تسلیت

یار و همراه دیرینه مان بهروز معظمی ، سوگوار درگذشت ناگهانی خواهر عزیزش شهلا معظمی است. ما نیز خود را درغم او شریک دانسته، این ضایعه بزرگ را به او، همسر و فرزندان شهلا و خاندان محترم معظمی و سایر بازماندگان تسلیت گفته، برایشان صبر آرزو می کنیم .

فرح آقایی پور ، ناصر اعتمادی ، نادر اعتمادی ، ملیندا احدی ، جمشید احدی ، ساسان الف ، رحیم باجقلی ، فلامک بردایی ، علیرضا بنی فضل ، کاوه بویری ، فریده پارسا ، خسرو پارسا ، فرامرز پارسا ، ناصر پاکدامن ، شهین تابانفر ، شهناز تابانفر ، اقدس جاویدی ، لادن جاویدی ، سیروس جاویدی ، نصرالاه جاویدی ، تراب حق شناس ، ...پیام تسلیت به خانواده شهین اسفندیاری

مرگ در ذهن اقاقی جاری است!

شهین اسفندیاری در چهل و چهارمین بهار زندگی اش در نبردی فشرده اما سخت نابرابر با بیماری سرطان، که طی دوره کوتاهی تمامی وجودش را فرا گرفت، در سحرگاه امروز از پای درآمد.
نسرین عزیز، مرگ خواهرت را به تو، زری، مادر، فرزندش و دیگر اعضای خانواده، خویشاوندان و نزدیکان تسلیت میگوئیم.