اطلاعیه خاکسپاری خانم طاهره خسروی دیزجی

علیرضا (محمود) هاشمی، سیامک، بابک و سپیده هاشمی

بدینوسیله ضمن تشکر از همدردی دوستان و آشنایان گرامی، به اطلاع می رسانیم که مراسم خاکسپاری همسر و مادر مهربانمان طاهره خسروی دیزجی، روز چهارشنبه ۲۳.۱۲.۲۰۱۵ ساعت ۸ صبح در شهر برلین برگزار می گردد.
بعد از پایان خاکسپاری، برای گرامی داشت یاد و خاطره طاهره عزیز در سالن نوستالژی شپاندائو دور هم جمع خواهیم شد.