shojai_mansoureh.jpg

«حرکت دختران خیابان انقلاب شبیه به “اناالحق حلاج” بود»

گفت‌وگو با منصوره شجاعی

آیا مطالبه‌ حجاب، سیاسی است؟ فعالان جنبش زنان، باید در مورد حجاب در چه عرصه‌هایی کنشگری کنند؟ عرصه مقاومت در زندگی روزمره یا سیاست کلان؟ عصر ارتباطات نقش موثری در پیدایش و رونق جریان‌های پوپولیستی در جنبش زنان ایرانی داشته است. فمینیست‌های ایرانی نظرات متفاوتی درباره رویکرد فعالان زن با موضوع حجاب و پوپولیسم و کنشگری در جنبش زنان دارند.
shojai_mansoureh.jpg
منصوره شجاعی

نگاهی به کتاب «درآمدی بر جنبش زنان در افغانستان»

این کتاب در کنار دیگر آثار محققان افغان مانند مشارکت سیاسی زنان در افغانستان، اثر فاطمه جعفری و رهبری در جنبش زنان افغانستان پس از سقوط طالبان اثر فاخره موسوی و نیز کتاب سرکوب، مقاومت و زنان اثر حفیظ‌ الله عمادی، تصاویری از جنبش زنان افغانستان را در قاب مطالعات آکادمیک به خواننده عرضه می‌کند. این آثار در فاصله‌ی زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ منتشر شده است. کتاب درآمدی بر جنبش زنان در افغانستان، اثری متأخر در این زمینه است که در ماه مارس ۲۰۱۹، توسط انتشارات پرند کابل در یک مجلد سه فصلی منتشر شده است.