مهناز عزيز! در سوگ مادر با تو همدرديم

شنيدن خبر درگذشت مادر گرامی، بانوی تلاش و بردباری موجب نهايت تاسف و تاثر ما شد. مادری که باغ رنگين عشق و محبت بود.
دراندوه فقدان مادر، با مهناز محسنی، ف.تابان، خانواده و بستگان آن زنده ياد همراه وهمدرديم.
بهزاد کريمی، سهيلا گلشاهی،حسن گلشاهی،فاطی گلشاهی، فردوس جمشيدی رودباری، گلی مدثر، بهروز خليق، مجيد عبدالرحيم پور، شمسی تهيدست شفيع، مهدی فتاپور، مريم سطوت سهراب مبشری، علی پورنقوی، علی مختاری، پروين فرخی، وهاب انصاری، حسن ذهتاب، پرويز نويدی، ژينوس پزشکی، محمد اعظمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصرنو درگذشت مادر را به دوستان ارجمند مهناز محسنی، ف. تابان و خانواده تسلیت می گوید.همدردی با خانواده محترم رحیم خانی

دوست و رفیق گرامی ما، ناصر رحیم خانی، در غم از دست دادن مادرش، خانم اشرف رازانی که در سپیده دم روز سه شنبه دهم آذر ۱۳۸۸ چشم بر جهان فرو بست، سوگوار است. خانم اشرف رازانی تا آخرین لحظات زندگی با رویی گشاده به اطرافیانش مهر میورزید.
ما، خود را در این اندوه، با ناصرعزیز و خانواده محترم رحیم خانی شریک می دانیم.

ذبیح موسوی، هایده قهرمانی، بهمن امنینی، خاطره معینی، رحمان ساکی، بهروز خلیق، رضا اکرمی، بهزاد کریمی، نادر عصاره، ثریا علیمحمدی، زری تاثریان، فرهمند رکنی، پرویز قلیچ خانی، علی مختاری، حسن زهتاب، جسن جعفری، ...پیام همدردی

با تاسف فراوان باخبر شدیم خانم اشرف رازانی، مادر یار و دوست ارجمندمان ناصر رحیم خانی، در سحرگاه سه شنبه دهم آذر ماه ۱۳۸۸ درگذشت. ما، دست اندرکاران عصر نو، در اندوه از دست رفتن خانم رازانی خود را همدرد و در کنار ناصر عزیز می دانیم و این ضایعه را به خانواده رحیم خانی و دوستان و آشنایان آنها صمیمانه تسلیت می گوئیم.