علی رها

مناظره دین و دانش در فلسفه هگل

هگل در «پدیده شناسی روح»، بوضوح نشان می دهد که فلسفه نباید خود را از تداخل و درگیری با دنیای خارجی پیراسته کند: "هستی ذهن از مرگ روی نمی تابد، و از فروپاشی کناره نمی گیرد. مرگ را تحمل کرده و از آنطریق خود را ابقا می کند. تفکر موقعی به حقیقت می رسد که با یک ازخود گسیختگی تام مواجه شده باشد... ذهن فقط هنگامی قدرتی مقتدر می گردد که مستقیما با سلبیت در مصاف باشد، و دربطن آن سکنی گزیند."nosrat-shad.jpg
نصرت شاد

از بازگشت تا خاکسپاری یک تبعیدی

کروپتکین – و نوگرایی آنارشیسم

کروپتکین خالق آثار بیشمار، از جمله کتاب خاطرات و آثار تاریخی است. موضوع تحقیق او غالبا طبیعت انسان و توانایی او برای عملی نمودن فرم زندگی آنارشیستی است . وی در رشته های جامعه شناسی ، رفتارشناسی ، زیست شناسی، اخلاق ، تاریخ و صنعت و فن نیز مقالاتی نوشت و آثاری خلق نمود . کروپتکین یک آنارشیست سیستماتیک بود. از جمله آثار او – سخنان یک شورشی ، تسخیر نان ، کشاورزی ، صنعت و صنایع دستی ، و کتاب اخلاق انارشیستی ، هستند . کتاب اخلاق او سنتزی از تمام نظراتش است که در پایان عمر نوشته شد . او در زمینه اقتصاد دولتی خالق نظریه تعاونی ها و تولید و مصرف است.sam-mahmoudi1-s.jpg
سام محمودي سرابي

ناگزيري يا باگريزي؟ مسئله اين است!

با انتشار دير هنگام نوار گفت‌وگوهاي رهبران دو سازمان چريكي پيش از انقلاب اين پرسش ذهن تمامي تاريخ‌پژوهان و حتي اعضاي قديمي اين دو سازمان را به خود مشغول كرده و آن اينكه چرا نوار گفت‌وگوهاي في‌مابين رهبران اين دو سازمان با اين تاخير منتشر مي‌شود؟manouchehr-salehi.jpg
منوچهر صالحی

سکولاریسم و ضدسکولاریسم - ۱

در این نوشتار به مبانی تاریخی- تئوریک پیدایش سکولاریسم در اروپا خواهیم پرداخت، زیرا بدون شناخت عواملی که سبب پیدایش اندیشه و پدیده سکولاریسم در اروپای غربی گشتند، نخواهیم توانست از یک‌سو کوشش شکست خورده انقلاب مشروطه را در جهت تحقق دولت سکولار و از سوی دیگر تحقق نخستین انقلاب ضدسکولاریستی تاریخ جهان را که در 22 بهمن 1357 در ایران پیروز شد و زمینه سیاسی- اجتماعی را برای دستیابی بخشی از رهبران دین شیعه به قدرت سیاسی هموار ساخت، توضیح دهیمEftekhar-Barzegarian.jpg
افتخار برزگریان

نسبت غایتمندی تاریخ و قرارداد اجتماعی با فردیت

تاریخ را غایتمند دانستن چه تبعاتی برای فردیت و آزادی انسان دارد؟ آیا اراده انسانی در غایتمندی تاریخ جایگاهی دارد؟ کنش اجتماعی انسان و رابطه آن با فرهنگ در این جوامع چگونه نظام می یابد؟ خصوصیات تقدم نظام فرهنگی در این نگرش چیست؟ قرارداد اجتماعی چه شاخصه هایی دارد؟ مفهوم و معنای قرارداد اجتماعی چیست؟ چه رابطه ای میان امر قراردادی و امر اجتماعی است؟ گستردگی دایره شمولیت امر قراردادی یا امر اجتماعی کجا متوقف می گردد؟sam-mahmoudi1-s.jpg
سام محمودي سرابي

ماهرويان؛ اشرف و نقد يك روكرد

نبايد از خاطر دور داشت كه اشرف به هنگام نقد روند تغيير ايدئولوژي شهرام و دار و دسته اش از حمايت خرده‌بورژوازي سنتي سخن مي‌گويد و اين تغيير ايدئولوژي زبر پرچم سازمان مجاهدين خلق (با سبقه مذهبي بنيانگذارانش) را اصولي نمي‌داند چراكه شهرام هم درنظر (در مقاله پرچم و اعلاميه تغيير مواضع) و هم در عمل(تصفيه هاي درون سازماني و قتل مجيد شريف واقفي) دربرابر دين ،كه در نگاه اشرف يك مسئله روبنايي است، جبهه گيري مي‌كند.mehdi-estedadi-shad.jpg
مهدی استعدادی شاد

در پیرامون نامۀ دکتر"د" به پروفسور"ها"*

آنچه "د" در نامه به "ها" مبتنی بر نگاهی از بالا به دیگران( هموطنان) میاندازد، مناقشه بر انگیز است. پندار عنصری را آشکار و ظاهر میکند که خود را تافته جدا بافته میداند. گرچه گاهی هم از "ما" مایه میگذارد تا بدون اشاره به سهم خود فقط دیگران را به داشتن ضعف و ایراد متهم کند. هنوز که هنوز است "د" نگاهی به رابطه خود با جلال آل احمد و سنجیدن داد و ستد نظری این رابطه نکرده است.stephen-hawking.jpg

پاسخ های استفان هاوکینگ
به ده پرسش

س – آیا کیهان پایانی هم دارد؟ در این صورت آن سوتراز آن پایان، چیست؟
ج – مشاهدات نشانگر این است که کیهان با سرعت روزافزونی در حال گسترش است. این گسترش تا ابد ادامه خواهد داشت و کیهان خالی تر و تاریک تر خواهد شد. گرچه کیهان پایانی ندارد اما در بیگ بنگ آغازی داشته است. ممکن است کسی بپرسد قبل از آن چه بوده؟ پاسخ این است که هیچ. همانگونه که جنوبی تر از قطب جنوب جایی وجود ندارد، قبل از مِه بانگ نیز جایی وجود نداشته.mehdi-estedadi-shad.jpg
مهدی استعدادی شاد

از روحپروری مذهب تا بدنسازی معنوی

نگاهی به کتاب جدید پتر اسلوتردایک

نویسنده در پیشگفتار مدعی شده که سخن وی نقطۀ عطفی را در مسیر اندیشه ورزی رقم خواهد زد. نقطه عطف، تحولی خواهد بود در شناسایی تکنیک انسان پروری.
منتها پیش از این داعیه نویسنده، کتاب در فهرست خود قول میدهد که به " تجربۀ ریلکه" بپردازد و این تجربه مشخص را از خلال بررسی شعر وی( مجسمۀ باستانی آپولو) به تجزیه و تحلیل بنشیند. فراز بعدی کتاب در ترتیب فهرستی نگاه کردن به "پروژۀ احیای عهد عتیق نیچه" است. اندیشگری که میخواست از فاصله دور به زندگانی ستارگان زُهد و پرهیزکاری بنگرد.دنیز ایشچی

جهانی سازی، نئولیبرالیسم و سوسیالیست سرگردان

گاهی ما در تحلیلهایمان با یک پیشداوری قبلی آغاز میکنیم و و این پیشداوری نه فقط مثل شبهی جلو چشم ما را تار میکند و میگیرد، بلکه مثل یک پرده و یا سایه ای رنگ واقیتها را بصورتی دگرگونه تصویر میکند. بعضا این پیش داوریها بصورتی سیاه و سفید و دورنگی پدیده های اجتماعی و یا دیدگاهها را در یکی از این دو جناح سیاه یا سفید قرار میدهند. تقریبا در تمامی این موارد یکی از این جناحها و یا رنگها خوب و دیگری بد، یکی برنده و دیگری بازنده، یکی سیاه و دیگری سفید میباشند.یونس پارسا بناب

نیم نگاهی به نقش "بازار آزاد " در ترکیه

در ترکیه، اعمال سیاست های نئولیبرالی بویژه در زمینه ی خصوصی سازی و کالا سازی در بیست سال گذشته بقدری شدید بود که امروز بیمه اجتماعی نیز به یک کالای به تمام ممعنی تبدیل شده است . به عبارت دیگر، بیمه اجتماعی مانند هر کالائی در بازار فقط از طریق پرداخت قیمت آن میتواند در دسترس مردم قرار گیرد. در نتیجه ما شاهد این امر هستیم که شهروندان به مشتریان تبدیل گشته و دولت نیز به عنوان نهاد "صاحب وظیفه" نقش خود را از دست داده و فضای سیاسی صرفا بر اساس مدل "بازار آزاد" عمل می کند