيم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اسیر دیگری را هم "خودکشی" کردند!

سازمان ما خود در غم از مرگ کاووس سید امامی شریک می داند و به خانواده او و به خانواده بزرگ مدافعان محیط زیست تسلیت می گوید و از تمامی فعالان کارگری، سیاسی، مدنی ، اجتماعی، وکلا و هنرمندان و تمام سازمان ها و تشکل های سیاسی و مدافع حقوق بشر می خواهد در این شرایط حساس، برای نجات جان زندانیان سیاسی از هیچ اقدامی فروگذار نکنند . وقت آن رسیده است که با اشکال مؤثرتر صدای خود را علیه این جنایات سازمانیافته و برنامه ریزی شده بلند کنیم. بیلان جنایت جمهوری اسلامی در سالگرد چهارمین دهه اش نشان می دهد که نباید دست روی دست گذاشت، آنها وحشی تر و بیرحم تر از آنند که وقتی مردم علیه شان شوریده اند، دست روی دست بگذارند. سر این دیو وحشی برون آمده از اعماق تاریخ را باید به سنگ کوبید. راه دیگری قابل تصور نیست.aksariat.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

از درگذشت خانم عاصمه جهانگیر متأسفیم

درگذشت خانم جهانگیر، ضایعه ای برای جامعه حقوق بشری پاکستان و مدافعان حقوق بشر در ایران است. ما فقدان خانم جهانگیر را به خانواده او و همه مدافعان حقوق بشر در پاکستان و ایران تسلیت می گوییم.aksariat.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تاریخ جنبش فدایی، پشتوانه ای برای مبارزات جاری تهيدستان است!

تاریخ جنبش فدایی، پشتوانه ای برای مبارزات جاری گروه های تهيدست است. بنیانگذاران جنبش فدایی می خواستند بر سکون و سکوت حکمفرما شده پس از کودتای ۲۸ مرداد فائق آیند. آنها در پی آن بودند که مبارزه ای برای آزادی و عدالت اجتماعی و سوسیالیسم را سازمان دهند، مبارزه ای که در آن، نیروی پیشاهنگ بتواند راه سازماندهی توده های وسیع زحمتکشان را بگشاید. زنان و مردان فدایی جان خود را به کف گرفتند و صدها تن از آنان این گرانبهاترین گوهر هر وجود انسانی را نثار کردند تا این راه را بگشایند.aksariat.jpg
نامه مسئول روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
به این هیات

نامه به هیات نمایندگی پارلمان اروپا

درآستانه سفر هیات نمایندگی پارلمان اروپا به ایران

پایمال کردن فاحش حقوق بشر در ایران ادامه دارد. در جریان اعتراضات گسترده مردم(دسامبر ۲۰۱۷-ژانویه ۲۰۱۸) بر علیه فقر، بیکاری، فساد دستگاه های حکومتی و دیکتاتوری و سرکوب، تعداد ۲۵ تن از مردم در خیابان توسط نیروهای امنیتی کشته و چند هزار نفر دستگیر شدند. چند تن از دستگیر شدگان در بازداشتگاه ها کشته شده اند. صدها نفر از دستگیر شدگان همچنان در بازداشت به سر می برند. آنها در معرض مجازات های سنگین قرار دارند، جان آنها در خطر است.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

آیا خواست پرداخت حقوق معوقه جرم است؟

در حمایت از خواست های بر حق كارگران اعتصابي نيشكر هفت تپه

سازمان ما يورش نيروهاي گارد ويژه به کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و بازداشت کارگران حق طلب، گرفتن تعهد از آنها و امنیتی کردن خواست های صنفی شان را شدیدا محکوم کرده و خواهان پایان دادن به فضاي پلیسی و امنیتي در کارخانه مي باشد. کارگران حقوق های معوقه شان را می خواهند، آنها قراردادهای قابل اتکا را طلب می کنند، پاسخ آنها سرکوب نیست. ما از همه احزاب، سازمان ها ، اتحاديه ها ، نيروها و تشكل هاي مترقي و از همه مردم آزادی خواه و برابری طلب تقاضا داریم به هر شكل ممكن از كارگران نيشكر هفت تپه حمايت كنند!haja2.jpg
بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران

در حمایت از تقاضای تجمع جبهه ملی ایران

در فضای کنونی نیز اهمیت آزادی اجتماعات و گشایش های سیاسی با توجه به ابرچالش های گوناگون و بحران های متعدد بایستگی بیشتری دارد. ازاینرو دولت روحانی در آزمونی دیگر قرار دارد تا ادعاهایش مبنی بر دعوت جامعه به اعتراضات مسالمت آمیز و قانونمند در بوته عمل سنجیده شود. هجا از همه گروه های سیاسی باورمند به دمکراسی و حاکمیت ملی دعوت می کند تا با تاکید بر حق آزادی اجتماعات یاریگر جبهه ملی ایران و دیگر گروه های مردمی در اجرای گردهمایی های شان شوند. عبور موفق از گردنه مشکلات کنونی نیازمند سازمان دهی به اعتراضات و تقویت حرکت های تشکیلاتی در عرصه سیاسی ایران با فعالیت امن و مصون از تعرض و محدودیت تشکل های شناخته شده و شناسنامه دار چون جبهه ملی ایران است.dokhtare-meydane-enghelab02.jpg
اعلاميه مشترک

«نه» به حجاب اجباری، مهمترین نماد تبعیض علیه زنان در جمهوری "اسلامی!

از «دختران خیابان انقلاب» حمایت می کنیم!

حرکتی که ویدا موحد معروف به «دختر خیابان انقلاب» آغاز کرد، همچنان از سوی زنان و مردان در حمایت از آن و در اعتراض علیه حجاب اجباری ادامه دارد. این حرکت ادامه جنبشی است که چهل سال پیش آغاز گشته است و امروز در نمادی سمبلیک خود را به معرض نمایش گذاشته است. جمهوری اسلامی با دستگیری و بالابردن وثیقه برای آزادی آنان، تلاش در سرکوب این حرکت خودانگیخته دارد.ما وظیفه خود می دانیم که از حرکت "دختران خیابان انقلاب" پشتیبانی کنیم و از انسان های آزاده، نهادهای مدنی و سیاسی مخالف تبعیض، می خواهيم در تقویت این حرکت و علیه سیاست های تبعیض آمیز جمهوری اسلامی مبارزه کنند.بیانیه‌ی اتحاد دموکراسی خواهان ایران

به کجا می رویم؟!

به مناسبت رخدادهای اعتراضی زمستان ۹۶


اتحاددموکراسی خواهان ایران ضمن همراهی و همبستگی با جنبش اعتراضی مردم، سرکوب مردم به پاخاسته را محکوم می‌کند و در شرایط خطیر کنونی همه‌ی کوشندگان سیاسی، اجتماعی و مدنی و سندیکایی را که برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند به اتحاد و حمایت از جنبش اعتراضی سراسری مردم ایران فرا می‌خواند.aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

از حق برگزاری گردهمائی جبهه ملی ايران دفاع می کنيم!

حکومت بايد حق نيروهای منتقد و مخالف برای برگزاری اجتماعات را برسميت شناسد

ما از حق برگزاری گردهمائی جبهه ملی ايران برای بيان نظرات و مواضعش دفاع می کنيم. حکومت بايد حق نيروهای منتقد و مخالف از جمله نيروهای چپ برای اجتماعات را برسميت شناسد. ما براين باوريم که آزادی بيان، احزاب، رسانه ها و برگزاری اجتماعات جزو حقوق شهروندی است و بايد اين حقوق تامين گردد.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

از خواست جبهه ملی ایران برای برگزاری گردهمآیی عمومی در تهران حمایت می کنیم!

انتظار آن است که آقای حسن روحانی رئیس جمهور به این درخواست پاسخ مثبت دهد و یک گام عملی در جهت به رسمیت شناختن حقوق ملت بردارد. جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری با بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی تا تهدیدات خارجی مواجه است. تنها راه مقابله با دشواری های پیش رو، پایان دادن به بی قانونی ها، برچیدن فضای سرکوب و اختناق، به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های مردم و هموار شدن راه دیالوگ ملی برای ایجاد تغییرات ساختاری در کشور است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران عمیقا اعتقاد دارد که آزادی اجتماعات،احزاب و آزادی مطبوعات از ملزومات گشایش سیاسی و گامی در جهت مشارکت دادن شهروندان در راهیابی بر مشکلات دامنگیر کشور است.jebhemelli1.jpg
طی نامه ای به ریاست جمهوری:

جبهه ملی ایران خواهان برگزاری یک گردهمایی عمومی در تهران شد

پس از حوادث اعتراضی اخیر ، جنابعالی و وزیر محترم کشور وسایر مقامات جمهوری اسلامی کرارا اعلام نمودید که دولت با تجمعات قانونمند مردم مخالف نیست . و مردم حق آزادی بیان دارند و می توانند پیشنهادات و نظرات خود را در امور کشور مطرح نمایند . بر اساس این گفته ها و بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ، جبهه ملی ایران تصمیم دارد که به منظور اعلام نظرات خود در این برهه حساس از تاریخ کشور، از مردم تهران دعوت نماید که برای استماع نظرات و پیشنهادات جبهه ملی در یک تجمع عمومی شرکت نمایند.بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا

اصلاح طلبیِ ملی با عبورِ نَرم از اصلاحطلبی حکومتی

درباره درخواست برگزاری یک گردهمایی در تهران از طرف جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران- اروپا از این درخواست هیات رهبری و هیات اجرایی جبهه ملی ایران قویاً پشتیبانی می کند. برای اینکه هرگز«بسیار دیر» نشود و کیان کشور ایران بدست دشمنان درونی و بیرونیش به خطر نیفتد باید هرچه زودتر حقوق شهروندی همه آحاد کشور بی کم و کاست از طرف همه ارگانهای کشوری و لشکری برسمیت شناخته شده و رعایت گردد.
بی‌شک «آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی» می‌تواند گام نخستینِ یک آشتی واقعاً ملی و آغاز یک روند همبستگیِ نوینی در کشورگردد.