با یاد حسن قاضی

(۱۳۹۱-۱۳۱۵)

با اندوه فراوان حسن قاضی، فارغ التحصیل رشتۀ معماری از مدرسۀ ملی هنرهای زیبای پاریس، پس از یک بیماری طولانی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۱ / ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲، در سن ۷۷ سالگی در گذشت. مراسم تدفین وی در پاریس بطور خصوصی برگزار گردید. حسن قاضی در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۱-۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، در کنار همسرش پری حاجبی تبریزی در گورستان پاریسی بانیو (Bagneux) به خاک سپرده شد.

خانواده های قاضی، حاجبی تبریزی و فارسیدر سوگ حسن قاضی، فعال سیاسی

در اولین روز های زمستان، حسن قاضی، فعال سیاسی دهۀ چهل و پنجاه در پی یک بیماری طولانی درسن هفتاد و هفت سالگی درپاریس در گذشت و طی مراسمی خصوصی در کنار همسرش پری قاضی ـ حاجبی تبریزی، در گورستان بانیو در حومۀ پاریس به خاک سپرده شد.
خویشان و دوستانش شرافتِ عمل، سخت کوشی، ذهن باز و لبخند مهربان او را هرگز فراموش نخواهند کرد، او که ابایی نداشت به ناسازگاری های روزگار با دهن کجی پاسخ گوید.

دوستان حسن قاضی
پیام همدردی

با اندوه فراوان با خبرشدیم مجید جلیلی برادر دوست عزیز و گرامی مان مسعود جلیلی، چشم از جهان فروبسته است.
یاد و خاطره ی ارجمند مجید جلیلی را گرامی می داریم و درگذشت او را به خانواده و خویشان او به ویژه دوست عزیز مان مسعود جلیلی صمیمانه تسلیت می گوئیم و خود را شریک غم آنان و در کنار آنان می دانیم.

جمعی از دوستان