پیمان نعمتی

حزب چپ ايران (فدائيان خلق):
جنبش زنان در خدمت گذار از جمهوری اسلامی

بیان این واقعیت بوسیله سند سیاسی حزب چپ که "مبارزه‌ی مدنی برای آزادی های اجتماعی و سیاسی در اشکال متکثر و طیفی از مقاومت های مدنی در سراسر کشور جریان دارد" و این در خواست مبنی بر اینکه "به‌ منظور گره‌ زدن شاخه‌های مختلف جنبش اعتراضی به‌همدیگر، از راهکارهای موثر در جهت توانمندسازی اعتراضات مردم است" بطور خودی نتیجه نمی دهند که این جنبش های اجتماعی آمادگی آن را دارند که درشرایط کنونی در یک جهش و چرخش استراتژیک از اولویت صنفی – معیشتی خود به اولویت سیاسی گذار از جمهوری اسلامی" توازن قوای کنونی" را بهم بزنند.shojai_mansoureh.jpg
منصوره شجاعی

چهارشنبه‌های طلایی؛ چیزی از جنس فریب

چهارشنبه‌های طلایی در ظاهر سیاستی تشویقی به‌نظر می‌رسد اما درواقع ادامه تعرض و توهین‌های حکومتی به زنان ایران است.
درحالی‌که زنان معترض به حجاب اجباری در شرایطی سخت درزندان به‌سر می‌برند و برای «اعترافات اجباری»‌ علیه کمپین‌های اعتراضی تحت فشارهستند، مروجان کمپین «چهارشنبه‌های طلایی» تملق‌گویان و شادی‌کنان در خیابان‌ها به راه افتاده‌اند و با الصاق سنجاق‌های طلایی به روسری زنان، حجاب اجباری رابرسر آنان «قفل» می کنند.6rang1.jpg
بیانیه شش‌رنگ

به مناسبت تمدید ماموریت کارشناس مستقل مقابله با خشونت و تبعیض بر پایه گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد
در سازمان ملل

ماموریت کارشناس مستقل مقابله با خشونت و تبعیض بر پایه گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد در سازمان ملل، ویکتور مادریگال بورلوس، مجددا توسط شورای حقوق بشر این سازمان، به مدت سه سال .
ویکتور مادریگال بورلوس چندی پیش گزارش مفصلی از وضعیت اقلیت‌های جنسی در کشور‌های مختلف را در نشست مشورتی سازمان ملل در ژنو ارائه داده بود. او از ژانویه‌ی سال ۲۰۱۸ به عنوان کارشناس مستقل مقابله با خشونت و تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی برای سازمان ملل فعالیت می‌کند.تمدید شدnew/mehrafagh-moghimi1.jpg
مهر آفاق مقیمی نیاکی

مهریه امنیت نمی‌آورد

در نظام مادرسالاری، زنان نقش عمده و تعیین‌کننده‌ای در تولید نعمات مادی و اجتماعی و امور خانواده را بر عهده داشتند. و مردان نقش کم رنگ‌تری در تولید داشتند و ناگزیر از زنان و نظام مادر سالاری اطاعت می‌کردند، این اطاعت با خشونت و استثمار همراه نبود. با پیدایش و رشد کشاورزی، پروسه پایان یافتن قدرت مادی و معنوی زنان آغاز گردید.