bepish-setare2.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فداییان خلق)

پیروزی تیم ملی فوتبال ایران را به مردم کشورمان تبریک می گوییم!

امشب برای مردم کشور ما فرصتی است برای ريختن به خيابان ها و ابراز شادی از پيروزی تيم ملی ايران. شادی که حکومت جمهوری اسلامی از مردم ما گرفته است. و برای نیمی از مردم ایران، زنان، درهای ورود به استادیوم های ورزشی را نیز بسته است. اميد است که تيم ملی ايران به پيروزی های بيشتر در مسابقات جام جهانی دست يابد.
حزب چپ ايران (فدائيان خلق) اين پيروزی را به مردم ایران تبریک می گوید و موفقيت های بيشتری را برای تيم ملی فوتبال کشورمان آرزو می کنيد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

عملیات مسلحانه سفارشی، سمی برای پیشروی جنبش مدنی و دمکراتیک مردم ایران

پیرامون درگیری های مسلحانه در کردستان

سازمان ما بر این نظر است که مردم ایران برای براندازی رژیم استبدادی و ضدمردمی جمهوری اسلامی نیازی به مداخله امریکا و متحدانش ندارند. به نظر ما همه آنهائی که از مداخله مستقیم و غیر مستقیم قدرت های خارجی در ایران حمایت یا استقبال می کنند؛ و همچنین همه آنهایی که در مقابل تاخت و تازهای ترامپ ، به طور صریح یا ضمنی در کنار جمهوری اسلامی قرار می گیرند و به بهانه های مختلف با مبارزات مردمی برای براندازی آن مخالفت می کنند، در برابر خواست و اراده مردم ایران ایستاده اند.bepish-setare2.jpg

اعلامیه‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق):

در دفاع از خواسته های کارگران اعتصابی فولاداهواز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از اعتصاب و مطالبات بر حق کارگران گروه ملی فولاد اهواز حمایت کرده، ایستادگی آن‌ها را تحسین می کند. ما اطمینان داریم ادامه‌ی مبارزه‌ی متحد کارگران به پیروزی کامل فرا می روید. حزب ما پایمال کردن حقوق و سرکوب و زندانی کردن کارگران را محکوم نمودە و از سایر گروەهای اجتماعی و مردم اهواز دعوت می کند از خواست‌های کارگران فولاد حمایت کرده و برای آزادی کارگران زندانی از هیچ تلاشی دریغ نورزند.پیام چهاردهمين کنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

به مناسبت سی‌مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی وعقیدتی

ما شرکت کنندگان در کنگره چهاردهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، با ارج گذاردن بر تلاش شبانه روزي خانواده های اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ و دیگر جانباختگان راه آزادی کشورمان در زنده نگهداشتن نام و ياد آنان از يک سو، و از سوئی ديگر در مقابله با اقدامات توطئه گرانه حکومت براي از بين بردن آثار جنايت خود در خاوران و دیگرخاورانهای سراسر ایران، همراه و همگام بوده و با دیگر سازمانها و گروههای مدافع حقوق انسانی، برای آشکار شدن تمام حقیقت ، و شناخته شدن همه آمران و عاملان این جنایت سازمان یافته و محاکمه آنان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. این تلاشها جزئي جدائي ناپذير از مبارزات مردم براي آزادي و استقرار دمکراسي و عدالت در ايران است.بیانیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

پیرامون سازمان یابی مستقل کارگران و زحمتکشان
در شرایط دشوار پیش رو

تشکل مستقل کارگران و زحمتکشان اهرمی حیاتی است برای ایجاد همبستگی و اراده جمعی آنان در سطوح مختلف مبارزه برای دفاع از حق شان ؛ اهرمی که بر مبنای اشتراک منافع صنفی و اقتصادی شکل می گیرد ، اما وقتی قوام یافت ، می تواند از سطح مبارزه اقتصادی فراتر برود و در سطوح دیگر مبارزه نیز تکیه گاه آنان باشد. بنابراین ، سازمانیابی بخش های مختلف کارگران و زحمتکشان در صورتی می تواند دامنه واقعاً توده ای پیدا کند و بنیادهای محکمی داشته باشد که نه تنها از دولت ، بلکه همچنین از احزاب و جریان های سیاسی نیز مستقل باشد.گزارش برگزاری
کنگره چهاردهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

در جریان بحث پیرامون اوضاع سیاسی و سیاستهای ما، مسئله ارزیابیهای متفاوت از خیزش توده ها در دیماه ۱۳۹۶، و مقایسه آن با جنبش سال ۱۳۸۸، مطرح گردید و در همین رابطه، مهمترین یا مناسبترین شعارها در این مرحله از مبارزات مردم نیز مورد بحث واقع شد. راجع به ترکیب کنونی جناحهای درونی رژیم حاکم و لزوم مرزبندی با کلیت آن، و همچنین ماهیت سرمایه داری اقتصاد کشور و بحران گریبانگیر آن نیز بحثهائی صورت گرفت. د رمورد چشم انداز آینده، بعد از خروج امریکا از «برجام» و سرنوشت آتی این توافق نامه، و نیز احتمالات وقوع درگیری نظامی یا جنگ، برخی از حاضران در اجلاس به اظهار نظر پرداختند.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

از خواست های رانندگان و کامیونداران اعتصابی حمایت می کنیم!

اتحاد جمهوری خواهان ایران اعتصاب و اعتراض را حق قانونی همۀ شهروندان کشور می داند. از خواست های بحق رانندگان کامیون و کامیونداران پشتیبانی می کند، از رانندگان کامیون صاحبان کامیون‌ها می خواهد که برای پی‌گیری خواست های خود و مذاکره بر سر خواست هایشان، متشکل شوند و با ایجاد تشکل سراسری رانندگان کامیون و کامیون داران، با استقلال عمل بیشتر وارد مذاکره با دولت و تامین حقوق خود شوند.