پیام همدردی با نسان

دایە عالیە بهرامی، زاده سنندج در سال ۱۳۰۹ ، یکی از مادران سختی کشیده ای بود که در رژیم جمهوری اسلامی رنج های بسیاری را متحمل شد و در پیگیری وضع فرزندان زندانی خود به ویژه نسان ،پشت در زندانهای خوف انگیز حکومت اسلامی در ایران ، اضطراب و غم را تا اعماق وجود خود احساس کرد.
ما دوستان ورفقای نسان گرامی ضمن تسلیت بە او، خواهر، برادران وخانوادەاش، خودرا درغم ازدست دادن مادر عالیه شریک می‌دانیمجمعيت كردهاى مقيم فرانسه

ياد مان دايه عاليه بهرامى

مادر رفيق و دوستمان كا نسان در پاريس.
یك شنبه‌، ١٤ ژانویه‌ از سا؛ت ١٦ تا ١٩

دوستان و رفقای گرامی، با نهایت تاثر درگذشت عالیه ‌بهرامی، مادر فداكار ، زحمتكش دوست و رفقيمان كا نسان را به‌ اطلاع میرسانیم
برای گرامیداشت این مادر گرامی و دیگر مادرانی گمنامی كه‌ مقاومت بدون فداكاریهای انان ممكن نبوده‌ و نیست،ًجمعيت كردهای مقیم فرانسه‌ مراسم یادبودی برگذار خواهد نمود. حضور شما مایه‌ ادای احترام به‌ این مادر و دیگر مادران خواهد بود.naime-kavir1.jpg

اندوهگساران!
بر دريايى از اشك و آه، ميرويم تا پيكر آن ماه را به خاك بسپاريم

مراسم خاكسپارى و بدرود با نعيمه كوير در لندن
سه شنبه. نهم ژانويه ساعت ده و نيم بامداد
بهاى گل هايتان را به سازمان هاى نيكوكارى بپردازيد