kanoon-dar-tabeid2.jpg
کانون نویسندگان ایران در تبعید

تسلیت

کانون نویسندگان ایران "در تبعید" با اندوه فراوان در گذشت مهدی سماکار، استاد دانشگاه هنر و هنرآشنای دنیای فیلم و سینمای انیمیشین، که سال ها نیزهمکار کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان بود را به اطلاع هم میهنان عزیز می رساند.
کانون نویسندگان ایران درتبعید ضایعه در گذشت مهدی سماکار را به عباس سماکار،هموند گرانقدر وعضو هینت دبیران کانون نویسندگان ایران"در تبعید"، وهمچنین به خانوادۀ ارجمند وی و خانواده بزرگ ِفرهنگ و هنرایران تسلیت می گوید.madar-zabardast1.jpg

به یاد مادر زبردست

با افسوس بسیار با خبر شدیم که مادر زبردست در گذشت
دولت خانم (مادر زبردست ) مادر رفیق جان فدای ما, نادر زبردست است که درقتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ توسط رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی اعدام شد
مادرزبردست چه پیش ازانقلاب, چه درجریان آن و همچنان پس ازان از فعالین جنبش مردمی ایران بود, او دراین سالها همواره روحیه خودراحفظ نمود اما چو نام نادر به میان می آمد, آهی می کشید گرچه آرام و پروقار, لیک سوز آن رخسارجمع می گداخت.
درگذشت مادر زبردست رابه خانواده شریف او و به جنبش دمکراتیک ایران تسلیت می گوییمSazemanhaye-JM-E.jpg
اعلامیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

در سوگ دکتر سعید فاطمی
عضو پیشین شورای مرکزی جبهه ملی ایران

او فرزند بانوی شیر دل خانم سلطنت فاطمی بود که در روز ۶ اسفند۱۳۳۲ که دکتر فاطمی پس از چند ماه اختفا بازداشت گردید در مقابل شهربانی و زمانی که چاقوکشان مزدور حکومت کودتا برای کشتن دکتر فاطمی بر سر او ریختند خود را سپر پیکر دکتر فاطمی قرار داد و ده ضربه چاقوی اراذل به سرکردگی شعبان جعفری را تحمل نمود تا دکترحسین فاطمی در آن توطئه کشته نشود و بتواند آن مدافعات ماندگار در تاریخ را در داد گاه نظامی به عمل آورد.درگذشت دکتر سعید فاطمی

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دکتر سعید فاطمی خواهر زاده شهید بزرگ جبهه ملی ایران دکتر حسین فاطمی است . او فرزند بانوی شیر دل خانم سلطنت فاطمی است که در روز ۶ اسفند۱۳۳۲ که دکتر فاطمی پس از چند ماه اختفا بازداشت گردید در مقابل شهربانی وزمانی که چاقو کشان مزدور حکومت کودتا برای کشتن دکتر فاطمی بر سر اوریختند این بانوی ایثار گر خود را سپر پیکر دکتر فاطمی قرار داد وده ضربه چاقوی اراذل به سر کردگی شعبان جعفری را تحمل نمود تا دکترحسین فاطمی در آن توطئه کشته نشود وبتواند آن مدافعات ماندگار در تاریخ را در داد گاه نظامی به عمل آورد .قدردانی و سپاس از خانواده ی بزرگم

قادر تمیمی

غم و اندوه از دست دادن مادر، سنگین تر از توانائی و شکیبائی آدمی است. با رفتنش، پیوند با ریشه و گذشته مختل می شود. اگر بخواهی و باید، به آینده بنگری و ریشه ات را حفظ کنی، توانی بایدت فزونتر از آنی که داری. در چینین وانفسایی، همدردی و مهر خانواده ی بزرگم به یاری آمد تا خود را دریابم و تداوم خاطره ی عزیز مادر را در مهرورزی ها و همدلی های یاران و رفقایم بیآبم.
از جانب خود و خانواده ام از همه ی عزیزانی که با همدردی شان، آرام بخش آلام ما بودند، صمیمانه سپاسگزارم و شادی و تندرستی همگی را آرزومندیم.
پیام همدردی با قادر تمیمی

با تاسف بسیار با خبر شدیم که دوست گرامی و عزیز قادر تمیمی در آستانه سال نو میلادی در غم از دست دادن مادرمهربانش اندوهبار است. ما این ضایعه را به دوست عزیز قادر تمیمی، به دوستان و خویشان خانواده ی تمیمی و سایر بستگان او تسلیت می گوئیم و در این اندوه، همراه آنان و در کنار آنان هسیم.masoud-maleki.jpg

مراسم خاکسپاری و یادمان رفیق مسعود ملکی

مراسم خاکسپاری و یادمان رفیق مسعود ملکی، عضو کمیته مرکزی حزب ما در روز پنجشنبه، پنجم ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ در شهر کلن آلمان برگزار می‌شود
واحدحزب توده ایران در آلمان از همرزمان، رفقا و دوستان برای آخرین وداع با رفیق مسعود ملکی دعوت می کند که در این مراسم شرکت کنند.