logo

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

باز هم اعدام‌ دسته جمعی شهروندان اهوازی توسط رژیم جنایت‌کارجمهوری اسلامی

چهار شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸

بیست و دو نفر از شهروندان اهوازی کشور ما در بیدادگاه جمهوری اسلامی بدون حضور وکیل مدافع و در پشت درهای بسته‌ هم‌چون اعدام‌های سال شصت تیرباران شدند. فقط این بار از ترس شورش مردم به‌صورت قطره چکانی اخبار این جنایت فجیع را پخش کردند. در آستانه چهل‌ سالگی قیام بهمن، ایران هم‌چنان آبستن تحولات سرنوشت‌ساز است. اعتصاب‌های کارگری، تظاهرات و تحصن معلمان، در کنار مبارزه و مقاومت مستمر زنان، دانشجویان، راننده‌گان، کشاورزان نشان از بحران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دارد که بحران مشروعیت نظام را تشدید کرده و کارنامه سیاه چهار دهه سیاست‌های نکبت‌بار حاکمیت جمهوری اسلامی را بی اعتبار کرده است. کشاکش بین مردم به ستوه آمده و نیروهای حافظ نظم موجود در جریان است. و هر روزه شاهد اعتصابات کارگران هستیم. از جمله اعتصاب بیش از دو هفته‌ای کارگران فولاد و هفت تپه که به دستگیری نمایندگان شورای سندیکا هفت تپه منجر شد. به سهم خود بکوشیم قیام بهمن تکرار نشود .گر چه انقلاب بهمن در فضایی کدر از سوی روحانیت شیعه با کمک دولت‌های خارجی و رسانه‌هایشان مسخ شد و باعث پیروزی اسلام سیاسی به رهبری خمینی جنایتکار شد.او از همان زمان با شعارهای پوپولیستی و بسیج باندهای سیاه حزب‌الهی‌ و سرکوب شدید نیروهای چپ، دموکرات و ملی... در راستای تحکیم پایه های قدرت تازه تاختند. گفتنی است که سرکوب گسترده و سیستماتیک نیروهای چپ و مترقی در زمان شاه، خفقان و سانسور حاکم بر جامعه و مطبوعات در عدم شناخت درست مردم و نیروهای سیاسی از سرشت و ماهیت سیاه‌کار روحانیت شیعه به سهم خود در عروج آن‌ نقش ایفا کردند . قیام بهمن به ما می‌آموزد که نفی و طرد رژیم اسلامی کافی نیست، باید شفاف مطرح کنیم چه می‌خواهیم و چه نمی‌خواهیم. جنبش‌های فزاینده اعتراضی مردم حلقه اتصال همه نیروهایی ست که به عدالت اجتماعی و شان انسانی باور داشته و مسیر تغییر و تحول را در آگاهی انسان‌های همبسته، خود سامانده و خودگردان آحاد شهروندان در تشکل‌ها و نهادهای بر آمده از مبارزه و مقاومت می‌دانند.
برای پایان دادن به اعدام، شکنجه و در راستای حمایت و پشتیبانی از جنبش کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان، کشاورزان‌ در اکسیون شنبه ۲۴ نوامبر ساعت ۳ در لیندن شرکت کنیم، تا اعتراض خود را نسبت به زندانی کردن فعالان جنبش‌های اجتماعی به گوش انسانهای مترقی برسانیم، و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در بند باشیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی و برابری
کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

تلفن تماس: 00491778416132
Kannon.hannover@gmail.com
WWW.facebook.com


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد