nasser-iranpour1.jpg
جمعیت كردهای مقیم فرانسه

در سوگ ناصر ایرانپور شریك هستیم

كاك ناصر، فردی فرهیخته و متعهد بود كه با اعتقاد به ضرورت دمكراتیزاسیون جامعه و حاكمیت در ایران گزینه فدرالیسم را برای حل مسله ملی در ایران تقویت میكرد و وبا پژوهشها ی دامنه دار در این حوزه، نوشته ها و مقالات منسجم و با محتواو ارزنده به نگارش در آورد كه بعنوان مراجع قابل استناد ارزیابی میگردد. كاك ناصر با خستگی ناپذیری به كار نوشتن مشغول بود و در اغلب موارد بر صد ناروایی و یاوه گویی موصعگیری میكرد، با مخالفان اندیشه های پیشرفته اش نهایت با متانت و مناعت برخوردمیكرد و این خود ناشی از اعتقادات ایشان به اصول اخلاقی و انسانی بود.vali-jafarian1.jpg

در سوگ ولی جعفریان!

ولی جعفریان، عضوی از جمع روشنفکران آرمان‌خواه دهه چهل که در اعتراض به دیکتاتوری، جان خویش را در کف نهادند تا به باور خود، دیوار سکوت را بشکنند، از میان ما رفت. ولی در هر کجا که بود، در محافل مبارزان دهه چهل، در زندان‌های دوران استبداد سلطنتی، در بهار آزادی و سال‌های دشوار مبارزه و در مهاجرت، مرد صبور، آگاه، اندیشه‌ورز و مهربان جمع یاران بود.
وی، انسانی مبارز، اهل اندیشه، قلم و مذاکره بود. چه در زندان و چه در سال‌های طوفانی بعد از بهمن ۵۷، توانایی بی‌مانندش در پیشبرد مذاکرات پیچیده و مهم را در خدمت یارانش و باورش به آزادی و عدالت به کار می گرفت.
با رفتن ولی، مبارزان دهه‌های چهل و پنجاه و همه کوشندگان راه دموکراسی و بهروزی مردم، همراه و رفیقی صادق و صمیمی را از دست دادند.پیام همدردی با فرید اشکان

با تاسف بسیار مطلع شدیم خانم کوکب فیلی، مادر دوست ارجمندمان فرید اشکان پس از چند سال بیماری روز جمعه ۱۲ آذرماه ۱۳۸۵ برابر دوم دسامبر ۲۰۱۶ در تهران درگذشت. ما فقدان این مادر مهربان را به دوستان و خویشان خانم کوکب فیلی و به دوست عزیزمان فرید اشکان تسلیت گفته خود را در این اندوه شریک می دانیم.